Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019Bên trái có mấy hình vng?

Bên phải có mấy hình vng ?

1 hình vng so với 2 hình vng thì thế nào ?

- Giáo viên kết luận: 1 ơtơ ít hơn 2 ơtơ, 1 hình vng ít hơn 2 hình vng.Ta nói: Một bé

hơn hai và ta viết như sau 1<2.

- Làm tương tự như trên với tranh 2 con chim và 3 con chim.

Hoạt động 2 : Giới thiệu dấu”<” và cách viết

- Giới thiệu với học sinh dấu < đọc là bé

- Hướng dẫn học sinh viết vào bảng con < , 1 < 2 .

-Giáo viên sử dụng bộ thực hành

+ Nội dung ĐGTX : HS nắm được cách so sánh và biết được kí hiệu của dấu bé. Viết

đúng dấu <

+ Phương pháp: Quan sát, thực hành , vấn đáp,viết

+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời , trình bày miệng

3.HĐTH: Thực hành bài 1, 2, 3, 4.

- Giáo viên cho học sinh mở sách giáo khoa, nhắc lại hình bài học

Bài 1 : Viết dấu <

Bài 3 : Viết phép tính phù hợp với hình vẽ –Giáo viên giải thích mẫu

Bài 4 : Điền dấu < vào ơ vng.

-Giáo viên giải thích trên bảng lớp –Gọi học sinh lên nối thử – giáo viên nhận xét

-Giáo viên nhận xét sửa sai chung trên bảng lớp

+ Nội dung ĐGTX : HS nắm được kiến thức vận dụng vào hoàn thành các bài tập .HS

thực hiện đúng các yêu cầu của bài tập

+ Phương pháp: Quan sát, thực hành , vấn đáp, viết

+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, trình bày miệng

4.HDƯD :

-Dấu bé đầu nhọn chỉ về phía tay nào ? chỉ vào số nào ?

- Số 1 bé hơn những số nào

-Số 4 bé hơn số nào

- Về nhà kể cho người thân nghe những gì đã học.Tiếng Việt:Âm /d/Việc 0: Phân tích tiếng /cha/ và đưa vào mơ hình:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng /cha/.

- Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn.

- Thao tác dứt khốt, mạch lạc.

- Vẽ đúng mơ hình và đưa đúng tiếng vào mơ hình.

GV : Võ Thị Thanh Thảo5Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019- Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, đúng mẫu. Thao tác nhanh.

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /d/:

- Biết được /d/ là phụ âm.

- Phân tích được tiếng da;

- Thao tác trên mơ hình nhanh, chính xác....

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 2: Viết:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nhận biết được cấu tạo của con chữ d;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm

kết thúc, cụ thể: ..................)

- Biết viết con chữ d đúng mẫu.

- Đưa chữ d vào mơ hình tiếng.

- Tìm được nhiều tiếng có âm /d/ đứng đầu: do, dô, dạ, dẻ, dế, dở,

- Viết đúng ,đẹp ,trình bày sạch sẽ bài viết vào vở: Em tập viết

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Việc 3: Đọc:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc to, rõ ràng , phân tích đúng các chữ trên bảng lớp

- Đọc được chữ D in hoa

- Đọc đúng quy trình , đọc to , rõ ràng bài đọc trong SGK- TV1- CGD

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 4: Viết chính tả:

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khốt, chính xác.

- Viết đúng con chữ d theo mẫu. Trình bày được hai câu trong đoạn hội thoại ngắn.

Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn......

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Ô.L.T VIỆT :LUYỆN ÂM / Ch/GV : Võ Thị Thanh Thảo6Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019* Việc 0: Khởi động- Lớp trưởng điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.

- T: Theo dõi, nhận xét kết quả chơi.

* Việc 1: Luyện đọc:

- GV tổ chức cho hs đọc lại hai câu: Cả cha, cả bà ạ!/Chà chà! Cả chả cá ba ạ!

- GV – HD đọc ĐT- T- CN

- GV theo dõi nhận xét , chỉnh sửa cho HS

- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đọc đúng các câu có trong bài.

