Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Xác định và đặc tả các giao diện

2 Xác định và đặc tả các giao diện

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.3 Tích hợp các giao diện

Tích hợp các giao diện cùng thực hiện một chức năng hoặc các giao diện có những

thao tác giống nhau ta còn lại :

Hệ thống sau khi tích hợp

1.1 Giao diện cập nhật Khách

1.2 Giao diện kiểm tra khách

hàng

2.1 Giao diện cập nhật Hóa đơn

2.2 Giao diện cập nhật Order

2.3 Giao diện kiểm tra hóa đơn

1.3 Giao diện phục vụ thực đơn

3.1 Giao diện báo cáo về nhân

viên

3.2 Giao diện báo cáo về bán

hàng

3.3 Giao diện báo cáo về khách

hàng

3.4 Giao diện báo cáo doanh thuGiao diện cha

1. Giao diện tiếp

nhận kháchGiao diện hệ thống3. Giao diện xử lý

thanh toán-bán

hàng

4. Giao diện thống

kê báo cáoGiao diện quản lý bán

hàng2.2.4 Mô hình kiến trúc hệ thống

QL bán hàng1. QL tiêp nhân khách hàng1.1.QL danh mục KH1.2.Kiêm tra khách2. Xử lý thanh toán-bán hàng

2.1.Lâp hóa đơn2.2. Danh mục thực đơn

2.3. Lâp phiêu Order

1.3. Kiêm tra hóa đơn263. Thống kê báo cáo3.1.Báo cáo về nhân viên3.2.Báo cáo về bán hàng3.3.Báo cáo về khách hàng3.4.Báo cáo doanh thu Hệ thống menu

1. Menu chính

1.1. Quản lý tiếp nhận khách hàng

1.2. Xử lý thanh toán

1.3. Thống kê báo cáo

1.4. Hệ thống- thoát

2. Các menu con

2.1.Quản lý tiếp nhận khách hàng

2.1.1. Quản lý danh mục khách hàng

2.1.2. Kiểm tra khách

2.1.3. Về menu chính

4.1 Xử lý bán hàng-thanh toán

4.1.1 Lập hóa đơn

4.1.2 Danh mục thực đơn nhà hàng

4.1.3 Lập phiếu Order

4.1.4 Kiểm tra hóa đơn

4.1.5 Về menu chính

4.1 Thống kê báo cáo

4.1.1 Báo cáo về nhân viên

4.1.2 Báo cáo về khách hàng

4.1.3 Báo cáo về bán hàng

4.1.4 Báo cáo về doanh thu.

4.1.5 Về menu chính27Chương III: Thiết kế CSDL vật ly

Khi tiến hành thiết kế vật lý, từ các quan hệ trên ta được các tệp tương ứng sau

đây(có thể thêm một số trường để phục vụ một số chức năng nghiệp vụ khác)

1. KHACH_HANG

Tên trườngKiểu dữ

liệuMa_Khach

Ho_Ten_Khach

Gioi_Tinh

Nam_Sinh

Dia_Chi_Khac

h

SDTKý tự

Ký tự

True/false

Ngày tháng

Ký tự

Số

dữ

liệu

10

30

1

8

60

11Khuôn dạng

Chữ hoa+số

Viết hoa các chữ đầuRàng buộcDiễn giảiKhóa chínhdd/mm/yyNăm sinh(0####.###.###)Số điện thoại2. THUC_DON

