Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III: Thiết kế CSDL vật lý

Chương III: Thiết kế CSDL vật lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. CT_HOADON

Tên trường

So_Hoa_Don

Ma_Mon

So_LuongKiểu dữ liệu

Ký tự

Ký tự

SốCơ dữ

liệu

10

10

3Khuôn dạng

Chữ hoa + số

Chữ hoa + sốRàng buộc

Khóa chính

Khóa chínhDiễn giải

Mã món5. NHAN_VIEN

Tên trường

Ma_NV

Ho_Ten

Ngay_Sinh

Gioi_Tinh

Dia_chi

SDT

Hs_luongKiểu dữ liệu

Ký tự

Ký tự

Ngày thánh

True/false

Ký tự

Số

Số thựcCơ dữ

liệu

10

30

8

1

60

11

5Khuôn dạng

Chữ hoa+sốRàng buộc

Khóa chínhDiễn giải

Mã nhân viênDd/mm/yy

(0####.###.###)

Hệ số lương6. BO_PHAN

Tên trường

Ma_BP

Ten_BP

Nhiem_VuKiểu dữ liệu

Ký tự

Ký tự

Ký tựCơ dữ

liệu

10

20

100Khuôn dạng

Ký tự hoa+số29Ràng buộc

Khóa chínhDiễn giải

Mã bộ phận

Tên bộ phận

Nhiệm vụ Thiết kế đầu ra

1. Báo cáo khách hàng có doanh thu cao nhấtBÁO CÁO DOANH THU KHÁCH HÀNG CAO NHẤT

Số:

Từ ngày… đến ngày…

STTMã kháchHọ tênSố lượng

hóa đơnTổng doanh

thuNgày…tháng…năm2. Báo cáo món được gọi nhiều nhất

BÁO CÁO MÓN ĐƯỢC GỌI NHIỀU NHẤT

Số:

Từ ngày… đến ngày…

STTMã mónTên mónSố lần gọiSố lượng bánNgày…tháng…năm

3. Báo cáo khách mua nhiềuBÁO CÁO KHÁCH MUA NHIỀU

Số:

Từ ngày: .…… đến ngày: ……..

Số TTMã

kháchMã

mónĐơn vị

tínhĐơn giá Số lượng Thành tiềnTổng

Ngày … tháng … năm …4. Báo cáo đồ bán chậm

30BÁO CÁO MÓN BÁN CHẬM

Số:

Từ ngày: .…… đến ngày: ……..

Số TTMã mónĐơn vị tínhĐơn giá Số lượng bánThành tiềnTổng5. Báo cáo nhân viên phục vụ có doanh số bán cao nhất

BÁO CÁO NHÂN VIÊN CÓ DOANH SỚ BÁN CAO NHẤT

Sớ:

Từ ngày: .…… đến ngày: ……..

Mã nhân viênMã hóa đơnNgày lậpTổng:……….31Giá trị hóa đơnKết luận:

Trên đây chúng tôi đã phân tích và thiết kế 1 hệ thống quản lý nhà hàng

dựa theo mô hình cho nhà hàng vừa và nhỏ hiện nay. Tuy nhiên đề tài vẫn

không thể tránh khỏi một số điểm hạn chế, tính áp dụng vào cơ sở thực tiễn

chưa cao do quá trình khảo sát nghiên cứu thực tế không đầy đủ. Hướng

phát triển tiếp theo của chúng tôi là tiếp tục mở rộng, nâng cao đề tài với

các ứng dụng về quản lý kho hàng nguyên liệu thực phẩm hay hệ thống

thông tin khuyến mãi áp dụng cho các thực đơn, phân loại khách hàng theo

tiêu chí của nhà hàng, …vv

Do thời gian thực hiện đề tài hạn hẹp, kinh nghiệm và khả năng của

chúng tôi còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, sai lầm.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chỉ dạy, hướng dẫn, góp ý của thầy

với đề tài cũng như trong suốt quá trình học tập vừa qua.

Trưởng nhóm

Nguyễn Đức Tân--Hết--32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III: Thiết kế CSDL vật lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×