Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Kết quả thực nghiệm

4 Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

lượng từ PVg tốt hơn so với những phương pháp trước đây.Các kết quả thực nghiệm thu được củng cố độ tin cậy của các nghiên cứu lý

thuyết. Hiện tại, TempS và PYR có độ chính xác cao phù hợp với PVg đã phổ biến

rộng rãi trên thị trường góp phần hiện thực hóa phương pháp điều khiển này cho

các ứng dụng trong thực tế.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Kết quả nghiên cứu của luận án có đóng góp mới đảm bảo tính khoa học

và thực tiễn:

• Xây dựng mới thành công được một giải pháp giúp xác định chính xác

thơng số tại MPP ở thời điểm bất kỳ tương ứng với cặp giá trị (G, T). Giải pháp này

được xây dựng dựa trên các yếu tố: phương pháp Newton-Raphson xác định giá

trị các tham số ẩn ở STC, kỹ thuật IB (dò và chia đơi) xác định thơng số tại MPP,

hàm số n(T) dựa trên việc kết hợp kỹ thuật IB với phương pháp bình phương cực

tiểu.

• Xây dựng mới thành công cấu trúc điều khiển sử dụng giải pháp đã đề

xuất với kỹ thuật SMC hoặc kỹ thuật AVC cho BBĐ DC/DC buck và BBĐ DC/DC

boost - một khâu thiết yếu trong hệ thống khai thác PVg. Sự kết hợp này đã đem lại

những phương pháp điều khiển khác biệt so với các phương pháp điều khiển

trước đây, giúp nâng cao hiệu quả khai thác năng lượng của PVg.

Ngồi ra, luận án còn đóng góp thêm:

• Xây dựng cấu trúc điều khiển cho BBĐ DC/AC ghép nối lưới khai thác

năng lượng từ PVg. Với cấu trúc điều khiển này, chính cấu trúc điều khiển phía

PVg đã xác định được lượng đặt chính xác về MPP làm lượng đặt cho BBĐ

DC/AC, đảm bảo đẩy được tối đa công suất từ PVg thu được vào lưới. Các kết

quảnghiên cứu đã được kiểm chứng bằng kết quả mô phỏng trong Matlab.

• Xây dựng thành cơng mơ hình thiết bị thực kiểm chứng một số kết

quả nghiên cứu. Mơ hình này sử dụng panel SV-55, BBĐ DC/DC buck, DCbus giữ

điện áp cố định, PYR đo G, TempS đo T trong điều kiện vận hành thực tế tại Việt

Nam. Các kết quả thực nghiệm đã cho thấy việc sử dụng giải pháp MPPT đã đề

xuất đã giúp khai thác gần như hoàn tồn năng lượng lớn nhất có thể phát ra từ

PVg trong mọi điều kiện vận hành và khắc phục được các nhược điểm của các

kỹ thuật tìm MPP trước đây. Điều này đã cho thấy tính đúng đắn của giải pháp

đã đề xuất với đối tượng là PVg sản xuất từ các chất bán dẫn và phương phápđiều khiển là phùhợp giúp nâng cao khả năng khai thác loại nguồn này trong hệ thống điện, qua

đó thấy được khả năng ứng dụng vào thực tế của các nội dung lý thuyết đã xây

dựng.

2. Kiến nghị

Phát triển các kết quả nghiên cứu của luận án cho các hướng nghiên

cứu cùng lĩnh vực:

• Hệ thống có sự tham gia của nhiều nguồn phân tán sử dụng năng lượng tái

tạo

.

• Điều khiển các BBĐ đa mức khai thác PVg.DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN

ÁN ĐÃ CƠNG BỐ

1. Lê Tiên Phong, Ngô Đức Minh (2014), “Research on Designing an Energy

Management System for Isolated Photovoltaic Source”, Tạp chí Khoa học và Công

nghệ, Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 117, số 13.

2. Ngô Minh Đức, Lê Tiên Phong, Ngô Đức Minh (2015), “Nghiên cứu điều khiển

bộ biến đổi điện tử công suất khai thác nguồn pin mặt trời trên mô hình thiết

bị thực”, Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ, Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171,

Tập 132, số 02.

3. Lê Tiên Phong, Ngô Đức Minh (2015), “A New Method to Identify Maximum

Power Point for Photovoltaic Generation”, Hội thảo quốc tế IEEE ComManTel

2015 tổ chức tại Đà Nẵng và IEEE Xplore, ISBN: 978-1-4673-6547-5.

4. Lê Tiên Phong, Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn (2016), “Một phương pháp

điều khiển mới nâng cao khả năng khai thác nguồn pin mặt trời”, Hội nghị toàn

quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử - VCM 2016 tổ chức tại Cần Thơ, ISBN: 978-1-46736547-5.

