Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TUẦN 05 (Từ ngày 24/9 đến 28/9 ngày)

TUẦN 05 (Từ ngày 24/9 đến 28/9 ngày)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019TUẦN 05

Ngày dạy: Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2018Tốn:TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG ( T1)I. Mục tiêu:

- TĐ: Tự giác, chú ý học tập.

- NL: Vận dụng để tìm số trung bình cộng có liên quan trong cuộc sống.

* HSKT:- Tìm được trung bình cộng của hai, ba, bốn số.

II. Đồ dùng dạy học: BN

III. Hoạt động học:

*Tìm hiểu mục tiêu bài học:

Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu bài học (2-3 lần)

Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu bài học có những nội dung gì?

Việc 3: CTHĐTQ Mời 3 bạn đọc mục tiêu

Nội dung ĐGTX:

+ Học sinh nắm được mục tiêu cần đạt được sau khi học xong bài.

Phương pháp: Vấn đáp.

Kĩ thuật: N/x bằng lời.

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN1.Đọc các bài toán và viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

Việc 1: Cá nhân đọc nội dung bài toán 1,2 và điền vào chỗ chấm

Việc 2: Hai bạn cùng bàn trao đổi bài với nhau

Việc 3 : Nhóm trưởng điều hành, tổ chức cho các bạn trao đổi và chọn ra cách trả lời

đúng.

CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ: Có ba số 11,15,10. Lấy tổng của cả 3 số chia cho 3,

ta được 12.

Khi đó 12 được gọi là trung bình cộng của ba số 11,15,10.

2.Đọc kĩ và giải thích cho bạn nội dung:

Việc 1 : Em đọc nội dung

Việc 2 : Em và bạn cùng trao đổi, giải thích nội dung trong sách HDH

Muốn tìm số trung bình cộng vủa nhiều số, ta tính tổng của các số này, rồi chia tổng

GV: Trương Thị Thanh Thanh2Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019đó cho các số hạng .CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ bài trước lớp,đánh giá, nhận xét sửa sai.* Hướng dẫn cho học sinh còn hạn chế BT3:

- Trớc tiên cộng các số với nhau, rồi đếm xem có tất cả bao nhiêu số và

lấy tổng vừa tính đợc chia đều cho số đó.

- * Bài toán nâng cao cho HS tip thu nhanh:

- Tìm 2 số tự nhiên sao cho trung bình cộng của chúng bằng 16 và

giữa chúng có 3 số chẵn.CTHTQ t chc cho các nhóm chia sẻ bài 3 trước lớp,đánh giá, nhận xét sửa sai.

Nội dung ĐGTX:

+ Học sinh nắm được cách tìm số trung bình cộng của nhiều số.

+ Tìm được số trung bình cộng của các số ở BT 3

Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp.

Kĩ thuật: N/x bằng lời.

HĐTQ tổ chức chia sẻ sau tiết học.

B. Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực hiện như tài liệu HDH.

Nội dung ĐGTX:

+ Học sinh tìm được ví dụ về số trung bình cộng.

+ Giải thích được cho bố mẹ biết về cách tìm số trung bình cộng.

Phương pháp: Quan sát sản phẩm;Vấn đáp.

Kĩ thuật: N/x bằng lời.

Tiếng Việt:

BÀI 5A: LÀM NGƯỜI TRUNG THỰC, DŨNG CẢM (T1)

I. Mục tiêu:

- KT: +Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện.

+ Hiểu từ: bệ hạ, sững sờ, dõng dạc, trung thực, hiền minh...

+ Hiểu ND: ca ngợi chú bé Chơm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật.

- KN: Đọc diễn cảm toàn bài, đọc đúng ngữ điệu câu kể và câu hỏi.

- TĐ: Tự giác tham gia các hoạt động học.

- NL: Noi gương chú bé Chơm về tính trung thực, dũng cảm trong câu chuyện.

*HSKT: - Đọc to, rõ ràng toàn bài; phát âm rõ một số từ: sững sờ, nơ nức, chăm sóc...

- Trả lời được các câu hỏi trong SHD, nêu được ý nghĩa của câu chuyện một cách rõ

ràng, trôi chảy.

GV: Trương Thị Thanh Thanh3Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019*GDKNS: Giáo dục học sinh luôn trung thực trong mọi hoàn cảnh; trung thực trong

học tập cũng như mọi hoạt động sống khác; xem đó là đức tính q nhất của con người

để rèn luyện, tu dưỡng.

