Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.Nhiệm vụ, yêu cầu kỹ thuật của máy trộn thức ăn chăn nuôi:

II.Nhiệm vụ, yêu cầu kỹ thuật của máy trộn thức ăn chăn nuôi:

Tải bản đầy đủ - 0trang

viện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiệp

1.1. Nhiệm vụ:

Máy trộn thức ăn có nhiệm vụ khuấy trộn các thành phần đã được định

mức thành một hỗn hợp đồng đều, đảm bảo cho vật nuôi ăn đủ tỷ lệ các thành

phần đó trong hỗn hợp. Thức ăn tổng hợp được trộn đều, bổ sung chất lượng,

mùi vị cho nhau giữa các thành phần, tạo điều kiện cho súc vật ăn nhiều và đủ,

tăng hệ số tiêu hoá, nhờ đó tăng được sản lượng chăn ni, giảm mức tiêu thụ

thức ăn cho mỗi kilơgam thịt tăng trọng.

Ngồi ra, máy trộn còn có nhiệm vụ tăng cường phản ứng hố học hay

sinh học khi chế biến thức ăn. VD: trộn nước vơi với rơm thái để kiềm hố,

trộn men với thức ăn để ủ men,...) nhiệm vụ tăng cường trao đổi nhiệt khi đun

nóng hay làm lạnh, nhiệm vụ hồ tan các chất (hoà tan muối, đường với chất

khác).

1.2. Yêu cầu kỹ thuật:

+Đảm bảo chất lượng trộn cao (độ trộn đều), nhất là khi trong hỗn hợp

có những thành phần với tỷ lệ rất ít.

+Có thể trộn những dạng khơ, ẩm.

+Có năng suất cao và mức tiêu thụ năng lượng thấp (yêu cầu hiện nay

về năng suất tới 1-2T/h nhưng mức tiêu thụ điện năng còn cao, trên 1,5kWh/t)

+Sử dụng, chăm sóc thuận tiện.

1.3. Nguyên lý làm việc và nguyên lý cấu tạo:

Máy trộn thức ăn chăn nuôi hiện nayđều theo nguyên lý khuấy trộn

thức ăn bằng các cơ cấu quay, với những nguyên lý cấu tạo sau:

a) Máy trộn cú b phn trn quay:lớp k4 - máy tpBích Hảo- 39 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tèt nghiƯp

Loại này được dùng phổ biến trong nơng nghiệp gồm các kiểu: vít tải,

cánh gạt, hành tinh, cánh quạt, ... ưu điểm chủ yếu của loại này là chất lượng

cao, dễ nạp và xả liệu, dễ sử dụng, làm việc liên tục được, có thể trộn vật liều

ở trạng thái khơ, ẩm, lỏng. Nhược điểm là khó làm sạch nhất là khi trộn ẩm,

mức tiêu thụ điện năng cao.

Cấu tạo máy trộn có bộ phận trộn quay bao gồm các cơ cấu trộn, thùng

trộn và bộ phận dẫn động.

Máy trộn dải băng xoắn hình thuộc loại máy trộn vận chuyển. Việc trộn

được tiến hành bằng băng xoắn. Vì vậy, ngồi trộn vật liệu, băng xoắn cong có

tác dụng làm dịch chuyển vật liệu trộn. Thùng trộn ở máy trộn dải băng xoắn

có tác dụng làm dịch chuyển vật liệu trộn. Thùng trộn ở máy trộn dải băng

xoắn có dạng máng hay bình kín khi thích ứng làm việc với chân không.

Để chuyển chỗ sản phẩm khi trộn ở hai hướng ngược chiều nhau, trong một

vài cấu tạo của máy trộn dùng băng xoắn người ta lắp hai dải băng có đường

vít trái và băng xoắn để trộn sản phẩm rời rắn và đơng thời làm ẩm vật liệu thì

trục máy trộn phải có những cào đặc biệt. Để làm sạch thành máng, khi đó

băng phải quay với khe hở thành thùng chỉ vài milimet. Loại máy trộn này

được sử dụng ở Nhà máy Thức ăn Gia súc An Phúc, Viphaco...

Máy trộn dạng cánh đảo cũng thuộc loại máy trộn vận chuyển. Việc

khuấy trộn được tiến hành bằng cánh đảo, thơng thường thì các cánh này được

lặp chặt trên trục nằm ngang. Các máy trộn loại này có thể làm việc liên tục

hay gián đoạn.

