Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP MỚI

III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP MỚI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

giáo viên đã đưa các TN ảo này vào trong từng tiết học nhằm nâng cao chất lượng

giảng dạy.

Ưu điểm của phần mềm này là ngồi những TN có sẵn của chương trình thì ta có thể

tự thiết kế ra những TN khác phù hợp với chương trình giảng dạy. Giao diện của

chương trình rất trực quan nên việc thiết kế TN ảo là tương đối dễ dàng đối với phần

lớn giáo viên.

Crocodile Physics là phần mềm ứng dụng dùng để mơ phỏng thí nghiệm vật lý. Để vào

chương trình ứng dụng, ta có thể Double Click vào biểu tượng Crocodile Physic trên

màn hình Desktop. Sau khi nhấp vào biểu tượng Crocodile Physics ta sẽ thấy biểu

tượng chương trình:Tiếp theo ta sẽ thấy trên giao diện màn hình hiện lên cửa sổ và lời chào "Welcome to

Crocodile Physics". Trên bảng này chúng ta có thể chọn các mục: Contents, New

model, hay Tutorials.SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Contents: Xem các ví dụ theo chủ đề có sẵn trong phần mềm .

- New model: Sử dụng các mơ hình của Crocodile để tạo những mô phỏng.

- Tutorials: mở nội dung hướng dẫn sử dụng Crocodile Physics.

Dưới đây là màn hình chính của phần mềm Crocodile Physics 605:Tôi xin giới thiệu các công cụ sử dụng phần mềm Crocodile Physics 605, trước hết nói

đến thanh menu ngang trên cùng gồm có:SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíContents

Phần Contents là các ví dụ có sẵn theo chủ đề, như đã nói đây là phần rất mới gồm các

ví dụ đã được xây dựng sẵn theo các chủ đề như mô tả chuyển động, các mạch điện,…

với mỗi modun đã có các dụng cụ thí nghiệm phù hợp với chủ đề và bạn chỉ cần chọn

dụng cụ thích hợp để thực hiện thí nghiệm. Nhưng đây chỉ là một số chủ đề cơ bản, để

có thể thiết kế được tồn bộ các thí nghiệm phục vụ cho giảng dạy và học tập thì cần

thiết phải xem các ví dụ này và sau đó bạn tự thiết kế các thí nghiệm phù hợp với bài

giảng trên lớp bằng các dụng cụ được lấy trong phần Part Library.Parts Library

Đây là thư viện các dụng cụ thí nghiệm vật lý ảo, với các dụng cụ này bạn hồn tồn có

thể thiết kế tồn bộ các thí nghiệm vật lý trong trường phổ thông, tuy nhiên để cho

thí nghiệm trở nên chun nghiệp hơn thì phải kết hợp sử dụng các dụng cụ này kết

hợp các dụng cụ hỗ trợ thực hiện thí nghiệm trong foder Presentation của phần này.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíCác cơng cụ hỗ trợ thiết kế thí nghiệm

Giới thiệu các cơng cụ hỗ trợ thiết kế thí nghiệm chuyên nghiệp hơn đó là foder

Presentation trong thư viện các dụng cụ thí nghiệm Parts Library. Ngồi các dụng cụ

thí nghiệm ảo còn có các dụng cụ hỗ trợ như thước đo, đồ thị, tranh vẽ, các nút dừng

thí nghiệm hay thực hiện lại thí nghiệm, …

Trong nội dung của sáng kiến kinh nghiệm, tôi đề cập tới việc sử dụng phần mềm

Crocodile Physics trong dạy học phần điện học nên tôi chỉ xin giới thiệu cụ thể các mô

phỏng thí nghiệm phần điện học:

Gồm có Analog, Pictorial, Digital.

Mạch tương tự.

Nguồn.

Mạch số.SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Analog: Mạch tương tự

Mạch tương tựNguồn

Cơng tắc

Thiết bị điện

...................

...................

...................

...................

Hệ thống đèn

Dụng cụ đoSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Pictorial: NguồnIII.2. Một số thí nghiệm mơ phỏng chương điện học – Vật lý 9

Dựa trên phần mềm Crocodile Physics, tôi đã tạo ra một s ố TN ảo h ỗ tr ợ quá trình

giảng dạy chương Điện học:Đoạn mạch minh họa định luật ÔmSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíĐoạn mạch mắc nối tiếpĐoạn mạch mắc song songSự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫnSự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫnSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíMạch mắc song songMạch đo cơng suấtMạch điện có biến trở

III.3. Hướng dẫn sử cách sử dụng các chức năng của phần mềm Crocodile

Physics.

1. Các chức năng của thanh Menu ngang.

Thanh menu ngang gồm có 5 menu đó là: File, Edit, View, Scenes, Help.

Menu File: gồm các chức năng để quản lí, in ấn TN đang thiết kế.

Menu Edit: gồm các chức năng để thiết kế, chỉnh sửa, sắp xếp TN.

Menu View: gồm các chức năng điều khiển chế độ hiển thị của các dụng cụ và không

gian thiết kế TN và chế độ hiển thị của chương trình.

Menu Scenes: gồm các chức năng để quản lí các khơng gian làm việc (scene) của

chương trình như thêm, bớt, chọn không gian làm việc.

Menu Help: gồm các phần giới thiệu chương trình, bản quyền, phiên bản của chương

trình và tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình.