- Đọc đúng tốc độ

+ PP: quan sát, thực hành luyện tập.

+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

*Nghỉ giữa tiết: Trò chơi : Làm theo tơi nói đừng làm theo tơi làm

* Việc 2: Luyện viết

- GV tổ chức cho hs vẽ và đưa tiếng vào mơ hình rồi đọc trơn,đọc phân tích: chà,

chả.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- GV theo dõi giúp đỡ hs còn lúng túng.

- GV – HD – HS nối theo mẫu và tìm các tiếng có chứa âm /ch/ có trong bài viết vào

vở.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- GV theo dõi giúp đỡ hs còn hạn chế.

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS biết vẽ và đưa tiếng vào mơ hình rồi đọc trơn,đọc phân tích. Thao tác đúng, dứt

khốt, chính xác, nhanh.

- Biết nối theo mẫu và tìm các tiếng có chứa âm /ch/ có trong bài viết vào vở.

+ PP: viết, vấn đáp, thực hành luyện tập.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, thực hành.

Ô.L.T VIỆT :

LUYỆN ÂM /d/

* Việc 0: Khởi động

- Lớp trưởng điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.

- T: Theo dõi, nhận xét kết quả chơi.

* Việc 1: Luyện đọc:

- GV tổ chức cho hs đọc lại hai câu: Dạ, cả chả cá, cả da cá, cả cà bà ạ!

- GV - HD đọc ĐT- T- CN

- GV theo dõi nhận xét , chỉnh sửa cho HS

- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.

GV : Võ Thị Thanh Thảo7Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đọc đúng các câu có trong bài.

- Đọc đúng tốc độ

+ PP: quan sát, thực hành luyện tập.

+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

*Nghỉ giữa tiết: Hát tập thể.

* Việc 2: Luyện viết

- GV tổ chức cho hs khoanh tròn mơ hình mơ hình đúng rồi đọc trơn,đọc phân tích.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- GV theo dõi giúp đỡ hs còn lúng túng.

- GV – HD – HS viết tiếng vào ô trống và tìm các tiếng có chứa âm /d/ có trong bài

viết vào vở.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- GV theo dõi giúp đỡ hs còn hạn chế.

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS biết khoanh tròn mơ hình mơ hình đúng rồi đọc trơn,đọc phân tích.

- Thao tác đúng, dứt khốt, chính xác, nhanh.

- Biết viết tiếng vào ơ trống và tìm các tiếng có chứa âm /d/ có trong bài viết vào vở.

+ PP: viết, vấn đáp, thực hành luyện tập.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, thực hành.

Ngày dạy, thứ 4 ngày12 tháng 9 năm 2018Tiếng Việt:Âm /đ/Việc 0: Phân tích tiếng /da/ và đưa vào mơ hình:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng /da/.

- Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn.

- Thao tác dứt khốt, mạch lạc.

- Vẽ đúng mơ hình và đưa đúng tiếng vào mơ hình.

- Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, đúng mẫu. Thao tác nhanh.

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /đ/:

- Biết được /đ/ là phụ âm.

- Phân tích được tiếng đa;

- Thao tác trên mơ hình nhanh, chính xác....

+ PP: quan sát, vấn đáp

GV : Võ Thị Thanh Thảo8Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 2: Viết:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nhận biết được cấu tạo của con chữ đ;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm

kết thúc, cụ thể: ..................)

- Biết viết con chữ đ đúng mẫu.

- Đưa chữ đ vào mơ hình tiếng.

- Biết thay âm đầu đ bằng các phụ âm đã học

- Tìm và phân tích được nhiều tiếng có âm /đ/ đứng đầu: đa, đà, đá...

- Viết đúng ,đẹp ,trình bày sạch sẽ bài viết vào vở: Em tập viết

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Việc 3: Đọc:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc to, rõ ràng , phân tích đúng các chữ trên bảng lớp

- Đọc được chữ Đ in hoa

- Đọc đúng quy trình , đọc to , rõ ràng bài đọc trong SGK- TV1- CGD

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 4: Viết chính tả:

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khốt, chính xác.

- Viết đúng con chữ đ theo mẫu. Trình bày được hai câu trong đoạn hội thoại ngắn.

Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn......

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

TOÁN :LỚN HƠN , DẤU >I. MỤC TIÊU :

* KT – KN:

- Bước đầu biết so sánh số lượng.

- Biết sử dụng từ ”lớn hơn”,dấu > khi so sánh các số

*TĐ: HS u thích mơn học ,chính xác khi làm bài , giữ vở sạch sẽ.

*NL : HS vận dụng kiến thức so sánh nhanh các số trong phạm vi 5 và sử dụng dấu <,

dấu > để so sánh

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

GV : Võ Thị Thanh Thảo9Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019+ Các nhóm đồ vật, tranh như sách giáo khoa

+ Các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 dấu >

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Khởi động :

+ Hôm trước em học bài gì ?

+ Dấu bé mũi nhọn chỉ về hướng nào ?

+ Những số nào bé hơn 3 ? bé hơn 5 ?

+ 3 học sinh lên bảng làm bài tập : 2

3 ; 3

4 ; 2

5

+ Nhận xét – GTB, nêu mục tiêu

+ Nội dung ĐGTX: HS vận dụng kiến thức đã học nhận biết nhanh các số và điền < vào

chỗ chấm chính xác

+ Phương pháp: Quan sát, thực hành , vấn đáp.

+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

2. HĐCB :

Hoạt động 1 : Giới thiệu khái niệm lớn hơn

- Giáo viên treo tranh hỏi học sinh :

Nhóm bên trái có mấy con bướm ?

Nhóm bên phải có mấy con bướm ?

2 con bướm so với 1 con bướm thì thế nào ?

Nhóm bên trái có mấy hình tròn ?

Nhóm bên phải có mấy hình tròn ?

2 hình tròn so với 1 hình tròn như thế nào ?

- Làm tương tự như trên với tranh : 3 con thỏ với 2 con thỏ ,3 hình tròn với 2 hình tròn .

- Giáo viên kết luận : 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm, 2 hình tròn nhiều hơn 1 hình

tròn

Ta nói : 2 lớn hơn 1 .Ta viết như sau : 2 >1

- Giáo viên viết lên bảng gọi học sinh đọc lại

-Giáo viên viết lên bảng : 2 >1 , 3 > 2 , 4 > 3 , 5 > 4 .

Hoạt động 2 : giới thiệu dấu > và cách viết

- Giáo viên cho học sinh nhận xét dấu > ≠ < như thế nào ?

-Hướng dẫn học sinh viết dấu > vào bảng con

-Hướng dẫn viết 1 < 2 , 2 >1 , 2< 3 , 3 > 2

-Hướng dẫn học sinh sử dụng bộ thực hành

+ Nội dung ĐGTX:HS nắm được kiến thức , biết so sánh các số trong phạm vi 5, phân

biệt được dấu < , dấu > và vận dụng vào để so sánh.

+ Phương pháp: Quan sát, thực hành , vấn đáp.

+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, trình bày miệng

3.HĐTH: Thực hành bài1, 2, 3, 4

o Bài 1 : Viết dấu >

GV : Võ Thị Thanh Thảo10Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019o Bài 2 : Viết phép tính phù hợp với hình vẽ

-Giáo viên hướng dẫn mẫu. Hướng dẫn học sinh làm bài

o Bài 3 : Điền dấu > vào ô trống

-Cho học sinh nêu yêu cầu của bài

-Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh

o Bài 4 : Nối  với số thích hợp

-Giáo viên hướng dẫn mẫu

-Lưu ý học sinh dùng thước kẻ thẳng để đường nối rõ ràng

-Giáo viên nhận xét thái độ học tập của học sinh

+ Nội dung ĐGTX:HS vận dụng kiến thức đã học nhận biết nhanh các số và dấu > vào

chỗ chấm chính xác

+ Phương pháp: Quan sát, thực hành , vấn đáp , viết

+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, trình bày miệng

4.Củng cố dặn dò :

- Em vừa học bài gì ? Dấu lớn đầu nhọn chỉ về hướng nào ?

