Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu ngắn hạn:

Mục tiêu ngắn hạn:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại- Dự kiến đến năm 2015, Lĩnh vực Công nghiệp và Bán lẻ sẽ trở thành 2 lĩnh

vực mũi nhọn của Sơn Hà trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận.

-Với sự lớn mạnh và phát triển không ngừng, trong 5 năm tới, công ty hướng tới

mục tiêu vươn mình ra mở rộng trên thị trường nước ngồi.Theo đó, cơng ty tiến hành

mở rộng quy mô sản xuất và mở thêm nhà máy sản xuất hơn.

3.1.2. Phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới.

Với nền kinh tế ngày càng phát triển ,cạnh tranh gay gắt,thị trường khách hàng

rộng lớn cùng với tình hình kinh doanh đạt kết quả khá tốt như trong thời gian gần đây

thì mục tiêu để phát triển bền vững ,không ngừng phát triển bền vững,các nhà quản trị

đã đưa ra định hướng như sau:

 Tìm kiếm đối tác trong từng lĩnh vực trọng điểm nhằm phát huy nguồn nội lực của

Sơn Hà và tận dụng được thế mạnh của các đối tác, mở rộng thị phần và phát triển mơ

hình theo chiều sâu.

 Tìm kiếm các nguồn vốn (vay ngân hàng, trái phiếu hoặc cổ phiếu từ đối tác chiến

lược) với chi phí thấp hơn để giảm bớt chi phí tài chính, tăng lợi nhuận cho doanh

nghiệp.

 Đầu tư theo chiều sâu nhóm ngành thép khơng gỉ truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm

và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thị tiềm năng khu vực nông thơn và các tỉnh, thành

phố phía Nam, còn phía Bắc thì đang bão hòa.

 Liên tục cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm thực hiện áp dụng sản xuất

tinh gọn để để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng giao hàng và giảm giá thành của

khách hàng.

 Tiêu chuẩn hóa chương trình, tài liệu đào tạo. Tăng cường tự đào tạo huấn luyện bên

trong phối hợp thuê chuyên gia bên ngoài để nâng cao kĩ năng và năng lực cho các cán

bộ nhân viên.

 Tích cực tham gia các phong trào của Nhà nước và địa phương, các hoạt động từ thiện,

văn nghệ, thể dục thể thao ,các khóa huấn luyện, đào tạo

 Chú trọng cải tiến mơi trường làm việc , đào tạo an tồn lao động và chăm lo đời sống,

sức khỏe, tinh thần làm việc của nhân viên; tổ chức đi du lịch, khám sức khỏe cho cán

bộ nhân viên…47

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại3.2. Các quan điểm nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch mua hàng

của CTCP Quốc tế Sơn Hà

3.2.1.Quan điểm của doanh nghiệp

• Vấn đề dự báo mua hàng nếu dự báo sai sẽ ảnh hưởng đến tồn bộ q trình mua hàng

và làm tốn chi phí cho doanh nghiệp.Đây là một vấn đề cấp bách cần giải quyết

ngay.Trước tiên,doanh nghiệp nên lập ra một bộ phận chuyên trách về vấn đề dự báo và

nghiên cứu thì trường . Hoặc có thể tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn về vấn đề này.

• Nội dung của kế hoạch mua hàng cần bổ dung thêm cho hồn thiện. Cơng ty cần phải

phối hợp các chuyên gia cũng như các nhân viên trực tiếp tham gia vào mua hàng để

tìm hướng giải quyết vấn đề được tốt nhất.Vấn đề này khá cấp bách,cần được giải

quyết sớm nhất có thể để phòng tránh những rủi ro , nhầm lẫn có thể xảy ra ,đồng thời

giúp cho hiệu quả mua hàng tốt hơn.

