Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vì tỷ lệ L/D > 12 nên ta phải dùng thêm Luynet để tăng độ cứng vững khi gia công. Ở đây vì đường kính trục nhỏ nên ta dùng ống đở kết hợp với Luynet.

Vì tỷ lệ L/D > 12 nên ta phải dùng thêm Luynet để tăng độ cứng vững khi gia công. Ở đây vì đường kính trục nhỏ nên ta dùng ống đở kết hợp với Luynet.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ1. Bước 1 : tiện mặt đầu, khoan tâm mặt 1 :

• Sơ đồ gá đặt :• Máy : máy tiện T616

• Dao : dao tiện gắn mảnh hợp kim cứng T15K6

Mũi khoan tâm bằng thép gió.

• Chế độ cắt :

Tiện thơ :

t = 1 mm

S = 0,3 mm/ vnm = 723 v/phVtt = 52,2 m/phTiện tinh :

t = 0,5 mmS = 0,24 mm/ vnm = 958 v/phVtt = 69 m/ph• Thời gian gia công :

Ttc = 0,45 ph

2. Bước 2 : tiện mặt đầu, khoan tâm mặt 7 : giống bước 1.

+0,0353. Bước 3 : Tiện Ø 16,1+0,022 :

Sơ đồ gá đặt :GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN58ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ• Máy : máy tiện T616

• Dao : dao tiện gắn mảnh hợp kim cứng T15K6

• Chế độ cắt :

Tiện thô :

nm = 958 v/ph

t = 3 mm

S = 0,3 mm/ vVtt = 48 m/phTiện tinh :

t = 0,5 mmS = 0,1 mm/ vnm = 1380 v/phVtt = 69,3 m/ph• Thời gian gia cơng :

Ttc = 0,25 ph

+0,0154. Bước 4 : Tiện Ø 17,1+0,002 :

• Sơ đồ gá đặt :GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN59ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐĨNG GĨI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ• Máy : máy tiện T616

• Dao : dao tiện gắn mảnh hợp kim cứng T15K6

• Chế độ cắt :

Tiện thơ :

nm = 958 v/ph

t = 2 mm

S = 0,3 mm/ vVtt = 51 m/phTiện tinh :

nm = 1380 v/phVtt = 73,6 m/ph• Sơ đồ gá đặt :

• Máy : máy tiện T616

• Dao : dao tiện gắn mảnh hợp kim cứng T15K6

• Chế độ cắt :

Tiện thô :

nm = 958 v/ph

t = 1 mm

S = 0,3 mm/ vVtt = 60 m/pht = 0,5 mmS = 0,1 mm/ v• Thời gian gia cơng :

Ttc = 0,15 ph5. Bướ 5 : tiện Ø20±0,1Tiện tinh :

t = 0,5 mmS = 0,1 mm/ vGVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGnm = 1380 v/phVtt = 86,6 m/ph

TrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN60ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐĨNG GĨI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ• Thời gian gia công :

Ttc = 3,2 ph6. Bước 6 : Tiện bề mặt 2 :

• Sơ đồ gá đặt :Giống bước 3.7. Bước 7 : Tiện bề mặt 3 :

Sơ đồ gá đặt :

Giống bước 4.GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN61ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ8. Bước 8, 9 : Phay rãnh then :

• Sơ đồ gá đặt :• Máy : máy phay đứng 6H12

• Dao : dao phay ngón bằng thép gió

• Chế độ cắt :

nm = 350 v/ph

t = 3 mm

S = 0,02 mm/ răngVtt = 75 m/ph• Thời gian gia cơng :

Ttc = 0,82 ph+0,0359. Bước 10 : mài Ø 16+0,022 :

• Sơ đồ gá đăt :GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN62ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐĨNG GĨI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ• Máy : máy mài tròn 3r12

• Dụng cụ cắt : đá mài phẳng

 D = 150 ,

H = 30

• Chế độ cắt :

nct = 450 v/ph

t = 0,1 mm

S = 3,08 mm/phnm = 2200 m/ph• Thời gian gia cơng :

