Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Về xác định ngân sách : việc gộp chung các khoản chi này trong bản kế hoạch tài chính năm dễ gây nhầm lẫn, khó kiểm soát dẫn đến hiệu quả của công tác xây dựng kế hoạch mua hàng là không cao.Công ty cần phải giải trình chi tiết hơn các khoản mục chi phí

-Về xác định ngân sách : việc gộp chung các khoản chi này trong bản kế hoạch tài chính năm dễ gây nhầm lẫn, khó kiểm soát dẫn đến hiệu quả của công tác xây dựng kế hoạch mua hàng là không cao.Công ty cần phải giải trình chi tiết hơn các khoản mục chi phí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại+Các chính sách của chính phủ có sự biến động bất lợi như: tăng tỷ giá, tăng lãi

suất, tăng thuế, tăng phí lộ…ảnh hưởng khơng nhỏ đến chi phí và cơng tác mua hàng

của cơng ty.

-Ngun nhân chủ quan:

+ Sơn Hà có đội ngũ nhân viên vô cùng hùng hậu và chất lượng, tuy nhiên

cũng có một bộ phận nhỏ nhân viên ,quản lý đơi khi còn chủ quan, ỷ lại làm ảnh

hưởng đến chất lượng hoạt động cơng việc

+ Các phòng ban trong doanh nghiệp có sự đồn kết, trợ giúp nhau tuy nhiên

chưa có sự phối hợp đồng bộ với nhau, chưa phối hợp chặt chẽ dẫn đến tình trạng một

số cơng việc bị chồng chéo, các công việc kết hợp với nhau nhưng chưa đạt được hiệu

quả cao.45

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương MạiCHƯƠNG 3 :CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN

CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MUA HÀNG TẠI

CTCP QUỐC TẾ SƠN HÀ

3.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới.

3.1.1. Mục tiêu phát triển hoạt động kinh

 Mục tiêu ngắn hạn:

Với mục tiêu nâng cao thị phần, mở rộng thị trường, tăng tính cạnh tranh của

sản phẩm dịch vụ đồng thời nâng cao chất lượng cũng như tối thiểu hóa chi phí thì

doanh nghiệp có các mục tiêu ngắn hạn trước mắt như:

• Nguyên vật liệu máy móc, cơng cụ dụng cụ…phục vụ cho sản xuất và giao hàng cần

đảm bảo 100% đầy đủ và chất lượng.

• Nhóm bộ phận mua hàng phối hợp với bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý sản xuất

phải đưa ra được kế hoạch mua hàng theo tháng,theo quý rõ ràng. Điều chỉnh kế hoạch

nhập phù hợp kế hoạch sử dụng, giảm lượng tồn kho.

• Bộ phận mua hàng thống kế đầy đủ tỷ lệ, tình trạng giao hàng nhà cung cấp đạt tiêu

chuẩn;

• Thống kê thường xuyên đầy đủ tình trạng sử dụng nguyên vật liệu tại bộ phận sản xuất

để xó biện pháp phù hợp;

• Củng cố mối quan hệ với nhà cung cấp hiện tại và tìm kiếm thêm các nhà cung cấp

khác để có nhiều cơ hội và ưu đãi hơn.

• Tìm kiếm các nguồn vay với chi phí thấp hơn để giảm chi phí tài chính, tăng lợi nhuận

cho doanh nghiệp.

Củng cố và hồn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 nâng cao chất

lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm. Mục tiêu dài hạn:

- Công ty Sơn Hà theo đuổi mục tiêu trở thành một công ty đa ngành hàng đầu

của Việt Nam dưới mơ hình Cơng ty Holding .Trong đó, lĩnh vực công nghiệp truyền

thống và lĩnhvực bán lẻ sẽ là hai lĩnh vực trọng tâm của Sơn Hà trong 05 năm tới

.Đồng thời với mục tiêu kế hoạch đến năm 2016 sẽ phát triển 20 siêu thị Hiway tại Hà

Nội, các tỉnh miền Bắc và các thị trường trọng điểm.

46

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại- Dự kiến đến năm 2015, Lĩnh vực Công nghiệp và Bán lẻ sẽ trở thành 2 lĩnh

vực mũi nhọn của Sơn Hà trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận.