• Vấn đề các công đoạn xác định nhu cầu phức tạp và tình trạng tiêu cực, lợi dụng chức

quyền thì cơng ty nên có sự tham khảo ý kiến chính những người trực tiếp tham gia để

các quy trình để đơn giản hóa và khoa học hơn các cơng đoạn.Đồng thời thường xuyên

kiểm tra giám sát ,xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng .Điều này cần xử

lý sớm nhưng phải triệt để để tránh làm mất uy tín cho cơng ty.

Vấn đề nhân lực và tìm kiếm nhà cung cấp cũng rất quan trọng nhưng phải mất một

thời khá dài mới hiệu quả được.Trước hết cần xem nhân viên đang yếu về cái gì thì

cần đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ đãi ngộ hợp lý.Đồng thời chủ động tìm kiếm thêmnhà cung cấp để có nhiều cơ hội kinh doanh cũng như tránh những rủi ro có thể xảy ra.

3.2.2.Quan điểm bản thân

• Doanh nghiệp nên lập ra một đội ngũ hoặc thuê thêm chuyên gia để nghiên cứu về vấn

đề dự báo, nghiên cứu thị trường,khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh.Vấn đề này ảnh

hưởng trực tiếp đến hiệu quả mua hàng nên cần được giải quyết ngay.

• Thường xun đánh giá cơng tác mua hàng một cách khách quan và khoa học, cần có

những tiêu chuẩn đánh giá cụ thể, để từ đó tìm ra hạn chế cvà có biện pháp khách

phục.

Ngồi chủ động tìm kiếm nhà cung cấp thì doanh nghiệp nên tăng cường mối quan hệ với

nhà cung cấp, chủ động thương lượng để có được những điều kiện có lợi nhất.

3.3. Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch mua hàng

tại CTCP Quốc tế Sơn Hà

48

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại3.3.1. Hoàn thiện nội dung kế hoạch mua hàng.

Bản kế hoạch mua hàng của công ty nên bổ sung thêm các nội dung như sau:

Hình thức mua hàng và thời điểm mua hàng nhằm cụ thể hóa kế hoạch mua hàng đồng

thời giúp hoạt động mua hàng trở nên khoa học và dễ kiểm sốt hơn.

Dưới đây là ví dụ một bảng mẫu kế hoạch mua hàng cho CTCP Quốc tế Sơn Hà

theo em như vậy sẽ đầy đủ và khoa học hơn.

Bảng 3.1.Kế hoạch mua hàng của CTCP Quốc tế Sơn Hà năm 2014S

T Loại

TQuy cách nguyên liệuMã sốInoxcấpnguyên liệu

Dày Rộng Dài1Nhà cungSUS310ST1_C_37.51,037,50122.6200.0 126.HìnhSốThờithứclượnggianmua dự kiếnmuahànghàngGiá

mua(nguồn:dự tính Sinh viên

(1000 tự đề xuất)

đ)Đơn

vị

Kg Minh ThànhHợp

đồng40.000 Tháng 11152

ThépSAPH440T2.6_C_200Cor.Yieh

KgHợpUnited Steel đồng77.500 Tháng 6 20, 163.3.2. Hồn thiện quy trình xây dựng kế hoạch mua hàng.

Để cho cơng tác mua hàng được hồn thiện, hiệu quả thì cơng tác xây dựng kế

hoạch mua hàng cần đi theo một quy trình khoa học, hợp lý, có sự kết hợp chặt chẽ

giữa các bộ phận trong cơng ty. Do đó, theo em quy trình xây dựng kế hoạch mua hàng

của cơng ty có thể tiến hành theo 3 bước như sau:

• Bước 1: Các nhân viên kế hoạch, nhân viên kinh doanh tìm hiểu tình hình sản xuất của

cơng ty và tìm hiểu nhu cầu thị trường, những biến động của môi trường kinh doanh

để lập báo cáo.

• Bước 2: Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp xử lý các ý kiến nhân viên sau đó làm báo

báo trình lên giám đốc.