II. Đồ dùng dạy học: - Máy chiếu.

III. Các hoạt động học:

A. Hoạt động cơ bản

HĐ1: Quan sát tranh và TLCH (theo tài liệu)

- Tiêu chí ĐGTX:

+ Quan sát và mơ tả được trong tranh vẽ những gì.

+ Trình bày được nội dung của bức tranh, dự đoán được nội dung bài đọc.

+ HS tự tin nêu ý kiến.

- PP: vấn đáp.

- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

HĐ 2. Nghe cô giáo(bạn) đọc bài

HĐ 3. Chọn lời giải nghĩa phù hợp, thay nhau đọc từ và lời giải nghĩa

HĐ4. Cùng luyện đọc

( Cả 3 HĐ trên thực hiện theo tài liệu)

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp em T.Bảo luyện đọc trơn; ngắt, nghỉ hơi

đúng chỗ.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện đọc diễn cảm tồn bài.

- Tiêu chí ĐGTX:

+ HS đọc đúng, trơi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý.

+ HS đọc thể hiện được lời của nhân vật với lời của người kể chuyện, thể hiện được thái

độ thán phục tính trung thực của chú bé Chôm, sự sáng suốt của nhà vua.

+ Giải thích được nghĩa của một số từ trong bài.

- PP: quan sát, vấn đáp gợi mở.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

HĐ5: Thảo luận, trả lời câu hỏi: (Thực hiện theo tài liệu)

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp T.Bảo, Nhân trả lời được các câu hỏi, qua

đó nắm được nội dung của bài.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: TL tốt các câu hỏi, rút ra được nội dung bài đọc và bài học

cho bản thân (Trung thực là đức tính đáng quý của con người, cần sống trung thực).

- Tiêu chí ĐGTX:

+ HS trả lời đúng các câu hỏi:

* Câu 1: Phát cho mỗi người dân một thúng thóc đã luộc kĩ về gieo trồng và hẹn: ai thu

được nhiều thóc sẽ được truyền ngơi, ai khơng có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

* Câu 2: Chơm lo lắng đến trước nhà vua quỳ tâu: “Tâu Bệ hạ! Con khơng làm sao cho

thóc nảy mầm được.”GV: Trương Thị Thanh Thanh4Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019* Câu 3: Nhà vua nói: “ trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi” nên thóc

khơng nảy mầm được.

* Câu 4: chọn b.

+ HS rút ra được nội dung của bài đọc.

+ Trả lời to, rõ ràng, tự tin trình bày ý kiến của mình.

- PP: vấn đáp.

- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét bằng lời.

4. Hoạt động ứng dụng: (Thực hiện theo tài liệu )

- Đọc bài vừa học cho người thân nghe.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS đọc to, rõ, trơi chảy toàn bài; thể hiện được giọng của các nhân vật và thái độ

ngưỡng mộ của bản thân.

- PP: vấn đáp.

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

Tiếng Việt:BÀI 5A: LÀM NGƯỜI TRUNG THỰC, DŨNG CẢM (T2)I. Mục tiêu:

- KT: + Biết thêm một số từ ngữ (từ cùng nghĩa, trái nghĩa) về “trung thực“.

+ Nắm được nghĩa của từ “tự trọng“

- Kĩ năng:

+ Tìm được từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ ‘‘trung thực‘‘ và đặt câu với từ tìm được.

- Thái độ: u thích mơn học.

- Năng lực: vận dụng từ tìm được để đặt được câu đúng, hay, phù hợp và sử dụng vào

giao tiếp hằng ngày.

*HSKT: - Tìm được các từ theo yêu cầu và đặt được câu đúng.

II. Đồ dùng dạy học: SHD, thẻ từ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động học:

B. Hoạt động thực hành

*Hoạt động 1: Chơi trò chơi: (thực hiện như tài liệu)

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp các em ôn lại về từ trái nghĩa, cùng nghĩa

và tìm được từ xếp vào 2 nhóm cho phù hợp.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Tìm nhanh các từ theo yêu cầu, giúp đỡ các bạn còn hạn

chế trong nhóm.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS tìm được từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ “trung thực” nhanh, chính xác.