-Với sự lớn mạnh và phát triển không ngừng, trong 5 năm tới, cơng ty hướng tới

mục tiêu vươn mình ra mở rộng trên thị trường nước ngồi.Theo đó, cơng ty tiến hành

mở rộng quy mô sản xuất và mở thêm nhà máy sản xuất hơn.

3.1.2. Phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới.

Với nền kinh tế ngày càng phát triển ,cạnh tranh gay gắt,thị trường khách hàng

rộng lớn cùng với tình hình kinh doanh đạt kết quả khá tốt như trong thời gian gần đây

thì mục tiêu để phát triển bền vững ,không ngừng phát triển bền vững,các nhà quản trị

đã đưa ra định hướng như sau:

 Tìm kiếm đối tác trong từng lĩnh vực trọng điểm nhằm phát huy nguồn nội lực của

Sơn Hà và tận dụng được thế mạnh của các đối tác, mở rộng thị phần và phát triển mơ

hình theo chiều sâu.

 Tìm kiếm các nguồn vốn (vay ngân hàng, trái phiếu hoặc cổ phiếu từ đối tác chiến

lược) với chi phí thấp hơn để giảm bớt chi phí tài chính, tăng lợi nhuận cho doanh

nghiệp.

 Đầu tư theo chiều sâu nhóm ngành thép khơng gỉ truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm

và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thị tiềm năng khu vực nơng thơn và các tỉnh, thành

phố phía Nam, còn phía Bắc thì đang bão hòa.

 Liên tục cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm thực hiện áp dụng sản xuất

tinh gọn để để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng giao hàng và giảm giá thành của

khách hàng.

 Tiêu chuẩn hóa chương trình, tài liệu đào tạo. Tăng cường tự đào tạo huấn luyện bên

trong phối hợp thuê chuyên gia bên ngoài để nâng cao kĩ năng và năng lực cho các cán

bộ nhân viên.

 Tích cực tham gia các phong trào của Nhà nước và địa phương, các hoạt động từ thiện,

văn nghệ, thể dục thể thao ,các khóa huấn luyện, đào tạo

 Chú trọng cải tiến môi trường làm việc , đào tạo an toàn lao động và chăm lo đời sống,

sức khỏe, tinh thần làm việc của nhân viên; tổ chức đi du lịch, khám sức khỏe cho cán

bộ nhân viên…47

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại3.2. Các quan điểm nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch mua hàng

của CTCP Quốc tế Sơn Hà

3.2.1.Quan điểm của doanh nghiệp

• Vấn đề dự báo mua hàng nếu dự báo sai sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ q trình mua hàng

và làm tốn chi phí cho doanh nghiệp.Đây là một vấn đề cấp bách cần giải quyết

ngay.Trước tiên,doanh nghiệp nên lập ra một bộ phận chuyên trách về vấn đề dự báo và

nghiên cứu thì trường . Hoặc có thể tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn về vấn đề này.

• Nội dung của kế hoạch mua hàng cần bổ dung thêm cho hoàn thiện. Công ty cần phải

phối hợp các chuyên gia cũng như các nhân viên trực tiếp tham gia vào mua hàng để

tìm hướng giải quyết vấn đề được tốt nhất.Vấn đề này khá cấp bách,cần được giải

quyết sớm nhất có thể để phòng tránh những rủi ro , nhầm lẫn có thể xảy ra ,đồng thời

giúp cho hiệu quả mua hàng tốt hơn.

• Vấn đề các cơng đoạn xác định nhu cầu phức tạp và tình trạng tiêu cực, lợi dụng chức

quyền thì cơng ty nên có sự tham khảo ý kiến chính những người trực tiếp tham gia để

các quy trình để đơn giản hóa và khoa học hơn các công đoạn.Đồng thời thường xuyên

kiểm tra giám sát ,xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng .Điều này cần xử

lý sớm nhưng phải triệt để để tránh làm mất uy tín cho cơng ty.

Vấn đề nhân lực và tìm kiếm nhà cung cấp cũng rất quan trọng nhưng phải mất một

thời khá dài mới hiệu quả được.Trước hết cần xem nhân viên đang yếu về cái gì thì

cần đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ đãi ngộ hợp lý.Đồng thời chủ động tìm kiếm thêmnhà cung cấp để có nhiều cơ hội kinh doanh cũng như tránh những rủi ro có thể xảy ra.

