Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ 1

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phídevà kếtvideo)quảnghiên tếchứng khichúng minhcứu là dựa trên sự minhcho khôngkhảo sát thực tiễn kếtquả tínhmộtcáchcó chứng

thuyết thựctrung nghiên cứu phục.thực.tếchứnglà dựa trênminh chosự khảo sátkếtthựctiễnnghiênmộtcáchquảcứu là dựatrung thực.trênsựkhảosátthựctiễnmột cách

trung

thực.

3. BốKết luận để lại Kếtluận Kếtluận Bàicụctrong lòng người tậptrìnhđọc một chủ đề để vào chủ đề trungbàysuy nghĩ như làm của bài báo chủ đề.trung khơngbáotập cáo khơng

vào cóphầnkết luận.thế nào để giảm cáo.

thiểu tác hại của ô

nhiễm môi trường.

Từ ngữ trong kết

luận được sử dụng

một cách thú vị.

4. HìnhBài báo cáo trơng Bàithứcgọn gàng và lơi cáotrơng cótrìnhcuốn.gàng phần gây bối nhácbàySử dụng các font và

chữ, màu sắc, cuốn.gọn90báo Bài báo cáo Bài

mộtbáosố cáo nhếchlôi rối cho người lộn xộn.

đọc.Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíđường viền, bóng Sửdụng Sử dụng rấtmờ và các cơng cụ cáccơng ít các cơngWordkhácsao cụcho chủ đề của bài Wordcủa cụ của Word

để để định dạngbáo cáo được nổi định dạng bài báo cáo.

bật.bàibáocáo.

Tổng điểmM91Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíPHIẾU ĐÁNH GIÁ 2Tiêu chíCác mức độ chất lượng (điểm)

Tốt(9– Khá (7 – 8)10)Điểm

cố đạt

gắng (0 – đượcTrung bình (5 Cần

– 6)4)

1.Sản Sảnphẩmphẩm Sản phẩm có Có sản phẩm, Cócó tính ứng tínhứng an tồn với sức phẩm , sảnngười phẩm

(nhân đơi dụng cao, dụng cao, an khỏe

an tồn với tồn với sức tiêu dùng, cách khơng

số điểm)

sứcđạtkhỏe khỏe người bày trí chưa tiêu chuẩnngười tiêu tiêudùng, đẹp, màu sắc andùng, thân thânthiện khơngthiệnsảnvới vớimơi mĩ.tồn,thẩm cách bày trí

khơng đẹp,mơi trường, trường, cáchmàucáchkhơng thẩmbày bày trí đẹptrí, màu sắc mắt.sắcmĩ.đẹp mắt, dễ

nhìn.

2. Chứng Thểhiện Thểhiện Cố gắng thể Khơng thểminh tính trên bài báo trên bài báo hiện trên bài hiện

trung thực cáo tất cả cáo

(sp phẩm nhữngnhững báo cáo những trên bài báo

số, thông số, minh cáo.Bàihandmadethông số cụ minh chứng chứng thực tế báocáovà video)thể, hợp lý, thực

đáng

cậy

nhữngthôngđượctế nhưng đôi khi nhữngtin chứng minh chúngkhông thôngsố,như cho kết quả có tính thuyết minh

nghiên cứu phục.92chứng thựcKet-noi.com kho tài liệu miễn phíminh chứng là dựa trêntếthựcminhchokếtquảtế sự khảo sátchứng minh thựctiễncho kết quả mộtcáchchứngnghiên cứunghiên cứu trung thực.là dựa trênlà dựa trênsự khảo sátsự khảo sátthựctiễnthựctiễnmộtcáchmộtcáchtrung thực.trung thực.

3. Bố cục Kết luận để Kết luận tập Kết luận khơng Bài báo cáo

trình bàylạitrong trungvào tập trung vào khơnglòng người chủ đề của chủ đề.phầnđọcluận.một bài báo cáo.

kếtchủ đề để

suynghĩnhư làm thế

nàođểgiảm thiểu

tác hại của

ơnhiễmmơi trường.

Từ

trongngữ

kếtluậnđượcsửdụngmộtcáchthú vị.

4. Hình Bài báo cáo Bài báo cáo Bài báo cáo có Bài báo cáo93Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×