Từ cùng nghĩa với từ trung thực

Từ trái nghĩa với từ trung thực

Chính trực, ngay thẳng, thật thà, thật lòng, dối trá, gian dối, lừa dối, gian lận, lừa đảo,

ngay thật, chân thật, thành thật, thật tâm, gian trá, lừa lọc, gian ngoan, gian xảo.

thẳng tính, thật tình, bộc trực, thẳng thắn.

GV: Trương Thị Thanh Thanh5Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019+ HS hợp tác tốt trong trò chơi.

+ PP: Trò chơi, Vấn đáp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

*Hoạt động 2: Đặt câu (thực hiện như tài liệu)

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp T. Bảo, Nhân nói được câu theo yêu cầu và

viết đúng vào vở.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Nêu được nhiều câu, giúp đỡ các bạn trong nhóm.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS dựa vào kết quả của HĐ1 để đặt được câu theo yêu cầu; viết đúng, nhanh câu đó

vào vở.

+ HS hợp tác nhóm hiệu quả.

- PP: Quan sát,Vấn đáp.

- Kĩ thuật: trình bày miệng, nhận xét bằng lời.

*Hoạt động 3: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “tự trọng” (thực hiện

như tài liệu)

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: hỗ trợ HS chọn được dòng nêu đúng nghĩa của từ

“tự trọng” nhất.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Hồn thành tốt, giúp đỡ các bạn trong nhóm. Đặt được

1câu với từ “tự trọng”.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS chọn dòng c và nêu lại được nghĩa của từ “tự trọng”.

+ PP: Vấn đáp.

+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Thực hiện như tài liệu

- Đặt thêm 2-3 câu về trung thực – tự trọng

- Tiêu chí đánh giá:

+ Đặt được câu đúng và hay.

+ Trình bày rõ ràng, sạch, đẹp.

- PP: Vấn đáp.

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

Địa lí:

DÃY HỒNG LIÊN SƠN (T3)

I. Mục tiêu:

- Thái độ: tự giác tham gia các hoạt động học tập.

- Năng lực: Vận dụng giới thiệu nét đẹp về thiên nhiên và con người ở Hoàng Liên Sơn

cho mọi người cùng biết.

- HSKT: thực hiện được các bài tập ở hoạt động thực hành.

GV: Trương Thị Thanh Thanh6Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019*Giáo dục HS cần phải bảo vệ, giữ gìn và khai thác khống sản hợp lí vì khống sản

được dùng làm ngun liệu cho nhiều ngành cơng nghiệp và hơn nữa, khống sản

không phải là tài nguyên vô hạn.

II. Đồ dùng dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập, vở, thẻ ghi sẵn các cụm từ: Khai thác

quặng a-pa-tit, Làm giàu quặng, Sản xuất phân lân, Phân lân.

III. Các hoạt động học:

B. Hoạt động thực hành

HĐ1: Làm bài tập (theo SHD)

HĐ2: Liên hệ thực tế (theo SHD)

HĐ3: Hoàn thành phiếu học tập (theo SHD)

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS các hoạt động 1,2,3:

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: giúp HS thực hiện các bài tập 1,2,3.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Giúp các bạn còn hạn chế hồn thành các bài tập.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS lựa chọn được những câu đúng về đặc điểm cảu dãy Hoàng Liên Sơn rồi viết

nhanh vào vở: a1, a3, a4.

+ HS liên hệ với thực tế, đối chiếu với những điều được học về phiên chợ vùng cao nêu

được những điểm giống và khác nhau.

+ HS hoàn thành nhanh, đúng phiếu học tập; rút ra được kết luận về mối quan hệ đơn

giản giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở Hoàng Liên Sơn.

+ Hợp tác, giúp đỡ nhau trong học tập.

- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét bằng lời.

HĐ4: Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” (theo SHD)

- Tiêu chí ĐGTX:

+ HS xếp nhanh và đúng các bộ thẻ: Khai thác quặng a-pa-tit - Làm giàu quặng - Sản

xuất phân lân - Phân lân.

+ HS tích cực tham gia chơi.

- Phương pháp: trò chơi, quan sát, vấn đáp.

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

----------------***----------------Ngày dạy: Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2018

Tốn:

BÀI 13: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG(T2)

I. Mục tiêu:

- TĐ: Tích cực học tập.

- NL: Vận dụng thực hiện các bài toán liên quan đến tìm số trung bình cộng trong cuộc

sống.

- HSKT: Tìm được số trung bình cộng của nhiều số.

