Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Đồ dùng dạy học:

II. Đồ dùng dạy học:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Việc 4: Nêu nội dung cần viết ở vở. Thảo luận nhóm, giải thích từ và câu ứng

dụng.

GV theo dõi, hỗ trợ thêm cho những HS viết còn sai quy trình: Chú ý độ cao của

các con chữ .

- Đọc câu ứng dụng; giải nghĩa và luyện viết.

- Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa: Đẹp...

Đánh giá :

*TCĐG :

- HS hiểu và viết đúng mẫu chữ Đ

- Hs biết cách viết chữ Đ hoa và từ, câu ứng dụng

- Thích luyện viết

* PPĐG : quan sát, hỏi đáp

* KTĐG : Nhận xét bằng lời. Viết lời nhận xét

-B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

3. Luyện viết.

Việc 1:

HS đọc tư thế ngồi viết.

Việc 2:HS quan sát mẫu chữ trong vở tập viết.

Việc 3:

HS luyện viết vào vở. Chú ý khoảng cách giữa các chữ.

- GV thu vở chấm, nhận xét.

Đánh giá :

*TCĐG :

- HS hiểu và viết chữ Đ

- Hs thực hành viết chữ Đ hoa

- Thích luyện chữ đẹp.

* PPĐG : Vấn đáp, quan sát

* KTĐG : viết ngắn, thang đo

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

- Chia sẻ với bố mẹ cách viết chữ hoa chữ Đ.

-------------------------***********---------------------To¸n :

47 + 5

I.Mục tiêu :

-HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47+5

- Biết giải bài toán về nhiều hơn theo tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng .

* HS làm các bài tập: Bài 1 (cột 1,2,3); Bài 3.

* GV khuyến khích H(KG) làm thêm bài tập còn lại

- GD tính cẩn thận , chính xác trong học toán .

- Năng lực: tự học, hợp tác

II.Đồ dùng dạy học :

- 12 que tính rời và 4 bó mỗi bó 1 chục que tính .

- Vở bài tập .

III.Hoạt động dạy học :A.Hoạt động cơ bản:

1.Khởi động:- GV yêu cầu cầu trưởng ban học tập kiểm tra 2 bạn trong nhóm đọc cơng thức 7

cộng với một số .

- Đặt tính rồi tính :

29 + 7

28 + 8

19 + 7

- GV nhận xét, tuyên dương

*Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:

+ Kiến thức: Học sinh biết cách thực hiện bảng cộng 7 cộng với một số

+ Kĩ năng: Học sinh đặt tính đúng, thực hiện tính chính xác.

+ Thái độ: Hs hứng thú học tập

+ Năng lực: tự học và tự giải quyết vấn đề

2.Hình thành kiến thức:

- Giới thiệu bài - ghi đề bài – HS nhắc lại đề bài.

*HĐ1:G/thiệu phép cộng 47+5-Gv nêu bài tốn , có 47 que tính thêm 5 que tính nữa . Hỏi có tất cả bao nhiêu

que tính ?

- Y/c nhóm trưởng điều khiển nhóm thao tác trên que tính để tìm KQ

- YC các nhóm nêu kết quả, cách làm ? Vậy 47 + 5 = ?

-YC 1 em lên bảng đặt tính rồi tính , nêu cách tính .

-YC các nhóm trưởng điều hành cả nhóm làm vào bảng con .

GV nhắc lại cách đặt tính , thực hiện phép tính .

47

7 cộng 5 bằng 12 viết 2 nhớ 1.

+5

4 thêm 1 bằng 5 viết 5

52

*Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:

+ Kiến thức: Nắm được cách cộng 47 + 5. Biết cách thực hiện phép cộng có nhớ

+ Thái độ: Hs tích cực tham gia học tập

+ Năng lực: hợp tác

- Phương pháp đánh giá: Vấn đáp

- Kỹ thuật đánh giá: Đặt câu hỏi.

B. Hoạt động thực hành:

Bài 1 :- Gọi HS nêu YC

- YC nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thực hiện tính rồi nêu KQ

- HD nhận xét bài làm của bạn.

GV chốt kết quả đúng.

Bài 3 : Giải tốn có lời vănYC các nhóm trưởng điều hành cả nhóm đặt đề tốn theo tóm tắt

- YC 1 em lên bảng làm bài.

- Y/c Các nhóm trưởng điều khiển cả nhóm làm vào vở .

