Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HẤP THU & ĐỒNG HÓA CHẤT BÉO

HẤP THU & ĐỒNG HÓA CHẤT BÉO

Tải bản đầy đủ - 0trang

•• Về mặt đồng hóa, có thể chia chất béo thành 3 nhóm:

+ Chất béo có độ tan chảy thấp hơn thân nhiệt: độ đồng hóa 97-98%.

+ Chất béo có độ tan chảy lớn hơn thân nhiệt: độ đồng hóa khoảng 90%.

+ Chất béo có độ tan chảy trên 50: độ đồng hóa 70-80%.www.trungtamtinhoc.edu.vnIII. CarbohydratVAI TRỊ &

THÀNH PHẦNCHỨC NĂNGCẤU TẠOTRONG DINH

DƯỠNGwww.trungtamtinhoc.edu.vnNHU CẦUHẤP THU &ĐỐI VỚI CƠĐỒNG HÓATHỂCHẤT BÉO1. Định nghĩa, thành phần cấu tạo của carbohydratLà nhóm hợp chất hữu cơ khá phổ biến ở động vật, thực vật và vsvCác nguyên tố cấu tạo nên là C, H, O. Được biểu diễn CnH2nOn

www.trungtamtinhoc.edu.vnĐược chia làm 3 nhóm:

Monosaccarid: glucose, fructose

Oligosaccarit: saccarose, mantose

Polisaccarit: tinh bột, xenlulose…

Ở động vật carbohydrat tộn tại dưới dạng glycogen ở gan và cơ

Ở thực vật, carbohydrat tích lũy dưới dạng tinh bột và xenluloseGlucosewww.trungtamtinhoc.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HẤP THU & ĐỒNG HÓA CHẤT BÉO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×