II. Đồ dùng dạy học: SHD, giấy trong.

III. Các hoạt động học:

A. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1,2,3,4: (theo SHD)

GV: Trương Thị Thanh Thanh7Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần tiếp sức cho HS tìm được số trung bình cộng

của nhiều số, giải được bài toán có lời văn về tìm số trung bình cộng.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: hỗ trợ các bạn trong nhóm.

- Nội dung ĐGTX:

+ HS biết tính tổng các số hạng rồi lấy tổng chia cho số số hạng khi tìm số trung bình

cộng của nhiều số.

+ HS biết tìm tổng của 2 số khi biết trung bình cộng của 2 số đó: Tổng 2 số = TBC của

2 số nhân với 2.

+ Giải được bài toán có lời văn về tìm số trung bình cộng.

+ HS thao tác nhanh, thực hiện đúng yêu cầu.

- Phương pháp: quan sát; vấn đáp.

- Kĩ thuật: n/x bằng lời.

B. Hoạt động ứng dụng (theo SHD)

- Nội dung ĐGTX:

+ Học sinh tìm được ví dụ về số trung bình cộng.

+ Giải thích được cho bố mẹ biết về cách tìm số trung bình cộng.

- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp.

- Kĩ thuật: n/x bằng lời.

Khoa học:

BẠN ĂN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐỦ CHẤT DINH DƯỠNG CHO

CƠ THỂ (T2)

I. Mục tiêu:

- Thái độ: Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Năng lực: vận dụng thực hiện chế độ ăn uống cân đối, đảm bảo phát triển toàn diện.

*HSKT: Thực hiện được các nhiệm vụ học tập ở hoạt động thực hành.

*GDKNS: Giáo dục HS thực hiện chế độ ăn uống hợp lí, lành mạnh, đầy đủ chất dinh

dưỡng; hạn chế ăn bánh kẹo, quà vặt, uống nước ngọt, nước có ga…

II. Đồ dùng dạy học: Máy chiếu

III. Các hoạt động học:

B. Hoạt động thực hành:

Hoạt động 1: Quan sát và lựa chọn (theo SHD)

- Phương án hỗ trợ:

+ HS tiếp thu còn hạn chế: hỗ trợ HS quan sát nhanh các món ăn, thức uống và lựa chọn

đúng cho 3 ngày để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

+ HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt bài tập, kể thêm được các món thức ăn, nước uống

phù hợp với điều kiện bản thân.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS quan sát nhanh và lựa chọn được các loại thức ăn, nước uống phù hợp cho 3 ngày.

+ HS giúp đỡ, hợp tác tốt với nhau.

- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2: Giới thiệu và thảo luận (theo SHD)

GV: Trương Thị Thanh Thanh8Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019- Phương án hỗ trợ:

+ HS tiếp thu còn hạn chế: Hỗ trợ các em trả lời được các câu hỏi

+ HS tiếp thu nhanh: hỗ trợ các bạn còn hạn chế trong nhóm.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS giới thiệu thực đơn 3 ngày và trả lời đúng các câu hỏi.

+ Trình bày kết quả rõ ràng, mạch lạc.

+ Tự tin, mạnh dạn nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm khác.

- Phương pháp: quan sát, trình diễn, vấn đáp gợi mở.

- Kĩ thuật: quan sát, nhận xét bằng lời.

C. Hoạt động ứng dụng (theo SHD)

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS tìm hiểu và ghi được thực đơn của gia đình trong 3-7 ngày.

+ Trình bày rõ ràng, khoa học

- Phương pháp: Vấn đáp.

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

Tiếng Việt: BÀI 5A: LÀM NGƯỜI TRUNG THỰC, DŨNG CẢM (T3)

I. Mục tiêu:

- KT: Nghe – viết đúng đoạn văn từ Lúc ấy đến ông vua hiền minh trong bài Những hạt

thóc giống.

- KN: +Viết đúng chính tả, sạch đẹp, trình bày hợp lí đoạn văn có lời của nhân vật.

+ Làm đúng bài tập điền chữ thích hợp HĐ5b.

TĐ: Rèn tính cẩn thận trong viết bài.

NL: Biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật, phát âm đúng các tiếng có vần en/eng trong

cuộc sống.

*HSKT: Nghe, viết đúng đoạn văn; trình bày rõ ràng, hợp lí.

