Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tiếng anh

Tài liệu tiếng anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

PHIẾU ĐIỀU TRA

Đề tài: Phân tích các phương án xử lý chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Vạn Thái,

huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

I. THƠNG TIN CHUNG VỀ CHỦ HỘ

1. Họ tên chủ hộ:.................................................................Tuổi:......................

2. Giới tính:(1) Nam(0)Nữ3. Địa chỉ: Thôn…………………….. , xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

4. Trình độ học vấn

1/Tiểu học2/THCS3/THPT4/Trung cấp5/ Cao đẳng6/ Đại học5. Nghề nghiệp chính của chủ hộ chăn nuôi:

1/Nghề nông2/ Dịch vụ, kinh doanh3/ Viên chức, công chức4/ Khác: ……………...6. Số nhân khẩu của hộ: ............ .người.

7. Tổng số lao động của gia đình: ………….. người. Trong đó:

Nữ: …….(người)Nam: ……(người)8. Phân loại hộ theo thu nhập:

1/ Hộ giàu2/ Hộ khá3/ Hộ nghèoII. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ CHĂN NUÔI

1. Ông (bà) bắt đầu xây dựng chuồng trại chăn ni từ năm nào? ……………..

2. Diện tích xây chuồng trại của ông/bà là bao nhiêu: ...................................... m2

3. Nguồn thu nhập chính của gia đình từ đâu?

1/ Chăn ni2/ Trồng trọt3/ Nuôi trồng thủy sản4/ Nghề khác:……………………

4. Thu nhập bình qn năm 2015 của gia đình ơng/bà là bao nhiêu? ...................

5. Điều kiện cơ sở chăn nuôi:

- Về kiểu chuồng trại:

1/ Bán kiên cố2/ Xây kiên cố3/ Đơn sơ- Hàng rào bao quanh:

1/ Lưới sắt2/ Tường rào bao bọc110- Hệ thống thốt nước thải:

1/ Rãnh xi măng có nắp

2/ Rãnh xi măng khơng có nắp

3/ Rãnh đất

- Vị trí chuồng trại chăn nuôi:

1/ Nằm trong khu dân cư2/ Nằm ngoài khu dân cư- Nguồn cung cấp nước cho chăn nuôi:

1/ Nước giếng khoan2/ Nước ao mương3/ Nước mưa4/ Nước máy- Khả năng cung cấp nước:

1/ Đủ dùng2/ Không đủ- Số lần vệ sinh chuồng trại:…………………………… (lần/ngày)

6. Xin ông (bà) hãy cho biết về quy mô chăn nuôi lợn thường xun của gia đình:

Loại vật niĐVTSố lượng1. Lợn thịtCon/lứa2. Lợn náiConGhi chúTổng cộng

7. Phương thức chăn nuôi của hộ:

1/ Công nghiệp2/ Bán cơng nghiệp3/Truyền thống8. Ơng (bà) theo dõi thơng tin về kỹ thuật chăn nuôi, môi trường trong chăn nuôi từ

phương tiện truyền thông nào?

1/ Bạn bè2/ Ti vi, đài4/ Internet5/ Khác3/ Tập huấn9. Diện tích các loại cây trồng chính của gia đình

TTLoại cây trồng1Lúa2Hoa màu3Cây ăn quả4Khác……………………Diện tích (sào hoặc m2)111Ghi chú10. Nguồn vốn sử dụng cho chăn ni được lấy từ nguồn nào?

1/ Vốn tự có2/ Vốn đi vay3/ Một phần tự có và vay mượnNếu đi vay, xin nêu rõ nguồn vốn vay của gia đình có từ đâu?

1/ Ngân hàng2/ Bạn bè3/ Quỹ tín dụng11. Thông tin về chăn nuôi lợn năm2015 :

a. Mỗi năm ơng/bà bán mấy lứa lợn?

2lứa3 lứa 4 lứab. Ơng/bà thường ni mấy tháng thì được 1 lứa?……………………. (tháng).

c. Uớc tính thu nhập bình qn từ chăn ni lợn: …………………………….

II. THÔNG TIN VỀ NHẬN THỨC, HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Ơng/bà xử lý phân thải, chất thải chăn ni như thế nào trước khi thải ra nguồn nước

chung?

