Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động thực hành:

Hoạt động thực hành:

Tải bản đầy đủ - 0trang

* HS nghỉ giải lao

BT2: Tính.

- Gợi ý HS khi viết các số phải thẳng cột với nhau số nọ viết dưới số kia.

- Theo dõi giúp đỡ HS

- Gọi học sinh chữa bài bằng miệng

BT3 : Tính.

- GV hỏi 2 + 1 + 1 ta thực hiện phép cộng nào trước.

- HS trả lời sau đó làm vào vở.

BT5: Viết phép tính thích hợp.

Quan sát tranh nêu bài tốn rồi viết phép tính thích hợp vào dòng các ơ dưới mỗi tranh

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm 2 sau đó làm vào vở

- Theo dõi,giúp đỡ HS còn lúng túng.

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết làm tính cộng trong phạm vi 5

- Khi viết các số phải thẳng cột với nhau số nọ viết dưới số kia.

- Làm tính được dãy tính gồm 2 phép tính (thực hiện làm tính lần lượt từng phép tính từ trái sang

phải).

- Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng.

- Viết số rõ ràng, trình bày bài sạch, đẹp

3.Hoạt động ứng dụng:

- HD BT4

- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.

TIẾNG VIỆT:

ÂM / Ơ / (2 T)

VIỆC 0: Phân tích tiếng /bo/ và đưa vào mơ hình.

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng /bo/

- Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn.

- Thao tác dứt khốt, mạch lạc.

- Vẽ đúng mơ hình và đưa đúng tiếng vào mơ hình.

VIỆC 1: Chiếm lĩnh đối tượng:

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /ô/

- Biết được / ô / là nguyên âm.

- Phân tích được tiếng / nhơ /.- Vẽ đúng mơ hình tiếng / nhơ /.

- Thao tác trên mơ hình nhanh, chính xác

VIỆC 2: Viết:

* Đánh giá:

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nhận biết được cấu tạo của con chữ ô ;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc).

- Biết viết con chữ ô đúng mẫu.

- Đưa chữ nhô vào mô hình tiếng.

- Tìm được nhiều tiếng có âm /ơ/ : bô, cô, chô, hô,...

* HS nghỉ giải lao

VIỆC 3: Đọc:

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ.

- Đọc đúng tiếng, từ , câu: ngô, hổ, ca nô và câu ứng dụng ở SGK.

- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.

VIỆC 4: Viết chính tả:

* Đánh giá:

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khốt, chính xác.

- Viết đúng con chữ ơ theo mẫu. Viết đúng chính tả, nối nét đúng quy trình, đặt dấu thanh đúng vị

trí,viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn.*******************************************************

Thứ năm ngày 18 / 10 / 2018

TOÁN:SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNGI. MỤC TIÊU :- Biết kết quả phép cộng một số với số 0. Biết số nào cộng với 0 cho kết quả là chính số đó

Biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính thích hợp.

- HS thực hành làm các bài tập 1, 2, 3 SGK Tr 51.

- GDHS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập, ham thích học tốn.

- Phát huy năng lực tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :+ Bộ đồ dùng dạy tốn lớp 1

+ Học sinh có bộ thực hành

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :1. Khởi động : TC nêu phép tính tiếp sức

+ Học sinh ơn lại bảng cộng trong phạm vi 3, phạm vi 4 , phạm vi 5* Đánh giá:

+ PP: vấn đáp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Thuộc các phép tính cộng trong phạm vi 3,4,5 nêu kết quả nhanh đúng.

2. Hoạt động cơ bản:

* Giới thiệu số 0

- Giới thiệu các phép cộng : 3 + 0 = 3 , 0 + 3 = 3 .

- Gắn tranh cho học sinh quan sát và nêu bài toán

- Giáo viên hỏi : 3 con chim thêm 0 con chim là mấy con chim ?

- Vậy : 3 + 0 = ? ( Giáo viên ghi bảng )

- Gắn hình thứ 2 học sinh quan sát và tự nêu bài toán

- Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để học sinh nói được

- Cho học sinh quan sát hình chấm tròn, giáo viên nêu câu hỏi để học sinh nhận biết:

0=3,0+3=3

Tức là : 3 + 0 = 0 + 3 = 3

- Giáo viên hỏi miệng :

4+0=?

0+4=?

2+0=?

0+2=?

- Cho học sinh nhận xét rút kết luận

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp gợi mở.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết kết quả phép cộng một số với số 0.

- Biết số nào cộng với 0 cho kết quả là chính số đó

* HS nghỉ giải lao

3. Hoạt động thực hành: Thực hành bài 1, 2, 3.

- Giáo viên hướng dẫn làm bài tập

Bài 1 : Tính

- Cho học sinh nêu yêu cầu của bài, nêu cách tính rồi giải bài tập

Bài 2 : Tính theo cột dọc

- Cho học sinh làm bài vào vở toán

- Chú ý học sinh viết thẳng cột

Bài 3 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- Cho học sinh nêu cách làm .