3.2.2.Quan điểm bản thân

• Doanh nghiệp nên lập ra một đội ngũ hoặc thuê thêm chuyên gia để nghiên cứu về vấn

đề dự báo, nghiên cứu thị trường,khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh.Vấn đề này ảnh

hưởng trực tiếp đến hiệu quả mua hàng nên cần được giải quyết ngay.

• Thường xuyên đánh giá công tác mua hàng một cách khách quan và khoa học, cần có

những tiêu chuẩn đánh giá cụ thể, để từ đó tìm ra hạn chế cvà có biện pháp khách

phục.

Ngồi chủ động tìm kiếm nhà cung cấp thì doanh nghiệp nên tăng cường mối quan hệ với

nhà cung cấp, chủ động thương lượng để có được những điều kiện có lợi nhất.

3.3. Các giải pháp nhằm hồn thiện công tác xây dựng kế hoạch mua hàng

tại CTCP Quốc tế Sơn Hà

48

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại3.3.1. Hoàn thiện nội dung kế hoạch mua hàng.

Bản kế hoạch mua hàng của công ty nên bổ sung thêm các nội dung như sau:

Hình thức mua hàng và thời điểm mua hàng nhằm cụ thể hóa kế hoạch mua hàng đồng

thời giúp hoạt động mua hàng trở nên khoa học và dễ kiểm soát hơn.

Dưới đây là ví dụ một bảng mẫu kế hoạch mua hàng cho CTCP Quốc tế Sơn Hà

theo em như vậy sẽ đầy đủ và khoa học hơn.

Bảng 3.1.Kế hoạch mua hàng của CTCP Quốc tế Sơn Hà năm 2014S

T Loại

TQuy cách nguyên liệuMã sốInoxcấpnguyên liệu

Dày Rộng Dài1Nhà cungSUS310ST1_C_37.51,037,50122.6200.0 126.HìnhSốThờithứclượnggianmua dự kiếnmuahànghàngGiá

mua(nguồn:dự tính Sinh viên

(1000 tự đề xuất)

đ)Đơn

vị

Kg Minh ThànhHợp

đồng40.000 Tháng 11152

ThépSAPH440T2.6_C_200Cor.Yieh

KgHợpUnited Steel đồng77.500 Tháng 6 20, 163.3.2. Hồn thiện quy trình xây dựng kế hoạch mua hàng.

Để cho công tác mua hàng được hồn thiện, hiệu quả thì cơng tác xây dựng kế

hoạch mua hàng cần đi theo một quy trình khoa học, hợp lý, có sự kết hợp chặt chẽ

giữa các bộ phận trong cơng ty. Do đó, theo em quy trình xây dựng kế hoạch mua hàng

của cơng ty có thể tiến hành theo 3 bước như sau:

• Bước 1: Các nhân viên kế hoạch, nhân viên kinh doanh tìm hiểu tình hình sản xuất của

cơng ty và tìm hiểu nhu cầu thị trường, những biến động của môi trường kinh doanh

để lập báo cáo.

• Bước 2: Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp xử lý các ý kiến nhân viên sau đó làm báo

báo trình lên giám đốc.

• Bước 3: Trên cơ sở báo cáo của nhân viên và tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh

của cơng ty, ban giám đốc sẽ đề ra bản kế hoạch mua hàng.

3.3.3. Hoàn thiện căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng.

49

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương MạiHiện nay, để xây dựng kế hoạch mua hàng Sơn Hà thường căn cứ vào: kế

hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, mức độ rủi ro trong mua hàng, khả năng tài chính

và khả năng dự trữ của doanh nghiệp.Nhìn chung các căn cứ tương đối đầy đủ và hợp

lý. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn về kế hoạch mua hàng công ty cần bổ sung thêm một

số các căn cứ khác như:

-Tình hình thị trường :Sự tác động và xu hướng thay đổi của thị trường là một

căn cứ rất quan trọng cần thiết để lập kế hoạch mua hàng.Cơng ty cần tìm hiểu các

thơng tin về thị trường,đối thủ cạnh tranh trên thị trường để từ đó có các chiến lược, kế

hoạch xây dựng kế hoạch mua hàng tốt hơn.

- Khoảng cách địa lý của nguồn hàng: nếu khoảng cách địa lý của nguồn hàng

quá xa sẽ lầm phát sinh nhiều chi phí và nguy cơ rủi ro cao cho quá trình mua hàng

cũng như vận chuyển.