II. Đồ dùng dạy học: SHD, giấy trong.

III. Các hoạt động dạy học:

HĐ4. Nghe - viết (Thực hiện như tài liệu)

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đúng các tiếng khó trong bài: luộc

kĩ, dõng dạc, truyền ngôi. Lưu ý những chữ cần viết hoa trong bài, viết đoạn hội thoại.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Viết đúng, đẹp đoạn viết.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Ngồi đúng tư thế viết.

+ Viết chính xác từ khó: luộc kĩ, dõng dạc, truyền ngơi.

+ Viết đúng tốc độ, đúng chính tả, chữ đều, trình bày đẹp.

+ HS phát hiện và giúp nhau sửa lỗi.

- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.

- Kĩ thuật: quan sát, phân tích và phản hồi.

HĐ5. Điền vào chỗ trống(Thực hiện như tài liệu)

- Tiêu chí đánh giá:

GV: Trương Thị Thanh Thanh9Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019+ Điền đúng: chen chân, leng keng, màu đen, khen em.

+ Trả lời nhanh, rõ ràng, chính xác.

- Phương pháp: quan sát, gợi mở vấn đáp.

- Kĩ thuật: quan sát, phân tích và phản hồi, nhận xét bằng lời.

HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cho bố mẹ xem bài viết của em ở lớp hơm nay.

- Tiêu chí ĐGTX:

+ HS trao đổi với phụ huynh về bài viết.

- Phương pháp: vấn đáp.

- Kĩ thuật: phỏng vấn nhanh, nhận xét bằng lời.

Tiếng Việt: BÀI 5B: ĐỪNG VỘI TIN NHỮNG LỜI NGỌT NGÀO (T1)

I. Mục tiêu:

KT: - Biết đọc bài thơ lục bát với giọng vui, dí dỏm.

- Hiểu từ: đon đả, dụ, hồn lạc phách bay.

- Hiểu ND: Trả lời được 4 câu hỏi trong tài liệu học; qua đó hiểu được nội dung ý

nghĩa của bài: Khuyên con người hãy cảnh giác, thông minh như Gà Trống, chớ tin

những lời lẽ ngọt ngào của kẻ xấu như Cáo.

KN: - Đọc diễn cảm toàn bài – thể hiện được tâm trạng và tính cách các nhân vật.

TĐ: Hứng thú tham gia các hoạt động học.

NL: - Rèn luyện tư duy phản biện giữa xấu – tốt, bày tỏ thái độ của mình trước những

kẻ gian xảo, lừa lọc.

*HSKT: Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ, cuối mỗi

dòng thơ. Nhắc lại được nội dung, ý nghĩa của bài đọc.

II. Đồ dùng dạy học: Máy chiếu.

III. Các hoạt động dạy học:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

HĐ1: Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài thơ (thực hiện theo tài liệu)

HĐ2: Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa (thực hiện theo tài liệu)

HĐ3: Cùng luyện đọc (thực hiện theo tài liệu)

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS cho cả 3 hoạt động :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS luyện thêm cách ngắt nghỉ, cách đọc

các từ khó: vắt vẻo, lõi đời, … Hiểu được nghĩa của từ: đon đả, dụ, hồn lạc phách bay.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cách đọc diễn cảm, phân biệt lời Cáo, Gà

Trống và lời dẫn chuyện.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý.

+ Đọc trơi chảy lưu loát; giọng đọc vui, dí dỏm.

+ Giải thích được nghĩa của các từ trong bài.

+ PP: vấn đáp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

HĐ4: Thảo luận, trả lời câu hỏi (theo tài liệu)

GV: Trương Thị Thanh Thanh10Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS trả lời được các câu hỏi.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Trả lời tốt các câu hỏi, giúp đỡ các bạn trong nhóm.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS hiểu nội dung bài đọc trả lời được 4 câu hỏi trong bài:

* Câu 1: Cáo đon đả mời Gà Trống xuống đất để báo cho Gà Trống biết tin tức mới: từ

nay mn lồi đã kết thân. Gà hãy xuống để Cáo hơn Gà tỏ bày tình thân.

* Câu 2: Gà biết sau những lời ngon ngọt ấy là ý định xấu xa của Cáo: muốn ăn thịt

Gà.

* Câu 3: Chọn b.

* Câu 4: Chọn c.

+ Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu của mình.