- Số 5 lớn hơn những số nào ?

- Số 4 lớn hơn mấy ? Số 2 lớn hơn mấy ?

- Nhận xét tiết học.

Ngày dạy, thứ 5 ngày13 tháng 9 năm 2018Tiếng Việt:Âm /e/Việc 0: Phân tích tiếng /đa/ và đưa vào mơ hình:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng /đa/.

- Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn.

- Thao tác dứt khốt, mạch lạc.

- Vẽ đúng mơ hình và đưa đúng tiếng vào mơ hình.

- Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, đúng mẫu. Thao tác nhanh.

- Nhắc lại đươc các chữ cái đã học:a, b, c, ch, d , đ.

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /e/

- Biết được /e/ là nguyên âm.

- Phân tích được tiếng đe;

- Thao tác trên mơ hình nhanh, chính xác....

GV : Võ Thị Thanh Thảo11Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 2: Viết:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nhận biết được cấu tạo của con chữ e;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm

kết thúc, cụ thể: ..................)

- Biết viết con chữ e đúng mẫu.

- Đưa chữ e vào phần vần của mơ hình tiếng.

- Biết thay âm đầu đ bằng các phụ âm đã học

- Tìm và phân tích được nhiều tiếng có âm /đ/ đứng đầu: đe, đè, đé, đẹ...

- Viết đúng ,đẹp ,trình bày sạch sẽ bài viết vào vở: Em tập viết

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Việc 3: Đọc:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc to, rõ ràng , phân tích đúng các chữ trên bảng lớp

- Đọc được chữ Đ in hoa

- Đọc đúng quy trình , đọc to , rõ ràng bài đọc trong SGK- TV1- CGD

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 4: Viết chính tả:

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khốt, chính xác.

- Viết đúng con chữ e theo mẫu. Trình bày được :Chè, be bé,e dè,...

- Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn......

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

TOÁN:

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :

*KT – KN :

- Biết sử dụng các dấu <, > và các từ bé hơn , lớn hơn khi so sánh 2 số

-Bước đầu biết diễn đạt sự so sánh theo hai quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn (có 2<3; 3>2)

H làm bài 1, 2 * ĐC: Bỏ bài 3

*TĐ: HS yêu thích , ham học hỏi

*NL : HS vận dụng kiến thức đã học so sánh nhanh các số trong phạm vi 5 vào cuộc sống

nhanh.

GV : Võ Thị Thanh Thảo12Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Bộ thực hành. Vẽ Bài tập 3 lên bảng phụ

+ Học sinh có bộ thực hành

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Khởi động :

+ Trong dãy số từ 1 đến 5 số nào lớn nhất ? Số 5 lớn hơn những số nào ?

+ Từ 1 đến 5 số nào bé nhất ? Số 1 bé hơn những số nào ?

+ Gọi 3 em lên bảng làm toán. 3 . 4

5 . 4

2 . 3

4 . 3

4 . 5

3 . 2

+ Học sinh nhận xét – giáo viên bổ sung

+ Nhận xét – GTB, nêu mục tiêu

+ Nội dung ĐGTX:HS vận dụng kiến thức đã học nhận biết nhanh các số và điền < , >

vào chỗ chấm nhanh , chính xác

+ Phương pháp: Quan sát, thực hành , vấn đáp, viết

+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời , trình bày miệng

2.HĐTH :

Hoạt động 1 : Học sinh thực hành bài 1, 2

Cho học sinh mở sách giáo khoa.

o Bài 1 : Điền dấu <, > vào chỗ chấm –

- Giáo viên hướng dẫn 1 bài mẫu

- Giáo viên nhận xét chung.

- Cho học sinh nhận xét từng cặp tính.

