Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I . CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

I . CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

5. Xu thế chung là đưa giáo dục trở thành quốc sách hàng đầu, thành lĩnh vực được

nhiều quốc gia chú trọng đầu tư. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng Cộng sản

Việt Nam khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu đồng thời đã

vạch ra phương hướng chung để đổi mới sự nghiệp giáo dục. Từ thực tiễn kinh

tế – xã hội của đất nước thời kì đổi mới, Đảng và nhà nước ta đã xác định nhiệm

vụ của giáo dục là nhằm “ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

xây dựng những con người mới năng động sáng tạo” về mục tiêu đào tạo là hình

thành thế hệ trẻ phát triển tồn diện: “ nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo hướng

toàn diện và có năng lực chun mơn sâu, có tri thức và khả năng tự tạo việc làm

trong nền kinh tế nhiều thành phần”(Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII).

6. Cùng với những cuộc cải cách toàn diện về kinh tế, xã hội yêu cầu cải cách giáo dục

cũng đã được đặt ra. Người ta đề cập nhiều đến chất lượng giáo dục, đến chương

trình sách giáo khoa cho các cấp, đến đổi mới phương pháp dạy học. Trước thực

tiễn mới của giáo dục quốc tế và giáo dục trong nước, công cuộc cải cách sách giáo

khoa vẫn tiếp tục được bộ Giáo dục - Đào tạo tiến hành đặc biệt là việc kiểm tra

đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng.

7. Sự đổi mới của mục tiêu giáo dục và nội dung giáo dục đặt ra yêu cầu phải đổi mới

phương pháp giáo dục.Nghị quyết TW II khoá VIII đã xác định mục tiêu của việc

đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo là nhằm: “ Khắc phục lối truyền thụ một

chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng

phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy và học, đảm bảo điều kiện

và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh, nhất là sinh viên đại học”.

8. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học các mơn nói

chung, phương pháp dạy học vật lý nói riêng đã được đặt ra và thực hiện một cách

cấp thiết cùng với xu hướng đổi mới giáo dục chung của thế giới. Luật giáo dục sửa

đổi đã chỉ rõ: “ Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, chủ

động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, từng môn học,

bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào

thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”.

9. Trong một thập niên trở lại đây, nhiều quan niệm, phương pháp dạy học mới đã và

đang được nghiên cứu, áp dụng ở trường phổ thông như: Dạy học nêu vấn đề, dạy

học tích cực, dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học theo dự án, dạy học với

sự hỗ trợ của công nghệ....Tất cả đều nhằm mục đích tích cực hố hoạt động của

học sinh, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Đặc biệt việc sử dụng công nghệ

thông tin để xây dựng bài giảng điện tử ( hay giáo án điện tử) các mơn nói chung,

dạy học vật lý nói riêng được xem là một trong những cơng cụ đem lại hiệu quả

tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

I.2. Cơ sở thực tiễnSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

1. Trường THCS Thanh Thủy ln được địa phương và các cấp quan tâm. Trường đã

đầu tư một phòng máy với 16 máy vi tính, 2 máy Laptop và 1 máy chiếu đa năng

để phục vụ cho công tác giảng dạy.

2. Việc chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của trường THCS

Thanh Thủy được coi là việc làm thường xuyên. Trường đã tổ chức cho học sinh

trong trường học hướng nghiệp môn tin học.

3. Trong q trình là sinh viên trong trường đại học, tơi đã được tiếp cận với công

nghệ thông tin qua những khóa đào tạo tin học của trường ĐH Giáo Dục – ĐH

Quốc Gia HN, đặc biệt là khóa học " dạy học theo dự án" của tập đồn Intel. Tơi

thấy rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách hợp lý vào dạy học giúp

học sinh chiếm lĩnh kiến thức hiệu quả hơn, có thể giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu

kiến thức hơn.

4. Dưới sự chỉ đạo của phòng Giáo dục - Đào tạo, sự tin tưởng của Ban giám hiệu nhà

trường, trong học kỳ I tôi đã mạnh dạn và cố gắng áp dụng công nghệ thông tin

trong dạy học.

I.3. Tại sao nên sử dụng TN ảo trong dạy học Vật lý

1. TN ảo được thực hiện trên một màn chiếu lớn nên tất cả học sinh trong lớp học có

thể nhìn rõ tất cả những gì thực hiện trên đó, đồng thời giáo viên có thể chỉnh kích

cỡ của dụng cụ đủ lớn để cả lớp đều có thể quan sát rõ ràng, kể cả các em ngồi ở

cuối lớp học.