2. Các chức năng của thanh công cụ.

Thanh công cụ này gồm các chức năng cơ bản và hay sử dụng của chương trình. Các

chức năng này là một phần trong các chức năng của thanh menu ngang.

3. Phần Contents.

Gồm các TN có sẵn được sắp xếp theo từng chủ đề cụ thể nên rất dễ tra cứu. Trong

phần này có mục Getting Started chứa các bài học, lời khuyên cho những người lần

đầu tiên sử dụng phần mềm Crocodile Physics.

4. Phần Parts Library.

Là kho chứa các dụng cụ để thiết kế các TN. Việc thiết kế các TN rất đơn giản, ta chỉ

cần dùng chuột chọn dụng cụ TN thích hợp rồi kéo ra màn hình thiết kế, sau đó điều

chỉnh thuộc tính của dụng cụ sao cho phù hợp với yêu cầu của bài TN.SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Phần này có rất nhiều dụng cụ để thiết kế các TN mô phỏng các phần cơ học, điện,

điện tử, quang học, và sóng cơ học. Trong mỗi phần cơ, sóng, điện, quang có đầy đủ

những thuộc tính để ta có thể mơ phỏng các TN Vật lý phổ thơng.

5. Phần Properties.

Phần này có chức năng thể hiện và thay đổi các thuộc tính của các dụng cụ và đối

tượng được chọn.

III.4. Đưa TN ảo đã thiết kế vào các slide bài giảng trong PowerPoint.

Với các tính năng của chương trình Microsoft Office PowerPoint người soạn thảo có

thể chủ động thiết kế các hoạt động giảng dạy theo các slide với bố cục rõ ràng tiện

cho theo dõi, kết hợp với các hiệu ứng, các liên kết sẽ tạo cho bài giảng thêm sinh

động, hấp dẫn, kích thích sự hứng thú, ham học hỏi, tìm tòi cái mới cho học sinh.

Để đưa các TN ảo đã thiết kế vào trong các slide bài giảng thì ta sử dụng chức năng

liên kết (Hyperlink) có sẵn trong chương trình PowerPoint theo trình tự các bước:

- Chọn đối tượng cần liên kết .

Vào Menu Insert, chọn Hyperlink (Ctrl + K), hoặc chọn biểu tượng Insert

Hyperlink trên thanh công cụ.

- Chỉ đường dẫn tới file TN đã thiết kế sẵn.

Ta cũng có thể sử dụng hai chương trình chạy song song cùng lúc, khi nào cần TN thì

chuyển qua chương trình Crocodile Physics bằng cách sử dụng phím Windows trên

bàn phím rồi chọn cửa sổ của chương trình Crocodile Physics , hoặc sử dụng đồng

thời hai phím Ctrl và Tab rồi chọn biểu tượng của chương trình Crocodile Physics .

Sau khi kết thúc TN thì ta trở lại với bài giảng điện tử PowerPoint như bình thường.

-Phần C: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Như vậy, sau quá trình nổ lực thực hiện đề tài, tôi đã đạt được một số kết quả:

- Trình bày vai trò của TN nói chung và TN ảo nói riêng trong dạy học VL

- Tiến hành khai thác phần mềm Crocodile Physics kết hợp với Microsoft Office

PowerPoint để thiết kế và đưa TN ảo vào trong bài giảng trên máy vi tính, giải

quyết các khó khăn hiện nay về thiết bị dạy học.

- Thiết kế một số TN ảo để đưa vào các bài giảng chương Điện học trong chương

trình VL 9.

Từ những nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến thì tơi đưa ra một số kết luận:

- Việc sử dụng TN ảo trong dạy học VL làm tăng tính thực nghiệm của mơn học, tạo

hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh tin tưởng và nắm vững kiến thức hơn.

- Các TN ảo này do bản thân tự thiết kế bằng phần mềm Crocodile Physics nên sẽ

phù hợp với mục đích của tiết học, bài học và PP giảng dạy của mỗi giáo viên.

- Các công cụ của phần mềm rất đầy đủ nên có thể thiết kế gần như tất cả các TN

trong chương trình VL phổ thơng.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

- Phần mềm Crocodile Physics có dung lượng khơng lớn và có thể chạy trên các máy

tính có cấu hình thơng thường, còn phần mềm Microsoft Office PowerPoint là một

phần trong bộ phần mềm Microsoft Office đang được sử dụng rất rộng rãi nên việc

sử dụng và phổ biến các phần mềm này ở các trường học là rất tiện lợi, khả thi.

- Các khả năng hỗ trợ của máy vi tính và phần mềm trong một số giai đoạn của chu

trình nhận thức sáng tạo sẽ tạo cơ sở cho việc đưa thêm các nội dung mới, đối

tượng nghiên cứu mới vào trong chương trình VL phổ thông cũng như đối với PP

dạy học nhằm tích cực, tự lực hóa q trình học tập của học sinh trong dạy học VL.

2. Kiến nghị

Với phần mềm thiết kế thí nghiệm Vật lý ảo Crocodile Physics, khơng những giúp giáo

viên đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức được

học ở trên lớp. Do đó giáo viên có thể giới thiệu và hướng dẫn học sinh của mình sử

dụng phần mềm này để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất.

Trong quá trình nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tơi khó

tránh khỏi có những sai sót. Tơi mong được q thầy cơ và các em học sinh góp ý cho

sáng kiến kinh nghiệm của tơi.SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP MỚI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x