Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Thực trạng dạy học trong môn hóa học ở THPT hiện nay

5 Thực trạng dạy học trong môn hóa học ở THPT hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Nội dung 1: Về phương pháp dạy học của GV:

Với câu hỏi số 2: Thầy cô thường sử dụng phương pháp nào khi dạy mơn Hóa học?

Theo kết quả điều tra cho thấy, PPDH thuyết trình, giảng lý thuyết (PPDH

truyền thống) vẫn được GV sử dụng nhiều nhất, cao hơn hẳn các phương pháp khác,

có đến 152/170 phiếu (chiếm 89,41%) chọn Rất thường xuyên. Còn PPDH Nêu vấn

đề, yêu cầu thực hiện, trải nghiệm, báo cáo kết quả được sử dụng ít nhất, 117/170

phiếu (chiếm 68,82%) chọn Hầu như không. Mức độ sử dụng các PPDH của GV

được thể hiện cụ thể theo như Hình 1.4 dưới đây:Phương pháp dạy học của GV

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%Rất thường xun

Hiếm khiThường xun

Hầu như khơngThỉnh thoảngHình 1.4: Biểu đồ về mức độ sử dụng các PPDH trong mơn Hóa học của GV

Theo hình này có thể thấy GV chủ yếu là dùng cách thuyết trình và giảng lí

thuyết cho HS. Điều này phù hợp với đặc điểm môn học. Tuy nhiên có thể dẫn tới

hiện tượng HS chưa có cơ hội thực sự chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức. Dẫn

tới việc HS không nhớ, hiểu và vận dụng những kiến thức liên quan tới môn học ra

đời sống là điều dễ hiểu.

Qua Hình 1.4 Ta cũng thấy yếu tố ảnh hưởng thứ 2 giao bài tập về nhà

nghiên cứu chiếm 57,06% chọn rất thường xuyên cũng là cách dạy phổ biến của GV34Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíhiện nay. Điều này cho ta thấy cách dạy phổ biến ở phổ thông hiện nay là đào tạo

những “Cỗ máy giải bài tập” để đi chiến đấu với các “ Ngân hàng câu hỏi” chứ

không chú trọng tới phát triển theo định hướng phát triển năng lực của HS theo tiêu

chí của Bộ GD& ĐT đề ra. Theo nghiên cứu, khảo sát thì HS hiện nay đang cảm

thấy rất nhàm chám và áp lực khi học theo cách này dẫn đến hiệu quả học tập không

cao, tâm lý học đối phó, học để kiểm tra, học để thi.

1.5.2. Phương pháp học Hóa học ở trường THPT

 Nội dung 2: Về phương pháp học của HS

Với câu hỏi số 4: Khi gặp các câu hỏi khó em thường làm gì?Phương pháp học của HS

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%Rất thường xunThường xunThỉnh thoảngHiếm khiHầu như khơngHình 1.5: Biểu đồ về phương pháp học tập mơn Hóa học của HS

Trả lời câu hỏi “Khi gặp các câu hỏi khó em thường làm gì?”, đa số HS điều

sử dụng cách ” Hỏi thầy cô, bạn bè” (97/170 phiếu chiếm 57,06% chọn Rất thường

xuyên) và cách Yêu cầu bản thân liên hệ ý tưởng mới với những kiến thức đã biết

(63/170 phiếu chọn Thường xuyên). Đáng buồn là có khá nhiều HS chọn phương án35Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíBỏ qua việc tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức (69/170 phiếu chiếm 40,59% chọn Rất

thường xuyên). Điều này cũng hết sức dễ hiểu với phương pháp học tập hiện nay

mà GV giảng dạy đã làm cho HS trở thành cỗ máy chỉ biết học theo, khơng có sự

sáng tạo tâm lý lười vận động tư duy và suy nghĩ chỉ biết ăn sẵn.

Tuy nhiên cũng có những HS chọn các giải quyết vấn đề một cách tích cực

như sau:

- Bỏ qua việc tìm kiếm câu trả lời lúc đó nhưng sẽ quay lại kho có cơ hội:

83/170 phiếu (chiếm 48,82%) chọn Thỉnh thoảng.

- Tự tìm hiểu trên Internet, nguồn tài liệu khác: 74/170 phiếu (chiếm 43,53%)

chọn Hầu như khơng.1.5.3. Hình thức đánh giá/ kiểm tra tại trường THPT

 Nội dung 3: Về hình thức kiểm tra đánh giá thường được sử dụng

Với câu hỏi số 6: Hình thức kiểm tra đánh giá thường được sử dụng hiện nay

là?

Kết quả điều tra cho thấy hình thức kiểm tra đánh giá được sử dụng nhiều

nhất của GV là Viết – tự luận với 93/170 phiếu (chiếm 54,71%) chọn mức độ 1

lần/tuần. Các hình thức kiểm tra đánh giá mới vẫn còn được ít dùng:

- Đánh giá qua báo cáo, thuyết trình: 103/170 phiếu (chiếm 60,59%) chọn Hầu

như khơng.

- Làm báo cáo, nghiên cứu chuyên đề: 127/170 phiếu (chiếm 74,71%) chọn

Hầu như không.

Điều này cũng phản hồi rất rõ về phương pháp học và dạy ở trường THPT

hiện nay, với cách dạy và học theo lối hàn lâm thì phương pháp kiểm tra đánh

giá của GV cũng mang nặng kiến thức lý thuyết, đôi khi là áp lực cho HS và kết

quả là sau những bài kiểm tra đánh giá đó thì lượng kiến thức mà HS thu lượm36Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíđược cũng chỉ là rất ít và tính ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống là hầu như

khơng có.Hình thức kiểm tra đánh giá

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

n

Vấđáp

ết

Vitựận

lunh

ĐáHơn 1 lần/tuầngiáa

quo

rìn

tt

ế

y

hu

,o t

hm

1 lần/tuần1 lần/thángu

tểận

luên

hi

g

,nu

cứnu

chđềHầu như khơngHình 1.6 Biểu đồ về mức độ sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá trong

môn Hóa học của GV1.5.4. Hứng thú học tập mơn hóa học tại trường THPT

 Nội dung 4: Về hứng thú học tập mơn Hóa học của HS

Với câu hỏi số 10: Em thường nhớ kiến thức hóa học hơn khi nào?

