Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy để việc nghiên cứu hoạt động DHTNST và áp dụng PPDH này trong DH môn hóa học cần phải chú trọng đến một số vấn đề sau:

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy để việc nghiên cứu hoạt động DHTNST và áp dụng PPDH này trong DH môn hóa học cần phải chú trọng đến một số vấn đề sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíTiếp tục tạo điều kiện tốt cho hoạt động nghiên cứu lý luận về PPDH nói

chung và các nghiên cứu về PPDHTNST nói riêng. Thúc đẩy trao đổi thông tin để

các đề tài nghiên cứu được biết đến và sử dụng rộng rãi hơn. Đồng thời quản lý tốt

cơng tác tài chính tạo điều kiện xây dựng ngày càng nhiều trường học có cơ sở vật

chất tốt, đảm bảo các yêu cầu cơ bản cho việc áp dụng các PPDH hiện đại, hiệu quả

vào DH, trong đó có PPDHTNST. Mong bộ tiếp tục xây dựng chương trình mơn

hóa học khoa học, hiện đại, phù hợp, thuận lợi trong đổi mới PPDH. Đồng thời, đẩy

mạnh nghiên cứu và đưa việc dạy học các kĩ năng mềm vào trường học.

- Với các trường Đại học:

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu nhằm hoàn chỉnh cơ sở lý luận của lý thuyết

TNST, PPDHTNST và thiết kế nhiều bài học theo phương pháp này, đồng thời tiếp

tục đánh giá hiệu quả trong từng loại bài học cụ thể. Nội dunglý thuyết TNST,

PPDHTNST cần được đưa vào nội dung học tập của sinh viên các trường Đại học

Sư phạm và bồi dưỡng cho GV ở trường THPT nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên

cứu và ứng dụng vào dạy học.

- Với các trường THPT:

Với các trường THPT cố gắng thực hiện việc giảm số lượng HS trong lớp

học nhằm tạo điều kiện cho học tập cá thể trong dạy học. Bàn ghế được thiết kế phù

hợp thuận lợi cho việc học tập theo nhóm và các hoạt động tập thể.Chú trọng xây

dựng phòng bộ mơn và trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học giúp giáo viên có điều

kiện đổi mới PPDH. Xây dựng trường học thân thiện: trường, lớp xanh, sạch, đẹp,

an tồn; DH có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của HS; rèn luyện kỹ năng

sống; tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh…

Nhà trường hãy ln ln tạo điều kiện có thể nhất cho cả GV và HS trong

công tác giảng dạy và học tập. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về các

phương pháp dạy học mới cho GV.

- Với giáo viên:71Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíĐối với người GV chúng ta cần phải bồi dưỡng kiến thức về lý thuyết TNST,

PPDHTNST và áp dụng chúng vào DH để thiết kế các giáo ánthực hiện DH nhằm

nâng cao chất lượng DH, đổi mới PPDH và tiếp tục hoàn thiện phương pháp. Ngoài

ra, GV cần tăng cường các biện pháp sư phạm khuyến khích HS tích cực, chủ động,

sáng tạo trong học tập, tổ chức môi trường học tập dân chủ. Khai thác và sử dụng

hiệu quả các thiết bị, đồ dùng DH. Biết áp công nghệ thông tin vào DH. Xây dựng

câu lạc bộ mơn hóa học để tạo điều kiện cho HS mở rộng hoạt động học tập.

Như vậy, HS có được mơi trường thuận lợi cho q trình kiến tạo kiến thức.

- Với học sinh:

Với mỗi HS luôn luôn phải tu dưỡng đạo đức, xây dựng động cơ, thái độ học

tập đúng đắn để từ đó chủ động, nâng cao tính tự giác trong học tập. Trung thực

trong mọi vấn đề, nhất là đánh giá đúng chính bản thân mình. Thực hiện mục tiêu:

học để biết, học để làm, học để khẳng định chính mình và học để cùng chung sống.

Bên cạnh đó mỗi HS chúng ta phải rèn luyện tư duy giáo dục hiện đại: không chỉ

học tri thức mà còn học cách tìm tòi, sáng tạo tri thức, học cách học.Thường xuyên

tiếp xúc, học tập từ thực tế cuộc sống, học đi đôi với hành. Tham gia các câu lạc bộ

đội nhóm, trong đó có mơn hóa học. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học với

tư tưởng “người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Đổi mới phương pháp

dạy học là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đổi mới giáo dục hiện nay.

Chúng tôi mong rằng một số đề xuất và kiến nghị trong khóa luận này góp

phần hữu ích trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở nước.72Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíCHƯƠNG 3

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm

Nhằm đánh giá tính khả thi, tính phù hợp và hiệu quả của PPDHTNST theo

định hướng năng lực cho HS.3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm

Kiểm tra đánh giá tính thiết thực và hiệu quả của PPDHTNST theo định

hướng năng lực cho HS.

Xử lí, phân tích kết quả thực nghiệm, từ đó rút ra đánh giá về:

- Kiến thức của HS thu được sau khi học bằng PPDHTNST.

- Thái độ của HS khi tham gia tiết học thực nghiệm về DHTNST.

