Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CƠ SỞ LẬP TRÌNH NC

CƠ SỞ LẬP TRÌNH NC

Tải bản đầy đủ - 0trang

a) Địa chỉ lệnh (Address):

Là chữ cái alphabet đầu lệnh, chỉ thị vị trí lưu trữ dữ liệu số theo sau.

Bảng 1. Các mã lệnh NCb) Từ Lệnh (Word):

Là chuỗi kí tự, số, c hỉ thị một đại lượng điều khiể n nhất định.

Ví dụ:

• N10 : số thứ tự khối lệnh

• G01 : nội suy đường thẳng

• X2.0: tọa độ phương X

• F300: tốc độ chạy dao

• T07 : số hiệu dao

• M09 : ngắt bơm dung dịch trơn nguội,

… c) Khối lệnh (Block):

Là chuỗi các lệnh đầy đủđể thực hiện một thủ tục di chuyển hoặc một

tác vụ

hoạt động của máy. Khối lệnh được coi là đơn vị cơ bản của chương

trình NC.

Cấu trúc điển hình của khối lệnh như sau:d) Cấu trúc chương trình NC:

Có 2 lọai chương trình:

- Chương trình chính (main program)

- Chương trình con (subprogram): Là chương trình phụ được gọi từ

chương trình chính, thường dùng khi trong chương tr ình chính có

nhiều đoạn lặp lại.

Cấu trúc tổng quát của chương trình NC bao gồm:

- Đầu tập tin (Tape start): kí tự (%) khai báo bắt đầu tập tin chương

trình.

- Nhãn tập tin (Leader section): tiêu đề tập tin chương trình.

- Đầu chương trình (Program start) : kí tự khai báo bắt đầu chương trình.

- Thân chương trình (Program section): các lệnh gia cơng.

- Chú thích (Command section): chỉ dẫn hoặc chú thíchcho người

vận hành.- Cuối tập tin (Tape end): kí tự khai báo kết thúc tập tin chương trình.Các phương thức lập trình NCTheo sự trợ giúp của máy tính đối với lập trình, cóthể phân biệt 2 phương

thức

lập trình NC: Lậ p trình trực tiếp (khơng có trợ giú p của máy tính) và lập

trình tự

động (có trợ giúp của máy tính).

a) Lập trình trực tiếp:

Người lập trình có thể tự biên soạn chương trình NC trên cơ sở nhận dạng

hồn

tồn chính xác tọa độ chạy dao. Thường sử dụng cho các trường hợp

gia cơng

đơn giản. Việc truyền chương trình NC vào bộ nhớ của hệ điề u khiển

máy bằng 2

phương pháp:

- Nhập từ các thiết bị ngoài: đĩa mềm, băng từ, cổng giao tiếp30b) Lập trình tự động:

Người lập trình sử dụng ngơn ngữ hỗ trợ lập trình hoặc phần mềm

CAD/CAMnhư

cơng cụ trợ giúp để chuyển đổi tự động dữ liệu hìnhhọc vàdữ liệucơng nghệ

thành chương trình NC. Có 3 phương pháp:

- Lập trình bằng phần mềm NC (hình a)

- Lập trình bằng ngơn ngữ xử lí hình học: APT (hình b)

- Lập trình bằng phần mềm CAD/CAMLập trình theo cơng nghệ CAD/CAM31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CƠ SỞ LẬP TRÌNH NC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×