1/ Qua hệ thống xử lý trước khi thải ra cống, rãnh, mương chung (biogas)

2/ Đổ trực tiếp ra nguồn tiếp nhận

3/ Khác: ……………

2. Ơng/bà nhận thấy ảnh hưởng của ơ nhiễm môi trường nước tới lĩnh vực nào của đời sống?

1/ Sức khỏe (bệnh về hô hấp, bệnh về mắt, …)

2/ Sinh hoạt (thiếu nước sạch để ăn uống, vệ sinh,…)

3/ Kinh tế (tăng các khoản cho chi phí khám chữa bệnh, sinh hoạt)

4/ Sản xuất

5/ Khác

3. Ông/bà nhận thấy vấn đề mơi trường khu chăn ni có ảnh hưởng gì đến sức khỏe

của gia đình khơng?

Diễn giải(1) Bình thường(2) Đơi khi(3) Thường xuyên1. Bệnh về mắt

2. Bệnh hô hấp

3. Nhức đầu

4. Theo ơng/bà đâu là nguồn chính gây rao ơ nhiễm môi trường trên địa bàn xã?

1/ Từ nước thải sinh hoạt

2/ Từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn

3/ Nước thải từ nhà máy, xí nghiệp cơng nghiệp trên địa bàn

4/ Khác (ghi rõ):…………………………………………1125. Chăn ni có tác động đến mơi trường như thế nào?

1/ Tác động mạnh2/ Bình thường3/ Không6. Các vấn đề môi trường gặp phải trong chăn nuôi của hộ (đánh số từ 1 -5 theo mức độ ưu

tiên)

Ô nhiễm nguồn nước mặtÔ nhiễm mùiTiếng ồnLượng phân thải phát sinh lớnVấn đề khác: ……............

7. Theo ông/bà, nếu không xử lý chất thải chăn nuôi sẽ gây ảnh hưởng nào?

Ơ nhiễm mơi trường khơng khíƠ nhiễm mơi trường đấtƠ nhiễm mơi trườngTăng nguy cơ dịch bệnh8. Ơng/bà đánh giá như thế nào về xử lý chất thải chăn ni?

1/ Rất quan trọng2/ Quan trọng3/ Bình thường4/ Khơng quan trọng9. Ơng/bà có sẵn sàng đầu tư cho việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi

không?

1/ Sẵn lòng đầu tư2/ Đầu tư khi kinh tế đã dư dả3/ Đầu tư nếu có hỗ trợ của các dự án4/ Chưa sẵn sàng đầu tư10. Nếu được Nhà nước hỗ trợ các cơng nghệ xử lý chất thải thì ơng/bà có sẵn sàng tiếp

nhận khơng?

1/ Có2/ KhơngIII. THƠNG TIN VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI LỢN

1. Gia đình ơng/bà thường xử lý phân thải, nước thải chăn ni bằng cách nào?

Hình thức1. Sử dụng hầm biogas

2. Thu gom phân để bán

3. Bón cho cây trồng

4. Cho cá ăn (trực tiếp)

5. Thải bỏ ra ngồi mơi trường

6. Khác113KhơngGhi chúA. SỬ DỤNG HẦM BIOGAS

1. Ông/bà xây dựng hầm biogas từ năm nào? ……………………………

2. Kiểu hầm của gia đình ơng/bà thuộc kiểu nào?

1/ Hầm xây bằng gạch

2/ Hầm biogas cải tiến (bằng vật liệu composite)

3/ Hầm phủ bạt nhựa HDPE

3. Thể tích hầm biogas nhà ơng/bà thuộc nhóm nào?

1/ Hầm dung tích nhỏ: từ 7 – 10 m3

2/ Hầm dung tích trung bình: từ 11 – 15 m3

3/ Hầm dung tích lớn: >15 m3

4. Diện tích bố trí xây dựng hầm biogas: …….………………………………..(m2)

5. Tổng vốn đầu tư xây hầm? ……………………………………..….. (triệu đồng)

6. Vốn xây hầm có từ đâu?

1/ 100% vốn tự có2/ 100% vốn vay3/ Một phần tự có và đi vay

Nếu “vay”, ông/bà vay từ nguồn nào?