- Chú ý phép tính : 0 + 0 = 0

- Giáo viên sửa bài chung cả lớp

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp gợi mở.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết vận dụng phép cộng một số với số 0 để làm đúng các bài tập.

- Tính và viết kết quả thẳng cột với nhau (BT2)

- Viết số đúng vào chỗ chấm,biết được 0 + 0 = 0 (BT3)

- Trình bày bài làm rõ ràng,viết số cẩn thận.3+4. Hoạt động ứng dụng :

HD BT4 về nhà ;Quan sát tranh nêu bài tốn rồi viết phép tính thích hợp vào dòng các ô dưới mỗi

tranh.

TIẾNG VIỆT:

ÂM / Ơ / (2 T)

VIỆC 0: Phân tích tiếng /nhơ/ và đưa vào mơ hình.

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng /nhơ/

- Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn.

- Thao tác dứt khốt, mạch lạc.

- Vẽ đúng mơ hình và đưa đúng tiếng vào mơ hình.

VIỆC 1: Chiếm lĩnh đối tượng:

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /ơ/

- Biết được / ơ / là nguyên âm.

- Phân tích được tiếng / nhơ /.

- Vẽ đúng mơ hình tiếng / nhơ /.

- Thao tác trên mơ hình nhanh, chính xác

VIỆC 2: Viết:

* Đánh giá:

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nhận biết được cấu tạo của con chữ ơ ;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc).

- Biết viết con chữ ơ đúng mẫu.

- Đưa chữ nhơ vào mơ hình tiếng.

- Tìm được nhiều tiếng có âm /ơ / : bơ, cơ, chơ, dơ, đơ...

* HS nghỉ giải lao

VIỆC 3: Đọc:

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ.

- Đọc đúng tiếng, từ , câu: cờ, chợ, nơ và câu ứng dụng ở SGK.

- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.

VIỆC 4: Viết chính tả:

* Đánh giá:+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khốt, chính xác.

- Viết đúng con chữ ơ theo mẫu. Viết đúng chính tả, nối nét đúng quy trình, đặt dấu thanh đúng vị

trí, viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn.

ÔL.TV:LUYỆN ÂM /Ô /, /Ơ/I. MỤC TIÊU: Giúp H:- Củng cố đọc,viết các tiếng, từ, câu ứng dụng có tiếng chứa âm /ơ/, / ơ/.

- Học sinh hồn thành được một số bài tập ở VTHTV trang 30,31.

- HS có hứng thú và u thích mơn học.

- Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Vở THTV

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

VIỆC 0: T/C trò chơi: Gọi thuyền

VIỆC 1:

Luyện đọc* Hướng dẫn học sinh luyện đọc ở VTHTV (Trang 30,31)

- H luyện đọc cá nhân, nhóm, cặp đơi, tồn lớp

- T quan sát, nhận xét, đánh giá.

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc đúng phần luyện đọc trong sách THTV trang 30,31.

- Đọc to, rõ ràng; bước đầu biết ngắt, nghỉ hơi ở dấu phẩy, dấu chấm; nhận biết

chữ nhanh.

* HS Nghỉ giải lao

VIỆC 2: Viết

* Em chọn và viết một bài ở phần luyện đọc.

- Tổ chức H viết vào vở TH TV.tr 30

- GV quan sát, hướng dẫn H viết đúng.

* Cho mơ hình(như VTHTV/31):

a. Em thêm âm đầu và dấu thanh khác nhau để tạo thành tiếng.

b. Viết 5 tiếng có âm đầu khác nhau mà em vừa tạo được:

- H làm BT vào vở THTV. GV quan sát, giúp đỡ em Thương, Bích, Hưng hồn

thành BT.

- Chia sẻ kết quả trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp, viết,

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, viết nhận xét.+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết thêm âm đầu và dấu thanh khác nhau để tạo thành tiếng mới. VD: chợ,

thở, lớ, mỡ, nờ,...

- Chữ viết nắn nót, làm cẩn thận, đúng yêu cầu, trình bày sạch đẹp.

VI.Hoạt động ứng dụng.:

- GV hướng dẫn HS về nhà hoàn thành các BT chưa hoàn thành.

- Chia sẻ với người thân những gì đã học.

ƠL. TỐN:ƠN LUYỆN TUẦN 8 (T1)I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh- Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 5. Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính

thích hợp.

- HS vận dụng làm được bài 1 trang 40 ; bài 2, 3, 4 trang 41 ở vở Em tự ơn luyện Tốn.

- H u thích mơn học, làm bài cẩn thận.

- Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề tốn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:vở Em tự ơn luyện Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:A.Hoạt động thực hành:

Bài 1 : a.Em đọc, bạn ghi kết quả.

b. Bạn đọc, em ghi kết quả

- Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ơn luyện Tốn trang 40.

- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT

* Đánh giá :

+ PP: quan sát, vấn đáp, thực hành.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Viết đúng kết quả phép tính cộng trong phạm vi 5. Biết khi đổi chỗ các số

trong phép cộng thì kết quả vẫn khơng thay đổi

- Trình bày bài sạch, đẹp.

Bài 2 : