Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1. MỞ ĐẦU

PHẦN 1. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Song song với diện tích cây có múi tăng cao; tại Lục Ngạn trong những năm qua,

thiệt hại của các lồi sâu hại cây có múi cũng tăng theo. Trong số các lồi sâu hại

cây có múi, thì rệp sáp chích hút vào các bộ phận trên mặt đất của cây như lá,

quả, chồi non chúng còn gây hại các bộ phận dưới mặt đất của cây, hút chất dinh

dưỡng làm cây sinh trưởng còi cọc rồi chết. Rệp sáp là nguyên nhân gián tiếp gây

tổn thương cho cây bằng cách bài tiết ra dịch mật tạo điều kiện thuận lợi cho nấm

muội đen phát triển mạnh từ đó ảnh hưởng xấu đến hoạt động quang hợp của

cây, làm cho cây thêm suy yếu, giảm năng suất, chất lượng sản phẩm. Trước

những bức thiết trong sản xuất nêu trên. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:

“Thành phần rệp sáp trên cây cam, đặc điểm sinh học, sinh thái loài rệp sáp

hai tua dài Pseudococcus longispinus Targioni – Tozzetti và biện pháp hóa

học phòng chống tại Lục Ngạn, Bắc Giang năm 2015 - 2016”.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Xác định thành phần loài rệp sáp trên cây cam; nghiên cứu một số đặc

điểm sinh học, sinh thái của loài Pseudococcus longispinus Targioni – Tozzetti.

Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc BVTV trong phòng trừ rệp sáp trên cây

cam tại Lục Ngạn, Bắc Giang.

Từ đó đề xuất biện pháp phòng chống sự gây hại của lồi rệp sáp hai

tua dài để đảm bảo năng suất và phẩm chất của cây ăn quả có múi tại vùng

nghiên cứu.

1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các loài rệp trên cây cam (cam lòng vàng,

cam Canh).

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Điều tra thành phần rệp sáp trên cây cam;

- Điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV trong việc phòng trừ rệp sáp

của nông dân sở tại;

- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rệp sáp hai tua dài

trên cây cam;

- Điều tra diễn biến mật độ của rệp sáp bột hai tua dài hại trên cây cam;

- Xác định hiệu lực phòng trừ rệp sáp bằng thuốc hóa học.21.4. NHỮNG ĐĨNG GĨP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN

CỦA ĐỀ TÀI

Xác định thành phần rệp sáp hại cây cam tại tỉnh Bắc Giang. Nhằm cung

cấp thông tin phát hiện dịch hại và thời điểm cần tiến hành phòng trừ.

Cung cấp dữ liệu khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái của loài

rệp sáp hai tua dài Pseudococcus longispinus Targioni – Tozzetti gây hại

trên cây cam ở vùng Bắc Giang.3PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

Cây ăn quả (CAQ) giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nơng nghiệp ở

Việt Nam Cây ăn quả, đặc biệt là cây ăn quả có múi đang được quan tâm phát

triển mạnh ở các nước nhiệt đới và á nhiệt đới. Tại Việt Nam CAQ có múi được

quan tâm phát triển ở nhiều vùng trong cả nước, tuy nhiên diện tích tập trung chủ

yếu ở 3 vùng trọng điểm: đồng bằng sông Cửu Long, vùng trung du miền núi

phía bắc và Bắc Trung Bộ.

Thành phần sinh vật gây hại trên cây ăn quả có múi rất phong phú và đa dạng.

Theo Phạm Văn Lầm (2012) khi điều tra thành phần sinh vật hại trên một số cây trồng

chính ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 đã ghi nhận trên bưởi có 71 lồi sâu hại, cam

có 85 lồi sâu hại, chanh có 36 lồi sâu hại, qt có 52 lồi sâu hại.

Ở nước ta, các lồi rệp có sức sinh sản khơng lớn nhưng có vòng đời ngắn,

chúng có khả năng tích lũy số lượng lớn, mật độ tăng nhanh và khả năng gây hại

cao. Chúng hút dinh dưỡng của cây làm cho lá hoặc cành biến dạng, hoa hoặc

quả non bị rụng, làm giảm phẩm chất và năng suất của vườn cây.