5. Lê Tiên Phong, Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn (March 2017), “Improving

Efficiency and Response for Photovoltaic Power Generation with DC/DC Buck

Converter”, International Journal of Engineering Research and Technology

(IJERT), ISSN: 2278-0181,Vol. 6, Issue 3.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Lê Kim Anh (2016), “Nghiên cứu hệ thống điều khiển kết nối lưới sử dụng

nguồn pin quang điện”, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Vol. 5 (30).

[2] Lê Kim Anh, Huỳnh Dương Khánh Linh (2015), “Điều khiển kết nối lưới cho

nguồn điện pin quang điện kết hợp với nguồn pin nhiên liệu”, Tạp chí Khoa

học Đại học An Giang, Vol. 8 (4), pp. 32-40, ISSN: 0866-8086.

[3]Tạ Văn Đĩnh (2009), “Phương pháp tính”, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. [4]

Thân Ngọc Hoàn (2009), “Năng lượng điện Mặt trời và những phương pháp

nâng cao chất lượng và hiệu suất”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải, số

18.[5] Lại Khắc Lãi, Vũ Nguyên Hải, Trần Gia Khánh (2014), “Điều khiển hệ thống lai

năng lượng gió và mặt trời trong lưới điện thơng minh”, Tạp chí Khoa học và

Cơng nghệ, 118(04): 15-21.

[6] P. Nguyễn (2014), Lưới điện phân tán, Tạp chí Thơng tin và Cơng nghệ

(STINFO), số 9/2014, ISBN 1859-2651,http://www.cesti.gov.vn/khong-giancong-nghe/luoi-dien-phan-tan/content/view/8281/286/81/1.html.[7] Nguyễn Viết Ngư, Lê Thị Minh Tâm, Trần Thị Thường, Nguyễn Xuân Trường

(2015), “So sánh hai thuật toán INC và P&O trong điều khiển bám điểm

công suất cực đại của hệ thống pin quang điện cấp điện độc lập”, Tạp chí

Khoa học và Phát triển, tập 13, số 8,: pp. 1452-1463.

[8] Nguyễn Viết Ngư, Wang Hong-hua, Nguyễn Xuân Trường, Võ Văn Nam, Lê Thị

Minh Tâm (2011), “Mô phỏng bám sát điểm công suất cực đại dàn pin

năng lượng mặt trời dựa trên điều khiển mờ”, Tạp chí Khoa học và Phát triển,

tập 9, số 27.

[9] Nguyễn Dỗn Phước (2002), “Lý thuyết điều khiển tuyến tính”, Nhà xuất bản

Khoa học và Kỹ thuật, Quyển 1, in lần thứ 4.

[10] Hà Thị Thu Phương, Nguyễn Tiến Thư, Hồ Phạm Huy Ánh, Cao Văn Kiên

(2016), “Tối ưu công suất MPPT nguồn quang năng PV dùng thuật toán P&O

mờ thích nghi”, Hội nghị tồn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - VCM-2016,

ISBN 978-604-913-503-3.[11] Vũ Hoàng Phương (2014), “Điều khiển nghịch lưu nguồn Z ứng dụng cho hệ

phát điện phân tán”, luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà

Nội.

[12] Nguyễn Phùng Quang, Phan Thành Chung, Đỗ Thị Loan (2009), “Điều khiển

trượt bộ biến đổi DC-DC tăng áp và giảm áp kiểu quadratic”, Tạp chíKhoa

học và Công nghệ, số 63(1).

[13] Phạm Hữu Sy (2013), “Tương quan thực nghiệm và bình phương bé nhất”,

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số 41.

[14] Lương Hồn Tiến, Nguyễn Minh Khai, Trần Văn Thuận, Ngơ Văn Thuyên

(2016), “Bộ nghịch lưu một pha nguồn Z hình T với giải thuật ngắn mạch hỗn

hợp”, Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - VCM-2016, ISBN 978604-913-503-3.

[15] Ngô Mạnh Tiến, Đặng Văn Hiệp, Hà Thị Kim Dun (2011), “Mơ hình hóa,

mơ phỏng và thiết kế chế tạo bộ biến đổi công suất cho hệ thống pin

năng lượng mặt trời cơng suất nhỏ”, Hội nghị tồn quốc về Điều khiển và Tự

động hóa– VCCA-2011.

[16] Lý Ngọc Thắng (2013), “Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động thích ứng với

vị trí mặt trời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị dùng năng

lượng mặt trời”, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, Viện năng lượng.

[17] Trần Văn Thuận, Nguyễn Minh Khai, Dương Trường Duy (2016), “Bộ tăng áp

độ lợi cao DC-DC không cách ly”, Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử

- VCM-2016, ISBN 978-604-913-503-3.

[18] Võ Đại Vân, Nguyễn Minh Khai, Trần Tấn Tài, Nguyễn Minh Tâm, Trần Văn

Thuận, Ngô Văn Thuyên (2016), “Nghịch lưu một pha tăng áp bảy bậc”, Hội

nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - VCM-2016, ISBN 978-604-913-503-3.

