Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục hình ảnh

Phụ lục hình ảnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3 – 3 Sản phẩm Router Wi-Fi MU-MIMO Gigabit 3 băng tần Archer C5400 trên

website của công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam (Nguồn tự tổng hợp)Hình 3 – 4 Các sản phẩm bán trên website thương mại điện tử của công ty TNHH TPLink Technologies Việt Nam (Nguồn tự tổng hợp)Hình 3 – 5 Các sản phẩm bán trên website thương mại điện tử của công ty TNHH TPLink Technologies Việt Nam (Nguồn tự tổng hợp)Hình 3 – 6 Bảng hiệu công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam tài trợ cho đại lý

(Nguồn tự tổng hợp)Hình 3 – 7 Bảng hiệu công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam tài trợ cho đại lý

(Nguồn tự tổng hợp)TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS. Ngô Thị Thu (2011). Marketing căn bản, NXB Lao động và xã hội, TP.HCM

2. Th.s Trần Thị Ngọc Trang (2008). Quản trị kênh phân phối, NXB Thống kê,

TP.HCM

3. Website: https://www.tp-link.com/vn/ (Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt

Nam)

4. Website: https://totolink.vn/ (Công ty TNHH Zioncom(Việt Nam))

5. Website: https://www.dlink.com.vn/ (D-Link Việt Nam)

6. Website: http://tendacn.com/vn/default.html (VPĐD Shenzhen Tenda Technology

Co., Ltd tại TP. Hồ Chí Minh)

7. Website: http://vnta.gov.vn/Trang/default.aspx (Cục Viễn Thơng - Bộ Truyền thông

và thông tin)

8. Website: https://www.vnnic.vn/ (VNNIC – Trung tâm internet Việt Nam)68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục hình ảnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×