Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1:Cơ cấu tổ chức của CTCP Quốc tế Sơn Hà

Sơ đồ 2.1:Cơ cấu tổ chức của CTCP Quốc tế Sơn Hà

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại- Sản xuất gỗ nội thất (bàn ghế, tủ, tủ bếp)…25

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm từ 2011 – 2013

Bảng 2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP Quốc tế Sơn Hà trong 3 năm

2011-2013.

Đơn vị : triệu đồng

S

TTCác chỉ tiêu chủ yếuNăm 2011Năm

2012So sánh 2012/2011

Năm 2013Số tuyệt%Số tuyệt đối189.090109,7(495.010)772.3461.920175,6(2.112)52,62.143.498 1.650.599187.171109,6(492.899)771.882.404 1.409.457189.819111,2(472.947)74,9đối

1Doanh thu hàng bán2Khoản giảm trừ3Doanh thu thuần4Giá vốn hàng bán5Lợi nhuận gộp

Doanh thu hoạt động6tài chính7Chi phí tài chính8Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh9

10

11

12

14

15nghiệp

Lợi nhuận thuần

Thu nhập khác

Chi phí khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế1.958.86

52.147.955 1.652.9452.538

1.956.32

7

1.692.58

5

263.743So sánh 2013/20124.458%261.094241.142(2.649)99(19.952)92,418.15910.76713.495(7.392)59,32.728125,3156.100121.137107.246(34.963)77,6(13.891)88,559.15777.38979.72818.232130,82.33910340.46653.21255.47212.746131,52.260104,226.178

11.587

10.465

26.731

18.80020.123

2.811

4.037

18.022

12.73812.191

3.236

5.745

14.081

(9.954)(6.055)

(8.776)

(6.428)

(8.709)

(6062)76,9

24,3

38,6

67,4

67,8(7.932)

425

1.708

(3.941)

(2.784)60,6

115,1

142,3

78,1

78,1(Nguồn: Phòng Tài chính Kế tốn)

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy:

+Doanh thu thuần: năm 2011 là 1.958.865 triệu đồng, năm 2012 tăng lên

2.147.955 triệu đồng ,tăng 9,7%; năm 2013 giảm còn 1.652.945 triệu đồng giảm

23,05%.Năm 2012 doanh thu tăng là do khoản điều chỉnh lãi thanh lý công ty liên kết

do trong năm cơng ty thối vốn đầu tư tại cơng ty Đầu tư Thái Nguyên Năng lượng

Thăng Long,đồng thời là do công ty thực hiện tốt các chính sách bán hàng.Còn năm

2013 giảm mạnh do quý III lỗ 3 tỷ đồng việc Mỹ điều tra chống bán phá giá ống thép

khiến công ty phải tạm ngừng xuất khẩu sang thị trường này, ảnh hưởng nặng đến

26

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mạidoanh thu,cụ thể là doanh thu xuất khẩu giảm 81%.Mặt khác, do tình hình kinh tế

chung,kinh tế trong nước có chiều hướng xấu hơn năm 2012 nên lượng hàng bán nội

địa cũng bị giảm.

+ Chi phí bán hàng tăng dần qua 3 năm: năm 2011 là 59.157 triệu đồng,năm

2012 là 77389triệu đồng tăng 18232 triệu đồng .Năm 2013 tiếp tục tăng lên 79.728

triệu đồng ,tăng 2339 triệu đồng so với năm trước.Nguyên nhân là do:thứ nhất công ty

điều chỉnh quỹ lương và số lượng nhân viên tăng nên chi phí lương tăng, thứ hai là do

giá xăng dầu,chi phí vận chuyển trên thị trường tăng ,thứ ba là do công ty mở rộng

nhiều chi nhánh nên phát sinh mua sắm dụng cụ,đồ dùng văn phòng nhiều. Và đặc biệt

năm 2013 thì cơng ty có đầu tư thêm vào các chương trình khuyến mại,quảng cáo cũng

làm chi phí bán hàng tăng thêm.

+ Lợi nhuận trước thuế trong 3 năm đều giảm dần:năm 2011 là 26731 triệu

đồng,năm 2012 là 18022 triệu đồng,giảm 8709 triệu đồng với mức giảm tương đối là

32,6%; Năm 2013 tiếp tục giảm hơn năm 2012 là 3941 triệu đồng với mức giảm tương

đối là 21,9%. Nguyên nhân lợi nhuận trước thuế của 3 năm đều giảm là do các nguyên

nhân các chỉ tiêu nêu trên.Ngồi ra còn do doanh nghiệp điều chỉnh trích lập dự phòng

đầu tư tài chính dài hạn chưa hợp lý và của công ty con.

