Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí11. Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2005), Cẩm nang

thực hành giảng dạy, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, người dịch:

Nguyễn Trọng Tấn.12. Madeline Hunter, Robin Hunter (2005), Làm chủ phương pháp giảng

dạy, Nxb Đại học Quốc gia Tp.HCM, nhóm dịch: Nguyễn Đào – Quý Châu.

13. Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock (2005), Các

phương pháp dạy học hiệu quả, Nxb Giáo dục, Hà Nội, người dịch: Hồng Lạc.

14. Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hưởng (2003), Các lý thuyết phát triển

tâm lý người, Nxb Đại học Sư phạm Hà nội, Hà Nội.

15. Võ Trung Minh (2015), Giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong

dạy học môn khoa học ở tiểu học, Luận văn tiến sĩ.

16. Th.S Nguyễn văn Hạnh, Th.S Lê Thị Thu Thủy, lý thuyết hoạc tập dựa

vào trải nghiệm: lý luận và thực tiễn”, khoa sư phạm kĩ thuật – trường đại học

sư phạm kĩ thuật hưng yên.

17. Lê Thanh Hùng (2009), phương pháp dạy học kiến tạo và vận dụng trong

dạy học phần hidrocacbon hóa học nâng cao THPT, luận văn thạc sĩ giáo dục

học, trường đại học sư phạm TP.HCM.

18. Geoffrey Petty (2003), Dạy học ngày nay, Sách dịch của dự án Việt – Bỉ:

“Đào tạo GV các trường Sư phạm 7 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

19. Nguyễn Ngọc Quang (1994), Lí luận dạy học hóa học, Tập 1, Nxb Giáo

dục, Hà Nội.

20. Phan Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại (1976), Cơ sở hóa học

hữu cơ, Tập 1, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

21. Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm (2009), Phương pháp dạy học hóa học,

Học phần phương pháp dạy học hóa học 2 – giảng dạy những nội dung quan76Ket-noi.com kho tài liệu miễn phítrọng của chương trình và sách giáo khoa hóa học phổ thông, Nxb Khoa học

và Kĩ thuật, Hà Nội.

22. PGS.TS Đinh thị Kim Thoa, Nguyễn Hồng Kiên, (2015), “Tài liệu tập

huấn: kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong

trường trung học”.

23. Lê Trọng Tín (2007), Những phương pháp dạy học tích cực, Tài liệu bồi

dưỡng thường xuyên GV THPT chu kỳ III, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM,

Tp.HCM

24. Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo (2004),

Học và dạy cách học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.Nguyễn Xuân

Trường (2005), Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông, Nxb Giáo

dục, Hà Nội.

25. Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ

thơng, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào điều kiện Việt Nam”, Hà Nội ngày

10 - 12, tháng 12 năm 2012

26. Chiến lược Phát triển Giáo dục 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ,

phê duyệt ngày 13 tháng 6 năm 2012 (Quyết định số 711/QĐ-TTg của Thủ

tướng Chính phủ).

27. Bộ Giáo dục và đào tạo, sách giáo khoa Hóa học 11- Ban nâng cao

28. Bộ Giáo dục và đào tạo, sách giáo khoa Hóa học 12- Ban nâng cao

29. BộGiáodụcĐàotạo(2008),chươngtrìnhhóahọcTHPT,http://moet.gov.vn.

30. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Khung phân phối chương trình THCS,

THPT

năm học 2008-2009, http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.32&d=40.

31. https://duongtrongtan.wordpress.com/tag/kolb/

32. http://www.baomoi.com/hoat-dong-giao-duc-trai-nghiem-sang-tao-khong-hoan-toan-xa-la/c/17310547.epi

33. http://123doc.org/doc_search_title/3412183-chu-trinh-hoc-qua-trainghiem-trong-day-hoc-mon-toan-cap-tieu-hoc.htm77Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí34. http://www.baomoi.com/phat-trien-nang-luc-hoc-sinh-thong-qua-mon-hoa-hoc/c/16110098.epi

35. https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_nghi%E1%BB%87m78Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíPHỤ LỤC 1

PHIẾU ĐIỀU TRA

Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo đang có kế hoạch xây dựng các nội dung theo

hướng dạy học thông qua trải nghiệm sáng tạo. Để khảo sát một số thực trạng liên

quan đến vấn đề này, chúng tơi mong muốn các em hãy hồn thành phiếu điều tra

sau đây.

(Mọi câu trả lời sẽ được giữ kín tuyệt đối, nó sẽ khơng ảnh hưởng tới bất kì đánh

giá hay xếp loại cá nhân nào của em trong trường học)

Với các câu từ 1 đến 7, hãy đánh dấu × vào 1 ơ trong mỗi dòng

Rất

Mức độthường

xuyênThường Thỉnh

xuyênHiếmthoảng khiHầu

như

không1. Lớp học của em thường được tổ chức theo những hình thức tổ chức nào?

Dạy học cả lớp

Dạy học theo nhóm

Dạy học cá nhân

Tự nghiên cứu

2. Phương pháp dạy học mơn hóa học thường được các thầy cơ sử dụng là gì?

Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Trình diễn (làm mẫu

Tổ chức trò chơi, cuộc thi tìm

hiểu

Giao bài tập về nhà nghiên cứu79Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíHưỡng dẫn HS thực hành

Khám phá có hướng dẫn

Dạy học trải nghiệm sáng tạo

3. Em thường học theo phương pháp nào?

Đọc sách, tài liệu có sẵn

Mức độRấtThường Thỉnhthườngxuyênthoảng khixuyên

Quan sát hiện tượng trong thực

tế và giải thích

Hỏi bạn bè, thầy cơ

Phương pháp khác

4. Khi gặp các câu hỏi khó em thường làm gì?

u cầu bản thân liên hệ ý

tưởng mới với những kiến thức

đã biết

Bỏ qua việc tìm kiếm câu trả lời

ngay lập tức

Bỏ qua việc tìm kiếm câu trả lời

lúc đó nhưng sẽ quay lại khi có

cơ hội

Hỏi thầy cơ, bạn bè

Tự mình tìm hiểu trên Internet,

nguồn tài liệu khác

Phương pháp khác

5. Những hoạt động của em trong giờ học hóa học là gì?80HiếmHầu

như

khơngKet-noi.com kho tài liệu miễn phíNghe GV giảng và ghi chép

Đọc SGK và trả lời câu hỏi

Quan sát hình ảnh minh họa

trong SGK hoặc trên bảng

Bám sát câu hỏi và trả lời câu

hỏi của giáo viên

Làm bài tập hoặc thực hành ln

kiến thức đó

Liên hệ kiến thức đó với thực tế

cuộc sống81Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíHơnMức độ1 1lần /tuầnlần 1/tuầnlần/thángHầu

như

khơng6. Hình thức kiểm tra đánh giá thường được sử dụng hiện nay là?

Vấn đáp

Viết – tự luận

Đánh giá qua báo cáo, thuyết trình

Làm tiểu luận, ngiên cứu chuyên đề

7. Trong q trình học tập mơn hóa, em thường tìm tài liệu học từ những

nguồn nào?

Thầy cơ cung cấp

Trên internet

Hỏi các anh chị khóa trước

Từ bạn bè

Các nguồn khác82Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíTừ câu 8 trở đi hãy khoan tròn vào phương án lựa chọn của em

8. Ở lớp / trường em, có thường tổ chức các hoạt động ngoại khóa/ thực

hành hóa học khơng?

a. 2-3 lần/ tuần

b. 1 lần /tuần

c. 1 lần/tháng

d. 1 lần /1 kì

e. Khơng bao giờ Nếu chọn 1 trong các phương án: a,b,c,d: Theo em

thời gian phân bổ các hoạt động ngoại khóa như vậy

đã hợp lý chưa?

a. Hợp lýb. Chưa hợp lý Nếu chọn phương án e: Theo em thời gian các hoạt

độngngoạikhóanhưthếnào?……………………………………

9. Hóa học hữu cơ đối với em là mơn học như thế nào?

a. Khô khan, lý thuyết

b. Ứng dụng và liên quan tới thực tiễn nhiều

c. Bình thường như các mơn học khác.