-Theo dõi, giúp đỡ em Dũng,

- Thu chấm nhận xét .

Bài giải

Đoạn thẳng AB dài là :

17 + 8 = 25 ( cm )

Đáp số : 25 cm

Bài 5: (Dành cho HSK-G)Gọi HS đọc YC bài 5 .

-YC HS thảo luận nhóm bàn để tìm kết quả đúng .

- YC trình bày kết quả .

Gv chốt : Gồm có 9 hình chữ nhật .

*Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:

+ Kiến thức:

- HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47+5

- Biết giải bài tốn về nhiều hơn theo tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng .

+ Kĩ năng: Học sinh đặt tính đúng, thực hiện tính chính xác.

+ Thái độ: Hs hứng thú học tập

+ Năng lực: tự học và tự giải quyết vấn đề

- Phương pháp đánh giá: Vấn đáp

- Kỹ thuật đánh giá: Đặt câu hỏi, trình bày miệng.

C. Hoạt động ứng dụng:

Việc 1- Nhắc lại nội dung vừa học.

Việc 2:-YC HS đọc lại bảng cộng 7 cộng với một số .

Việc 3 -Nhắc HS vận dụng bài để làm tốt các bài tập.

-------------------------***********----------------------Luyện từ và câu:CÂU KIỂU: AI LÀ GÌ?

TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DỤNG HỌC TẬP.I.Mục tiêu :

- KT: đặt câu hỏi cho các bộ phận câu đã xác định (BT1 )

- KN: được một số từ ngữ chỉ đồ dùng học tập ẩn trong tranh và cho biết đồ vật

ấy dùng để làm gì (BT3 )

- TĐ: Giáo dục ý thức chăm chỉ hoàn thành bài tập

Điều chỉnh: Khơng làm bài tập 2

- NL: có khả năng tìm được một số vốn từ về đồ dùng học tập.

II.Đồ dùng dạy- học:

Tranh minh họa BT3

III.HOẠT ĐỘNG HỌC:

A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Khởi động:

- Trưởng ban học tập điều hành:

2. Hoạt động thực hành Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc lại đề bài.

GV giao việc cho HS; theo dõi, h/d-chốt lại kiến thức.

Bài 1:

HĐ cá nhân, N2, N6

Việc 1: - HS làm việc cá nhân ở sgk.

Việc 2: -NT điều hành nhóm - Chia sẻ trước lớp.

- HS Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu đã xác định.

Bài 3:

HĐ cá nhân, N2, N6

Việc 1: - HS làm vào phiếu học tập

Việc 2: -NT điều hành nhóm; Chia sẻ trước lớp.

- HS Tìm được một số từ ngữ chỉ đồ dùng học tập ẩn trong tranh và cho biết đồ

vật ấy dùng để làm gì.

- Cùng nhau báo cáo kết quả trước lớp.

Đánh giá :

*TCĐG :

- đặt câu hỏi cho các bộ phận câu đã xác định (BT1 )

a) Ai là học sinh lớp 2?

b) Ai là học sinh giỏi nhất lớp?

c) Môn học em u thích là gì?

- tìm được một số từ ngữ chỉ đồ dùng học tập ẩn trong tranh và cho biết đồ vật

ấy dùng để làm gì (BT3 )

DKTL:Vở để ghi bài, cặp để đựng sách vở đồ dùng; bút chì dùng để viết, vẽ…

* PPĐG : Vấn đáp, quan sát

* KTĐG : viết ngắn, đặt câu hỏi.

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

- Về nhà cùng người thân tìm hiểu thêm một số từ chỉ đồ dùng học tập.-------------------------***********---------------------lun to¸n:

ƠN LUYỆN TOÁN TUẦN 6( TIẾT 1)

I.Mục tiêu : Giúp HS:

-Củng cố bảng 7 cộng với một số, đặt tính và tính dạng 7 + 5 .

-Rèn KN giải bài toán về nhiều hơn

-Hs u thích mơn học .

* HS TB thc bảng cộng 7, cách thực hiện phép cộng dạng 7

+5

* HSKG biết vận dụng làm tính, giải toán đúng nhanh linh

hoạt, chính xác.

- NL: Bit hp tỏc cung bn hoàn thành BT.

II.Đồ dùng dạy học :

Bảng phụ , bảng con , vở BT .

III.Các hoạt động dạy học :

A.Hoạt động cơ bản:

1.Khởi động:GV yêu cầu trưởng ban học tập gọi 3 bạn lên bảng làm bài

- Gọi 3 HS lên làm

+ Đặt tính rồi tính.

