Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Mở rộng các chiến dịch Marketing, PR mạnh hơn chuyên nghiệp hơn các doanh nghiệp khác. Nếu doanh nghiệp có thể tổ chức những invent để marketing cho các sản phẩm của mình thì đây chính là cách làm có hiệu quả và tác dụng cao và làm nền để PR cho doanh n

- Mở rộng các chiến dịch Marketing, PR mạnh hơn chuyên nghiệp hơn các doanh nghiệp khác. Nếu doanh nghiệp có thể tổ chức những invent để marketing cho các sản phẩm của mình thì đây chính là cách làm có hiệu quả và tác dụng cao và làm nền để PR cho doanh n

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG

3.1. Sản phẩm

3.1.1. Sản phẩm cho khối doanh nghiệp

Các sản phẩm phục vụ cho khối doanh nghiệp gồm có:

- Phần mềm kế tốn doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2012: Hơn

20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc đang sử dụng. Phần mềm kế toán đầu tiên cho

phép làm việc Online, tiên phong xu hướng phần mềm như một dịch vụ (SaaS =

Software as a Service) tại Việt Nam. Cập nhật nhanh nhất các Nghị định, Thông tư

mới nhất, giúp doanh nghiệp tự tạo và in hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

- Phần mềm nhân sự MISA HRM.NET 2012: Phát triển hoàn toàn trên nền

tảng web, ứng dụng công nghệ Silverlight. Giúp chuyên nghiệp hóa tồn bộ cơng

tác nhân sự. Chi phí thấp, khơng cần cài đặt hay bảo trì sản phẩm

- Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008: Phát triển

trên nền tảng web, ứng dụng công nghệ Silverlight của Microsoft. Hỗ trợ các quyết

định kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp, là công cụ tác nghiệp hàng ngày của

nhân viên marketing, bán hàng và tư vấn hăm sóc khách hàng. Không hề thua kém

bất kỳ giải pháp CRM nào của nước ngồi về tính năng, cơng nghệ nhưng chi phí

thấp hơn vài chục lần.

Phần mềm quản lý hóa đơn MISA Invoice publisher 2012

- Dịch vụ chứng thực chữ ký số

3.1.2. Sản phẩm cho khối hành chính sự nghiệp

- Phần mềm kế tốn hành chính sự nghiệp MISA mimosa.NET 2012: Được

phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET. Thân thiện, dễ sử

dụng, độ bảo mật cao. Cập nhật nhanh nhất các chế độ tài chính, kế tốn.

- Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2012: Là phần mềm kế tốn

dành riêng cho các đơn vị hành chính cấp xã, phường trên phạm vi cả nước. Phầnmềm dễ sử dụng, phù hợp với kế toán cấp cơ sở. Đảm bảo tốt các nghiệp vụ kế tốn

của cơng tác hạch toán với độ bảo mật cao

- Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường MISA Bamboo.NET X1

2012: Được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft .NET và tích

hợp với nhiều tính năng ưu việt, MISA Mimosa.NET X1 2010. Là phần mềm tổng

hợp báo cáo tài chính cấp ngành, góp phần tự động hóa tồn bộ q trình tổng hợp

báo cáo tài chính, tạo ra sự thuận tiện cho đơn vị trong việc sử

dụng sản phẩm.

- Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính HCSN MISA Mimosa.NET X1 2012

- Phần mềm kế toán thi hành án MISA Panda.NET 2011

- Phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN

3.1.3. Dịch vụ

Ngồi ra với mục đích đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng, MISA

tiếp tục cung cấp các dịch vụ phần mềm bao gồm đào tạo tập trung, đào tạo theo

nhu cầu tại đơn vị, gói dịch vụ hỗ trợ tại trỗ trong quá trình sử dụng.

Các phần mềm này là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị hành chính sự

nghiệp cũng như các doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, lập

báo cáo, quản lý thong tin khách hàng, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức trong

các khâu, tiết kiệm chị phí, đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ.

3.1.4. Đánh giá mức độ sẵn sàng cho TMĐT của sản phẩm

Các sản phẩm của Misa là các sản phẩm số hóa, các sản phẩm hỗ trợ các doanh

nghiệp ứng dụng TMĐT và hoạt động kinh doanh nên rất phù hợp hay rất sẵn sàng

với việc ứng dụng TMĐT

Hơn 80% đội ngũ nhân viên của công ty ở độ tuổi dưới 30 tuổi và có trình độ

đại học nên có khả năng nắm bắt các kiến thức mới nhanh và đầy sáng tạo, có thểdễ dàng áp dụng cơng nghệ thông tin vào công việc và làm việc trong mơi trường

TMĐT.

