Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sau khi được ký duyệt thì thủ quỹ chi tiền và nhập dữ liệu vào phần mềm, theo dõi trên sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi. Cuối kỳ, kế toán xem báo cáo tiền mặt, tiền gửi để đối chiếu sổ sách.

Sau khi được ký duyệt thì thủ quỹ chi tiền và nhập dữ liệu vào phần mềm, theo dõi trên sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi. Cuối kỳ, kế toán xem báo cáo tiền mặt, tiền gửi để đối chiếu sổ sách.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản LýIII.BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNGNhóm 5- K6 HK1D21Chu trình chi phíQuản lý đặt

hàngNhận

u

cầu

muaLựa

chọn

nhà

cung

cấpNhận hàngGửi

u

cầu tới

nhà

cung

cấpKiểm

tra

hàngNhập

khoChấp nhận

hóa đơnGửi

thơng

báo tới

các bộ

phậnNhận

hóa

đơnĐối

chiếu

hóa

đơnChấp

nhận

hóa

đơnNhóm 5- K6 HK1D

1Thanh tốnTheo

dõi

cơng

nợNhận

lệnh

thanh

tốnThanh

tốnChuyển

Chuyển

chứng

chứng

từ

từ chi

chi

tiền

tiền tới

tới

các

bộ

các bộ

phận

phậnMơ tả biểu đồ:

Chức năng quản lý đặt hàng:

 Nhận yêu cầu mua

Khi nhận thấy hàng hóa, dịch vụ trong kho đang thiếu hụt, khơng đủ đáp ứng cho

nhu cầu, cán bộ quản lý kiểm tra và báo cáo yêu cầu tới bộ phận quản lý

đặt hàng

-Thông tin vào: Số yêu cầu, ngày yêu cầu, mã kho, ngày giao hàng, điều

khoản thanh tốn ..vv-Thơng tin ra: thông tin phản hồi về Số yêu cầu, ngày yêu cầu, mã kho,

ngày giao hàng, điều khoản thanh toán ..vv Lựa chọn nhà cung cấp

-Thông tin vào: thông tin về nhà cung cấp( mã nhà cung cấp, tên, địa chỉ,

mã số thuế, số dư công nợ), thông tin về hàng hóa-Thơng tin ra: thơng tin về nhà cung cấp và các mặt hàng đã được lựa chọn.

Có thể thêm các thông tin mới về nhà cung cấp hoặc bổ sung nhà cung cấp

mới vào danh mục người bán. Gửi yêu cầu tới nhà cung cấp

Cung cấp và lưu trữ thông tin về mặt hàng cần mua, cần dự trữ.

-Thông tin vào: Mã hàng, số đặt hàng, đơn giá, thành tiền, chiết khấu nếu

có…-Thơng tin ra: Thơng tin phản hồi về Mã hàng, số đặt hàng, đơn giá, thành

tiền, chiết khấu nếu có…Chức năng Nhận hàng

Khi yêu cầu mua hàng của DN được nhà cung cấp chấp nhận thì nhà cung cấp sẽ

giao hàng cho DN theo đúng hợp đồng. DN sẽ nhận được số hàng hóa mà

mình đặt mua sau khi đã kiểm tra cả về số lượng cũng như chất lượng

hàng hóa. Kiểm tra hàngNhóm 5- K6 HK1D

1Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý-Thông tin vào: thông tin về mặt hàng nhà cung cấp chuyển đến theo yêu

cầu-Thông tin ra: Thông tin phản hồi của doanh nghiệp về hàng hóa, dịch vụ

của nhà CCCó thể có những thay đổi về mặt hàng nhập kho, thời gian nhập kho, số lượng,

chất lượng, chủng loại hàng nhập. Nhập kho

-Thông tin vào: số phiếu nhập, ngày nhập, địa điểm nhập, số đặt hàng, mã

cung cấp, kho nhập ..vv-Thông tin ra: Báo cáo nhập kho, phiếu nhập, tổng hợp hàng nhập kho. Gửi thông báo tới các bộ phận

-Thông tin vào: Báo cáo nhập kho, phiếu nhập, tổng hợp hàng nhập kho.-Thông tin ra: Thông tin phản hồi về các mặt hàng đã được đặt muaChức năng 3: Chấp nhận hóa đơn

Sau khi nhận hàng, nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn và hợp đồng cho DN để xác

định quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Nhận hóa đơn

-Thơng tin vào: Số hóa đơn, ngày hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế người

bán, số lượng, đơn giá, thành tiền …vv-Thơng tin ra: hóa đơn chứng từ gốc Đối chiếu hóa đơn

-Thơng tin vào: Số liệu kế tốn trên hóa đơn, chứng từ-Thơng tin ra: Phản hồi của kế tốn về số liệu ghi trên hóa đơn chứng từ.Có thể xảy ra sai sót trên hóa đơn chứng từ với lượng hàng thực nhận. Chấp nhận hóa đơnNhóm 5- K6 HK1D21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sau khi được ký duyệt thì thủ quỹ chi tiền và nhập dữ liệu vào phần mềm, theo dõi trên sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi. Cuối kỳ, kế toán xem báo cáo tiền mặt, tiền gửi để đối chiếu sổ sách.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x