- Năng lực HS đạt được khi tham gia tiết học thực nghiệm về DHTNST.3.3. Kế hoạch thực nghiệm sư phạm

- Lựa chọn địa bàn

- Lựa chọn HS phù hợp với chủ đề đã thiết kế.3.4. Tiến hành thực nghiệm sư phạm

Thiết kế các giáo án dạy học theo PPDHTNST để thực nghiệm.

Tiến hành dạy ở lớp TN theo giáo án đã thiết kế để xác định mức độ nắm

vững mục tiêu bài học, sự vận dụng kiến thức của HS ở lớp TN đồng thời xác định

tính khả thi, phù hợp và hiệu quả của đề tài.

Tuy nghiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan tôi đã không thể tiến

hành thực nghiệm được vì những lý do sau:

- Đầu tiên do trong thời gian của q trình đi thực tập khơng phù hợp với thời

gian tôi dự định thực hiện các chủ đề này. Chính vì vậy mà việc sắp xếp và xin

được thực nghiệm gặp rất nhiều khó khăn.

- Do các chủ đề tôi đã thiết kế xuyên xuốt từ lớp 11 đến lớp 12 nó khá rộng so

với một sinh viên sư phạm đang ngồi trên ghế nhà trường như tơi.73Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíTuy nhiên, Tơi mong muốn sau khi thực hiện, đề tài này sẽ tiếp tục nâng cao

và phát triển, hoàn thiện và từng bước áp dụng cách làm này vào thực tế dể chứng

minh tính khả thi cũng như hiệu quả củ nó trong thực tế.74Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Duy Ái, Đỗ Đình Rãng (1998), Tư liệu giảng dạy hóa học 11, Nxb

Giáo dục, Hà Nội.

2. Nguyễn Duy Ái, Nguyễn Tinh Dung, Trần Thành Huế, Trần Quốc Sơn,

Nguyễn Văn Tòng, Một số vấn đề chọn lọc của hóa học, Tập 2, Nxb Giáo

dục, Hà Nội.

3. Trịnh Văn Biều (2003), Giảng dạy hóa học ở trường phổ thơng, Nxb Đại

học Quốc qia Tp. HCM, Tp.HCM.

4. Trịnh Văn Biều (2004), Lí luận dạy học hóa học, trường Đại học Sư phạm

Tp.HCM, Tp.HCM.

5. Trịnh Văn Biều (2005), Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu, trường

Đại học Sư phạm Tp.HCM, Tp.HCM

6. Nguyễn Hữu Châu (2005), “Dạy học kiến tạo, vai trò của người học và

quan điểm kiến tạo trong dạy học”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, (5), tr.8-20.

7. Jacques Delors (2003), Học tập: Một kho báu tiềm ẩn, Nxb Giáo dục,

người dịch: Trịnh Đức Thắng.

8. Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2005), Phát triển năng lực thông qua

phương pháp và phương tiện dạy học mới, Tài liệu hội thảo tập huấn, Dự án

phát triển giáo dục THPT, Hà Nội.

9. Hoàng Thị Thùy Dương, Hồ Sỹ Linh (2008), “Hệ thống tình huống câu

hỏi có vấn đề trong chương trình hóa hữu cơ 11”, Tạp chí hóa học và ứng

dụng, (12), tr.3

10. Nguyễn Đào, Quý Châu (2007), Những kỹ năng và lời khuyên thực tế để

cải tiến phương pháp giảng dạy, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội.75Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí11. Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2005), Cẩm nang

thực hành giảng dạy, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, người dịch:

Nguyễn Trọng Tấn.12. Madeline Hunter, Robin Hunter (2005), Làm chủ phương pháp giảng

dạy, Nxb Đại học Quốc gia Tp.HCM, nhóm dịch: Nguyễn Đào – Quý Châu.

13. Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock (2005), Các

phương pháp dạy học hiệu quả, Nxb Giáo dục, Hà Nội, người dịch: Hồng Lạc.

14. Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hưởng (2003), Các lý thuyết phát triển

tâm lý người, Nxb Đại học Sư phạm Hà nội, Hà Nội.

15. Võ Trung Minh (2015), Giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong

dạy học môn khoa học ở tiểu học, Luận văn tiến sĩ.

16. Th.S Nguyễn văn Hạnh, Th.S Lê Thị Thu Thủy, lý thuyết hoạc tập dựa

vào trải nghiệm: lý luận và thực tiễn”, khoa sư phạm kĩ thuật – trường đại học

sư phạm kĩ thuật hưng yên.

17. Lê Thanh Hùng (2009), phương pháp dạy học kiến tạo và vận dụng trong

dạy học phần hidrocacbon hóa học nâng cao THPT, luận văn thạc sĩ giáo dục

học, trường đại học sư phạm TP.HCM.

18. Geoffrey Petty (2003), Dạy học ngày nay, Sách dịch của dự án Việt – Bỉ:

“Đào tạo GV các trường Sư phạm 7 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

19. Nguyễn Ngọc Quang (1994), Lí luận dạy học hóa học, Tập 1, Nxb Giáo

dục, Hà Nội.

20. Phan Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại (1976), Cơ sở hóa học

hữu cơ, Tập 1, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

21. Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm (2009), Phương pháp dạy học hóa học,

Học phần phương pháp dạy học hóa học 2 – giảng dạy những nội dung quan76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy để việc nghiên cứu hoạt động DHTNST và áp dụng PPDH này trong DH môn hóa học cần phải chú trọng đến một số vấn đề sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×