- Điều kiện pháp lý, tiêu chuẩn hiện hành như: thuế, các thủ tục hải quan, xuất

nhập khẩu thường có sức ảnh hưởng lớn đến thời gian mua hàng, chi phí mua hàng của

cơng ty.

3.3.4. Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu

Quy trình xác định nhu cầu mua hàng của cơng ty được xác đinh từ dưới lên.

Tuy nhiên, theo em để cơng tác lập kế hoạch mua hàng được hồn thiện hơn cơng ty

nên áp dụng quy trình xác định nhu cầu mua hàng từ “trên-dưới-trên” sẽ phù hợp hơn:

Sơ đồ 3.1. Quy trình xác định nhu cầu mua hàng của CTCP Quốc tế Sơn HàThu thập, xử lý thông tinPhác thảo bản xác định

nhu cầuTham mưu các bộ phậnBan giám đốc phê duyệt(Nguồn CTCP Quốc tế Sơn Hà)

Từ việc thu thập và xử lý thông tin thông qua các nhóm khảo sát thị trường ,các

bản báo cáo về hàng tồn, báo cáo tình hình sản xuất, tình hình đặt hàng của các bộ

phận kho, bộ phận sản xuất, bộ phận kinh doanh. Ban giám đốc sẽ phác thảo bản nhu

50

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mạicầu hàng mua cần cho sản xuất và đưa xuống bộ phận mua hàng. Bộ phận mua hàng

có nhiệm vụ xem xét nhu cầu đã đề ra, đồng thời, dựa trên tình hình thực tế của cơng

ty, cũng như sự tham mưu của các bộ phận kế toán, bộ phận mua hàng đề ra nhu cầu

chính xác và báo cáo lên cấp trên, xin phê duyệt. Ban giám đốc xem xét, phê duyệt lần

cuối báo cáo về nhu cầu mua hàng của bộ phận mua hàng rồi chính thức đưa ra quyết

định về nhu cầu hàng mua.

Với cách thức xác định nhu cầu này sẽ đảm bảo xác định nhu cầu một cách

chính xác nhất do có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban cũng như sự giám sát

của ban lãnh đạo. Điều này không những tránh được tình trạng xác định nhu cầu sai do

trình độ, năng lực của nhân viên mà còn tránh được tình trạng gian lận nhằm thu lợi

riêng của nhân viên các bộ phận.

3.3.5. Hồn thiện cơng tác xác định mục tiêu, phương án mua hàng.

 Hoàn thiện xác định mục tiêu mua hàng:

Hiện nay, các mục tiêu mua hàng mà công ty hướng tới là: Đảm bảo chất lượng

hàng mua, đảm bảo thời gian giao hàng, chi phí mua hàng thấp nhất, giảm thiểu rủi

ro.Các muc tiêu này khá hợp lý, tuy nhiên trước mơi trường kinh doanh khá khó khăn

như hiện nay thì cơng ty nên có thêm các mụa tiêu khác như:Mục tiêu thu thập thơng tin từ thị trường.

Mục tiêu tạo nguồn hàng khác biệt.

Mục tiêu tăng tính chủ động, kiểm soát đầu vào.

Mục tiêu thiết lập mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp…

Đồng thời cần tăng cường tính linh hoạt trong xác định mục tiêu mua hàng .Các

mục tiêu thì rất đa dạng nên cần có sự kết hợp linh hoạt giữa các mục tiêu ở mỗi lần

mua hàng và mỗi giai đoạn kinh doanh khác nhau. Hồn thiện cơng tác lập phương án mua hàng:

Các mặt hàng cần mua của công ty thường rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại

có nhiều thơng số. Do đó để tránh nhầm lẫn thì nên lập phương án mua hàng cụ thể

cho từng mặt hàng. Nội dung của phương án mua hàng cần lập bao gồm:

• Danh mục các sản phẩm cần mua và các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, số lượng

sản phẩm.51

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại• Mục tiêu mua hàng: mục tiêu mua hàng cần đảm bảo phải được cụ thể hóa trong từng

lần mua hàng. Bên cạnh đó, cơng ty cần chú trọng và hướng tới mục tiêu huy động

được tín dụng từ nhà cung cấp.

• Giao nhận: cần chú trọng làm rõ các vấn đề về đo lường, kiểm tra kĩ lưỡng tiêu chuẩn

sản phẩm trước khi nhập hàng về.

• Thời hạn giao hàng: đây là một trong những mục tiêu hàng đầu khi mua hàng của công

ty nên cần nêu rõ thời hạn giao hàng an tồn cho phép.