1/ Vay anh em, bạn bèVay ngân hàngVay các quỹ tín dụng7. Từ nguồn thông tin nào khiến ông/bà quyết định xây hầm biogas?

1/ Từ bạn bè, hàng xóm2/ Từ cán bộ địa phương3/ Từ thông tin đại chúng4/ Tự nghiên cứu5/ Khác:…………….

8. Ơng/bà có tham gia tập huấn về ứng dụng cơng nghệ biogas khơng?

1/ Có2/ Khơng9. Ơng/bà sử dụng khí sinh học cho mục đích nào?

1/ Chạy máy phát điện2/ Đun nấu3/ Thắp sáng (đèn KSH)4/ Khác: ………………………….Nếu sử dụng KSH để đun nấu, xin ông/bà nêu rõ KSH được dùng đun nấu những

gì?

1/ Nấu cơm2/ Nấu cám lợn3/ Đun nước tắm4/ Khác11410. Sử dụng gas để đun nấu, mỗi tháng gia đình ơng/bà tiết kiệm được bao nhiêu tiền

chi cho chất đốt so với trước kia? …………………………………………..

11. Lượng khí gas sinh ra từ bể biogas của gia đình ơng/bà ứng với quy mơ chăn ni

hiện tại có đủ dùng khơng:

1/ Thiếu2/ Đủ3/ ThừaNếu “Thừa”, ông/bà đã xử lý như thế nào?

1/ Cho hàng xóm2/ Đốt bỏ3/ Xả ra mơi trường4/ Cách khác, ghi rõ: ..........12. Theo ơng/bà lợi ích của việc ứng dụng biogas trong xử lý chất thải chăn ni?

1/ Sạch sẽ và thuận lợi cho nấu nướng

2/ Có năng lượng thay thế và tiết kiệm chi phí

3/ Tiết kiệm thời gian

4/ Cải thiện ô nhiễm khu chăn nuôi, nhà ở

5/ Dùng bã thải thay thế phân bón hóa học

6/ Khác (an tồn cháy/nổ)

13. Các loại ngun liệu ơng/bà sử dụng để nạp cho hầm biogas:

1/ Phân gia súc2/ Phân gia cầm3/ Từ thực vật4/ Khác:……………………………………………………………….

14. Gia đình ơng/bà có sử dụng phụ phẩm KSH (bao gồm bã thải và nước thải sau

biogas) khơng?

KhơngNếu “CĨ”, xin ơng/bà cho biết phụ phẩm KSH được dùng cho mục đích nào?

1/ Bón cây2/ Đưa xuống ao cá3/ 3/ Thải ra môi trườnga. Nếu sử dụng để “Bón cây” thì xin nêu rõ:

Loại cây trồng sử dụng phụ phẩmDiện tích sử dụng phụ phẩm KSH1. Lúa

2. Cây ăn quả

3. Cây hoa màu

b. Nếu “Đưa xuống ao cá” thì xin nêu rõ:

Diện tích ao sử dụng phụ phẩm KSH: ............................................................. (sào)115Tần suất đưa bã thải xuống ao cá: ...........................................................................

Khối lượng mỗi lần đưa xuống : ..............................................................................

c. Nếu không sử dụng, xin ông/bà cho biết lý do khơng tận dụng phụ phẩm khí

sinh học (KSH)?

1/ Khơng biết phương pháp sử dụng

2/ Dạng lỏng, khó vận chuyển

3/ Số lượng q ít nên khơng sử dụng

4/ Khơng biết về tác dụng của phụ phẩm KSH

15. Ông/bà nhận thấy tình hình mơi trường trong chăn ni từ sau khi có hầm biogas

thay đổi như thế nào?

Tệ hơnKhơng thay đổiTốt hơn16. Từ khi sử dụng biogas thì lượng thời gian đun nấu tiết kiệm được là: ..............

(giờ/ngày) và thời gian tiết kiệm được ơng/bà làm gì?

1/ Hoạt động tăng thu nhập2/ Hoạt động xã hội3/ Đọc sách báo4/ Chăm sóc gia đình5/ Khác: ...................................................................................................

