Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƯỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM

3 CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƯỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

2323

NHÀ

SẢN XUẤTHIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM

QUỸ TÁI CHẾ NHỰAMẠNG LƯỚI

THU GOM CHÍNH THỨC

Chính quyền, tổ chức đồn thể

“Ngày/ Tuần thu gom phế liệu”

KHÁCH

HÀNG(cá nhân &

tổ chức)URENCOs

“Phân loại chất thải tại nguồn”

Nhà sản xuất

“Thu hồi tập thể”NHÀ

THẦU

THU

GOM

PHẾ

LIỆU

NHỰATRUNG

TÂM

TÁI

CHẾ

PHẾ

LIỆU

NHỰANhà bán lẻ

“đổi cũ lấy mới”MẠNG LƯỚI THU GOM

PHI CHÍNH THỨC

• Người nhặt phế liệu tại bãi chơn lấp

• Người mua phế liệu dạo

• Người mua phế liệu không đăng kýMẠNG LƯỚI TÁI CHẾ PHI CHÍNH THỨCDòng chất thải nhựa

Dòng tiền

Dòng thơng tinHình 5: Đề xuất mơ hình tổ chức logistics ngược chính thức

(Nguồn: Đề xuất của tác giả)Mục tiêu của giải pháp: xây dựng một mơ hình tổ chức logistics ngược

đa kênh với sự tồn tại đồng thời của cả hệ thống thu gom, tái chế chất thải nhựa

chính thức và phi chính thức. Chủ thể thực hiện giải pháp: là các doanh nghiệp

trong chuỗi với vai trò là chủ thể chính thực hiện và nhà nước với vai trò là

người kiến tạo các điều kiện để phát triển mạng lưới logistics ngược. Nội dung

giải pháp: Vai trò trung tâm trong mơ hình là mạng lưới thu gom, tái chế chính

thức với sự liên kết giữa các công ty môi trường đô thị thuộc URENCO, nhà

sản xuất, nhà bán lẻ, tổ chức chính quyền đồn thể và các cơng ty thu gom, tái

chế có đăng ký kinh doanh. Vai trò hỗ trợ là mạng lưới thu gom, tái chế phi

chính thức với sự liên kết của giữa người nhặt phế liệu, người mua phế liệu

dạo, các cơ sở thu mua và tái chế phế liệu không đăng ký kinh doanh. Điểm

lưu ý trong mô hình này là đề xuất thành lập Quỹ tái chế nhựa dưới sự quản lý

và điều hành của Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển hệ thống thu

gom và tái chế chính thức trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam.

b. Đề xuất xác định vai trò của các thành viên trong mạng lưới logistics ngược

Mục tiêu của giải pháp: cung cấp một công cụ khá đơn giản để các

doanh nghiệp nhựa dễ dàng xác định vị trí và vai trò của mình trong mạng

lưới logistics ngược. Chủ thể thực hiện giải pháp: là các doanh nghiệp trong

chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam. Nội dung giải pháp: Các doanh

nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa có thể căn cứ ma trận

của tác giả Deloitte (2013) để xác định vai trò của mình trong mạng lưới

logistics ngược dựa trên cơ sở trách nhiệm pháp lý và lợi ích kinh tế mà

logistics ngược có thể mang lại cho những thành viên này. Các DN có thể

đóng một trong bốn vai trò sau: doanh nghiệp lãnh đạo, doanh nghiệp cơ hội,

doanh nghiệp theo sau và doanh nghiệp thờ ơ. Tuỳ thuộc vào vai trò trong2424mạng lưới logistics ngược, luận án hướng dẫn các doanh nghiệp xác định mục

tiêu, ngân sách, cấu trúc quản lý, thiết kế một mạng lưới logistics ngược phù

hợp với chiến lược và nguồn lực của doanh nghiệp.

4.3.1.2 Đề xuất tổ chức logistics ngược tại các doanh nghiệp thành viên

trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam

Chương trìnhlogistics

ngược chính thứcKhơngKhơngÁp lực

luật phápLợi ích

kinh tếTrung

bìnhNguồn lực cho

logistics ngượcThấpCao

Tự thực hiệnChính sách

của cơng tyKhơngQuản lý

cấp caoKhơngNguồn lực

cơng tyKhơngTích hợp

chức năngKhơngMức độ

ủng hộ RLKhơngKết hợpKhơngSự hài lòng

khách hàngKhơngHình ảnh

cơng tyKhơngTầm quan

trọng của RLTh ngồiChương trìnhlogistics

ngược phi chính thứcHình 6: Đề xuất quy trình ra quyết định tổ chức logistics ngược tại DN

(Nguồn: Đề xuất của tác giả)Mục tiêu của giải pháp: Đề xuất mơ hình q trình ra quyết định tổ

chức logistics ngược tại các doanh nghiệp trên cơ sở căn cứ đồng thời các yếu

tố thuộc mơi trường bên ngồi cũng như động cơ và mức độ cam kết đầu tư

nguồn lực của doanh nghiệp. Chủ thể thực hiện giải pháp: Đây nên là quyết

định của nhà quản trị cấp cao tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nhựa

nhằm đảm bảo lựa chọn được phương án tổ chức logistics ngược tối ưu tại

doanh nghiệp. Nội dung giải pháp: Trung tâm của mơ hình chính là các

phương án tổ chức logistics ngược chính thức (tự thực hiện hoặc th ngồi)

và phi chính thức tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp căn cứ vào yếu tố ảnh

hưởng đến quyết định tổ chức logistics ngược để lựa chọn phương án phù hợp

với chiến lược, mục tiêu và nguồn lực của mình.

