Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô tả bài toán

Mô tả bài toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.Chứng tư

a.Hóa đơn

Hóa ĐơnSớ hóa đơn:

Tên khách hàng: ....Ngày: ….Địa chỉ: ....Điện thoại: ….

Tên ĐồSTTSố LượngGiáTổng:

Bằng số: …………

Bằng chữ: ……….Khách hàng:b.Người lập:Phiếu Order (Chi tiết hóa đơn)ORDER

Số:

Số hóa đơn: ………….

Số bàn: …………………

STTTên mónSố lượngĐơn vị tínhNgười lập:………………..5Ghi chúc.Thực Đơn

Thực Đơn nhà hàng

Mã món ănd.Tên mónLoại mónĐ/v tínhĐơn giáDanh sách nhân viên

Danh sách nhân viên

Tên bộ

phậne.Mã bộ

phậnQuản lý

Họ và

tênNhân viên

Ngày

Giới

Địa

sinh

tính

chỉSĐTDanh sách khách hàng

Danh sách khách hàngMã KHHọ và tênGiới tính*Bộ phận*

6Năm sinh*Địa ChỉĐiện ThoạiChương II: Xác lập các mô hình nghiệp vụ

2.1

Lập ma trận phân tích

Bảng phân tích xác định các chức năng , tác nhân và hồ sơĐộng tư + Bổ ngữDanh tưHệ thống làmBên ngoài hệ thống

làmDanh tưTiếp nhận thông tin

khách hàngKhách hàng cung cấp Danh sách khách

thông tin

hàngLập hóa đơnTác nhân

ngoài/HSDL

Tác nhân ngoàiHóa đơnHồ sơ dữ liệuThực đơnHồ sơ dữ liệuLập phiếu Order yêu

cầu xuấtPhiếu OrderHồ sơ dữ liệuTiếp nhận orderBộ phận bếpHồ sơ dữ liệuHóa đơnHồ sơ dữ liệuDanh sách nhân viênHồ sơ dữ liệuBáo cáoHồ sơ dữ liệuBan lãnh đạoTác nhân ngoàiPhục vụ thực đơnLập hóa đơn thanh toánKhách lựa chọn mónKhách nhận hóa đơn

và thanh toánChia ra các bộ phận

quản lý

Tổng hợp báo cáoBan lãnh đạo yêu cầu72.2

Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thốngCác tác nhân ngoài trong mối quan hệ với hệ thống là khách hàng và ban lãnh

đạo. Khách hàng yêu cầu phục vụ tới nhà hàng về thực đơn, đáp ứng và thanh

toán.

Nhà hàng cần xây dựng được thông tin về khách hàng, lập hóa đơn, lập phiếu

order để phục vụ món ăn và in hóa đơn thanh toán khi khách hàng hết yêu cầu

sử dụng dịch vụ.

Lập các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Thông tin khách hàng

Yêu cầu thông tinYêu cầu phục vụYêu cầu thanh toán

Khách hàngThực đơnHê thông kinh doanhChỉ đạoBáo cáoOrder, Hóa đơn8Ban lãnh đạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô tả bài toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×