• Thời hạn thanh tốn: đây luôn là một nội dung quan trọng và rất được cả bên mua và

bán quan tâm. Đồng thời đưa ra những mức độ ưu tiên và những yêu cầu về thanh tốn

khi mua hàng.

• Các tài liệu đi kèm: các tài liệu đi kèm thường bao gồm các chứng từ, hướng dẫn sử

dụng, giấy chứng nhận nguồn gốc…

3.3.6. Hoàn thiện công tác xây dựng ngân sách mua hàng

Hiện tại, công ty thực hiện tính tốn các chi phí mua hàng căn cứ vào :chi phí,

giá cả của các kỳ trước, dự báo nhu cầu mua hàng, dự trù các khoản chi phí phát sinh

để xây dựng ngân sách mua hàng cho mình. Tuy nhiên, cơng ty cần theo dõi sự biến

động của thị trường về giá cả, đối thủ cạnh tranh ,khách hàng .Đồng thời cần nắm rõ

sự thay đổi của các yếu tố liên quan đến nhà nước, pháp luật, các chính sách tác động

đến xuất nhập khẩu … để đảm bảo q trình hoạt động kinh doanh khơng bị gián đoạn

hay ngắt qng vì thiếu nguồn kinh phí.

Quy trình lập ngân sách mua hàng: để xây dựng một bản ngân sách mua hàng

cơng ty có thể thơng qua một số bước sau:

Bước 1: Xem lại ngân sách năm trước.

Bước 2: Xem lại kế hoạch năm thực hiện.

Bước 3: Xem xét các chỉ tiêu về nhu cầu mua hàng, mục tiêu mua hàng, phương

án mua hàng và các chỉ tiêu cần thiết khác nếu có.

Bước 4: Tính tốn lập dự tốn ban đầu và thảo luận dự tốn đó với các cấp khác

nhau trong công ty.

Bước 5: Điều chỉnh lại dự tốn ban đầu và hồn chỉnh bản ngân sách mua hàng

để có được bản ngân sách phù hợp nhất với khả năng của công ty.

52

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương MạiNgân sách mua hàng là bản kế hoạch chi tiết về tài chính của hoạt động mua

hàng được xác định cho một khoảng thời gian kinh doanh hoặc cho từng thương vụ

mua hàng. Xây dựng ngân sách mua hàng là một hoạt động rất quan trọng bởi nguồn

lực tài chính của cơng ty ln có hạn, do đó cần phải phân bổ một cách hợp lý các

nguồn tài chính cho các hoạt động đảm bảo vừa tiết kiệm vừa hiệu quả.

Để xây dựng một bản ngân sách hồn chỉnh cơng ty cần lên ngân sách theo các

chỉ tiêu:

• Chi phí trả cho nhà cung ứng : Các khoản chi phí này sẽ được xác định dựa theo chi

phí hàng mua.

Tổng chi phí = Đơn giá x Giá bán

• Chi phí vận chuyển hàng mua: được tính cho trường hợp cơng ty nhập khẩu hàng hóa

từ nước ngồi. Chi phí vận chuyển bắt đầu được tính từ khi hàng cập cảng cho đến khi

hàng đã giao tại kho của cơng ty.

• Chi phí bảo hiểm hàng mua: Công ty thường xuyên mua hàng với số lượng lớn do đó

nhất thiết phải mua bảo hiểm hàng hóa nhằm tránh những rủi ro bất thường gây thiệt

hại cho cơng ty.

Chi phí bảo hiểm hàng mua = tỷ lệ phí x số tiền bảo hiểm

• Các loại thuế: thường tính với trường hợp hàng nhập khẩu.

• Phí và lệ phí khác trong mua hàng: như các loại phí cầu đường sẽ được tính theo quy

định chung của Nhà nước.

• Chi phí nhân sự .

• Chi phí lưu kho.

• Chi phí khác…

3.3.7. Các kiến nghị với nhà nước và cơ quan cấp trên

Nền kinh tế càng phát triển thì càng cần có sự can thiệp của nhà nước nhằm tạo

mơi trường cạnh tranh lành mạnh,bình ổn. Các chính sách, quy định của nhà nước có

tác động khơng nhỏ đến thành cơng của mỗi doanh nghiệp. Do đó để thực hiện được

các mục tiêu, phương hướng của mình trong thời gian tới công ty cần đưa ra một số

kiến nghị như sau đối với nhà nước để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả

cao hơn:

Thứ nhất: Nhà nước cần có các biện pháp ổn định giá cả các loại nguyên liệu

đầu vào trong nước cũng như nhập khẩu, nhằm giúp công ty ổn định đầu vào, tăng

cường hiệu quả hoạt động sản xuất.

