Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 -2019II. Chuẩn bị ĐD DH:

GV: SHD, chữ mẫu

HS: SHD,vở,Bảng con

III. Hoạt động học

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

HĐ4,5 Viết chính tả (Nhất trí với TLHDH)

* Tiêu chí: Viết đúng các từ dễ viết sai: nhìn, xt xoa, xích lơ, dìu, q quắt, mếu máo,

xin lỗi,.. Nắm được quy tắc sau dấu chấm và tên riêng phải viết hoa

* Phương pháp: viết, vấp đáp

* Kỹ thuật: viết, nhận xét

- HS còn hạn chế: Giúp HS còn hạn chế củng cố đoạn viết, cách trình bày, luyện từ khó

nghe-viết đúng chính tả đoạn văn trong bài trận bóng dưới lòng đường . Chữ viết đúng

mẫu chữ quy định. Trình bày sạch sẽ.

- HSHTT: Viết đẹp, đúng và dò lỗi cho các bạn HS còn hạn chế .

HĐ6: Tìm từ ngữ có vần iên/iêng. (Nhất trí với TLHDH)

* Tiêu chí: Điền và tìm đúng các từ ngữ có vần iên/iêng

giếng, kiến

* Phương pháp: vấn đáp

* Kỹ thuật: viết, nhận xét

IV. Hoạt động ứng dụng:

Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình: ghi

tìm thêm các từ ngữ có vần iên/iêng

- Tiêu chí đánh giá: tìm và nêu thêm được các từ ngữ có vần iên/iêng

- Phương pháp: vấn đáp

- Kỹ thuật : nhận xét bằng lời.TIẾNG VIỆT: BÀI 7C:VÌ SAO MỌI NGƯỜI, MỌI VẬT BẬN MÀ VUI? (T1)

I. Mục tiêu:

-KT: Đọc và hiểu bài thơ Bận. Thuộc một số câu thơ trong bài.

- KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi câu

- TĐ:Biết làm những việc đem lại niềm vui cho cuộc đời.

- NL:vận dụng kể làm những việc phù hợp với bản thân

* THKNS

- Tự nhận thức. Lắng nghe tích cực.

II.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: TLHDH

HS: TLHDH, vở

III. Hoạt động học

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢNGV : Nguyễn Văn Sáu15Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 -2019HĐ1. Hoi-đáp(Nhất trí như TLHDH)

* Tiêu chí: Kể được cho bạn nghe những việc em làm trong ngày

* Phương pháp: vấn đáp

* Kỹ thuật:Trình bày miệng

HĐ2. Nghe thầy cô đọc bài: Nghe thầy/cô đọc bài

HĐ3. Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa(Nhất trí như TLHDH)

* Tiêu chí: Đọc và nêu đúng nghĩa của các từ, trình bày rõ ràng

* Phương pháp: vấp đáp

* Kỹ thuật: trình bày miệng

HĐ4,5. Luyện đọc(Nhất trí như TLHDH)

* Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và

giữa các cụm từ.

* Phương pháp: vấn đáp

* Kỹ thuật: trình bày miệng

- HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng, từ: vẫy gió, ánh sáng, lửa,

ngắt nghỉ đúng câu, đoạn,bài và hiểu một số từ ngữ, nắm ND bài thơ.

-HSHTT: Tiếp cận giúp các em trôi chảy và đọc diễn cảm bài thơ và hiểu được bài thơ

HĐ6. Trả lời câu hỏi"(Nhất trí với TLHDH)

* Tiêu chí: Trả lời được câu hỏi: bài thơ muốn nói : Mọi người, mọi vật và cả em bé đều

bận rộn làm những công việc có ích, đem lại niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời. Trình bày

mạch lạc

* Phương pháp: Vấn đáp

* Kỹ thuật: nhận xét bằng lời

* TH:

-Mọi người ai cũng làm việc thì cơng việc thế nào? Em giúp bố mẹ những cơng

việc gì?Khi em hồn thành các cơng việc bố mẹ giao cảm thấy như thế nào?

