Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần C: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Phần C: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

- Phần mềm Crocodile Physics có dung lượng khơng lớn và có thể chạy trên các máy

tính có cấu hình thơng thường, còn phần mềm Microsoft Office PowerPoint là một

phần trong bộ phần mềm Microsoft Office đang được sử dụng rất rộng rãi nên việc

sử dụng và phổ biến các phần mềm này ở các trường học là rất tiện lợi, khả thi.

- Các khả năng hỗ trợ của máy vi tính và phần mềm trong một số giai đoạn của chu

trình nhận thức sáng tạo sẽ tạo cơ sở cho việc đưa thêm các nội dung mới, đối

tượng nghiên cứu mới vào trong chương trình VL phổ thơng cũng như đối với PP

dạy học nhằm tích cực, tự lực hóa q trình học tập của học sinh trong dạy học VL.

2. Kiến nghị

Với phần mềm thiết kế thí nghiệm Vật lý ảo Crocodile Physics, không những giúp giáo

viên đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức được

học ở trên lớp. Do đó giáo viên có thể giới thiệu và hướng dẫn học sinh của mình sử

dụng phần mềm này để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất.

Trong quá trình nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tơi khó

tránh khỏi có những sai sót. Tơi mong được q thầy cơ và các em học sinh góp ý cho

sáng kiến kinh nghiệm của tơi.SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Đức Thâm (2002), Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thơng, NXB

Đại học Sư Phạm Hà Nội.

[2] Phạm Kim Chung , Phương pháp giảng dạy Vật lí. (ĐH Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội)

[3] Phạm Xuân Quế (2007), Giáo trình sử dụng máy vi tính trong dạy học Vật lí, NXB

trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

[4] Phạm Khắc Hùng, Ứng dụng công nghệ thơng tin trong giảng dạy Vật lí, NXB

trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

[5] Trần Chí Minh, Thí nghiệm Vật lí với sự trợ giúp của máy tính điện tử, NXB trường

Đại học Bách khoa Hà Nội.

[6]Ngô Thu Dung, Lý luận dạy học. (ĐH Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội)

[7] http://www.crocodile-clips.com

[8] http://www.vnschool.net

[9] http://www.thuvienkhoahoc.com,

[10] http://www.giaovien.net

[11] http://www.thuvienvatly.comSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Phần A: ĐẶT VẤN ĐỀ

Phần B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I.

Cơ sở lý luận và thực tiễn

I.1. Cơ sở lý luận………………………………………………………………………………

I.2. Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………………………..

I.3. Tại sao nên sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học Vật lý……………….

II.

Giả thuyết

II.1 Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………………

II.2. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………….

II.3 Nhiệm vụ của sáng kiến……………………………………………………………

II.4. Phạm vi sáng kiến……………………………………………………………………

III.

Quá trình thực hiện giải pháp mới

III.1. Giới thiệu phần mềm…………………………………………………………………

III.2. Một số mạch điện mô phỏng chương điện học – Vật lý 9………………

III.3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm Crocodile

Physics…………………………………………………………………………………………..

III.4. Đưa TN ảo đã thiết kế vào các slide bài giảng trong

PowerPoint…………………………………………………………………………………….

Phần C: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

1. Kết luận…………………………………………………………………………………………

2. Kiến nghị………………………………………………………………………………………

Phần D: TÀI LIỆU THAM KHẢOSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Trang

23

4

5

5

5

6

6

6

13

15

16

16

17

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần C: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x