Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đề xuất hoàn thiện và phát triển thương hiệu

3 Đề xuất hoàn thiện và phát triển thương hiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Quản lý các website thương mại điện tử một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, mang

lại doanh thu cao cho TP-Link Việt Nam. Đầu tư nhân lực và vốn vào kênh bán hàng trực

tuyến, phổ biến cho khách hàng hiểu về sản phẩm để họ tin tưởng hơn.

- Khuyến khích các trung gian khơng cùng bán sản phẩm của TP-Link và của cả đối thủ

- Tăng nguồn vốn cho các hoạt động tài trợ cho các nhà phân phối, cho các hoạt động

marketing ngoài thị trường như triển lãm công nghệ thông tin, hội thảo ở các trường đại

học…

- Có biện pháp xử lý cứng rắn hơn nữa đối với những trung gian đang thực hiện hành vi

gian lận hoặc bán song song sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Bên cạnh đó có

chính sách khen thưởng xứng đánh với những trung gian có thành tích doanh thu tốt và

luôn thực hiện tốt những yêu cầu của TP-Link đề ra.

- Xây dựng trung tâm bảo hành tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để những khách

hàng có nhu cầu bảo hành trực tiếp hoặc sửa chữa có thể mang trực tiếp đến trung tâm.

Tóm tắt chương 3

Đánh giá tổng thể hoạt động phân phối của cơng ty TNHH TP-Link Technologies Việt

Nam, sau đó phân tích ma trận SWOT nhằm đề xuất các nội dung hồn thiện và phát

triển thương hiệu.



Phụ lục hình ảnh



Hình 3 – 1 Sản phẩm Wi-Fi di động M7350 trên website của công ty TNHH TP-Link

Technologies Việt Nam (Nguồn tự tổng hợp)



Hình 3 – 2 Sản phẩm bộ mở rộng sóng RE200 trên website của công ty TNHH TP-Link

Technologies Việt Nam (Nguồn tự tổng hợp)



Hình 3 – 3 Sản phẩm Router Wi-Fi MU-MIMO Gigabit 3 băng tần Archer C5400 trên

website của công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam (Nguồn tự tổng hợp)



Hình 3 – 4 Các sản phẩm bán trên website thương mại điện tử của công ty TNHH TPLink Technologies Việt Nam (Nguồn tự tổng hợp)



Hình 3 – 5 Các sản phẩm bán trên website thương mại điện tử của công ty TNHH TPLink Technologies Việt Nam (Nguồn tự tổng hợp)



Hình 3 – 6 Bảng hiệu cơng ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam tài trợ cho đại lý

(Nguồn tự tổng hợp)



Hình 3 – 7 Bảng hiệu cơng ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam tài trợ cho đại lý

(Nguồn tự tổng hợp)



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS. Ngô Thị Thu (2011). Marketing căn bản, NXB Lao động và xã hội, TP.HCM

2. Th.s Trần Thị Ngọc Trang (2008). Quản trị kênh phân phối, NXB Thống kê,

TP.HCM

3. Website: https://www.tp-link.com/vn/ (Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt

Nam)

4. Website: https://totolink.vn/ (Công ty TNHH Zioncom(Việt Nam))

5. Website: https://www.dlink.com.vn/ (D-Link Việt Nam)

6. Website: http://tendacn.com/vn/default.html (VPĐD Shenzhen Tenda Technology

Co., Ltd tại TP. Hồ Chí Minh)

7. Website: http://vnta.gov.vn/Trang/default.aspx (Cục Viễn Thơng - Bộ Truyền thông

và thông tin)

8. Website: https://www.vnnic.vn/ (VNNIC – Trung tâm internet Việt Nam)



68



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đề xuất hoàn thiện và phát triển thương hiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×