53

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương MạiThứ hai: Ổn định kinh tế vĩ mô: đưa ra chỉ tiêu mức tăng trưởng kinh tế phù hợp

với khả năng của Việt Nam, đồng thời đảm bảo tỷ lệ lạm phát ở mức tốt nhất cho nền

kinh tế nước ta, hạn chế sự biến động quá mạnh của tỷ giá hối đoái. Mặt khác chính

phủ phải áp dụng các chính sách điều hành nền kinh tế vĩ mô một cách linh hoạt hiệu

quả, không nên quá cứng nhắc mà ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Thứ ba: Giảm bớt các thủ tục hải quan rườm rà gây khó khăn cho các cơng ty

trong q trình nhập khẩu cũng như xuất khẩu, vừa thúc đẩy sự phát triển của vận tải

hàng hải, vừa giúp cơng ty dễ dàng và nhanh chóng nhập khẩu. Ngồi ra nhà nước cần

phải có biện pháp phòng chống và xử lý nghiêm đối với tình trạng tiêu cực trong các

cơ quan hải quan.

Thứ tư: Nhà nước cần chú trọng đầu tư vào việc xây dựng và nâng cấp hệ thống

giao thông vận tải, thông tin liên lạc để phục vụ cho cơng tác vận chuyển hàng hố,

xuất nhập khẩu, đẩy nhanh tốc độ thực hiện hợp đồng và giảm các chi phí mua hàng cho

các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là ngành vận tải đường biển.

Thứ năm: Hệ thống các ngân hàng cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong

việc vay vốn mở rộng quy mô và mạng lưới kinh doanh, đưa ra tỷ lệ mức lãi xuất ưu đãi,

chính sách tín dụng ưu đãi, cho các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các doanh

nghiệp thu hút vốn đầu tư cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.3.8.Các giải pháp khác

Về nhân sự : Hiện nay lực lượng lao động của Sơn Hà cũng khá đông trên 1000

người nhưng tỷ lệ cơng nhân có trình độ, tay nghề còn ít, chủ yếu là lao động phổ

thơng. Vì vậy cơng ty nên mở các lớp huấn luyện chính quy, hay đào tạo huấn luyện

nội bộ như những người có tay nghề cao huấn luyện người có tay nghề yếu, tuyển

dụng những lao động có tay nghề và trình độ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh

doanh. Đồng thời có chính sách đãi ngộ hợp lý như tiền lương, tiền thưởng phù hợpvới nhu cầu và khả năng, trình độ của mỗi người.

 Về tài chính: Có kế hoạch về dự trù ngân sách cho hoạt động mua hàng trong công ty

đảm bảo huy động đầy đủ nguồn vốn lưu động, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu mua

hàng khi cần thiết, tránh tình trạng thiếu vốn đầu tư cho hoạt động mua hàng, làm bỏ

lỡ mất cơ hội kinh doanh của cơng ty.54

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại Cơ sở vật chất kỹ thuật: Công ty nên trang bị cho mình hệ thống trang thiết bị hiện đại

để việc thu thập, xử lý và lưu trữ các thông tin, đặc biệt là hệ thống máy tính, máy chủ,

sử dụng những phần mềm được phục vụ tốt nhất. Điều này giúp cho việc xử lý các đơn

hàng, cũng như các giấy tờ thủ tục một cách nhanh chóng hơn, bỏ qua những khâu

khơng cần thiết, tránh lãng phí thời gian.

 Về tổ chức:Cơng ty cần quy định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của họ để giao

việc.Thường xuyên yêu cầu bộ phận mua hàng đến hiện trường sản xuất để nắm bắt

yêu cầu về chất lượng sản phẩm.55

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Về xác định ngân sách : việc gộp chung các khoản chi này trong bản kế hoạch tài chính năm dễ gây nhầm lẫn, khó kiểm soát dẫn đến hiệu quả của công tác xây dựng kế hoạch mua hàng là không cao.Công ty cần phải giải trình chi tiết hơn các khoản mục chi phí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×