IV. Hoạt động ứng dụng:Đọc bài thơ Bận đi học cho người thân nghe

- Tiêu chí: Đọc đúng, lưu lốt bài thơ

- Phương pháp: Vấn đáp

- Kĩ thuật: Trình bày miệng

Ngày dạy: Thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018

TOÁN:

GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN (T2)

I.Mục tiêu:

- KT: Em biết cách gấp một số lên nhiều lần và vận dụng vào giải toán

- KN: thực hiện tính được kết quả các phép tính gấp một số lên nhiều lần

- TĐ: phân biệt được gấp lên một số lần

- NL: vận dụng vào giải toán

II.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: TLHDH,BP,MC, MTGV : Nguyễn Văn Sáu16Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 -2019HS: SHD, vở

III. Hoạt động học

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

HD1,2,3,4,5. Tính, giải tốn(Nhất trí với TLHDH)

* Nội dung: tìm được kết quả gấp được một số lên mấy lần, vận dụng giải đúng bài toán

liên quan

* Phương pháp: viết, vấn đáp

* Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét

- HS còn hạn chế:

Giúp HS vận dụng quy tắc gấp một số lên nhiều lần( lấy số đó

nhân với số lần) để điền vào ơ trống, tính và giải tốn có lời văn.

BT1: muốn gấp 2 lên 2 lần ta làm như thế nào? ( lấy 2 x 2).Tương tự làm như các

bài khác.

Bài 2: Giải toán: Bài tốn cho biết gì? Hỏi gì? Thuộc dạng tốn gì?nêu cách làm?

Bài 4: Thực hiện nhân từ đâu?

- HSHTT: Bt bổ sung

Bài 1: Lan năm nay 8 tuổi, tuổi bố gấp 5 lần tuổi Lan. Hỏi Bố năm nay bao nhiêu

tuổi?

IV.Hoạt động ứng dụng:

Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình: Giải

bài tốn ứng dụng

- Nội dung ĐG : + giải đúng được bài toán

+ Tự tin, mạnh dạn khi trình bày trước mọi người

- Phương pháp : Vấn đáp.

- Kỹ thuật : Nhận xét bằng lời.

TIẾNG VIỆT:

BÀI7C:VÌ SAO MỌI NGƯỜI, MỌI VẬT BẬN MÀ VUI? (T2)

I. Mục tiêu:

- KT: - Nhận biết hình ảnh so sánh.Viết đúng những từ ngữ có vần iên/iêng.Viết đúng từ

ngữ có vần en/oen

- KN: Thực hiện nêu được hình ảnh so sánh.Viết đúng những từ ngữ có vần iên/iêng.Viết

đúng từ ngữ có vần en/oen

- TĐ: Có ý thức đọc và viết đúng

- NL:vận dụng nêu được các từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh.

II.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: TLHDH

HS: TLHD,vở

III. Hoạt động học

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

HĐ1. Đọc thuộc thơ(Nhất trí như TLHDH)

* Tiêu chí: đọc thuộc được 1-2 khổ thơ

* Phương pháp: vấn đáp

* Kỹ thuật: nhận xétGV : Nguyễn Văn Sáu17Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 -2019HĐ 2. Tìm hình ảnh so sánh(Nhất trí như TLHDH)

* Tiêu chí: tìm đúng các hình ảnh so sánh trong các câu đã cho

a) Trẻ em như búp trên cành

b) Ngôi nhà như trẻ nhỏ

c) Cây pơ-mu im như người lính canh

d) Bà như quả ngọt chín rồi

* Phương pháp: viết, vấn đáp

* Kỹ thuật: viết, nhận xét

- HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp tìm ra được các hình ảnh so sánh trong các câu thơ

đã cho.

- HSHTT: Đặt một câu có hình ảnh so sánh?

HĐ 3,4. Tìm từ viết đúng(Nhất trí như TLHDH)

* Tiêu chí: Viết đúng những từ ngữ có vần en/oen

* Phương pháp: viết, vấn đáp

* Kỹ thuật: viết, nhận xét

- HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp HS biết chọn và ghép từ đúng các từ chứa vần

en/oen

- -HSHTT: Tìm thêm 2 từ chứa vần en/oen

IV. Hoạt động ứng dụng

Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình:

chia sẻ các từ tìm được với người thân

- Nội dung ĐG : HS chia sẻ các từ tìm được với người thân

- Phương pháp : Vấn đáp.

- Kỹ thuật : Nhận xét bằng lời

Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018

BẢNG CHIA 7 (T1)TOÁN:

I. Mục tiêu:

- KT: Em Học thuộc bảng chia 7.

