Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG MÔN HÓA HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ

THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG MÔN HÓA HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Kĩ năng thực hành hóa học;

- Kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học để giải quyết một số vấn đề trong học

tập và thực tiễn đời sống.

3. Về thái độ

HS có thái độ tích cực như:

- Hứng thú học tập bộ mơn hóa học.

- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng; phát hiện và giải

quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.

- Ý thức vận dụng những tri thức hóa học đã học vào cuộc sống và vận động

người khác cùng thực hiện.

- Bước đầu HS có định hướng chọn nghề nghiệp, liên quan đến hóa học.2.1.3 Quan điểm phát triển chương trình THPT mơn hóa học

Chương trình THPT mơn hóa học ở trường phổ thơng được xây dựng trên cơ

sở các quan điểm sau đây:

1.Đảm bảo thực hiện mục tiêu của bộ mơn hóa học ở trường phổthơng

Mục tiêu của bộ mơn hóa học, mục tiêu phân hóa THPT phải được quán triệt

và cụ thể hóa trong chương trình hóa học THPT.

2.Đảm bảo tính phổ thơng có nâng cao, gắn với thực tiễn trên cơsở hệ thống tri thức của khoa học hóa học hiện đại.

Hệ thống tri thức THPT về hóa học được lựa chọn bảo đảm:

- Kiến thức, kĩ năng hóa học phổ thơng, cơ bản, tương đối hồn thiện.

- Tính chính xác của khoa học hóa học.

- Sự cập nhật với những thơng tin của khoa học hóa học hiện đại về nội dung

và phương pháp.41Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Nội dung hóa học gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất.

- Nội dung hóa học được cấu trúc có hệ thống theo các mạch kiến thức và kĩ

năng.

3. Đảm bảo tính đặc thù của bộ mơn hóa học

- Nội dung thực hành và thí nghiệm hóa học được coi trọng, là cơ sở quan

trọng để xây dựng kiến thức, rèn kĩ năng hóa học.

- Tính chất hóa học của các chất được chú ý xây dựng trên cơ sở nội dung lý

thuyết cơ sở hóa học chung tương đối hiện đại và được kiểm nghiệm dựa trên cơ sở

thực nghiệm hóa học, có lập luận khoa học.

4. Đảm bảo định hướng đổi mới PPDH hóa học theo hướng dạy và học tích

cực và đặc thù của bộ mơn hóa học.

- Hệ thống nội dung hóa học THPT được tổ chức sắp xếp, sao cho: GV thiết

kế, tổ chức để HS tự giác, tích cực, tự lực hoạt động xây dựng kiến thức và hình

thành kĩ năng mới, vận dụng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn được mô phỏng

trong các bài tập hóa học.

- Sử dụng thí nghiệm hóa học để nêu và giải quyết một số vấn đề đơn giản,

kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận một cách tương đối chính xác và khoa học hơn

chương trình chuẩn. - Chú ý khuyến khích GV, HS sử dụng thiết bị DH, trong đó có

ứng dụng cơng nghệ thơng tin và truyền thơng trong DH hóa học

5. Đảm bảo định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập hóa học của HS

Hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học đa dạng, kết hợp trắc nghiệm khách quan

và tự luận, lý thuyết và thực nghiệm hóa học nhằm đánh giá kiến thức, kĩ năng hóa

học của HS ở ba mức độ biết, hiểu và vận dụng phù hợp với nội dung và phương

pháp của chương trình chuẩn. Đánh giá năng lực tư duy logic và năng lực hoạt động

sáng tạo của HS qua một số nhiệm vụ cụ thể, thí dụ như nhận biết chất độc hại, xử

lý chất độc hại, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thể hiện trong các bài tập tổng

hợp và bài tập thực nghiệm).42Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí6. Đảm bảo kế thừa những thành tựu của giáo dục trong nước và thế giới

- Chương trình THPT mơn hóa học bảo đảm tiếp cận nhất định với chương

trình hóa học phổ thông ở một số nước tiên tiến và khu vực về mặt nội dung,

phương pháp, mức độ kiến thức, kĩ năng hóa học phổ thơng.

- Chương trình bảo đảm tính kế thừa và phát huy những ưu điểm của chương

trình hóa học hiện hành và THPT thí điểm ban KHTN, khắc phục một số hạn chế

của chương trình hóa học trước đây của Việt Nam.

7. Đảm bảo tính phân hóa trong chương trình hóa học phổ thơng

- Chương trình THPT mơn hóa học nhằm đáp ứng nguyện vọng của một số HS

có năng lực về khoa học tự nhiên. Ngồi nội dung hóa học phổ thơng nâng cao, còn

có nội dung tự chọn về hóa học dành cho HS có nhu cầu luyện tập thêm hoặc tìm

hiểu một lĩnh vực nhất định, hoặc nâng cao hơn kiến thức hóa học. Nội dung này

góp phần giúp HS có thể tiếp tục học lên cao đẳng, đại học hoặc bước vào cuộc

sống lao động.

