Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Hoạt động thực hành:

B. Hoạt động thực hành:

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Hoạt động học: Nhất trí các hình thức học như TL.

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:*Khởi động:- Cả lớp chơi trò chơi mà các em u thích.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:HS làm BT 1,2,3,5 theo y/c của TL

Chia sẻ cặp đôi.

- Mời HĐTQ điều hành chữa bài, lớp đối chiếu, so sánh và nhận xét.

* Đánh giá:

Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.

Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn.

Tiêu chí: - Đọc và trả lời các câu hỏi theo cách hiểu của mình; biết chia sẻ.

..................................................................................

HĐTT:

SINH HOẠT ĐỘI

I.Mục tiêu: Giúp HS:

- Đánh giá lại tình hình hoạt động của chi đội trong tuần qua và đề ra phương hướng

hoạt động trong tuần tới.

- GD các đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, u thương, giúp đỡ lẫn nhau để hồn

thành tốt cơng việc được giao.

- Rèn luyện kĩ năng điều hành, hợp tác nhóm.

II.Các hoạt động học:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

*Khởi độngSinh hoạt văn nghệ: Ban văn nghệ triển khai ôn luyện bài hát múa theo chủ điểm

tháng 10: “ Ướ mơ tuổi thần tiên”.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

*Việc 1: Đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua:- Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành các ban làm việc.

- Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động của ban mình trong tuần qua.

+ Những cơng việc đã làm được:

+ Những công việc chưa làm được:

+ Đề ra biện pháp để khắc phục những việc chưa làm được:

28- Chủ tịch Hội đồng tự quản cho cả lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt,

tích cực trong tuần qua.

- Mời TPTL lên chia sẻ, tổng kết phong trào thi đua:

“Thi đua học tốt, dành nhiều giờ học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày thành lập

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10”.

*Việc 2: Đề ra phương hướng hoạt động trong tuần tới- Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành các ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động

của ban mình trong tuần tới:

- Các trưởng ban lên đề ra phương hướng hoạt động của ban mình trong tuần tới.

- Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Phát động phong trào thi đua:

“Thi đua học tốt, dành nhiều giờ học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà

giáo Việt Nam 20/11”.

- Mời TPTL lên chia sẻ, động viên các đội viên ở các ban tham gia tích cực vào phong

trào vừa phát động, cùng thi đua lập nhiều thành tích mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

20/11.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:- Cùng bạn thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

******************************************************2930Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Hoạt động thực hành:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×