- KN: Thực hiện được các phép chia sử dụng bảng chia 7

- TĐ: Tính tốn cẩn thận

- NL: Vận dụng bảng chia 7 vào thực hành

II.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: TLHDH, Bộ học Tốn

HS: SHD,vở, các tấm thẻ có 7 chấm tròn

HS: SHD, vở

III. Hoạt động học

( ĐC: HĐ 1 của HĐCB đưa lên làm HĐ khởi động cho tiết học)

* HĐ khởi động (Nhất trí như TLHDH)

- Quản trò lên tổ chức trò chơi đố bạn ơn lại bảng nhân 7

- Chia sẻ sau trò chơiGV : Nguyễn Văn Sáu18Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 -2019* Nội dung: nêu đúng các phép nhân trong bảng nhân 7

* Phương pháp:trò chơi

* Kỹ thuật:trò chơi

HĐ2,3: Lập bảng chia 7(Nhất trí như TLHDH)

* Tiêu chí: thao tác được và lập đúng các phép chia trong bảng chia 7

* Phương pháp:tích hợp

* Kỹ thuật:thực hành, trả lời bằng miệng

- HS còn hạn chế: Giúp HS dựa trên bảng nhân 7 và lập được bảng chia 7,học thuộc

bảng chia 7, nắm được mối quan hệ giữa bảng chia và bảng nhân 7.

- HSHTT: Nắm và nêu được đặc điểm của bảng chia 7

HĐ4: Tính nhẩm (Nhất trí như TLHDH)

* Nội dung: nêu đúng kết quả các phép chia

* Phương pháp:vấn đáp

* Kỹ thuật:nhận xét bằng lời

IV. Hoạt động ứng dụng;

Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình: chia

sẻ bảng chia 7

- Nội dung ĐG : + HS đọc đúng bảng chia 7

- Phương pháp : Vấn đáp.

- Kỹ thuật : Nhận xét bằng lời.TIẾNG VIỆT:

BÀI 7C:VÌ SAO MỌI NGƯỜI, MỌI VẬT BẬN MÀ VUI? (T3)

I. Mục tiêu:

-KT: Kể lại được câu chuyện Khơng nỡ nhìn

_KN: thực hiện Kể lại được câu chuyện Khơng nỡ nhìn

- TĐ:Biết tổ chức cuộc họp

- NL:vận dụng tổ chức các cuộc họp; trao đôỉ một vấn đề liên quan tới trách nhiệm của

HS trong cộng đồng.

II.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: TLHDH, MT, MC

HS: TLHD,vở

III. Hoạt động học

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

HĐ6. Nghe kể chuyện Khơng nỡ nhìn

* Nội dung:

* Phương pháp: vấn đáp

* Kỹ thuật: nhận xét

HĐ7. Trả lời câu hoỉ (Nhất trí như TLHDH)

* Tiêu chí: tìm và nêu đúng các câu trả lờiGV : Nguyễn Văn Sáu19Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 -2019a) Anh gồi hai tay ơm mặt

b) Cháu nhức đầu à? Có cần dầu xoa khơng?

c) Cháu khơng nỡ nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng

d)Anh thanh niên ích kỷ/ phải nhường chỗ...

e)Phải biết văn minh nơi công cộng: bạn trai phải biết nhươngf chỗ cho bạn gái, phải

biết nhường chỗ cho những người già yếu.

* Phương pháp: viết, vấn đáp

*Kỹ thuật: viết, nhận xét

HĐ8. kể chuyện (Nhất trí như TLHDH)

* Tiêu chí: Kể được câu chuyện Khơng nỡ nhìn

* Phương pháp: vấn đáp

*Kỹ thuật: nhận xét

- HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp HS nghe, kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn và thảo

luận để tìm hiểu ND câu chuyện.

- HSHTT: Kể được câu chuyện hay, kêt hợp điệu bộ, cử chỉ ..,hiểu được ý nghĩa câu

chuyện và rút ra được bài học cho mình.

IV. Hoạt động ứng dụng:

Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình:

kể câu chuyện Khơng nỡ nhìn.

- Nội dung ĐG : kể được câu chuyện Khơng nỡ nhìn.

- Phương pháp : Vấn đáp.