• Bước 3: Trên cơ sở báo cáo của nhân viên và tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh

của công ty, ban giám đốc sẽ đề ra bản kế hoạch mua hàng.

3.3.3. Hoàn thiện căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng.

49

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương MạiHiện nay, để xây dựng kế hoạch mua hàng Sơn Hà thường căn cứ vào: kế

hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, mức độ rủi ro trong mua hàng, khả năng tài chính

và khả năng dự trữ của doanh nghiệp.Nhìn chung các căn cứ tương đối đầy đủ và hợp

lý. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn về kế hoạch mua hàng công ty cần bổ sung thêm một

số các căn cứ khác như:

-Tình hình thị trường :Sự tác động và xu hướng thay đổi của thị trường là một

căn cứ rất quan trọng cần thiết để lập kế hoạch mua hàng.Cơng ty cần tìm hiểu các

thông tin về thị trường,đối thủ cạnh tranh trên thị trường để từ đó có các chiến lược, kế

hoạch xây dựng kế hoạch mua hàng tốt hơn.

- Khoảng cách địa lý của nguồn hàng: nếu khoảng cách địa lý của nguồn hàng

quá xa sẽ lầm phát sinh nhiều chi phí và nguy cơ rủi ro cao cho q trình mua hàng

cũng như vận chuyển.

- Điều kiện pháp lý, tiêu chuẩn hiện hành như: thuế, các thủ tục hải quan, xuất

nhập khẩu thường có sức ảnh hưởng lớn đến thời gian mua hàng, chi phí mua hàng của

cơng ty.

3.3.4. Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu

Quy trình xác định nhu cầu mua hàng của công ty được xác đinh từ dưới lên.

Tuy nhiên, theo em để công tác lập kế hoạch mua hàng được hồn thiện hơn cơng ty

nên áp dụng quy trình xác định nhu cầu mua hàng từ “trên-dưới-trên” sẽ phù hợp hơn:

Sơ đồ 3.1. Quy trình xác định nhu cầu mua hàng của CTCP Quốc tế Sơn HàThu thập, xử lý thông tinPhác thảo bản xác định

nhu cầuTham mưu các bộ phậnBan giám đốc phê duyệt(Nguồn CTCP Quốc tế Sơn Hà)

Từ việc thu thập và xử lý thơng tin thơng qua các nhóm khảo sát thị trường ,các

bản báo cáo về hàng tồn, báo cáo tình hình sản xuất, tình hình đặt hàng của các bộ

phận kho, bộ phận sản xuất, bộ phận kinh doanh. Ban giám đốc sẽ phác thảo bản nhu

50

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mạicầu hàng mua cần cho sản xuất và đưa xuống bộ phận mua hàng. Bộ phận mua hàng

có nhiệm vụ xem xét nhu cầu đã đề ra, đồng thời, dựa trên tình hình thực tế của công

ty, cũng như sự tham mưu của các bộ phận kế toán, bộ phận mua hàng đề ra nhu cầu

chính xác và báo cáo lên cấp trên, xin phê duyệt. Ban giám đốc xem xét, phê duyệt lần

cuối báo cáo về nhu cầu mua hàng của bộ phận mua hàng rồi chính thức đưa ra quyết

định về nhu cầu hàng mua.

Với cách thức xác định nhu cầu này sẽ đảm bảo xác định nhu cầu một cách

chính xác nhất do có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban cũng như sự giám sát

của ban lãnh đạo. Điều này khơng những tránh được tình trạng xác định nhu cầu sai do

trình độ, năng lực của nhân viên mà còn tránh được tình trạng gian lận nhằm thu lợi

riêng của nhân viên các bộ phận.

3.3.5. Hoàn thiện công tác xác định mục tiêu, phương án mua hàng.

 Hoàn thiện xác định mục tiêu mua hàng:

Hiện nay, các mục tiêu mua hàng mà công ty hướng tới là: Đảm bảo chất lượng

hàng mua, đảm bảo thời gian giao hàng, chi phí mua hàng thấp nhất, giảm thiểu rủi

ro.Các muc tiêu này khá hợp lý, tuy nhiên trước môi trường kinh doanh khá khó khăn

như hiện nay thì cơng ty nên có thêm các mụa tiêu khác như:Mục tiêu thu thập thông tin từ thị trường.