Cơng ty đã có website bán hàng trực tuyến, các sản phẩm đã được thiết kế để

có thể dễ dàng download trực tuyến, hầu hết các hoạt động của công ty đều ứng

dụng TMĐT. Với lợi thế là công ty kinh doanh các sản phẩm số phục cụ cho hoạt

động của doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, MISA hồn tồn có đủ

tiềm lực và khả năng ứng dụng TMĐT cho hoạt động kinh doanh của mình. Do

vậy, mức độ sẵn sàng cho TMĐT của sản phẩm là rất cao.

Và thực tế, MISA đã ứng dụng TMĐT vào việc bán phần mềm qua mạng, tất

cả các khâu từ quảng bá giới thiệu, bán hàng, thanh toán, hỗ trợ đều được thực hiện

trực tuyến.

3.2. Thị trường

3.2.1. Phân đoạn theo thị trường DN

Với đặc thù là kinh doanh các sản phẩm phần mềm như: Phần mềm kế toán,

phần mềm quản trị nhân lực, phần mềm quản trị quan hệ khách hàng, phần mềm in

hóa đơn, dịch vụ chứng thực chữ ký số,… nên mơ hình kinh doanh chủ yếu của

MISA là B2B và B2G.

Các phân đoạn thị trường chủ yếu của MISA là:

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Khối hành chính sự nghiệp: trường học, bệnh viện, cơ quan, xã, phường,….

3.2.2 Lựa chọn và Định vị sản phẩm

- Với phân đoạn thị trường là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung phát

triển hai sản phẩm chủ chốt là phần mềm kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA

SME.NET 2012 và phần mềm quản trị Nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012,

phần mềm quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET cùng với các chính sách

hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhu: miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ, miễn phí sử dụngnam dầu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, liên tục mở các khóa tập huấn định kỳ,

tổ chức nhiều hội thảo trao dổi kinh nghiệm về kế toán và quyết toán thuế...

- Các sản phẩm phần mềm cho khối Hành chính sự nghiệp ln là thế mạnh

và chiến tỷ trọng doanh số cao của MISA hiện nay, bao gồm MISA Mimosa.NET

và MISA Bamboo.NET. Năm 2011, MISA dã cho phát triển thêm nhiều giải pháp

trọn gói cho tồn ngành.

Trong thời gian tới, MISA định hướng xây dựng các phần mềm theo mơ hình

hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture). Với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ

của Internet, các ứng dụng trực tuyến (online) có nhiều thế mạnh nổi trội như có thể

làm việc ở bất cứ đâu, khơng phải cài đặt, nâng cấp, bảo trì... mà tất cả đều do nhà

cung cấp dịch vụ thực hiện, người dùng chỉ phải trả phí thuê hàng năm cho các dịch

vụ mà không phải đầu tư máy chủ và cơ sở hạ tầng. Từ năm 2012 và về sau, MISA

chú trọng đầu tư phát triển các ứng dụng theo mơ hình này với các sản phẩm như

MISA SME.NET 2012, MISA HRM.NET 2012, MISA CRM.NET 2012, Đại lý

Thuế trực tuyến, Phần mềm quản lý tài sản ….đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh

những năm tiếp theo nắm chắc thành cơng.3.3. Phân tích chuỗi giá trị của MISA

Cấu trúc hạ tầng của DNHoạt

động

bổ trợG

I(tài chính – kế tốn, luật pháp – chính quyền, hệ thống thông tin, quản lý chung)Quản trị nguồn nhân lựcÁ(Tuyển mộ,

huấntriển

luyện,

phát nghệ

triển, trả lương)

Phát

côngT

R(Phát triển và thử nghiệm

sản

nghiên cứu marketing,,,)

Quản

trị phẩm,

Thu mua

(Khâu thanh tốn Ngun vật liệu, hàng hóa dịch vụ)Hậu cần

đâu vào(chọn dữ liệu,

tồn trữ nguyên

vật liệu, trả

hàng cho nhà

cung ứng)Vận hành

(sản xuất,

đóng gói, lắp

ráp, kiểm tra,

bảo dưỡng

thiết bị)Hậu cần

đầu ra(tồn trữ, bảo

quản hàng hóa,

phân phối và xử

lý đơn hàng)Marketing

& bán hàng

(4Ps)GDịch vụNsau bán(Lắp đặt, hỗ trợ

khách hàng,

sửa chữa sản

A

phẩm)

IĂ

TGHoạt động cơ bản3.3.1. Hậu cần đầu vào

Hệ thống mạng, máy tính, các thiết bị cơng nghệ phục vụ cho quá trình

nghiên cứu, phát triển và viết phần mềm, …

3.3.2. Hậu cần đầu ra

Khách hàng MISA hướng tới là tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất

kinh doanh và có nhu cầu sử dụng các phần mềm về kế toán, quản trị nhân sự, quản

lý quan hệ khách hàng, ….