2. TN hoàn toàn an toàn, khơng lo cháy nổ ngồi dự định, nếu có nhầm lẫn thì hiện

tượng xảy ra chỉ là mơ hình cháy nổ trên máy vi tính.

3. Có những q trình trong thực tế không thể quan sát bằng mắt thường nhưng TN

ảo trên máy vi tính thì có thể mơ phỏng các q trình một cách chính xác và trực

quan.

4. TN ảo do đã được lập trình sẵn nên gần như tất cả các TN đều chuẩn xác, thực hiện

TN đem lại kết quả như mong đợi.

5. Với một TN mà dụng cụ cồng kềnh thì việc chuẩn bị và chuyển TN từ lớp học này

sang lớp học khác rất khó khăn và mất thời gian. Còn với TN ảo thì các dụng cụ có

sẵn trong máy vi tính, giáo viên chỉ cần một lần thực hiện đưa phần mềm thiết kế

TN vào trong máy tính, lần sau sẽ hồn tồn yên tâm về dụng cụ TN.II. GIẢ THUYẾT

II. 1. Mục đích nghiên cứu

Vận dụng cơng nghệ thơng tin trong giảng dạy nhằm để nâng cao chất lượng đào tạo,

cải tiến phương pháp dạy học. Trong đó việc tích cực vận dụng công nghệ thông tin và

các thiết bị dạy học hiện đại là nhân tố tác động quan trọng nhất đối với việc nâng cao

chất lượng của nhà trường.

Vận dụng công nghệ thông tin và các thiết bị dạy học hiện đại để đổi mới phương

pháp dạy học đối với tất cả các môn học ở trường phổ thông. Qua thực tế ở trường

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

THCS Thanh Thủy đã chứng minh điều đó đều có tác dụng nâng cao chất lượng đào

tạo rõ rệt.

II.2. Đối tượng nghiên cứu.

Trong sáng kiến "Sử dụng phần mềm Crocodile Physics kết hợp với Microsoft

Office PowerPoint trong dạy học Vật lý (thể hiện qua chương “Điện học” - sách

giáo khoa Vật lý 9)", tôi tập trung nghiên cứu ứng dụng của phần mềm thiết kế thí

nghiệm Vật lý ảo Crocodile Physics và Microsoft PowerPoint vào dạy học chính khóa

mơn Vật lý 9 – Chương I: Điện học.

II.3. Nhiệm vụ của sáng kiến

Sáng kiến này tập chung nghiên cứu về việc sử dụng kết hợp hai phần mềm Crocodile

Physics và Microsoft PowerPoint trong dạy học chính khố mơn Vật lý 9 – Chương I:

ĐIện học, đồng thời đưa ra một số kỹ năng, hình thức phù hợp trong việc ứng dụng

công nghệ thông tin vào dạy học ở trường phổ thông hiện nay.

II.4. Phạm vi sáng kiến

Sáng kiến tập trung nghiên cứu việc " sử dụng kết hợp hai phần mềm Crocodile

Physics và Microsoft PowerPoint trong dạy học chính khố mơn Vật lý 9 – phần điện

học" trong dạy học vật lý chính khố tại trường THCS Thanh Thủy và các trường

THCS của huyện Thanh Hà.III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP MỚI

Hiện nay công nghệ thông tin đang phát triển với tốc độ như vũ bão. Các nhà khoa

học khẳng định: Chưa có một ngành khoa học cơng nghệ nào lại phát triển nhanh

chóng, sâu rộng và có nhiều ứng dụng như tin học.

Việc ứng dụng tin học trong nhà trường rất đa dạng và phong phú, tin học trong dạy

học có thể tiếp cận nhiều phương tiện, là cơng cụ tiện ích trong các mơn học nói

chung và mơn học vật lý nói riêng.

Trên thế giới ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục đã trở thành mối ưu tiên của

nhiều nước.

Vào năm học 2008, tôi tiếp cận với phần mềm Crocodile Physics là công cụ giúp cho

giáo viên tự xây dựng được thí nghiệm vật lý ảo trên máy tính một cách hiệu quả và

nhanh chóng, tơi đã bắt tay nghiên cứu phần mềm này. Đặc biệt, trong quá trình thực

tập tại trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội, tôi đã mạnh dạn đưa ứng dụng này vào

giảng dạy và đã được các giáo viên trong tổ Vật lý của trường trao đổi, thảo luận rút

kinh nghiệm và đánh giá cao. Điều đó là một động viên lớn cho tôi, thôi thúc tôi đi

sâu nghiên cứu bản sáng kiến kinh nghiệm này.