Qua điều tra tra chúng tôi thấy, một số yếu tố thông thường ảnh hưởng tới việc

tiếp thu, ghi nhớ kiến thức mơn học của HS như sau:

Từ Hình 1.7 dưới đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng đa số các em HS

(73/170 phiếu, chiếm 43,53 %) cho rằng việc GV liên hệ kiến thức với thực tế sẽ

giúp các em nhớ, tiếp thu bài hiệu quả hơn. Điều này lại hồn tồn khơng phù hợp

với cách dạy hàn lâm của GV hiện nay.37Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíYếu tố ảnh hưởng tới hứng thú học tập mơn Hóa học

9.41%7.06%

1.18%GV liên hệ kiến thức đó với thực tế

43.53%

Giáo viên nói đó là kiến thức thi

Giáo viên làm thí nghiệm minh họa

Chính em là người tìm ra kiến thức đó22.94%Giáo viên cho bài tập nhiều

15.88%Ý kiên khácHình 1.7: Biểu đồ về yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú học môn hóa học của HS

Vậy chúng ta có thể nhận thấy rằng đa số HS cảm thấy hứng thú hơn khi GV

liên hệ với thực tế cuộc sống. Điều này cũng có nghĩa là nếu các phương pháp trải

nghiệm thực tế được đưa vào trong quá trình dạy học sẽ làm tăng hứng thú của học

sinh, từ đó khơng những HS thu lượm được kiến thức mà còn rèn luyện được tư

duy, phát triển năng lực.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Trong chương này tơi đã trình bày tổng quan các cơ sở lý luận của đề tài bao

gồm:

1. cơ sở lý luận về phương pháp dạy học TNST, bảng so sánh giữa dạy học

truyền thống và dạy học tair nghiệm sáng tạo, nêu được ưu điểm và hạn chế của

PPDHTNST.

2. Xây dựng và thiết kế quy trình tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo.

3. Điều tra được thực trạng dạy học trong mơn hóa học ở THPT hiện nay.38Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíTrên cơ sở lý luận này, chúng tơi thiết kế một số hoạt động dạy học TNST

phần hóa học hữu cơ với hướng phát triển theo định hướng đánh giá năng lực.39Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíCHƯƠNG 2

THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG

TẠO TRONG MƠN HĨA HỌC PHẦN HĨA HỌC HỮU CƠ2.1 Vị trí, mục tiêu, quan điểm chương trình THPT nâng cao mơn hóa

học

2.1.1. Vị trí mơn hóa học

Mơn hóa học là mơn học trong nhóm mơn khoa học tự nhiên. Mơn hóa học

cung cấp cho HS những tri thức hóa học phổ thơng tương đối hồn chỉnh về các

chất, sự biến đổi các chất, mối liên hệ qua lại giữa công nghệ hóa học, mơi trường

và con người. Những tri thức này rất quan trọng, giúp HS có nhận thức khoa học về

thế giới vật chất, góp phần phát triển năng lực nhận thức và năng lực hành động,

hình thành nhân cách người lao động mới năng động, sáng tạo.2.1.2. Mục tiêu chương trình nâng cao THPT

Chương trình nâng cao THPT mơn hóa học giúp HS đạt được:

1. Về kiến thức

HS có được hệ thống kiến thức hóa học phổ thơng tương đối hoàn thiện, hiện

đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm:

- Kiến thức cơ sở hóa học chung;

- Hóa học vơ cơ;

- Hóa học hữu cơ.

2. Về kĩ năng

HS có hệ thống kĩ năng hóa học phổ thơng cơ bản và tương đối thành thạo,

thói quen làm việc khoa học gồm:

- Kĩ năng học tập hóa học;40Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Kĩ năng thực hành hóa học;

- Kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học để giải quyết một số vấn đề trong học

tập và thực tiễn đời sống.

3. Về thái độ

HS có thái độ tích cực như:

- Hứng thú học tập bộ mơn hóa học.

- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng; phát hiện và giải

quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.

- Ý thức vận dụng những tri thức hóa học đã học vào cuộc sống và vận động

người khác cùng thực hiện.

- Bước đầu HS có định hướng chọn nghề nghiệp, liên quan đến hóa học.2.1.3 Quan điểm phát triển chương trình THPT mơn hóa học

Chương trình THPT mơn hóa học ở trường phổ thơng được xây dựng trên cơ

sở các quan điểm sau đây:

1.Đảm bảo thực hiện mục tiêu của bộ mơn hóa học ở trường phổthơng

Mục tiêu của bộ mơn hóa học, mục tiêu phân hóa THPT phải được qn triệt

và cụ thể hóa trong chương trình hóa học THPT.

2.Đảm bảo tính phổ thơng có nâng cao, gắn với thực tiễn trên cơsở hệ thống tri thức của khoa học hóa học hiện đại.

Hệ thống tri thức THPT về hóa học được lựa chọn bảo đảm:

- Kiến thức, kĩ năng hóa học phổ thơng, cơ bản, tương đối hồn thiện.

- Tính chính xác của khoa học hóa học.

- Sự cập nhật với những thông tin của khoa học hóa học hiện đại về nội dung

và phương pháp.41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Thực trạng dạy học trong môn hóa học ở THPT hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×