17. Tại thời điểm xây hầm, ông/bà nhận được những hỗ trợ nào từ nhà nước?

1/ Hỗ trợ tài chính (Mức hỗ trợ/hầm: …………………………….)

2/ Hỗ trợ kỹ thuật, giám sát

3/ Tập huấn vận hành và bảo dưỡng

18. Tình trạng hoạt động hiện tại của bể biogas như thế nào?

1/ Tốt2/ Bình thường3/ Khơng tốt19. Ơng/bà đã gặp phải các vấn đề nào sau đây:

1/ Bể biogas khơng sinh khí2/ Bể biogas bị tràn3/ Bể biogas bị nứt, vỡ20. Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hầm biogas: ………………...…(triệu đồng/năm)

a. Từ khi xây dựng hầm biogas, gia đình ông/bà đã phải sửa chữa, bảo dưỡng hầm

mấy lần? …...……………….………………………………………….

b. Xin cho biết số tiền mỗi lần sửa chữa, bảo dưỡng là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………….

c. Năm sửa chữa hầm: ………………………………………………………...

21. Chi phí hút bã thải hàng năm: …………………………………. (triệu đồng/năm)11622. Chi phí lao động cọ rửa chuồng: ……………………………... (triệu đồng/năm)

a. Mỗi lần cọ rửa chuồng mất bao nhiêu thời gian? ………………… (giờ, phút)

b. Số lao động cọ rửa chuồng: ………………………………………….. (người)

23. Chi phí điện bơm nước: ……..…………………………….......(triệu đồng/năm)

a. Một năm gia đình ơng/bà ni mấy lứa lợn? ……………………………..

b. Chi phí điện bơm nước bình qn/con lợn/lứa: ……………………………

24. Chi phí khác (nếu có):

Hàng năm gia đình ơng/bà chi bao nhiêu tiền để mua thuốc hóa học nhằm thúc đẩy

q trình xử lý nhanh hơn trong hầm biogas? ……………………………...

25. Ông/bà đánh giá việc xử lý qua hầm biogas mang lại hiệu quả như thế nào?

1/ Tốt2/ Bình thường3/ Kém4/ Khơng có hiệu quả26. Theo ông/bà, việc sử dụng hầm biogas đem lại những lợi ích nào dưới đây

Làm sạch khn viên gia đình

Làm sạch chuồng nuôi

Giảm mùi hôi của chuông nuôi

Giảm bụi, bồ hóng, khói trong nấu ăn

27. Dưới đây là những lợi ích môi trường của phương án sử dụng hầm biogas, ông/bà

vui lòng cho biết mức độ đồng ý của ông/bà bằng cách đánh dấu (X) vào cột thể

hiện mức độ đồng ý cho từng lợi ích.

Mức độ đồng ý

STTLợi ích môi trường củaRấtphương án biogaskhông

đồng ýSử dụng hầm biogas làm giảm

1đáng kể ơ nhiễm mơi trường

khơng khí2

3Mùi hơi từ chất thải chăn ni

lợn giảm đi nhiều

Khói bếp giảm nhiều

Giảm nguy cơ mắc dịch bệnh4cho con người (bệnh hô hấp,

đường ruột, bệnh về mắt,…)117Khơng

đồng ýKhơng

có ý

kiếnĐồng

ýRất

đồng

ý5Số ruồi muỗi giảm đi nhiều

Giảm phát thải khí nhà kính (vì6khí mêtan sinh ra đốt cháy

được)7

8Bảo vệ đất khỏi bạc màu

Giữ được mối quan hệ tốt với

hàng xóm

Dùng bã thải và nước thải lỏng9sau biogas cho cây trồng hạn

chế được ơ nhiễm10Hạn chế được tình trạng chặt

phá rừng lấy củi làm chất đốt

Tiết kiệm được chi phí khắc11phục ơ nhiễm mùi cho những hộ

khơng chăn ni ở lân cận28. Ơng/bà gặp phải khó khăn nào khi xử lý chất thải qua hầm biogas?