Ttc = 0,89 ph

+0,01510 : Bước 11: mài Ø 17 +0,002 :

• Sơ đồ gá đặt :• Máy : máy mài tròn 3r12

• Dụng cụ cắt : đá mài phẳng

D = 150 ,

H = 30

GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN63ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ• Chế độ cắt :

t = 0,1 mm

S = 3,08 mm/phnct = 450 v/phnm = 2200 m/ph• Thời gian gia cơng :

Ttc = 0,89 ph11. Bước 11, 12 : mài bề mặt 2, 3 : giống bước 10, 11.II. GIA CÔNG CHI TIẾT BÁNH RĂNG CÔN RĂNG THẲNG

1. Phân tích chi tiết :

Chi tiết bánh răng côn răng thẳng là chi tiết được dùng phổ biến trong ngành cơ khí

chế tạo máy.

-Bánh răng truyền chuyển động quay giữa 2 trục vng góc theo tỷ số truyền

1:1

- Bánh răng làm việc trong mơi trường bình thường , tốc độ thấp , chịu lực

nhỏ.

- Độ chính xác lỗ cần gia cơng đạt độ chính xác cấp 2 , độ nhám Rz =1, 25 µ m

- Độ cứng đạt 230 HB.2. Chọn vật liệu và phương pháp chế tạo phơi :

Vì bánh răng chịu tải nhỏ nên ta chọn thép C45 với thông số :Loại thép

C45Giới hạn bềnGiới hạn chảyσ b ( N / mm 2 )σ ch ( N / mm 2 )550320Độ cứng HRC

150 ÷ 180Do đặc tính sản xuất đơn chiếc nên ta chọn phơi thanh vì tính kinh tế

GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN64ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ3. Chọn phương án gia cơng :

- Vì bánh răng trụ có lỗ nên ta dùng bề măt lỗ làm chuẩn tinh định vị để gia công răng.

- Dùng mặt đầu và mặt ngồi làm chuẩn để gia cơng thơ lỗ.4. Thiết kế nguyên công :Phương án gia công :GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN65ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊBướcNội dung1Tiến mặt đầu2Khoan lỗ Ø 14+0,273Tiện lỗ Ø 16+0,0184Tiện Ø 66,8−0,0435Tiện bậc Ø27±0,16Vát góc 45 o7Cắt đứt8Tiện mặt đầu9Tiện rành10Vát góc11Tiện bề mặt răng12Phay răng13Xọc rãnh then14Nhiệt luyện4.1. Nguyên công 1 : Gia công trên máy tiện :

1. Bước 1 : Tiện mặt đầu :

• Sơ đồ gá đặt :GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN66ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ• Máy : máy tiện T616

• Dao : dao tiện gắn mảnh hợp kim cứng T15K6

• Chế độ cắt :

Tiện thô :

t = 1 mmS = 0,3 mm/ vnm = 958 v/phVtt = 115 m/phTiện tinh :

t = 0,5 mmS = 0,24 mm/ vnm = 1380 v/phVtt = 151 m/ph• Thời gian gia cơng :

Ttc = 0,45 ph2. Khoan lỗ Ø 14+0,27 :

• Sơ đồ gá đặt :GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN67ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐÓNG GĨI TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG CÀ PHÊ• Máy : máy tiện T616

• Dao : mũi khoan ruột gà thép gió đi trụ d = 14 mm

• Chế độ cắt :

Tiện thơ :

t = 7 mmS = 0,3 mm/ vnm = 503 v/phVtt =22 m/ph• Thời gian gia cơng :

Ttc = 0,26 ph

3. Bước 3 : Tiện lổ Ø 16+0,018 :

• Sơ đồ gá đặt :GVHD : KS NGUYỄN VĂN MANGTrangSVTH : NGUYỄN QUANG MINH - NGUYỄN VĂN THƯƠNG - TRỊNH QUỐC TUẤN68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vì tỷ lệ L/D > 12 nên ta phải dùng thêm Luynet để tăng độ cứng vững khi gia công. Ở đây vì đường kính trục nhỏ nên ta dùng ống đở kết hợp với Luynet.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×