Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương MạiPHỤ LỤC 1

PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Họ và tên

Lớp

Khoa

Chuyên ngành

Đơn vị thực tập: Đào Thị Kim Anh

: K46A5

: Quản trị DN thương mại

: Quản trị kinh doanh

: Cơng ty CP Quốc tế Sơn HàKính gửi: Ông (bà):…………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn quý công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong

thời gian em thực tập tại quý công ty. Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, học tập và

hồn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình, em kính đề nghị q Ơng (Bà) vui lòng

cho biết các thơng tin sau:

1.Theo Ơng (Bà) nhân tố gì ảnh hưởng nhiều nhất đến công tác xây dựng kế

hoạch mua hàng? Khách hàng

 Thị trường

 Nhà cung cấp

 Tài chính

2. Xin Ơng (Bà) cho biết các căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng của công ty

và sắp xếp thứ tự quan trọng cho mức độ ưu tiên từ 1 đến n theo thứ tự giảm dần.

Sắp xếp thứ tự

STT

Các căn cứ

Lựa chọn

quan trọng

1

Giá trị hàng mua

2

Mức độ rủi ro trong mua hàng

3

Tình hình thị trường

4

Kế hoạch kinh doanh của DN

5

Khả năng tài chính của DN

6

Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ

7

Khả năng dự trữ của DN

8

Những điều kiện về pháp lý

9

Các căn cứ khácSVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại3. Căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của cơng ty hiện nay, theo Ơng (Bà) cơng

ty nên tiến hành mua hàng theo hình thức nào là tốt nhất.

 Mua hàng theo đơn đặt hàng và hợp đồng mua bán hàng hố Mua hàng khơng theo hợp đồng mua bán

 Mua hàng qua đại lý

 Nhận bán hàng uỷ thác và bán hàng ký gửi

 Liên doanh liên kết tạo nguồn hàng

 Gia cơng hàng hố

 Tự sản xuất

 Ý kiến khác

4. Theo Ông (Bà) để xác định nhu cầu mua hàng nên dựa vào các chỉ tiêu

nào trong các chỉ tiêu sau đây? và sắp xếp thứ tự quan trọng cho mức độ ưu tiên từ

1 đến n theo thứ tự giảm dần.

Sắp xếp thứ tự

STT

Các chỉ tiêu

Lựa chọn

quan trọng

1

Nhu cầu thị trường về sản phẩm

2

Nhu cầu của khách hàng về sản phẩm

3

Số lượng đặt hàng của các khách hàng

4

Tình hình biến động giá cả trên thị trường

5

Các động thái của đối thủ canh tranh

6

Chỉ tiêu khác

5. Theo Ơng (Bà) nhân viên mua hàng cần có những ký năng nào? và sắp

xếp thứ tự quan trọng cho mức độ ưu tiên từ 1 đến n theo thứ tự giảm dần.

Sắp xếp thứ tự

STT

Các chỉ tiêu

Lựa chọn

quan trọng

1

Kỹ năng giao tiếp

2

Kỹ năng đàm phán và thương lượng

3

Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

4

Kỹ năng làm việc nhóm

5

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

6

Kỹ năng ngoại ngữ và tin học

7

Kỹ năng giải quyết vấn đề

8

Kỹ năng khác6. Mục tiêu mà công ty hướng tới khi xây dựng kế hoạch mua hàng là gì ?SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpChất lượng hàng muaChi phí mua hàng là thấp nhấtĐảm bảo Thời hạn giao hàngGiảm thiểu rủi ro trong mua hàngTạo ra nguồn hàng khác biệt với đối thủ cạnh tranhThu thập thông tin thị trường qua các nhà cung cấpMục tiêu khácĐại học Thương Mại7. Phương pháp xác định ngân sách mua hàng mà công ty sử dụng là những

phương pháp nào ?Dựa vào mức kỳ trướcPhương pháp khả triTheo đối thủPhương pháp khác………………………………………….8. Ông (Bà) có đề xuất gì để nâng cao cơng tác xây dựng kế hoạch mua

hàng tại công ty?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………Xin chân thành cảm ơn Ơng (Bà) đã cung cấp thơng tin!SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương MạiPHỤ LỤC 2

PHIẾU CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Họ và tên

: Đào Thị Kim Anh

Lớp

: K46A5

Khoa

: Quản trị doanh nghiệp thương mại

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh

Đơn vị thực tập : Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Kính gửi: Ơng (bà):…………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn quý công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian

em thực tập tại quý công ty. Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, học tập và hồn

thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình, em kính đề nghị q Ơng (Bà) vui lòng cho

biết các thơng tin sau:

1. Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết nội dung của kế hoạch mua hàng của công ty bao gồm

những khoản mục nào?

2. Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết những khó khăn gặp phải trong công tác xây dựng kế

hoạch mua hàng trong cơng ty?

3. Nếu có thì cơng ty Ơng (Bà) khắc phục khó khăn trong cơng tác xây dựng kế hoạch

mua hàng như thế nào?

4. Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết đội ngũ cán bộ nhân viên mua hàng hiện nay đã đáp

ứng được yêu cầu công việc hay chưa?

5. Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết các mặt hàng thiết yếu mà doanh nghiệp cần mua là

gì ?

6. Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết doanh nghiệp mua hàng theo phương pháp mua hàng

nào?

7. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết doanh nghiệp mua hàng chủ yếu theo hình thức nào?

8. Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết quy trình xác định nhu cầu mua hàng của cơng ty là

gì?

9. Xin Ơng (Bà) cho biết doanh nghiệp có gặp khó khăn gì trong việc xác định nhu cầu

mua hàng hay khơng?

10. Nếu có thì cơng ty Ơng (Bà) khắc phục khó khăn trong việc xác định nhu cầu mua

hàng như thế nào?

11. Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết doanh nghiệp mua hàng chủ yếu của những nhà cung

cấp nào?SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×