Giáo viên kết luận : 2 số khác nhau khi so sánh với nhau ln ln có 1 số lớn hơn và 1

số bé hơn ( số còn lại ) nên có 2 cách viết khi so sánh 2 số đó

Ví dụ : 3 < 4 ; 4 > 3

o Bài 2 : So sánh 2 nhóm đồ vật ghi 2 phép tính phù hợp

- Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài

- Hướng dẫn mẫu

- Cho học sinh làm vào vở

- Giáo viên nhận xét 1 số bài làm của học sinh

* Bài 3:

Tổ chức thành trò chơi “Nối nhanh nối đúng”

Nêu cách chơi ,luật chơi ,thời gian

Tổ chức 2 đội : nam và nữ

Huy động kết quả ,phân thắng thua , tuyên dương

+ Nội dung ĐGTX:HS nắm được kiến thức và cách so sánh giữa hai số.Ghi nhớ quy tắc

khi so sánh có 2 cách viết.Vận dụng vào làm bài

+ Phương pháp: Quan sát, thực hành , vấn đáp, viết

+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, trình bày miệng

3.Củng cố dặn dò :

GV : Võ Thị Thanh Thảo13Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019- Em vừa học bài gì ?

(Khi so sánh 2 số khác nhau ta dùng dấu > <để so sánh)

- Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.

Ngày dạy, thứ 6 ngày14 tháng 9 năm 2018Tiếng Việt:Âm /ê/Việc 0: Phân tích tiếng /đe/ và đưa vào mơ hình:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng /đê/.

- Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn.

- Thao tác dứt khốt, mạch lạc.

- Vẽ đúng mơ hình và đưa đúng tiếng vào mơ hình.

- Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, đúng mẫu. Thao tác nhanh.

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /ê/

- Biết được /ê/ là nguyên âm.

- Phân tích được tiếng đê;

- Thao tác trên mơ hình nhanh, chính xác....

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 2: Viết:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nhận biết được cấu tạo của con chữ ê;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm

kết thúc, cụ thể: ..................)

- Biết viết con chữ ê đúng mẫu.

- Đưa chữ ê vào phần vần của mơ hình tiếng.

- Biết thay âm đầu đ bằng các phụ âm đã học

- Tìm và phân tích được nhiều tiếng có âm /đ/ đứng đầu: đe, đè, đé, đẹ...

- Viết đúng ,đẹp ,trình bày sạch sẽ bài viết vào vở: Em tập viết

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Việc 3: Đọc:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc to, rõ ràng , phân tích đúng các chữ trên bảng lớp

- Đọc được chữ Đ in hoa

GV : Võ Thị Thanh Thảo14Trường TH Cam ThủyNăm học : 2018 – 2019- Đọc đúng quy trình , đọc to , rõ ràng bài đọc trong SGK- TV1- CGD

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 4: Viết chính tả:

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.

- Viết đúng con chữ e theo mẫu. Trình bày được :dê,be, dế,đe

- Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn......

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Ô.L.T VIỆT

LUYỆN ÂM / đ/

* Việc 0: Khởi động

- Lớp trưởng điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.

- T: Theo dõi, nhận xét kết quả chơi.

* Việc 1: Luyện đọc:

- GV tổ chức cho hs đọc lại hai câu: - Ca đá à? - Dạ, ca đá ba ạ!

- GV - HD đọc ĐT- T- CN

- GV theo dõi nhận xét , chỉnh sửa cho HS

- GV theo dõi giúp đỡ HS còn hạn chế

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đọc đúng các câu có trong bài.

- Đọc đúng tốc độ

+ PP: quan sát, thực hành luyện tập.

+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

*Nghỉ giữa tiết: Hát tập thể.

* Việc 2: Luyện viết

- GV tổ chức cho hs vẽ và đưa tiếng vào mô hình: đá, đã rồi đọc trơn,đọc phân tích.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- GV theo dõi giúp đỡ hs còn lúng túng.

- GV – HD – HS viết tiếng vào ô trống và điền âm / đ/ vào chỗ trống.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- GV theo dõi giúp đỡ hs còn hạn chế.

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS biết khoanh tròn mơ hình mơ hình đúng rồi đọc trơn,đọc phân tích.

- Thao tác đúng, dứt khốt, chính xác, nhanh.

GV : Võ Thị Thanh Thảo15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×