- Mức độ nội dung chương trình THPT nâng cao mơn hóa học cao hơn chương

trình THPT chuẩn nhưng thấp hơn mức độ nội dung của chương trình THPT chuyên

hóa học.2.2 Xây dựng hệ thống các vấn đề có thể cấu trúcthành đề tài DHTNST

Bảng 2.1: Hệ thống các vấn đề có thể cấu trúc thành đề tài DHTNST

Tên chủ

đềBài Số1

(Lớpchương

trình)Nội DungMỹ

phẩm

thiênBài 25Hố học hữu cơ và hợp

chất hữu cơ(11- NC)Quy trình thực hiện của HSGV: cho HS bốc thăm sản phẩm theo

chủ đề+ Khái niệm các hợp1 Bài số theo khung phân bố chương trình nâng cao lớp 11 và 12 của Bộ GD & ĐT.43Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíchất hữu cơ+ Nhóm 1: Son+ Đặc điểm chung của

các hợp chất hữu cơ+ Nhóm 2: Các loại tinh dầu+ Phương pháp tách biệt

và tinh chế chất hữu cơ.

Bài 42Khái niệm về Tecpen(11- NC)+ Thành phần, cấu tạo

và dẫn xuất

+Nguồn Tecpen Thiên

nhiên, cách khai thác và

ứng dụngnhiênBài 59

(11- NC)

Bài 60

(11- NC)Axit cacboxylic: Cấu

trúc, Danh pháp, Tính

chất vật lí

Axit cacboxylic: Tính

chất hố học, điều chế

và ứng dụng+ Nhóm 3: Kem đánh răng

Các nhóm sẽ phải tìm hiểu về thực

trạng sử dụng, thành phần và thơng số

của các chất có thể gây hại cho sức

khỏe và thẩm mỹ người sử dụng, đồng

thời tìm hiểu về quy trình sản xuất sản

phẩm của mỗi nhóm, cách sử dụng an

tồn sản phẩm.

Đề xuất phương án sản xuất an tồn

của các sản phẩm đó( Nhóm nào bốc

thăm sản phẩm nào thì điều chế sản

phẩm đó) và điều chế sản phẩm bằng

nguyên liệu thiên nhiên.

Yêu cầu mỗi nhóm phải có video quay

lại tồn bộ q trình tạo sản phẩm và

video điều tra thực trạng sử dụng sản

phẩm.Este

Bài 1

(12- NC)+ Khái niệm về este

+ Tính chất lý, hóa học

của este

+ Điều chế và ứng dụngChế

phẩm đồ

uống

thiên

nhiên an

tồnBài 25

(11-NC)Hố học hữu cơ và hợp

chất hữu cơGV: cho HS bốc thăm sản phẩm theo

chủ đề+ Khái niệm các hợp

chất hữu cơ+ Nhóm 1: rượu (gạo)+ Đặc điểm chung của

các hợp chất hữu cơ

+ Phương pháp tách biệt44+ Nhóm 2: Các loại nước giải khát

Các nhóm sẽ phải tìm hiểu về thực

trạng sử dụng, thành phần và thông số

của các chất có thể gây hại cho sứcKet-noi.com kho tài liệu miễn phívà tinh chế chất hữu cơ.

Bài 52

(11- NC)

Bài 53

(11- NC)

Bài 59

(11- NC)

Bài 60

(11- NC)Bài 5

(12- NC)Ancol: Cấu tạo, danh

pháp, tính chất vật lí

Ancol: Tính chất hố

học, điều chế và ứng

dụng

Axit cacboxylic: Cấu

trúc, Danh pháp, Tính

chất vật lí

Axit cacboxylic: Tính

chất hố học, Điều chế

và ứng dụng

Glucozơ.+ Tính chất vật lý và

trạng thái tự nhiên và

cấu truc phân tử.

+ Tính chất hóa học :

phản ứng lên menSaccarozơ(12- NC)Đề xuất phương án sản xuất an tồn

của các sản phẩm đó( Nhóm nào bốc

thăm sản phẩm nào thì điều chế sản

phẩm đó) và điều chế sản phẩm bằng

nguyên liệu thiên nhiên.

Yêu cầu mỗi nhóm phải có video quay

lại tồn bộ q trình tạo sản phẩm và

video điều tra thực trạng sử dụng sản

phẩm.+ Điều chế và ứng dụngBài 6khỏe người sử dụng, đồng thời tìm

hiểu về quy trình sản xuất sản phẩm

của mỗi nhóm, cách sử dụng an tồn

sản phẩm.+ Tính chất vật lý và

trạng thái tự nhiên và

cấu truc phân tử.