ở những máy làm việc liên tục, các cánh đảo được lắp chặt trên trục theo

đường ren vít, nhằm đảm bảo đồng thời khuấy trộn và chuyển dời sản phẩm

dọc trục. Chất lượng của loại máy trộn này phụ thuộc vào thời gian trộn và

được xác định bằng thực nghiệm. Thời gian trộn phải phù hợp vi thi gianlớp k4 - máy tpBích Hảo- 40 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiệp

chuyn dời sản phẩm trong máy trộn từ cửa nạp đến cửa tháo. Thời gian đó có

thể thay đổi bằng cách thay đổi số vòng quay của trục cánh đảo cũng như góc

xoay của cánh đảo đối với trục. Trong máy trộn dùng cánh đảo làm việc gián

đoạn, sản phẩm thường được trộn bằng các cánh đảo hướng tâm, hơi nghiêng

một chút đối với tục thùng quay. Cách bố trí như vậy của những bộ phận làm

việc đảm bảo quá trình trộn và đồng thời tuần hoàn sản phẩm ở trong mỏy

trn.lớp k4 - máy tpBích Hảo- 41 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiệplớp k4 - máy tpBích Hảo- 42 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiệpMỏy trn kiu vớt cú th làm việc gián đoạn hay liên tục. ở máy trộn vít

tải cánh đứt thực hiện trộn vật liệu bằng cả 5 q trình trộn. Nó được sử dụng

khi vừa trộn vừa vận chuyển vật liệu. Vật liệu được đảo trộn mãnh liệt hơn

nếu trộn ở máy trộn vít tải hai trục. Các bộ phận của loại máy này tương tự

như ở máy trộn cánh, nhưng trục trộn ở đây dài hơn và cánh phải nằm trên bề

mặt vít hoặc cánh liền thành bề mặt mặt vít. Như vậy máy trộn vít tải cánh đứt

là trường hợp riêng của máy trộn cánh. Máy trộn vít tải thẳng đứng làm việc

gián đoạn gồm có cơ cấu trộn dạng vít tải nằm trong ống khuếch tán. ở máy

trộn này, vật liệu được tuần hoàn nhiều lần và đảo trộn khá mạnh, nên được

dùng để trộn những sản phẩm dạng bột. Hầu hết các cơ sở chế biến thức ăn

gia súc và các xí nghiệp chăn ni phía Nam dùng loại máy trộn này.

Cũng thuộc loại máy trộn vít tải làm việc gián đoạn còn có máy trộn vít

xoắn nghiêng, còn gọi là máy trộn hành tinh. Loại máy trộn này được mô tả

như hình, gồm thùng trộn hình nón, bên trong đặt vít xon nghiờng. Vớt xonlớp k4 - máy tpBích Hảo- 43 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiÖp

đặt nghiêng theo độ nghiêng của đường sinh của vỏ thùng. Ngồi ra ở trên vít

còn được nối với cơ cấu quay vít do động cơ quay để quay vít theo trục thẳng

đứng của thùng. Vít xoắn được chuyền động từ động cơ qua hộp giảm tốc tới

khớp Cacđăng. Sau thời gian đảo trộn đạt yêu cầu, mở van chắn của ống tháo

sản phẩm để thu hồi sản phẩm bột hộn hợp. Máy trộn loại này được công ty

liên doanh Proconco sử dụng để chế biến thức ăn gia súc từ năm 1993.

Để trộn vật liệu dạng bột khô, người ta còn dùng máy trộn ly tâm. Cấu

tạo của máy gồm vỏ cố định rơ to hình nón cụt có gắn các cánh trộn và có các

lỗ vào của thùng. Quá trình cứ tiếp tục như thế cho tới khi đạt yêu cầu.

b) Máy trộn thùng quay:

Loại này gồm các kiểu trống, lập thể, côn ... được dùng rộng rãi trong

cơng nghiệp. Ưu điểm của loại này là có cấu tạo đơn giản, dễ làm sạch, công

suất thấp. Nhược điểm là tốc độ trộn thấp, chỉ làm việc gián đoạn thể tích hưũ

ích thấp, khơng thể trộn ngun liệu dính.

Máy trộn thùng quay được dùng rộng rãi trong các ngành cơng nghiệp.

