Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Kết luận chương 3

5 Kết luận chương 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4. 5 Cấu trúc mạch lực và mạch điều khiển thực nghiệm4.2.5 Lắp đặt các thiết bị và cài đặt

Cách thức lắp đặt, đấu nối và cài đặt các thiết bị trên mơ hình thực được mơ

tả trên hình 4. 6.a. Đấu nối các thiết bị và cài đặt

Hai mạch lực và mạchTải động thuần trở (dây mai so)điều khiển

Ắc quyMáy tính để giám sát/thu

thập các thơng số tức

thời để vẽ đồ thịb. Chi tiết mạch lực, mạch điều khiển, ắc quy, tải, máy tính

Panel SV-55PYRTempS đo nhiệt độ

panel SV-55c. Panel SV-55, TempS, PYR Hình

4. 6 Các thiết bị trên mơ hình thựcThiết bị trên mơ hình thực bao gồm:

- 2 panel SV-55 gắn trên giá đỡ, 2 mạch lực và điều khiển (2 mainboard).

- 1 PYR-BTA tiêu chuẩn của Vernier. PYR được đặt song song với bề

mặt panel SV-55. TempS chủng loại LM35 nối với mạch điều khiển bởi cáp LE-SS

3x0.3 có khả năng chống nhiễu tốt.

- 2 ắc quy. Tải động là dây mai so.

- 1 máy tính để điều khiển, giám sát 2 mạch. Cáp USB-COM để truyền

tin giữa máy tính và mainboard. Thiết bị nạp USB-ISP để ghi chương trình điều

khiển từ máy tính vào mạch.

4.3 Phương thức vận hành mơ hình thiết bị thực

Để phục vụ cho mục tiêu kiểm chứng nội dung lý thuyết, hệ thống 1 và hệ

thống 2 được cài đặt chương trình với được mơ tả trên hình 4. 7 và hình 4. 8.

Start

Đo lường thơng tin về vpv, ipv, Vdc, it1, it2, TĐGiữ Vdc cố địnhĐSKỹ thuật CVd2=0 (off SWt1)ĐS

Vmpp=18.4VKỹ thuật

CV

S

Kỹ thuật TempVmpp=18.4VĐS

Vmpp=18.4-0.00743(T-25)Vdc

≥ 13.8V

ĐSVdc≥ Vdcr

efP&OKích hoạtĐSWt1Nạp ắc quyĐo VdcĐo Vdc

SP&OĐiều khiển giữ vpv=VmppS

Vmpp=18.4-0.00743(T-25)

Điều khiển giữ vpv=VmppĐKỹ thuật TempSTiếp tụcStopHình 4. 7 Thuật toán điều khiển của hệ thống 1ĐStart

Đo lường thông tin về vpv, ipv, Vdc, it1, it2, G, T

MPPT (Kỹ thuật IB)Vmpp

ĐGiữ Vdc cố định

S

d2=0 (off SWt2)Điều khiển giữ

vpv=Vmpp

SVdc≥ Vdcr

Điều khiển giữ

vpv=VmppefĐĐo Vdc

Vdc≥ 13.8

V

Đ

StopĐo Vdc

STiếp tụcĐSHình 4. 8 Thuật toán điều khiển/quản lý năng lượng của hệ thống 2Phần mềm KingView được sử dụng để thiết lập chế độ vận hành, truy xuất

dữ liệu và vẽ đồ thị các tín hiệu tức thời với giao diện như mơ tả trên hình 4. 9.Hình 4. 9 Chương trình giám sát/điều khiển trên máy tínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Kết luận chương 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×