Tiếng Anh

[19] A. Elnozahy, Ali K. Abdel Rahman, Ahmed Hamza H. Ali, Mazen AbdelSalam, S. Ookawara (January 2016), “Thermal/Electrical Modeling of a PV

Module as Enhanced by Surface Cooling”, Journal of Clean Energy

Technologies, Vol. 4, No. 1.[20] A. M. Muzathik (2014), “Photovoltaic Modules Operating Temperature

Estimation Using a Simple Correlation”, International Journal of Energy

Engineering, Vol. 4, Iss. 4.

[21]A. Mellit, M. Drif, A. Malek (2017), “EPNN-based prediction of

meteorological data for renewable energy systems”, Revue des Energies

Renouvelables, Vol. 13, No. 1.[22] A.B.G. Bahgat, N.H. Helwab, G.E. Ahmadb, E.T. El Shenawy (2005),

“Maximum Power Point Tracking Controller for PV systems using neural

networks”, Renewable Energy, 30, pp 1257-1268.

[23] A.Q. Jakharani, A.K. Othman, A.R.H. Rigit, S.R. Samo (2011), “Comparison of

Solar Photovoltaic Module Temperature Models”, World Applied Sciences

Journal (Special Issue of Food and Environment), ISSN 1818-4952, Vol. 14.

[24] Abel Garcia B., Francisco R. Trejo-M., Felipe Coyotl-M., Ruben Tapia-I,

Hugo Romeo-T (July 2013), “Design and Implementation of a FLC for DC- DC

Converter in a Microcontroller for PV System”, International Journal of Sof

Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Vol. 3, Issue 3.

[25] Abir Chatterjee (2012), “Modeling and Control of Photovoltaic Generating

Station”, dissertation for degree of philosophy in the Graduate School of the

Ohio State University, 2012.

[26] Adel El Shahat (2010), “Maximum Power Point Genetic Identification

Function for Photovoltaic System”, International Journal of Recent Research

and Applied Studies, Vol. 3(3).

[27] Adel El Shahat (2010), “PV Cell Module Modeling & ANN Simulation for

Smart Grid Application”, Journal of Theoretical & Applied Information

Technology, Vol. 16 Issue 1/2.

[28] Ahmed A. El Tayyan (2011), “PV system behavior based on datasheet”,

Journal of Electron Devices, ISSN: 1682-3427, Vol. 9.

[29] Aissa Chouder, Santiago Silvestre, Nawel Sadaoui, Lazhar Rahmani (2012),

“Modeling and Simlation of A Grid Connected PV System based on the

Evaluation of Main PV Module parameters”, Simulation Modelling Practise

and Theory, Vol. 20, Issue. 1.[30] Ali Reza Reisi, Mohammad Hassan Moradi, Shahriar Jamasb (2013),

“Classification and comparison of maximum power point tracking techniques

for photovoltaic system: A review”, Renewable and Sustainable Energy

Reviews, 19, pp 433–443.

[31] Ankur V. Rana, Hiren H. Patel (2013), “Current Controlled Buck Converter

based Photovoltaic Emulator”, Journal of Industrial and Intelligent

Information, Vol. 1, No. 2.

[32] Anmol Ratna Saxena, Shyam Manohar Gupta (2014), “Performance Analysis

of P&O and Incremental Conductance MPPT Algorithms Under Rapidly

Changing Weather Conditions”, Journal of Electrical Systems, 10-3, 2014.

[33] Antonino Riccobono, Enrico Santi (2011), “Positive Feed-Forward Control of

Three-Phase Voltage Source Inverter for DC Input Bus Stabilization”, Applied

Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2011 Twenty-Sixth

Annual IEEE.

[34] Arnold Neumaier (2001), “Introduction to Numerical Analysis”, Cambridge

University Press, ISBN 0-521-33610-4.

[35] Ashok Kurmar, N.S Thakur, Rahul Makade, Maneesh Kumar Shivhare (April

2011), “Optimization of Tilt Angle for Photovoltaic Array”, International

Journal of Engineering Science and Technology (IJEST), Volt. 3, No. 4.

[36] Atul Gupta, Venu Uppuluri Srinivasa (2012), “Design, Simulation and

Verification of Generalized Photovoltaic cells Model Using First Principles

Modeling”, International Journal on Control System and Instrumentation,

Vol. 3, No. 1.

[37]Behrooz Bahrani, Stephan Kenzelmann,

“Multivariable-PI-BaseddqCurrentWithAlfred Rufer (July 2011),

SuperiorAxisDecouplingCapability”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 58, No. 7.

[38] Daniel Gonz´ alez Montoya, Carlos Andr´ es Ramos Paja, Roberto Giral

(2015), “Improved design of sliding mode controllers based on the

requirements of MPPT techniques”, IEEE Transactions on Power Electronics.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×