Trong cơng nghiệp hố học sử dụng để trộn các phối liệu, trong công nghiệp

thực phẩm để trộn các loại hạt liệu rời.v.v ...

Yêu cầu của vật liệu đưa vào trộn phải rời xốp, độ kết dính nhỏ và cho

phép làm dập nát. Máy trộn loại này chủ yếu làm việc gián đoạn, nhưng đối

với loại thùng nằm ngang cũng có thể làm việc liên tục. Cấu tạo của máy gồm:

thùng trộn, bộ phận dẫn đông và bộ phận đỡ.

Thùng quay có nhiều cách bố trí và có nhiều hình dạng khác nhau để tạo

ra dòng vật liệu chuyển động khác theo u cầu cơng nghệ. Thơng thường làlíp k4 - máy tpBích Hảo- 44 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiệp

hỡnh tr nm ngang hoặc thẳng đứng. Loại này dễ chế tạo, dễ lắp ráp, dễ điều

chỉnh. Để trộn sản phẩm thật mãnh liệt và khi trộn cho phép nghiền, người ta

dùng thùng quay lục giác nằm ngang. Loại thùng quay hình trụ chéo bảo đảm

trộn nhanh chóng và chất lượng cao, vì ở đây thực hiện đồng thời cả trộn

chiều trục lẫn trộn hướng kính, cả trộn khuếch tán lẫn trộn đối lưu, va p v

nghin.1234567lớp k4 - máy tpBích Hảo8- 45 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiệp9

Hỡnh 2-3 Các dạng máy trộn thùng quay

1. Kiểu trục nằm ngang.

2. Kiểu hình trụ thẳng đứng.

3. Kiểu lục giác nằm ngang.

4. Kiểu hình cơn đứng.

5. Kiểu hình cơn nằm ngang.

6. Kiểu lăng trụ.

7. Kiểu lăng trụ chéo.

8. Kiểu tứ diện.

9. Kiểu “ống quần” hay chữ V.

Loại thùng hình trụ chữ V dùng khi cần trộn hiệu quả cao. Máy dùng

để trộn các hỗn hợp có yêu cầu độ trộn đều cao như prêmix, thuốc thú y

dạng bột,... ở loại máy trộn này có đầy đủ cả năm q trình trộn đã nêu.

Máy trộn hình nón gồm hai hình nón cụt nối với ống hình trụ như trục

quay thường đi qua theo đường kính ống (hình trụ), hay trong những trường

hợp riêng có thể trùng với đường tâm của hình trụ. Trong những máy trộn

hình nón, hiệu quả trộn tăng lên nhờ trộn được vật liệu rời dọc theo bề mặt

thay đổi của hình nón. Khi trộn những vật liệu có khuynh hướng vón cục và

khi cần làm ẩm chúng, trong một vài trường hợp ở các máy trộn hình nón có

nạp những viên bi cầu bằng kim loại hay bằng sứ, song sự tiết kiệm củalíp k4 - m¸y tpBÝch Hảo- 46 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiệp

phng phỏp ú khụng cao, vỡ rng c mỗi một mẻ trộn phải nạp và tháo bi

cũng như lấy riêng chúng ra khi tháo thành phẩm. Trên hình 4 và 5 trình bày

cấu tạo máy trộn hình cơn đứng và máy trộn hình cơn ngang.

Máy trộn dạng nồi quay gồm chủ yếu có bình chứa dạng lập phương

quay trên trục nằm ngang với đường tâm quay của bình chứa trùng với đường

chéo chính của nó. Sử dụng hình dạng lập phương thay cho dạng hình trụ giải

thích rằng ở trong những hình trụ dài, khó đảm ảo việc trộn đều và tháo sản

phẩm nhanh chóng. Trộn trong nồi quay rất có hiều quả và có thể còn tăng

hiệu quả của nó mạnh hơn nhờ có lắp thêm những cánh đảo quay theo hướng

ngược chiều quay của nồi.

II- Phân loại máy trộn vật liệu rời

1.Phân loại theo phương pháp làm việc

Theo phương pháp làm việc, các máy trộn hỗn hợp rời hoạt động theo 3

phương pháp cơ học sau:

a) Sự chuyển động của các quá trình cánh trộn.

b)Sự quay của thùng có chứa hỗn hợp trộn.

c) Cho hỗn hợp cần trộn đi qua một lỗ phun.