Tên trường

Ma_Mon

Ten_Mon

Loai_Mon

Đ/v

Đon_GiaKiểu dữ liệu

Ký tự

Ký tự

Ký tự

Tiền tệCơ dữ

Khuôn dạng

liệu

10

Chữ hoa+số

35

15

7

(#.###.### vnđ)Ràng buộcDiễn giảiKhóa chính

Loại món(đồ

ăn, đồ uống,…)3. HOA_DON

Tên trường

So_Hoa_Don

Ma_KH

Ma_NV_Lap

Ngay_LapKiểu dữ liệu

Ký tự

Ký tự

Ký tự

Ngày thángCơ dữ

liệu

10

10

10

8Khuôn dạng

Chữ hoa + số

Chữ hoa + số

Chữ hoa + số

Dd/mm/yy28Ràng buộc

Khóa chính

Khóa ngoại

Khóa ngoạiDiễn giải4. CT_HOADON

Tên trường

So_Hoa_Don

Ma_Mon

So_LuongKiểu dữ liệu

Ký tự

Ký tự

SốCơ dữ

liệu

10

10

3Khuôn dạng

Chữ hoa + số

Chữ hoa + sốRàng buộc

Khóa chính

Khóa chínhDiễn giải

Mã món5. NHAN_VIEN

Tên trường

Ma_NV

Ho_Ten

Ngay_Sinh

Gioi_Tinh

Dia_chi

SDT

Hs_luongKiểu dữ liệu

Ký tự

Ký tự

Ngày thánh

True/false

Ký tự

Số

Số thựcCơ dữ

liệu

10

30

8

1

60

11

5Khuôn dạng

Chữ hoa+sốRàng buộc

Khóa chínhDiễn giải

Mã nhân viênDd/mm/yy

(0####.###.###)

Hệ số lương6. BO_PHAN

Tên trường

Ma_BP

Ten_BP

Nhiem_VuKiểu dữ liệu

Ký tự

Ký tự

Ký tựCơ dữ

liệu

10

20

100Khuôn dạng

Ký tự hoa+số29Ràng buộc

Khóa chínhDiễn giải

Mã bộ phận

Tên bộ phận

Nhiệm vụ Thiết kế đầu ra

1. Báo cáo khách hàng có doanh thu cao nhấtBÁO CÁO DOANH THU KHÁCH HÀNG CAO NHẤT

Số:

Từ ngày… đến ngày…

STTMã kháchHọ tênSố lượng

hóa đơnTổng doanh

thuNgày…tháng…năm2. Báo cáo món được gọi nhiều nhất

BÁO CÁO MÓN ĐƯỢC GỌI NHIỀU NHẤT

Số:

Từ ngày… đến ngày…

STTMã mónTên mónSố lần gọiSố lượng bánNgày…tháng…năm

3. Báo cáo khách mua nhiềuBÁO CÁO KHÁCH MUA NHIỀU

Số:

Từ ngày: .…… đến ngày: ……..

Số TTMã

kháchMã

mónĐơn vị

tínhĐơn giá Số lượng Thành tiềnTổng

Ngày … tháng … năm …4. Báo cáo đồ bán chậm

30BÁO CÁO MÓN BÁN CHẬM

Số:

Từ ngày: .…… đến ngày: ……..

Số TTMã mónĐơn vị tínhĐơn giá Số lượng bánThành tiềnTổng5. Báo cáo nhân viên phục vụ có doanh số bán cao nhất

BÁO CÁO NHÂN VIÊN CÓ DOANH SỚ BÁN CAO NHẤT

Sớ:

Từ ngày: .…… đến ngày: ……..

Mã nhân viênMã hóa đơnNgày lậpTổng:……….31Giá trị hóa đơnKết luận:

Trên đây chúng tôi đã phân tích và thiết kế 1 hệ thống quản lý nhà hàng

dựa theo mô hình cho nhà hàng vừa và nhỏ hiện nay. Tuy nhiên đề tài vẫn

không thể tránh khỏi một số điểm hạn chế, tính áp dụng vào cơ sở thực tiễn

chưa cao do quá trình khảo sát nghiên cứu thực tế không đầy đủ. Hướng

phát triển tiếp theo của chúng tôi là tiếp tục mở rộng, nâng cao đề tài với

các ứng dụng về quản lý kho hàng nguyên liệu thực phẩm hay hệ thống

thông tin khuyến mãi áp dụng cho các thực đơn, phân loại khách hàng theo

tiêu chí của nhà hàng, …vv

Do thời gian thực hiện đề tài hạn hẹp, kinh nghiệm và khả năng của

chúng tôi còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, sai lầm.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chỉ dạy, hướng dẫn, góp ý của thầy

với đề tài cũng như trong suốt quá trình học tập vừa qua.

Trưởng nhóm

Nguyễn Đức Tân--Hết--32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xác định và đặc tả các giao diện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×