37 + 15

47 + 18

24 + 17

Kim tra HS các bảng cộng 7- Nhận xét đánh giá

B.Hoạt động thực hành:

Hoạt động 1: Củng cố bảng 7 cộng với một số và cách đặt tính rồi tínhBài1: Tính nhẩm (Sách Em tự ơn luyện Tốn trang 32)7+3= 7+4=

7+5 = 7+6 =

7+7 =

7+8 =

7+9 = 7+10 =

5+7 =

6+7 =

8+7 = 9+7 =

-GV n/xét , chốt - Cho HS đọc thuộc

Bài 2 : Tính( Sách Em tự ơn luyện Toán trang 33).67 25

+9 +742

+777

+347

+2257

+18-Nhận xét .- Trưởng ban tự quản gọi các bạn nhắc lại cách đặt tính, cách tính,

Bài 3 : Giải tốn .Lớp 2A có 15 học sinh gái , số học sinh trai của lớp nhiều hơn số học sinh gái

3 bạn . Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai ?

-GV hướng dẫn - chữa bài , nhận xét

Đánh giá :

* Tiêu chí đánh giá:

-Củng cố bảng 7 cộng với một số, đặt tính và tính dạng 7 + 5 .

-Rèn KN giải bài toán về nhiều hơn

* PPĐG: - PP viết, PP quan sát.

* KTĐG: - Viết nhận xét. Đặt câu hỏi; trình bày bài.

C. Hoạt động ứng dụng:

 Nhắc lại nội dung vừa học.

 YC HS đọc lại bảng cộng 7 cộng với một số .

 Về nhà chia sẻ với người thân về bảng cộng 7 cộng với một số.

-------------------------***********---------------------Chính tả (TC):

MẨU GIẤY VỤN

I.Mục tiêu:

- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng lời nhân vật trong bài “ Mẩu giấy

vụn”.

- Làm được BT2 ( 2 trong số 3 dòng a, b, c):BT (3) a/b

- Giáo dục các em tính cẩn thận và trình bày đẹp , sạch sẽ

- HS nhanh viết đúng tốc độ, đúng chính tả, biết viết đúng hình dạng các chữ

hoa có trong bài, viết đều nét, viết đẹp.

- HS viết còn chậm ( Cơng, Danh, Phúc) viết đúng tốc độ, đúng chính tả, khoảng cách,

biết nối nét, cách đặt dấu thanh.

- NL: Giải quyết vấn đề, có khả năng viết chữ đẹp.

II.Đồ dùng dạy học :

- Bảng phụ viết sẵn bài tập chép .

- Bảng con , vở ô li .

III.HOẠT ĐỘNG HỌC:

A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Khởi động:

- Trưởng ban Học tập hướng dẫn viết bảng con:

- HS viết bảng các từ còn sai chính tả tiết trước.

Đánh giá :

*TCĐG : HS viết đúng chính tả các từ : ngẫm nghĩ, tưng bừng..

- Tự tin viết tốt.

* PPĐG : quan sát, thực hành.* KTĐG : nhận xét bằng lời.

2.Hình thành kiến thức:

- Giới thiệu bài- ghi đề bài.

Hoạt động 1:

HĐ cả lớp. Hướng dẫn chính tả

* HĐ cả lớp. Hướng dẫn chính tả

Việc 1: GV đọc mẫu đoạn cần viết - 1 HS đọc lại

Việc 2: GV đặt câu hỏi - HS trả lời tìm hiểu nội dung đoạn viết.

Việc 3: HS viết từ khó vào bảng con theo nhóm 6 (Chú ý các từ: mẩu giấy, sọt

rác, bỗng, ... )

B.Hoạt động thực hành:

Việc 1: - HS nhìn bài chép bài vào vở.

Việc 2: - HS dò bài. HS đổi vở dò bài.

Việc 3: - GV chấm một số bài, nhận xét.

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:HĐ N6Bài 2 :

- HĐ cá nhân, N6 –NT điều hành

Việc 1: HS điền vào chỗ trống ai hay ay?

Việc 2: Chia sẻ kết quả bài làm trước lớp – Thống nhất kết quả đúng

- Ghi nhớ các qui tắc chính tả.

- Bài 3 :

- HĐ cá nhân, N6 –NT điều hành

Việc 1: HS Điền vào chỗ trống sa, xa hay ngả, ngã ?