4.3.2 Đề xuất phát triển các dòng logistics ngược trong CCƯ SP nhựa VN

Mục tiêu của giải pháp: Thiết kế lại các dòng logistics ngược nhằm đảm

bảo tính tối ưu trong q trình vận hành. Chủ thể thực hiện giải pháp: Dòng

logistics ngược cho phế phẩm, phụ phẩm và sản phẩm không đáp ứng yêu cầu

khách hàng nên được vận hành bởi các thành viên trong chuỗi cung ứng do khả

năng tác động và kiểm soát trực tiếp đối với những đối tượng này. Chủ thể vận

hành dòng logistics ngược cho sản phẩm nhựa kết thúc sử dụng nên là Hiệp hội

Nhựa Việt Nam - đơn vị quản lý Quỹ tái chế - với sự hỗ trợ về quy hoạch mạng

lưới cơ sở thu gom, tái chế, cơ chế chính sách, hành lang pháp lý, đầu tư nguồn2525lực từ chính phủ và các bộ ngành có liên quan. Nội dung giải pháp: Mỗi dòng

logistics ngược được đề xuất theo các nội dung như chính sách logistics ngược,

mạng lưới logistics ngược, phương án xử lý đối với sản phẩm thu hồi và

phương án phân phối lại sản phẩm sau khi đã xử lý.DỊNG LOGISTICS

NGƯỢCCHÍNH SÁCH

LOGISTICS NGƯỢCMẠNG LƯỚI

LOGISTICS NGƯỢCPHƯƠNG ÁN

XỬ LÝPHƯƠNG ÁN

PHÂN PHỐI LẠIPhế phẩm,

phụ phẩmThiết kế SP và

quy trình SXĐiểm kiểm sốt

chất lượngThu hồi cho NCC,

NSXTái SX hoặc

Thị trường thứ cấpSP không đáp

ứng yêu cầu KHChính sách

thu hồiKết hợp xi và

ngược, 3PLsThu hồi để dự trữ

và bán lạiHoàn trả KH hoặc

Thị trường thứ cấpSP kết thúc

sử dụngERP & nguyên tắc

tài chínhCơ sở thu, tái chế

được cấp phépsửa chữa, tái chế,

thải loạiTái SX, thiêu huỷ,

chơn lấpKHN KHỔ PHÁP LÝKẾT QUẢ LOGISTICS NGƯỢCMỤC TIÊU LOGISTICS NGƯỢCNGUỒN LỰC CỦA DN CHO LOGISTICS NGƯỢCCỘNG TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

HỖ TRỢ CỦA CƠNG NGHỆ THƠNG TINHình 7: Đề xuất phát triển dòng logistics ngược trong CCƯ SP nhựa VN

(Nguồn: Đề xuất của tác giả)4.3.3 Đề xuất phát triển hoạt động logistics ngược trong

CCƯ SP nhựa VN

Mục đích của giải pháp: cung cấp một quy trình hay một sơ đồ hướng

dẫn tác nghiệp cho hoạt động logistics ngược tại doanh nghiệp. Chủ thể thực

hiện giải pháp: là lao động ở những bộ phận nghiệp vụ có liên quan đến dòng

logistics ngược tại các doanh nghiệp. Nội dung giải pháp: Đối với mỗi đối

tượng thu hồi, luận án đề xuất một cách thức thu gom, phân loại phù hợp với

nhận thức và mức độ am hiểu về sản phẩm của người chịu trách nhiệm trong

hoạt động tập hợp và phân loại sản phẩm thu hồi. Khi lựa chọn cách thức xử

lý sản phẩm nhựa thu hồi, cần đảm bảo ba nguyên tắc là: (1) Ưu tiên sử dụng

lại trực tiếp; (2) Ưu tiên sử dụng các hình thức xử lý có khả năng khôi phục

giá trị sản phẩm ở mức cao nhất; (3) Ưu tiên đưa sản phẩm đã xử lý quay lại

chuỗi phát sinh nhằm tận dụng kênh logistics xuôi.

4.3.4 Các kiến nghị hỗ trợ phát triển logistics ngược trong CCƯ sản

phẩm nhựa Việt Nam

Phần này thảo luận những kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự

phát triển của logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa VN. Những

kiến nghị này liên quan đến: (1) Hồn thiện khn khổ pháp lý, cơ chế chính sách

liên quan đến logistics ngược; (2) Khuyến khích hợp tác, đầu tư cho hệ thống

logistics ngược chính thức; (3) Quy hoạch và phát triển các làng nghề tái chế

nhựa theo hướng bền vững; (4) Phát triển khoa học công nghệ và kỹ thuật tái chế2626nhựa; (5) Nâng cao nhận thức của các bên liên quan đến hoạt động logistics

ngược.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƯỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×