10. Em thường nhớ kiến thức hóa học hơn khi nào?

a. GV liên hệ kiến thức đó vớid. Chính em là người tìm ra kiến thứcthực tếđób. Giáo viên nói đó là kiến thứce. Giáo viên cho bài tập nhiềuthif. Ýc. Giáo viên làm thí nghiệm minh……………………………họa

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em rất nhiều!83kiếnkhácKet-noi.com kho tài liệu miễn phíPHỤ LỤC 2

PHIẾU THEO DÕI

TiêuCác mức độ chất lượng (điểm)chíTốt (9 – 10)Khá (7 – 8)Điểm

Trung bình (5 – 6) Cần cố gắng

(0 – 4)1. Sự Tham

gia

đầy đủ và

tham

làm

việc

gia

chăm chỉ.Tham gia khá

đầy đủ, chăm

chỉ, làm việc

hầu hết thời

gian.Tham gia nhưng

thường lãng phí

thời gian và ít khi

làm việc.Tham

gia

nhưng thực

hiện những

công

việc

không liên

quan.2. Sự Lắng nghe

cẩn thận các

lắng

ý kiến của

nghe

những người

khác.Thường lắng

nghe cẩn thận

các ý kiến của

những người

khác.Đôi khi không

lắng nghe các ý

kiến của những

người khác.Không lắng

nghe ý kiến

của

những

người khác.3. Sự Đưa ra sự

phản hồi chi

phản

tiết có tính

hồi

xây dựng khi

cần thiết.Đưa ra sự

phản hồi có

tính xây dựng

khi cần thiết.Đưa ra sự phản Đưa ra sự

hồi có tính xây phản

hồi

dựng nhưng lời khơng có ích.

chú thích chưa

thích hợp.4. Sự Ln

tơn

trọng những

hợp

thành

viên

tác

khác và chia

sẻ cơng việc

một

cách

cơng bằng.Có tơn trọng

những thành

viên khác và

chia sẻ cơng

việc một cách

cơng bằng.Có tơn trọng

những thành viên

khác và không

chia sẻ công việc

một cách công

bằng.5. Sự Hồn thành Hồn

tốt cơng việc cơng

sắp

được

giao được

xếpKhơng tơn

trọng những

thành

viên

kháckhơng chia

sẻ cơng việc

một

cách

cơng bằng.hành Khơng hồn thành Khơng hồn

việc nhiệm vụ được thành nhiệm

giao giao đúng thời vụ được giao84đạt

đượcKet-noi.com kho tài liệu miễn phíthời

gianđúng

gian.thời đúng

thời gian và làm đình

gian,

khơng trệ cơng việc của

làm đình trệ nhóm.

tiến triển cơng

việc

của

nhóm.Tổng điểmđúng

gian

thường

xun

nhóm

điều

hoặc

đổi.thờibuộc

phải

chỉnh

thay

MCách quy đổi điểm:

1. Với Phiếu theo dõi 1 sẽ quy đổi sang thang điểm tối đa là 1,5 điểm bằng phép

tính:

TD1 = M. =

2. Với Phiếu theo dõi 2 sẽ quy đổi sang thang điểm tối đa là 3 điểm bằng phép

tính:

TD2 = M. =85Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíPHỤ LỤC 3

CÁC PHIẾU HỌC TẬP

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Nhóm ….

Tiêu chíNội dung+ Thực trạng sử dụng các sản

phẩm:xung quang khu vựcmình sống và thực trạng tổng

quát trong đất nước ta.

+ Các thành phần hữu cơ chính

chứa trong sản phẩm.

+ Các thành phần và thông số

cụ thể của các chất gây hại cho

sức khỏe và thẩm mỹ của

người sử dụng .

+ Giải thích cơ chế hoạt động

của những thành phần gây hại

này.

+ Trình bày được quy trình sản

xuất các sản phẩm đó.

+ Cách sử dụng các sản phẩm

an toàn.86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×