Việc 2: Chia sẻ kết quả bài làm trước lớp – Thống nhất kết quả đúng

Đánh giá :

* TCĐG : Kĩ năng viết chính tả của HS : Nhìn viết chính xác.

- Viết đúng các từ khó : bỗng, đứng dậy, mẩu giấy, nhăt lên,

- HS hiểu và viết đoạn văn tốt : Đảm bảo tốc độ, đúng chính tả, chữ đều, trình

bày đẹp.

Làm đúng BT2 : a) mái nhà, máy cày

b) thính tai, giơ tay

BT3: a. Xa xơi, sa xuống, phố xá, đường sá

b. ngã ba đường, ba ngả đường, vẽ tranh, có vẻ

* PPĐG : quan sát, vấn đáp

* KTĐG : viết ngắn, nhận xét bằng lời.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

- Luyện viết lại bài, chia sẻ bài viết của mình với bố mẹ

-------------------------***********---------------------LTV:

ƠN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 6 (TIẾT 1)

I. Mơc tiªu:- HS biết đọc và hiểu truyện Người bạn tốt. Biết chia sẻ cách ứng phó với những

tình huống gặp phải ở trường học.

- Dùng đúng câu theo mẫu Ai là gì?

- Học sinh biết yêu cuộc sống và biết giúp đỡ mọi người

- Hợp tác chia sẽ , tự tin hồn thành BT.

II. §Ồ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh minh họa câu chuyện sách giáo khoa.

- Phiếu học tập.

III. HOẠT ĐỘNG HỌC:

A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Khởi động:

HĐCL- TB văn nghệ điều hành các bạn

2.Hình thành kiến thức:

- Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài

a. Hoạt động 1:

Hoạt động nhóm 6. Tìm hiểu bài

Việc 1: GV kết hợp khi HS đọc bài; nêu một số câu hỏi (SGK) cho HS trả lời

Việc 2: Cùng nhau trao đổi tìm hiểu nội dung câu chuyện.

- HS hiểu truyện Người bạn tốt. Biết chia sẻ cách ứng phó với những tình huống

gặp phải ở trường học.

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:HĐ N6Bài 3 :

- HĐ cá nhân, N6 –NT điều hành

Việc 1: HS biết đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm..

Việc 2: Chia sẻ kết quả bài làm trước lớp – Thống nhất kết quả đúng.

- HS Dùng đúng câu theo mẫu Ai là gì?

Đánh giá :

* TCĐG :

- HS đọc và hiểu bài : Người bạn tốt. Biết làm việc cần thiết để thể hiện sự quan

tâm với người khác.

- Dùng đúng câu theo mẫu Ai là gì?

- Học sinh biết yêu cuộc sống và biết giúp đỡ mọi người

* PPĐG : Vấn đáp, quan sát

* KTĐG : viết ngắn, đặt câu hỏi.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

- Về nhà kể lại câu chuyện người bạn tốt cho người thân cùng nghe.

-------------------------***********---------------------Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018

To¸n

47 + 25I.Mục tiêu:

- Biết cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25

( cộng có nhớ dưới dạng tính viết)

- Biết giải và trình bày bài giải bài tốn bằng một phép cộng

- Giáo dục HS tích cực, tự giác làm bài và biết trình bày bài sạch đẹp.

* HS làm các bài tập: Bài 1 (cột 1,2,3); Bài 2 ( a, b, d, e); Bài 3.

* GV khuyến khích H(KG) làm thêm bài tập còn lại.

- Năng lực: tự học, hợp tác.

II.Đồ dùng dạy học: - GV: Bộ ĐD toán 2, bảng phụ

- HS: Bộ học cụ tốn 2, bảng con, vở ơly, VBT

III.Các hoạt động dạy học:

A.Hoạt động cơ bản:

1.Khởi động:- GV yêu cầu trưởng ban học tập kiểm tra 2 bạn trong nhóm đọc cơng thức 7

cộng với một số .

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng của bài toán sau: Na hái

được 7 quả cam, Na hái được nhiều hơn Lan 3 quả. Số cam Na hái được là:

A. 10 quả. B. 11 quả. C. 4 quả

GV nhận xét, tuyên dương

2.Hình thành kiến thức:

- Giới thiệu bài - ghi đề bài – HS nhắc lại đề bài

HĐ1: G/thiệu phép cộng 47 + 25- GV gắn: Có 47 que tínhở hàng trên thêm 25 que tính ở hàng dưới

- Yêu cầu H dựa vào mơ hình nêu bài tốn

YC các nhóm trình bày bài tốn

- Bài tốn cho biết gì ?

