Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Những lí do chấp nhận ảnh hưởng của nhóm tham khảo

3 Những lí do chấp nhận ảnh hưởng của nhóm tham khảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tính cơng khai của sảntinyPPT.comphẩm designed byĐộ tn cậy, sự thu hút,

quyền lực của nhóm

tham khảoThơng tn và kinh

nghiệm2.4 Mức độ ảnh hưởng của nhóm tham khảo đối với hành vi khách hàng3. NHĨM GIA ĐÌNHLà một đơn vị tiêu dùng cơ bản đối với hầu hết các hàng hóa tiêu dùngdesigned bytinyPPT.com3.1 Ý nghĩa của gia đình trong nghiên cứu hành vi khách hàngCác thành viên trong gia đình là nhóm tham khảo quan trọng có ảnh hưởng lớn nhất. Ta có thể

phân biệt hai gia đình trong đời sống người mua. Gia đình định hướng gồm bố mẹ của người đó

và gia đình riêng của người đó.designed bytinyPPT.com3.2 Những thay đổi trong gia đình hiện nayHộ gia đình truyềntức là hộ gia đình là một gia đình có đầy đủthốngvợ, chồng và con cái.Hộ gia đình phitức là hộ gia đình khơng phải là một gia đình đúng nghĩaCác kiểu hộ gia đìnhnhư: chỉ có 1 người đàn ơng hoặc đàn bà sống một mình,truyền thốngdesigned byhoặc là sống với những người không bà con.tinyPPT.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Những lí do chấp nhận ảnh hưởng của nhóm tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×