Trong những năm gần đây, việc mở rộng diện tích cây ăn quả có múi tại

rất nhiều vùng, cộng với những tác động của khí hậu, thời tiết đã làm nhiều đối

tượng sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi phát sinh và gây hại nặng. Trong số đó

có sự phát sinh và gây hại của các lồi rệp sáp đang trở thành những trở ngại lớn

cho trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi. Người sản xuất đã và đang sử dụng

nhiều loại thuốc hóa học với liều lượng cao, thời điểm khơng thích hợp để phòng

trừ sâu bệnh hại, làm ảnh hưởng đến thiên địch của nhiều lồi sâu hại, làm tăng

tính kháng thuốc của các loài sâu hại, làm mất cân bằng sinh thái tự nhiên, gây ô

nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Việc nghiên cứu thành phần các loài rệp sáp trên cây ăn quả có múi, đặc

điểm phân bố của chúng trên cây là công việc hết sức cần thiết để từ đó đưa ra

các khuyến cáo thích hợp trong phòng trừ các lồi rệp sáp một cách có hiệu quả.

2.2. NHỮNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.2.1. Những nghiên cứu nước ngồi

2.2.1.1. Tình hình sản xuất cây có múi

Trên thế giới tình hình sản xuất cây có múi (Citrus) đã tăng mạnh trong4những thập niên cuối thế kỷ XX. Sản lượng cây có múi hàng năm ước tính trên

105 triệu tấn trong giai đoạn 2000 – 2004. Trong đó, cam chiếm hơn một nửa về

sản lượng. Sự tăng nhanh về sản lượng do sự thay đổi cơ cấu cây trồng theo sở

thích của người tiêu dùng khi đời sống của họ được nâng cao, chăm lo cho sức

khỏe nhiều hơn. Năm 2004, có 140 quốc gia sản xuất các loại trái cây có múi, tập

trung chủ yếu ở Bắc bán cầu. Các nước sản xuất trái cây Citrus lớn như Brazil,

Mỹ, Mexico, các nước Địa Trung Hải. Riêng đối với cây bưởi, sản lượng bưởi

thế giới thời hoàng kim (năm 2000) đạt 5.326 ngàn tấn, giảm xuống 4.684 ngàn

tấn (năm 2004). Trong khi đó, biểu đồ sản xuất bưởi châu Á luôn theo hướng

phát triển, 2.952 ngàn tấn năm 2000 và đạt mức cao nhất 3.520 ngàn tấn vào năm

2004 (UNCTAD, 2005).

Ở nước ta và các nước Đông Nam Á chủ yếu trồng các giống bưởi thuộc

loài Grandis. Đây là lồi rất đa dạng về giống, do có sự lai tạo tự nhiên giữa

chúng và các loài khác trong chi Citrus. Ở nước ta bưởi được trồng ở hầu khắp

các tỉnh trong cả nước, tuy nhiên chỉ có một số giống có giá trị thương phẩm

mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ở Việt Nam, trước đây người dân chủ yếu trồng để phục vụ cho bản thân,

nhưng kể từ năm 1990 trở lại đây mức sản xuất cây có múi đã được tăng lên,

nhiều hộ dân đã sản xuất với quy mơ lớn để kinh doanh, cây có múi được trồng ở

hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, nhưng tập trung chủ yếu ở miền Trung và

Nam bộ, phát triển mạnh nhất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo báo

Nông Nghiệp Việt Nam (2008), những năm gần đây, các loại cây ăn quả trong cả

nước đang phát triển khá mạnh với diện tích trên 750.000 ha. Trong đó, riêng cây

có múi phát triển mạnh nhất tại vùng đồng bằng sơng Cửu Long, với diện tích

gần 80.000 ha, sản lượng khoảng 532.000 tấn/năm .Nước ta nằm trong khu vực

nhiệt đới gió mùa ẩm, đất đai màu mỡ, nguồn nước và nhân lực dồi dào là điều

kiện rất thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tuy vậy, nền

sản xuất của ta còn chậm phát triển, sản xuất manh mún, trình độ của người sản

xuất còn thấp do đó năng suất và chất lượng sản phẩm chưa cao.

2.2.1.2. Đặc điểm phân bố, đặc điểm sinh học, sinh thái và mức độ gây hại của

rệp sáp

Rệp sáp [Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea] là tổng họ lớn nhất trong

bộ phụ Sternorrhyncha. Chúng gây hại cho cây trồng và được tìm thấy ở mọi nơi

trên bề mặt trái đất ngoại trừ vùng Nam Cực của trái đất. Tổng họ Coccoidea có5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×