- Bài tốn hỏi gì ?

- YC các nhóm trưởng điều khiển cả nhóm thao tác trên que tính để tìm kết quả.

- Gọi các nhóm trình bày

- Chốt lại 1 cách làm hay

- GV HD: Gộp 7 que tính với 5 que tính...

- 47 que tính thêm 25 que tính có bao nhiêu que tính ?

+ Vậy 47 + 25 = ?

- YC nhóm trưởng điều khiển nhóm đặt tính rồi tính vào bảng

- YC HS nêu cách đặt tính, thực hiện tính.

- Nhận xét, kết luận

*Đánh giá:

- TCĐG:+ Kiến thức: Củng cố phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25

( cộng có nhớ dưới dạng tính viết)

+ Kĩ năng: học sinh tính nhẩm nhanh, biết giải và trình bày bài giải bài tốn

bằng một phép cộng

+ Thái độ: HS tham gia chơi sôi nổi

+ Năng lực: Tự học và giải quyết vấn đề

- PPĐG: vấn đáp

- KTĐG: trình bày miệng

B. Hoạt động thực hành:

Bài 1: Tính* Việc 1: nêu YC.

- Bài tập y/c làm gì ?

- Việc 2: các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm bài vào bảng con

Theo dõi, giúp đỡ HS yếu

Việc 3: Huy động kết quả

- Chốt cách tính đúng

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S* Việc 1: HS đọc YC BT

- Việc 2: các nhóm trưởng điều hành cả nhóm làm bài vào vở

- Việc 3: các nhóm báo cáo kết quả bằng cách tổ chức trò chơi “ Ai nhanh- Ai

đúng”

- Nhận xét kết quả , khen ngợi

- Chốt lại cách đặt tính, thực hiện phép tính

Bài 3: Giải toán* Việc 1: HS đọc đề bài toán

- Việc 2: nhóm trưởng điều khiển cả nhóm thảo luận tìm hiểu bài tốn, nêu tóm

tắt

- Việc 3: Tổ chức cho H làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ HSY

GV chốt bài làm đúng

Bài giải

Đội đó có số người là:

27 + 18 = 45 ( người )

Đáp số: 45 người

Bài 4: ( Dành cho H(KG)(Nếu còn TG)- Việc 1: HS nêu yêu cầu BT

- Việc 2: 2 HS K-G lên thực hiện

- Việc 3: nhận xét- chốt cách làm

*Đánh giá:

- TCĐG:

+ Đánh giá việc thực hiện tình nhẩm 7 cộng với một số, cách đặt tính và tính với

các số trong phạm vi 100, giải tốn có lời văn liên quan đến phép cộng

+ Thái độ: Hs hứng thú học tập

+ Năng lực: tự học và tự giải quyết vấn đề

- PPĐG: Vấn đáp

- KTĐG: Đặt câu hỏi, trình bày miệng.

C. Hoạt động ứng dụng:

Nhắc lại nội dung vừa học.

YC HS đọc lại bảng cộng 7 cộng với một số .

Về chia sẻ cùng người thân để thành thạo các phép tớnh cng trong phm vi 100.

-------------------------***********---------------------Tập đọc:

Ngôi trờng mới

I.Mục tiêu:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; bớc đầu biết

đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi.

- Hiểu ND: Ngôi trờng mới rất đẹp, các bạn HS tự hào về ngôi trờng và yêu quý thầy cô, bạn bè, (trả lời đợc câu hỏi 1, 2)

3. Giáo dục học sinh yêu mến gắn bó với ngôi trờng của mình.

* HKG: Trả lời đợc câu hỏi 3

-NL: . Đọc lưu lốt, diễn cảm, trả lời câu hỏi chính xỏc

II.Đồ dùng dạy- học:

- Bảng phụ chép sẵn câu cần luyện đọc, SGK

- Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK

III. HOẠT ĐỘNG HỌC:

A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN1. Khởi động:

- CTHĐTQ tổ chức trò chơi .

- GV giới thiệu bài :

2.Hình thành kiến thức:

- Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài

-GV đọc toàn bài- HS theo dõi.

- Đọc mẫu nêu cách đọc chung:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Đồ dùng dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×