+ Tính chất hóa học :

phản ứng thủy phân

+ Điều chế và ứng dụng

SaccarozơBài 7Tinh bột(12- NC)+ Tính chất vật lý và

trạng thái tự nhiên và45Ket-noi.com kho tài liệu miễn phícấu truc phân tử.

+ Tính chất hóa học:

phảm ứng thủy phân.

XenlulozơBài 8

(12- NC)Chất giặt

rửa an

tồn

Bài 25

(11- NC)+ Tính chất vật lý và

trạng thái tự nhiên và

cấu truc phân tử.

+ tính chất hóa học:

phản ứng của

polisaccaritHố học hữu cơ và hợp

chất hữu cơGV: cho HS bốc thăm sản phẩm theo

chủ đề+ Khái niệm các hợp

chất hữu cơ+ Nhóm 1: xà phòng+ Đặc điểm chung của

các hợp chất hữu cơ

+ Phương pháp tách biệt

và tinh chế chất hữu cơ.

Khái niệm về TecpenBài 42+ Thành phần, cấu tạo

và dẫn xuất(11- NC)+Nguồn Tecpen Thiên

nhiên, cách khai thác và

ứng dụngBài 1Este(12- NC)+ Khái niệm về este

+ Tính chất lý, hóa học

của este46+ Nhóm 2: nước rửa chén

Các nhóm sẽ phải tìm hiểu về thực

trạng sử dụng, thành phần và thơng số

của các chất có thể gây hại cho sức

khỏe và thẩm mỹ người sử dụng, đồng

thời tìm hiểu về quy trình sản xuất sản

phẩm của mỗi nhóm, cách sử dụng an

tồn sản phẩm.

Đề xuất phương án sản xuất an tồn

của các sản phẩm đó( Nhóm nào bốc

thăm sản phẩm nào thì điều chế sản

phẩm đó) và điều chế sản phẩm bằng

nguyên liệu thiên nhiên.

Yêu cầu mỗi nhóm phải có video quay

lại tồn bộ q trình tạo sản phẩm và

video điều tra thực trạng sử dụng sản

phẩm.Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí+ Điều chế và ứng dụng

Bài 2

(12- NC)

Bài 3

(12- NC)LipitChất giặt rửa2.3 Minh họa xây dựng gián án dạy học trải nghiệm sáng tạo phần hữu

cơ trong chương trình hóa học THPT

Để đánh giá hiệu quả của việc vận dụng phương pháp trải nghiệm sáng tạo

trong dạy học hóa học, tơi đã tiến hành xây dựng giáo án dạy học trải nghiệm sáng

tạo phần hóa học hữu cơ trong chương trình hóa học THPT theo 7 bước nói trên:2.3.1.Giáo án 1

Giáo án 1: Chủ đề trải nghiệm: Mỹ phẩm thiên nhiên.

Đối tượng HS: lớp 11NC trường...

Thời điểm triển khai đề tài: từ tiết 72 - 76 học kì 2 lớp 11.

Nội dụng kiến thức các bài sử dụng trong đề tài: đã tổng hợp ở bảng 2.1.

I. Mục tiêu

Sau khi học xong chủ đề, học sinh có thể

1. Về kiến thức

- Trình bày được các thành phần chính của các sản phẩm như: son, kem đánh

răng, các loại tinh dầu (chứa tecpen)...

- Trình bày được cơ chế tác động của các sản phẩm này đến sức khỏe con

ngươì.47Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Mơ tả và giải thích được quy trình, cách làm các sản phẩm mỹ phẩm đó.

- So sánh và giải thích được các thành phần của các sản phẩm ngoài thị trường

và sản phẩm handmake do chính tay HS tạo ra.

- Liệt kê, giải thích được các tác hại của các sản phẩm ngoài thị trường hiện

nay làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ của người sử dụng.

- Đề xuất được những cách làm giúp hạn chế tác hại đó.

- Các tính chất lý, hóa học của những axit, este, tecpen.

- Gọi tên và các cách điều chế các chất đó.

2. Về kĩ năng

- Rèn luyện được kĩ năng tư duy sáng tạo, cách xử lý và giải quyết tình huống

thực tế.

- Rèn luyện các kĩ năng nghiên cứu khoa học: kỹ năng đặt câu hỏi, xây dựng

giả thuyết, xác định phương pháp thực hiện, quan sát hiện tượng trong các thí

nghiệm, đưa ra những giải thích và kết luận.

3. Về thái độ

- Rèn luyện tư duy nghiên cứu khoa học thơng qua thực hiện các hoạt động,

thí nghiệm.