2.Phân loại theo nguyên tắc làm việc

Theo nguyên tắc làm việc, người ta chia máy trộn ra làm hai loại: liên

tục và gián đoạn.

Thuộc về máy trộn làm việc gián đoạn gồm những loại sau :

a)Máy trộn thùng quay.

b)Máy trộn cánh nằm ngang, thẳng đứng.

c) Máy trộn vít tải đứng.

d) Máy trộn lớp sơi cú cỏnh o.lớp k4 - máy tpBích Hảo- 47 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiệp

Thuc về máy trộn làm việc liên tục gồm những loại sau:

a) Máy trộn vít tải ngang.

b) Máy trộn ly tâm.

3.Phân loại theo cách bố trí bộ phận trộn:

-Máy trộn kiểu vít (hay cánh gạt) ngang.

-Máy trộn kiểu vít nghiêng.

-Máy trộn kiểu vít (hay cánh gạt) đứng.

4.Phân loại theo số bộ phận trộn:

-Máy trộn (vít, cánh) đơn, kép.

-Máy trộn kiểu thùng (trống) đơn, kép.

5.Phân loại theo tính chất thức ăn:

-Máy trộn khô, máy trộn ẩm.

6.Phân loại theo nguyên tắc cấu tạo

Về cấu tạo gồm hai loại chính sau đây :

-Máy trộn có bộ phận trộn quay.

-Máy trộn có bộ phận thùng quay.

III. Lựa chọn phương án:

Từ yêu cầu đề ra cùng với những ưu, nhược điểm của từng loại máy

trộn, ở bản đồ án này em xin trình bày phương án tính tốn, thiết kế máy

trộn thức ăn gia súc kiểu vít tải đứng.

Máy trộn thức ăn chăn ni kiểu vít tải đứng thường là làm việc gián

đoạn và dùng để trn bt khụ.lớp k4 - máy tpBích Hảo- 48 -Đặng Thịviện cnsh - cntp

Bộ môn máy - tđhĐồán tốt nghiệp

Cu tạo gồm: Vít đứng 1 quay trong một đoạn ống bao 2 có những cửa

sổ 3, lắp trong thùng máy 4 có phần dưới hình nón cụt và phần trên hình trụ.

Phễu cấp liệu 5 có nắp đóng mở, ống xả hỗn hợp 6 cũng có nắp đóng mở.

Thùng máy chứa hỗn hợp để trộn, có một cửa 7 ở phần trụ có ống che

để quan sát và chăm sóc máy. ở dưới cùng cũng có một cửa 8 có nắp che để

tháo bột đọng. Bộ phận động lực và truyền động gồm một động cơ điện và bộ

bánh đai thang lắp phía trên thùng và nắp.

1.Quy trình vận hành máy trộn kiểu vít đứng:

Sau khi định mức các thành phần thức ăn đủ một mẻ trộn (400kg) đổ

vào máy trộn qua phễu cấp liệu 5, đồng thời cho chạy vít tải, vít 1 sẽ chuyền

bột vào trong thùng, đẩy bột lên qua ống bao và các cửa sổ của ống bao. Nạp

xong khối bột thì đóng nắp phễu cấp liệu, máy tiếp tục làm việc, vít tiếp tục

đẩy bột lên. Khi bột đã khuếch tán qua các cửa sổ và miệng trên của ống bao,

rơi xuống lại được vít chuyển lên, hỗn hợp được xáo trộn. Sau giai đoạn trộn

(3-8 phút tuỳ theo khối lượng hỗn hợp trộn), mở nắp ống xả 6 để thu bột. Sau

đó tiến hành mẻ khác với trình tự như trên.

2.Các chú ý khi vận hành máy trộn:

-Trước khi vận hành máy trộn phải kiểm tra xem thiết bị có antồn hay khơng, nếu hỏng hóc thì phải được sửa chữa kịp thời, khi vào sửa thì

phải tắt hết nguồn điện vào động cơ, trục vít và phải có người cảnh giới. Thiết

bị phải thật an toàn mới được vận hành.

-Sau khi trộn xong phải chú ý vệ sinh thiết bị, tránh để bột đọng nhiềudưới đáy thùng, chuẩn bị cho mẻ trộn sau.líp k4 - máy tpBích Hảo- 49 -Đặng ThịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.Nhiệm vụ, yêu cầu kỹ thuật của máy trộn thức ăn chăn nuôi:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×