.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

B. THU GOM PHÂN ĐỂ BÁN

1. Tại sao ông/bà lại lựa chọn phương án này mà khơng sử dụng hầm biogas?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………1182. Ơng/bà thường sử dụng phân sau thu gom để:

1/ Bán2/ Bón cho cây trồng3/ Cho cá ăn2.1 Nếu câu trả lời là “Bán”, ơng/ bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây:

a. Một ngày ông/bà thường thu gom mấy lần: ...………………………… (lần)

b. Khối lượng phân thu được/lần thu gom: …………………………… (bao/lần)

Cụ thể: Khối lượng 1 bao thu gom: …………………………………….. (kg)

c. Số lao động thực hiện thu gom: ……………………………………... (người)

d. Mỗi lần thu gom mất khoảng bao lâu? ……….................................. (giờ/lần)

e. Giá tiền bán 1 bao năm : ……………………………......... (nghìn đồng/bao)

f. Bao tải mà gia đình ơng/bà đựng phân sau thu gom lấy ở đâu?

1/ Tận dụng vỏ bao thức ăn chăn nuôi

2/ Mua (ghi rõ giá mua của 1 vỏ bao: ………………….)

g. Chi phí mua dụng cụ để thu gom dùng cho 1 năm: ………………………..

h. Phân sau khi được thu gom thường bán cho đối tượng nào?

1/ Hộ trồng trồng lúa2/ Hộ trồng cây ăn quả3/ Hộ nuôi trồng thủy sản5/ Hộ lâm nghiệp4/ Khác:……………………..

i. Người mua là người ở đâu?

1/ Cùng thơn, xã2/ Địa phương khácj. Hình thức vận chuyển:

1/ Người mua tự vận chuyển2/ Người bán giao tận nơiNếu chọn (2), xin ông/bà hãy cho biết, phương tiện chuyên chở:

1/ Xe của gia đình

2/ Thuê xe chở (nêu rõ: tiền công vận chuyển/1chuyến là bao nhiêu?

….……………. (1000đ); số chuyến/tháng: ……………………… ………..

2.2 Nếu câu trả lời là “Cho cá ăn” xin hãy cho biết Số tiền tiết kiệm chi phí thức ăn cho

cá: .................................................................

a. Một năm ông bà nuôi mấy lứa cá? ..........................................................................

b. Diện tích ao sử dụng trực tiếp phân sau thu gom: ...................................... (sào)

c. Tần suất đưa phân xuống ao cá: ..........................................................................

d. Khối lượng mỗi lần đưa xuống : ..........................................................................1192.3 Nếu câu trả lời là “Bón cho cây trồng”:

a. Ơng/bà sử dụng phân để bón cho loại cây trồng nào?

1/ Lúa2/ Cây ăn quả3/ Khácb. Một năm gia đình ơng/bà trồng mấy vụ? ………………………………. (vụ)

c. Diện tích cây trồng sử dụng phân sau thu gom: …………………………….

d. Tần suất bón: ………………………………………………………… lần/vụ

e. Khối lượng mỗi lần bón: …………………………………….. (bao hoặc kg)

3. Đánh giá chung của ông/bà về phương án thu gom phân để bán:

1. Tốt

-2. Bình thường3. Khơng tốtƯu điểm:

.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................-Nhược điểm:

.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................C. ĐƯA XUỐNG AO CÁ

1. Ao nuôi cá của gia đình ơng/bà có diện tích bao nhiêu? …………….(m2).

2. Gia đình ơng/bà thả ni những loại cá nào?

1/ Cá trơi2/ Cá mè4/ Cá rô phi5/ Cá chép3/ Cá trắm

6/ Khác (ghi rõ):………3. Chất thải được đưa xuống ao cá như thế nào?

1/ Trực tiếp (nước thải, phân tươi)2/ Gián tiếp (đã qua xử lý)Nếu “Gián tiếp”, hình thức xử lý là gì?

………………………………………………………………………………

4. Tần suất đưa phân xuống ao cá: ……………...……………………………

5. Ước tính khối lượng phân/lần đưa xuống ao cá: ……………….(Kg hoặc bao)

6. Việc tận dụng phân lợn giúp gia đình ông/bà tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong chi

phí mua thức ăn cho cá? …………………………… ………(triệu đồng/lứa).120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tiếng anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×