2.1.6. Nhân tố môi trường ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch mua

hàng của CTCP quốc tế Sơn Hà

2.1.6.1. Nhân tố môi trường bên trong

Mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty: mục tiêu chiến lược dài hạn của Sơn Hà

là trở thành công ty đa ngành hàng đầu Việt Nam, với mục tiêu giữ vững thị trường

hiện tại và tìm kiếm thị trường tiềm năng mới.Và để thực hiện được mục tiêu đó thì

Sơn Hà thực hiện chính sách đa dạng hóa sản phẩm, tập trung nghiên cứu tìm ra các

chủng loại mẫu mã sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của

người tiêu dùng.Và ở mỗi khu vực phân đoạn thị trường lại có khách hàng mục tiêu

chính và những chiến lược khác nhau vì vậy tùy thuộc vào mỗi mục tiêu chiến lược

kinh doanh để ta xây dựng kế hoạch mua hàng khác nhau cho từng khu vực.

Chính sách sản phẩm: Với đặc điểm kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh của mình,

CTCP Quốc tế Sơn Hà ln có những chính sách sản phẩm đa dạng, phong phú. Nếu

không kể đến các sản phẩm điện, điện tử, đồ gia dụng, thì dòng sản phẩm từ thép,inox

27

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mạikhơng rỉ của Sơn Hà là những dòng sản phẩm được quan tâm hàng đầu. Do đó cơng ty

cũng có nhiều chính sách sản phẩm nhằm thỏa mãn một cách tối đa việc cung cấp sản

phẩm cho khách hàng một cách thành công nhất.CTCP Quốc tế Sơn Hà xây dựng kế

hoạch mua hàng theo các dòng sản phẩm chính là các sản phẩm từ inox khơng rỉ. Vì

vậy,chính sách sản phẩm quy định đối tượng, phạm vi hoạt động và quyết định số

lượng, cơ cấu mặt hàng cần mua qua các thời kỳ kinh doanh khác nhau của công ty.

Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật: Với sự phát triển của khoa học và công nghệ như

hiện nay, Sơn Hà luôn chú trọng việc cập nhật,bổ sung liên tục các thiết bị, máy móc

hiện đại nhằm hồn thiện dây chuyền sản xuất phù hợp với yêu cầu của sản phẩm, phù

hợp với quy định của pháp luật: mơi trường, phòng cháy chữa cháy. Cơ sở vật chất kỹ

thuật được trang bị luân chuyển, hệ thống kho, hệ thống trang thiết bị cũng được quan

tâm và hoàn thiện điều đó giúp bảo đảm việc xây dựng kế hoạch mua hàng và dự trữ

hàng hóa một cách tốt nhất.

Khả năng tài chính của doanh nghiệp: từ năm 2011 tới nay vốn điều lệ của Sơn Hà là

267 tỷ đồng và cơng ty ngày càng mở rộng quy mơ, có thêm các chi nhánh bao phủ cả

nước.Điều này chứng tỏ tiềm lực tài chính của Sơn Hà là rất vững mạnh và ổn

định.Khả năng tài chính được duy trì ổn định,vững vàng sẽ giúp cho việc dự trữ hàng

hóa, xây dựng kế hoạch mua hàng tốt được tốt hơn và sẽ khơng phải bị mất những cơ

hội đáng có.

• Nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Đội ngũ nhân viên nói chung cũng như đội

ngũ mua hàng nói riêng có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác mua hàng cũng như

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động,

có chun mơn, sức khỏe và trình độ đã phần nào làm thay đổi phương thức, tư

duy trong kinh doanh.Đồng thời nguồn nhân lực cũng liên tục được đào tạo nhằm

nâng cao chất lượng để đảm bảo hiệu quả cơng việc tốt nhất.Nếu tài chính tốt,kế

hoạch mua hàng tốt mà nguồn nhân lực kém,khơng có năng lực chun mơn hay

khơng có sự đam mê,nhiệt huyết, chỉ làm việc theo trách nhiệm thì kế hoạch mua

hàng sẽ không thể đạt hiệu quả cao nhất được.

2.1.6.2.Nhân tố mơi trường bên ngồi

• Nhà cung cấp: đây là nhân tố chủ chốt quyết đinh đếnhiệu quả của công tác mua hàng

của bất kỳ doanh nghiệp nào và Sơn Hà cũng vậy. Ngun liệu chính của Sơn Hà là

thép khơng gỉ (Inox) được nhập khẩu chính từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và

28

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1:Cơ cấu tổ chức của CTCP Quốc tế Sơn Hà

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×