- Kỹ thuật : Nhận xét bằng lời

ƠL TỐN:

TUẦN 6,7

I. Mục tiêu:

- KT: - Nhận biết phép chia hết phép chia có dư.Thuộc bảng chia 7 vận dụng vào tính

giá trị biểu thức và giải tốn.

-KN: Thực hiện tính được các phép tính, xác định được dạng tốn giải.Trình bày rõ ràng,

sạch đẹp

-TĐ: Có ý thức cẩn thận khi làm bài, giữ gìn sách vở.

- NL: vận dụng để giải tốn có lời văn

II.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: Vở ÔLT

HS: Vở ÔLT

III. Hoạt động học

HĐ khởi động : (Nhất trí với TLHDH)

- Nội dung ĐG : + HS nêu được phép tính chia

+ Tự tin, mạnh dạn khi trình bày.

- Phương pháp: Vấn đáp.

- Kĩ thuật : Đặt câu hỏi.

HĐ 1,2,3,4 - Ôn luyện: (Nhất trí với TLHDH).GV : Nguyễn Văn Sáu20Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 -2019* Nội dung: 1. nêu và tính đúng các phép nhân, chia, xác định tính được giá trị các biểu

thức và tìm đúng dãy số.

* Phương pháp: viết

* Kỹ thuật: viết

- HS còn hạn chế: Tiếp cận từng hoạt động

Bước đầu thuộc bảng chia 7; biết nhân, chia trong phạm vi bảng nhân 7, bảng chia 7.

Biết cách tính được giá trị các biểu thức và tìm đúng dãy số.

- HSHTT: hoàn thành các HĐ và bài tập biết phép chia hết phép chia có dư, giải tốn,

tính giá trị của biểu thức.

HĐ 5,6,7,8- Ơn luyện: (Nhất trí với TLHDH).

* Nội dung: xác định đúng dạng tốn, giải đúng bài tốn đã cho. trình bày rõ ràng;

* Phương pháp: viết

* Kỹ thuật:viết

- HS còn hạn chế: Tiếp cận từng hoạt động 6,7 về giai tốn

-HSHTT: Hồn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở HDH và hỗ trợ, giúp đỡ các bạn

chậm trong nhóm.

IV. Hoạt động ứng dụng;

Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình:

- Nội dung ĐG: giải bài tốn ứng dụng

- Phương pháp: PP tích hợp

- Kỉ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng.

THỦ CƠNG :

GẤP, CẮT DÁN BÔNG HOA (T1)

I. Mục tiêu:

- KT:Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa.

- KN: Gấp cắt ,dán bông hoa .Các cánh bơng tương đối đều nhau.

- TĐ:Có hứng thú đối với giờ học cắt hình.

- NL: gấp đẹp, đúng sản phẩm

II. Đồ dùng dạy học:

- Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh đợc gấp, cắt từ giấy màu

- Tranh quy trình gấp, cắt bơng hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh

- Giấy thủ công màu, giấy trắng làm nền. Kéo thủ công, hồ dán, bút màu

III/ Hoạt động dạy học:

1.Ơn định tổ chức: Nhóm trưởng kiểm tra dụng cụ – báo cáo chủ tịch HĐTQ – Báo cáo

GV

2. Bài mới:

A. Hoạt động cơ bản

1- Quan sát, nhận xét

GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu,

cho HS quan sát và nêu nhận xét:

- Các bông hoa có màu sắc như thế nào?

- Các cánh của bơng hoa có giống nhau khơng?GV : Nguyễn Văn Sáu21Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 -2019- Khoảng cách giữa các cánh hoa như thế nào?

Việc 1: Em quan sát hình mẫu kết hợp với SGK

Việc 2: Em trao đổi câu trả lời với bạn bên cạnh

Việc 1: Các bạn trong nhóm thảo luận và trả lời với nhau về các câu hỏi trên.

Việc2: Nhóm trưởng thống nhất các ý kiến trong nhóm và báo cáo.

- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi , các nhóm khác lắng nghe bổ

sung( khơng nhắc lại ý kiến nhóm bạn)

- Gv nhận xét và bổ sung

* Tiêu chí: nhận xét được một số bơng hoa

-Các bơng hoa có nhiều màu sắc

- Các cánh hoa giống nhau

- Khoảng cách giữa các cánh hoa đều nhau.