III.1. Giới thiệu phần mềm Crocodile Physics

Crocodile Physics là phần mềm thiết kế các TNVL ảo trên máy tính, ứng dụng vào các

tiết học trong trường phổ thông. Phần mềm này đã được sử dụng rộng rãi tại nước

Mỹ, và ở Việt Nam hiện nay thì phần mềm này cũng được sử dụng khá nhiều, nhiềuSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

giáo viên đã đưa các TN ảo này vào trong từng tiết học nhằm nâng cao chất lượng

giảng dạy.

Ưu điểm của phần mềm này là ngồi những TN có sẵn của chương trình thì ta có thể

tự thiết kế ra những TN khác phù hợp với chương trình giảng dạy. Giao diện của

chương trình rất trực quan nên việc thiết kế TN ảo là tương đối dễ dàng đối với phần

lớn giáo viên.

Crocodile Physics là phần mềm ứng dụng dùng để mơ phỏng thí nghiệm vật lý. Để vào

chương trình ứng dụng, ta có thể Double Click vào biểu tượng Crocodile Physic trên

màn hình Desktop. Sau khi nhấp vào biểu tượng Crocodile Physics ta sẽ thấy biểu

tượng chương trình:Tiếp theo ta sẽ thấy trên giao diện màn hình hiện lên cửa sổ và lời chào "Welcome to

Crocodile Physics". Trên bảng này chúng ta có thể chọn các mục: Contents, New

model, hay Tutorials.SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Contents: Xem các ví dụ theo chủ đề có sẵn trong phần mềm .

- New model: Sử dụng các mơ hình của Crocodile để tạo những mơ phỏng.

- Tutorials: mở nội dung hướng dẫn sử dụng Crocodile Physics.

Dưới đây là màn hình chính của phần mềm Crocodile Physics 605:Tơi xin giới thiệu các công cụ sử dụng phần mềm Crocodile Physics 605, trước hết nói

đến thanh menu ngang trên cùng gồm có:SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíContents

Phần Contents là các ví dụ có sẵn theo chủ đề, như đã nói đây là phần rất mới gồm các

ví dụ đã được xây dựng sẵn theo các chủ đề như mô tả chuyển động, các mạch điện,…

với mỗi modun đã có các dụng cụ thí nghiệm phù hợp với chủ đề và bạn chỉ cần chọn

dụng cụ thích hợp để thực hiện thí nghiệm. Nhưng đây chỉ là một số chủ đề cơ bản, để

có thể thiết kế được tồn bộ các thí nghiệm phục vụ cho giảng dạy và học tập thì cần

thiết phải xem các ví dụ này và sau đó bạn tự thiết kế các thí nghiệm phù hợp với bài

giảng trên lớp bằng các dụng cụ được lấy trong phần Part Library.Parts Library

Đây là thư viện các dụng cụ thí nghiệm vật lý ảo, với các dụng cụ này bạn hồn tồn có

thể thiết kế tồn bộ các thí nghiệm vật lý trong trường phổ thơng, tuy nhiên để cho

thí nghiệm trở nên chun nghiệp hơn thì phải kết hợp sử dụng các dụng cụ này kết

hợp các dụng cụ hỗ trợ thực hiện thí nghiệm trong foder Presentation của phần này.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíCác cơng cụ hỗ trợ thiết kế thí nghiệm

Giới thiệu các cơng cụ hỗ trợ thiết kế thí nghiệm chun nghiệp hơn đó là foder

Presentation trong thư viện các dụng cụ thí nghiệm Parts Library. Ngồi các dụng cụ

thí nghiệm ảo còn có các dụng cụ hỗ trợ như thước đo, đồ thị, tranh vẽ, các nút dừng

thí nghiệm hay thực hiện lại thí nghiệm, …

Trong nội dung của sáng kiến kinh nghiệm, tôi đề cập tới việc sử dụng phần mềm

Crocodile Physics trong dạy học phần điện học nên tôi chỉ xin giới thiệu cụ thể các mơ

phỏng thí nghiệm phần điện học:

Gồm có Analog, Pictorial, Digital.

Mạch tương tự.

Nguồn.

Mạch số.SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Analog: Mạch tương tự

Mạch tương tựNguồn

Công tắc

Thiết bị điện

...................

...................

...................

...................

Hệ thống đèn

Dụng cụ đoSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Pictorial: NguồnIII.2. Một số thí nghiệm mơ phỏng chương điện học – Vật lý 9

Dựa trên phần mềm Crocodile Physics, tôi đã tạo ra một s ố TN ảo h ỗ tr ợ quá trình

giảng dạy chương Điện học:Đoạn mạch minh họa định luật ÔmSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíĐoạn mạch mắc nối tiếpĐoạn mạch mắc song songSự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫnSự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫnSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMPage 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I . CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x