Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO TOÀN NHÀ MÁY

CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO TOÀN NHÀ MÁY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Năng suất phân xưởng lò nung:

G=)== 95,93 tấn clinker/giờTrong đó:

là hệ số tổn thất trong sản xuất (với công nghệ lò quay của Đức): 1%

Dự trữ cơng suất lò theo kế hoạch sửa chữa:

p1 = 1 - K =1 - 0,9 = 10%

DoG = 95,93 tấn/giờ, ta chọn lò: 2600 tấn/ngày = 108,33 tấn/giờHệ số dự trữ công suất tổng là:

P== 11,45%Hệ số dự trữ công suất dư tổng là:

p2 = p – p1 = 1,45 % < 5%

Vậy, ta chọn lò có cơng suất: 108,33 tấn/giờ = 2600 tấn/ngày.

9.2. Xác định kích thước của lò quay nung clinker :

− Lò nung clinker hiện đại có hệ thống Calciner thì năng suất riêng của lò vào

khoảng 85 185 (kgcal/. Ta chọn năng suất riêng của lò là 96 (kgcal/.Năng suất của lò là :Nl =Thể tích của lò: V = Slß.Llß == 108333 (kgCL/h).

π .D 2

.Llß (m 3 ).

4Theo tài liệu của hãng FCB thì Llß = 20( D - 1) (m).

GVHD: Lê Minh Sơn39Do đó : V =π .D 2

.20.(D - 1) (m 3 ).

4

Nl

Mặt khác, V = N =

r108333

= 1128,5 (m 3 ).

96Suy ra ta có : 5 π .D 2 ( D − 1) = 1128,5

⇔ D 3 − D 2 − 71,8425 = 0Giải phương trình ta được: D ≈ 4,5186 (m). Suy ra L = 70,372 (m).

Vậy ta chọn lò có đường kính: D = 4,55 (m) và chiều dài L = 71 (m).

9.3. Tổng hợp tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu 1 tÊn clinker

(Giả thiết phụ gia thạch cao và tổn thất không đáng kể)

(Lấy tiêu hao riêng cho 1kg clinker nhân với lượng clinker sản xuất ra trong 1h là

108,333 tấn/giờ được tiêu hoa trong 1 giờ, từ đó suy ra tiêu hao trong 1 ngày và 1

năm)

Bảng 9.1 Tổng hợp tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu 1 tấn clinker

Danh mụcMức tiêu hao Mức tiêu hao

(tấn / tấnCL)Tấn / giờTấn / ngàyTấn / nămĐá vôi khô1,292139,9663359,1841,105.10 6Đá vôi ẩm1,332144,3003463,21,139.10 6Đất sét khô0,20121,775522,61,719.10 5Đất sét ẩm0,22424,267582,4081,916.10 5Quặng sắt khô0,0252,70864,9922,138.10 4Quặng sắt ẩm0,0262,81767,6082,224.10 4Điatômit khô0,0727,800187,26,159.10 4Điatômit ẩm0,0737,908189,7926,244.10 4Than khô0,10911,808283,392GVHD: Lê Minh Sơn40Than ẩm0,11612,567301,608Thạch cao0,0535,742137,8084,534.10 4Phụ gia khô0,2830,333727,9922,395.10 5Phụ gia ẩm0,29531,958766,9922,523.10 5GVHD: Lê Minh Sơn4110. Tài liệu tham khảo

[I] Q. M. Do, “ Công nghệ sản xuất xi măng Pc Lăng và các chất kết dính vô cơ ’’

Bộ môn Silicat, Khoa Công nghệ Vật liệu, Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

[II] V. C. Bui “ Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học và tốt nghiệp kỹ thuật xi măng và

chất kết dính”. Năm 1984

[III] Đ. H. Nguyen “ Lò Silicat ” Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội. Năm 2014GVHD: Lê Minh Sơn42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO TOÀN NHÀ MÁY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×