* Phương pháp: quan sát, vấn đáp

* Kỹ thuật: trình bày miệng

2- Hướng dẫn mẫu

- GV gợi ý về cắt, gấp bơng hoa 5 cánh: có thể ấp dụng cách gấp, cắt ngôi sao để cắt được không? Nếu được thì làm thế nào để được hình các cánh hoa như bông hoa mẫu?

Phải gấp tờ giấy ban đầu làm mấy phần để cắt được bông hoa 4 cánh, 8 cánh?

- GV liên hệ trong thực tế một số bông hoa và màu sắc của chúng

* Hướng dẫn tranh và làm mầu gấp cắt bông hoa 5 cánh theo các bước:

+B1: Cắt tờ giấy hình vng có cạnh 6 ô

+B2: Gấp để cắt bông hoa 5 cánh: cách gấp giống như gấp giấy để cắt ngôi sao 5 cánh

+B3: Vẽ đường cong như hình 1

+B4: Dùng kéo cắt lượn đường cong để được bông hoa 5 cánh.

* GV hướng dẫn cách gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh theo các bước:

+ Cắt các tờ giấy hình vng có kích thước to, nhỏ khác nhanh

+ Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau, tiếp tục gấp đôi ta được 8 phần (GV

HD tranh quy trình)

+Vẽ đường cong như hình 5b

+Dùng kéo cắt đường cong để được bơng hoa 4 cánh

Gấp đơi hình 5b được 16 phần bằng nhau. Sau đó cắt lượn theo đường cong được bơng

hoa 8 cánh.

- Gv vừa làm vừa hướng dẫn mẫu. Làm chậm từng bước

* Tiêu chí: gấp được bơng hoa đúng quy trình, đẹp mắt

* Phương pháp:thực hành

* Kỹ thuật: thực hành

B. Hoạt động thực hànhGV : Nguyễn Văn Sáu22Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 -2019- Tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh và 8 cánh.

Theo dõi và giúp đỡ những HS còn lúng túng

-Cho HS gấp, uốn nắn cho HS các thao tác khó.

* Tiêu chí: gấp được bơng hoa đúng quy trình, đẹp mắt

* Phương pháp:thực hành

* Kỹ thuật: thực hành

C.Hoạt động ứng dụng

*GV nhận xét tiết học. Nhận xét sự chuẩn bị bài, kết quả thực hành của HS

Dặn HS chuẩn bị giấy màu để học tiếp bài sau.

- Phương pháp: Vấn đáp

- Kĩ thuật: Trình bày miệng

HĐTT:

SINH HOẠT LỚP

I.Mơc tiªu:

- Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phơng hớng trong tuần

tới.

- Múa hát lại những bài hát tập thể.

* HĐ1: Đánh giá lại tình hình hoạt ộng trong tuần qua

Vic 1 : CT HĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần

qua.

Vic 2: HS phát biểu ý kiến.

Vic 3: CTHTQ nhận xét hoạt động của líp

+ Trong tuần qua lớp đã có cố gắng nhưng nề nếp vẫn chưa tốt.Việc thực hiện đồng

phục chưa đồng bộ.

+ Đến lớp chưa chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

+ Tình hình học tập đã có nhiều cố gắng tuy nhiên có một số em vẫn còn chậm

* HĐ2: Đề ra kế hoạch hoạt dộng trong tuần tới

CTHTQ đa ra một số kế hoạch trong tuần tới:

+ Chăm chỉ học tập hơn. làm bài và chuẩn bị bài đầy đủ khi đến

lớp.

+ Không nói chuyện trong giờ học, xÕp hµng ra vµo líp nhanh chãng.

Thùc hiƯn đúng trang phục.

+ Không được ăn quà vặt ,vứt rác bừa bãi

-Rèn chữ viết, giữ gìn sách vở, đồ dùng sạch sẽ, cẩn thận.

+ Phát hiện và giúp đỡ HS còn hạn chế, xây dựng đơi bạn cùng tiến.

+ Có ý thức gi gỡn trng lp sch s.

-+Tiến hành xây dựng quy ớc lớp học

* HĐ3: Sinh hot vn ngh

- Yờu cầu ban văn nghệ bắt cho lớp hát một vài bài h¸t tËp thĨ.GV : Nguyễn Văn Sáu23Trường TH Cam ThủyNăm hc : 2018 -2019- Dặn Hs về nhà tham gia những trò chơi an toàn trong ngày nghỉ.GV : Nguyn Văn Sáu24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×