Mục tiêu tạo nguồn hàng khác biệt.

Mục tiêu tăng tính chủ động, kiểm sốt đầu vào.

Mục tiêu thiết lập mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp…

Đồng thời cần tăng cường tính linh hoạt trong xác định mục tiêu mua hàng .Các

mục tiêu thì rất đa dạng nên cần có sự kết hợp linh hoạt giữa các mục tiêu ở mỗi lần

mua hàng và mỗi giai đoạn kinh doanh khác nhau. Hoàn thiện công tác lập phương án mua hàng:

Các mặt hàng cần mua của công ty thường rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại

có nhiều thơng số. Do đó để tránh nhầm lẫn thì nên lập phương án mua hàng cụ thể

cho từng mặt hàng. Nội dung của phương án mua hàng cần lập bao gồm:

• Danh mục các sản phẩm cần mua và các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, số lượng

sản phẩm.51

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại• Mục tiêu mua hàng: mục tiêu mua hàng cần đảm bảo phải được cụ thể hóa trong từng

lần mua hàng. Bên cạnh đó, cơng ty cần chú trọng và hướng tới mục tiêu huy động

được tín dụng từ nhà cung cấp.

• Giao nhận: cần chú trọng làm rõ các vấn đề về đo lường, kiểm tra kĩ lưỡng tiêu chuẩn

sản phẩm trước khi nhập hàng về.

• Thời hạn giao hàng: đây là một trong những mục tiêu hàng đầu khi mua hàng của công

ty nên cần nêu rõ thời hạn giao hàng an toàn cho phép.

• Thời hạn thanh tốn: đây ln là một nội dung quan trọng và rất được cả bên mua và

bán quan tâm. Đồng thời đưa ra những mức độ ưu tiên và những u cầu về thanh tốn

khi mua hàng.

• Các tài liệu đi kèm: các tài liệu đi kèm thường bao gồm các chứng từ, hướng dẫn sử

dụng, giấy chứng nhận nguồn gốc…

3.3.6. Hồn thiện cơng tác xây dựng ngân sách mua hàng

Hiện tại, cơng ty thực hiện tính tốn các chi phí mua hàng căn cứ vào :chi phí,

giá cả của các kỳ trước, dự báo nhu cầu mua hàng, dự trù các khoản chi phí phát sinh

để xây dựng ngân sách mua hàng cho mình. Tuy nhiên, công ty cần theo dõi sự biến

động của thị trường về giá cả, đối thủ cạnh tranh ,khách hàng .Đồng thời cần nắm rõ

sự thay đổi của các yếu tố liên quan đến nhà nước, pháp luật, các chính sách tác động

đến xuất nhập khẩu … để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh khơng bị gián đoạn

hay ngắt qng vì thiếu nguồn kinh phí.

Quy trình lập ngân sách mua hàng: để xây dựng một bản ngân sách mua hàng

cơng ty có thể thơng qua một số bước sau:

Bước 1: Xem lại ngân sách năm trước.

Bước 2: Xem lại kế hoạch năm thực hiện.

Bước 3: Xem xét các chỉ tiêu về nhu cầu mua hàng, mục tiêu mua hàng, phương

án mua hàng và các chỉ tiêu cần thiết khác nếu có.

Bước 4: Tính tốn lập dự tốn ban đầu và thảo luận dự tốn đó với các cấp khác

nhau trong cơng ty.

Bước 5: Điều chỉnh lại dự tốn ban đầu và hồn chỉnh bản ngân sách mua hàng

để có được bản ngân sách phù hợp nhất với khả năng của công ty.

52

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu ngắn hạn:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×