Với các đơn vị hành chính sự nghiệp như các trường học, bênh viện, các

phòng ban các cấp chính quyền, …. đó là các phần mềm kế tốn, báo cáo tài chính,

quản lý thơng tin, quản lý tài sản,…

Bên cạnh đó, hướng tới đối tượng doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp,

MISA cung cấp các gói dịch vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng và triển khai hệ thống

các phần mềm.3.3.3. Marketing và bán hàng

Các sản phẩm phần mềm của MISA được bán hồn tồn thơng qua kênh trực

tuyến. Khách hàng có thẻ mua hàng trên website, thanh tốn và download sản

phẩm về. Hoặc liên hệ qua điện thoại để nhân viên MISA thực hiện mua sản phẩm

trực tuyến cho khách hàng.

Hiện nay, MISA đang thực hiện một số hình thức marketing online như SEO,

google adwords, email marketing, …. nhằm tăng khách hàng cũng như doanh thu.

3.3.4. Dịch vụ sau bán

Sau khi cung cấp dịch vụ, MISA thực hiện triển khai và đào tạo, hướng dẫn

sử dụng cho các đơn vị. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tốt như:

miễn phí cho các doanhnghiệp nhỏ, miễn phí sử dụng năm đầu cho các doanh

nghiệp khởi nghiệp, liên tục mở các khóa tập huấn định kỳ, tổ chức nhiều hội thảo

trao đổi kinh nghiệm về kế tốn và quyết tốn thuế...

Bên cạnh đó, MISA còn hỗ trợ khách hàng thông qua nhiều kênh như hỗ trợ

qua điện thoại; hỗ trợ thông qua phần mềm TeamViewer, nhân viên tư vấn của

MISA có thể dễ dàng nhìn thấy màn hình và thao tác trực tiếp trên máy tính của

khách hàng (trong giới hạn cho phép) để chỉnh sửa ngay các vướng mắc mà khách

hàng gặp phải. Điều kiện là máy tính của khách hàng cũng phải cài đặt phần mềm

này.

Ngồi ra, khách hàng có thể trao đổi, gửi ý kiến thắc mắc thông qua forum

của công ty. Tại đây, khách hàng có thể tải các hướng dẫn sử dụng các phần mềm,

thơng tin các khóa đào tạo, hoặc gửi câu hỏi, thắc mắc để được nhân viên MISA

giải đáp hoặc các thành viên trên diễn đàn giải đáp. Nếu khó khăn trong việc tiếp

cận các nguồn trên, hệ thống văn phòng MISA tại các tinht cũng là một kênh để

phục vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất.3.3.5. Cấu trúc hạ tầng

Do yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, viết ứng dụng, phần mềm cũng như

hoạt động mua bán, trao đổi trực tuyến, nên hệ thống máy tính, mạng, hệ thống

thông tin nội bộ là điều kiện tiên quyết đối với cơ sở hạ tầng.

3.3.6. Quản trị nguồn nhân lực

MISA đã xây dựng được một đội ngũ trẻ, có trình độ cao và ln tràn đầy

nhiệt huyết. Các sản phẩm của MISA chính là kết tinh của trí tuệ và sức trẻ. Thành

quả của MISA là công sức của cả một tập thể cán bộ, nhân viên đoàn kết một lòng

phấn đấu và cống hiến vì sự phát triển chung.

Tính đến 31/12/2011, tồn Cơng ty có 662 lao động.Với đặc thù là hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cơng nghệ cao,

đòi hỏi sự nắm bắt các kiến thức mới nhanh và đầy sáng tạo, cơ cấu nhân sự của

MISA có hơn 80% nhân viên trong độ tuổi trẻ (dưới 30 tuổi), đó là một thế mạnh

của công ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Mở rộng các chiến dịch Marketing, PR mạnh hơn chuyên nghiệp hơn các doanh nghiệp khác. Nếu doanh nghiệp có thể tổ chức những invent để marketing cho các sản phẩm của mình thì đây chính là cách làm có hiệu quả và tác dụng cao và làm nền để PR cho doanh n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×