- Biết cách bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và những người xung quanh.

- Xây dựng được các thói quen tốt trong học tập và trong đời sống.

4. Về năng lực

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo.48Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Năng lực tính tốn.

Ngồi 5 năng lực phát triển cho HS trong đặc trưng môn hóa, DHTNST còn có

thể hình thành các năng lực khác như:

 Năng lực tham gia và tổ chức hoạt động trong tập thể.

 Năng lực định hướng nghề nghiệp.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

 Giáo án, bài giảng PowerPoint.

 Phiếu theo dõi 1 và 2, Phiếu đánh giá 1 và 2 và phiếu học tập 1.

2. Học sinh

Đọc lại các bài: Bài 25, 42, 59, 60 ở chương trình lớp 11 NC, và bài 1 ở

chương trình lớp 12 NC.

III. Phương pháp dạy học

- Phương pháp DHTNST.

 Quan sát và đàm thoại nêu vấn đề.

 Phát hiện và giải quyết vấn đề.

 Thực nghiệm.

IV. Các hoạt động dạy học

TIẾT 1: Thông báo triển khai chủ đề

ThờHoạt động của GV và HSNội dungi

gian

20’- GV giới thiệu sơ qua về PPDH Dạy học trải nghiệm sáng tạo:

mới được áp dụng trong bài49Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí(DHTNST).a) Khái niệm

-Nếu như ngày xưa, với kiểu

học truyền thống: cơ đọc, trò

chép thì với phương pháp dạy

học trải nghiệm sáng tạo: kiến

thức sẽ được rút ra từ thực tế

kết hợp với các kinh nghiệm có-sẵn của HS:

Vd như: thay vì đọc cho HS

chép: amoniac là chất khí,-khơng màu, mùi khai.

Thì GV với PPDHTNST sẽ cho

chính HS của mình thử nghiệm- HS lắng nghe, thảo luận và phátln từ đó, HS sẽ rút ra đượcvấn những thắc mắc.những tính chất của amoniac.

b) Các bước tiến hành

HS tiến hành qua 4 bước sau:

Bước 1: Trải nghiệm (thu thập thơng

tin).

Bước 2: Phân tích trải nghiệm, rút ra

bài học.

Bước 3: Áp dụng vào một nhiệm vụ

cụ thế do GV giao.

Bước 4: Củng cố, Dặn dò.- GV hướng dẫn HS cách đánh giá

từng cá nhân trong nhóm theo

Phiếu theo dõi (phụ lục 2).

15’- GV thông báo cụ thể chủ đề: Mỹ Nhiệm vụ thứ 1:Mỹ phẩm ngày nay50Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíphẩm thiên nhiênChia lớp thành 3 nhóm:- GV đưa ra vấn đề cần giải thích: Mỗi nhóm với chủ đề về sản phẩm

Để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt như sau:

hàng ngày thì các sản phẩm: Son,

kem đánh răng, Các loại tinh dầu,...+ Nhóm 1: Sonlà khơng thể thiếu được đối với mọi + Nhóm 2: Các loại tinh dầu

người nhất là phụ nữ. Tuy nhiên,+ Nhóm 3: Kem đánh rănghiện nay các sản phẩm này thường

chứa rất nhiều các hóa chất gây hại Mỗi nhóm cần tìm hiểu:

cho sức khỏe và thẩm mỹ của người + Thực trạng sử dụng các sản phẩm

sử dụng. Trình chiếu một số hình xung quang khu vực mình sống.

ảnh về các nhãn hàng sản phẩm đó

và các tai nạn mà người tiêu dùng

đã gặp phải cho HS quan sát và đưa+ Các thành phần hữu cơ chính chứa

trong sản phẩm.ra câu hỏi: Vậy có phải tất cả các + Các thành phần và ngưỡng gây hại

nhãn hàng của sản phẩm đó đều gây của chúng cho sức khỏe của người sử

hại cho sức khỏe không? Và thực dụng.

trạng sử dụng các sản phẩm đó như

thế nào? Dựa vào các thơng số nào

để nhận biết được độ an toàn của

sản phẩm?+ Giải thích cơ chế hoạt động của

những thành phần gây hại này.

+ Trình bày được quy trình sản xuất- GV chia lớp thành 3 nhóm nhỏ vàcác sản phẩm đó.giao nhiêm vụ chung cho các nhóm. + Cách sử dụng các sản phẩm an tồn.

- Các nhóm thảo luận, tự phân cơng u cầu: Mỗi nhóm phải có hình ảnh

nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân hoặc video quay lại từng nhiệm vụ

trong nhóm.

10’hồn thành.- HS báo cáo kế hoạch phân cơng

nhiệm vụ của nhóm.51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG MÔN HÓA HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×