+ PP: vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét bằng lời,

HĐ6: Đọc phân vai, học thuộc lòng đoạn đầu hoặc hai đoạn cuối (theo tài liệu)

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS phân vai và giọng đọc thể hiện được: Gà Trống thông minh, ăn nói ngọt ngào mà

hù dọa được Cáo. Cáo tinh ranh, xảo quyệt, giả giọng thân thiện vẫn mắc lỡm Gà, phải

hồn lạc phách bay bỏ chạy.

+ Học thuộc lòng đoạn thơ ngay tại lớp.

+ HS tự tin, mạnh dạn đọc phân vai, đọc thuộc lòng trước lớp.

+ PP: quan sát, vấn đáp, trình diễn.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đọc bài vừa học cho bố mẹ nghe.

- Tiêu chí ĐGTX:

+ HS tự tin thể hiện lại bài thơ trước người thân.

+ Đọc hay, trôi chảy.

- Phương pháp: vấn đáp.

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

Khoa học:CẦN ĂN THỨC ĂN CHỨA CHẤT ĐẠM, CHẤT BÉO NHƯ

THẾ NÀO ĐỂ CƠ THỂ KHỎE MẠNH?I. Mục tiêu:

- Thái độ: u thích mơn học.

- Năng lực: vận dụng thực hiện chế độ ăn cân đối, ăn nhiều cá hơn ăn các loại thịt.

*HSKT: Nêu to, rõ cách sử dụng thức ăn chứa chất đạm, chất béo để cơ thể phát triển

khỏe mạnh.

II. Đồ dùng dạy học: Máy ảnh.

III. Các hoạt động học :

A. Hoạt động cơ bản:

Hoạt động 1: Liên hệ thực tế (theo SHD)

- Phương án hỗ trợ:

GV: Trương Thị Thanh Thanh11Trường Tiểu học Cam thủyNăm học: 2018 - 2019+ HS tiếp thu còn hạn chế: giúp đỡ HS nêu được một số thức ăn chứa nhiều chất đạm,

chất béo thường được sử dụng hằng ngày.

+ HS tiếp thu nhanh: Trả lời tốt các câu hỏi.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS liên hệ với thực tế cuộc sống và trả lời đúng câu hỏi.

+ HS hứng thú, khơi gợi được động cơ học tập của các em.

- Phương pháp: Vấn đáp.

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2, 3, 4: Quan sát, đọc và trả lời (theo SHD)

- Phương án hỗ trợ:

+ HS tiếp thu còn hạn chế: giúp các em quan sát, đọc và trả lời được các câu hỏi.

+ HS tiếp thu nhanh: hỗ trợ các bạn tiếp thu còn hạn chế trong nhóm.

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS quan sát, đọc nhanh thông tin và trả lời đúng các câu hỏi.

+ HS giải thích được vì sao cần ăn phối hợp chất đạm, chất béo có nguồn gốc động vật

và thực vật.

+ HS nêu được tầm quan trọng của việc ăn cá.

+ Tự tin, mạnh dạn trình bày ý kiến bản thân.

- Phương pháp: quan sát, vấn đáp gợi mở.

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

B. Hoạt động thực hành (theo SHD)

Hoạt động 1: Làm việc với phiếu học tập (theo SHD)

Hoạt động 2: Quan sát, lựa chọn và trao đổi (theo SHD)

Hoạt động 3: Viết vào vở (theo SHD)

- Phương án hỗ trợ:

+ HS tiếp thu còn hạn chế: giúp HS thực hiện được các nhiệm vụ học tập ở hoat động

thực hành.

+ HS tiếp thu nhanh: giúp HS tiếp thu còn hạn chế thực hiện nhiệm vụ.

- Tiêu chí ĐGTX:

+ HS củng cố kiến thức vừa được học và phân loại đúng các thức ăn, đồ uống có nguồn

gốc động vật, thực vật.

+ HS lựa chọn nhanh và phân loại đúng 3 loại thức ăn có chất béo từ động vật, thực vật.

+ HS tự tin đưa ra ý kiến bản thân về các loại thức ăn phù hợp với mình rồi viết nhanh,

đúng vào vở.

- Phương pháp: quan sát, vấn đáp gợi mở,

- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, n/x bằng lời.

C. Hoạt động ứng dụng: (theo SHD)

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS kể và phân loại được một số thức ăn em được ăn hằng ngày có chứa chất đạm có

nguồn gốc động vật, thực vật.

- Phương pháp: Vấn đáp.

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

GV: Trương Thị Thanh Thanh12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TUẦN 05 (Từ ngày 24/9 đến 28/9 ngày)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×