Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương II: Xác lập các mô hình nghiệp vụ

Chương II: Xác lập các mô hình nghiệp vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2

Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thốngCác tác nhân ngoài trong mối quan hệ với hệ thống là khách hàng và ban lãnh

đạo. Khách hàng yêu cầu phục vụ tới nhà hàng về thực đơn, đáp ứng và thanh

toán.

Nhà hàng cần xây dựng được thông tin về khách hàng, lập hóa đơn, lập phiếu

order để phục vụ món ăn và in hóa đơn thanh toán khi khách hàng hết yêu cầu

sử dụng dịch vụ.

Lập các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Thông tin khách hàng

Yêu cầu thông tinYêu cầu phục vụYêu cầu thanh toán

Khách hàngThực đơnHê thông kinh doanhChỉ đạoBáo cáoOrder, Hóa đơn8Ban lãnh đạo2.3Sơ đồ phân rã chức năng (tư tài liệu khảo sát)

2.3.1 lập bảng phân tích chức năng

Chức năng lá1.1. Vào danh sách khách hàngChức năng mức đỉnhChức năng hệ thống2. Bán hàng1.2. Phục vụ thực đơn

1.3. Lập hóa đơn

1.4. Lập phiếu order

1.5. Phục vụ món3.1 Tiếp nhận yêu cầu thanh toánQuản lý bán hàng

3. Thanh toán3.2 Kiểm tra hóa đơn

3.3 Thanh toán cho khách

4.1 Thống kê4. Báo cáo4.2 Lập báo cáo2.3.2

Các chứng từ, hồ sơ được sử dụng

Các hồ sơ dữ liệu

A) Hóa đơn

B) Phiếu Order

C) Thực đơn

G) Danh sách nhân viên

H) Danh sách khách hàng

Các tác nhân

o Tác nhân bên ngoài hệ thống:

 Khách hàng

 Ban lãnh đạo

o Tác nhân bên trong hệ thống:

 Bộ phận thu ngân

 Bộ phận tiếp tân

 Bộ phận bar, bếp

 Quản lý bộ phận92.3.3Xác định phạm vi triển khai: Ma trận thực thể chức năngCác thực thể

A. Hóađơn

B. Phiếu Order

C. Thực đơn

D. Danh sách nhân viên

E. Danh sách khách

Các chức năng

Bán hàng

Thanh toán

Báo cáo

A

U

C

RB

U

RC

R

R

RD

RE

C

C

RKết luận: phân tích ma trận cho thấy, tất cả các chức năng và hồ sơ đều cần

thiết cho việc phân tích và thiết kế tiếp tục sau này.102.3.4 Sơ đồ mô tả các chức năng mức chi tiếtQuản lý nhà hàng1.Bán hàng1.1 Vào danh sách khách hàng1.2 Lâp hóa đơn

1.3 Phục vụ thực đơn

1.4 Lâp phiêu order2. Thanh toán3. Báo cáo2.1 Tiêp nhân Y/c thanh toán

 3.1 Thống kê2.2 Lâp và Kiêm tra hóa đơn

 3.2 Báo cáo2.3 Thanh toán cho khách1.5 Phục vụ món2.4 Mô tả các chức năng chi tiết (chức năng lá)1.1. Vào danh sách khách hàng: Khách hàng khi vào nhà hàng sẽ được kiểm tra

thông tin nếu là khách cũ, yêu cầu thông tin cần thiết nếu là khách hàng mới.

1.2. Lập hóa đơn: Lập hóa đơn khi khách bắt đầu sử dụng dịch vụ.

1.3. Phục vụ thực đơn: Khách hàng lựa chọn món ăn trong thực đơn.

1.4. Lập phiếu order: Các món ăn khách đã lựa chọn được ghi vào phiếu order để

yêu cầu nhà bếp xuất món.

111.5. Phục vụ món: Món ăn sau khi chế biến được mang ra phục vụ khách.

2.1. Tiếp nhận yêu cầu thanh toán: Bộ phận thu ngân tiếp nhận yêu cầu thanh toán

của khách.

2.2. Lập và kiểm tra hóa đơn: Kiểm tra các thông tin trong hóa đơn và trao đổi với

khách xem có gì sai sót không. Hóa đơn thanh toán sẽ được lập để lưu vào máy và in

cho khách hàng.

2.3. Thanh toán cho khách: Khách hàng thanh toán theo số tiền hợp lệ trong hóa

đơn.

3.1. Thống kê: Bộ phận kế toán dựa vào các chứng từ để kiểm tra, hệ thống thông

tin theo những mốc thời gian nhất định.

3.2. Báo cáo: Báo cáo chi tiết bằng những truy vấn cụ thể và in cho lãnh đạo.12Chương III: Mô hình luồng dữ liệu

4.1Mô hình luồng dữ liệu mức 0

 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 được xây dựng bằng cách:

1. Làm mịn sơ đồ ngữ cảnh khi thay tiến trình duy nhất bằng các

tiến trình con (chức năng mức 1 của sơ đồ ngữ cảnh).

2. Thêm các kho dữ liệu lấy từ danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng.

Xem thông tinC | Thực đơnThông tin khách hàng

1.0 Bán hàngKhách hàngB | Phiêu OrderThông tin trao đổiThực đơn

A | Hóa đơn-orderJ | Danh sách khách hàngYêu cầu thanh toán2.0 Thanh toánKiêm tra thông tinĐáp ứng thanh toánLấy thông tin

Yêu cầu báo cáo

D| Danh sách nhân viên3.0 Báo cáoE | Danh sách khách hàngLãnh đạo Nhà hàng

Gửi báo cáo cáoA | Hóa đơnC | Thực đơnChú ý:

Khi nghiên cứu ta thấy: có nhiều thông tin trong phiếu Order và Hóa

đơn giống nhau, vì vậy có thể hợp nhất chúng lại bằng cách bổ sung

thông tin của order vào hóa đơn và bỏ phiếu order đi. Trong sơ đồ

không cần thêm “Phiếu order”

134.2Mô hình luồng dữ liệu mức 14.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình 1.0: “Bán hàng”

 Tách từ sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ta có tiến trình riêng:

Xem thông tin

A | Hóa đơn-Order

 Thông tin khách hàng

1.0 Bán hàngKhách hàng

Kiêm tra kháchThực đơnE | Danh sách khách hàng

 C | Thực đơn

 2.0 Thanh toán14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương II: Xác lập các mô hình nghiệp vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×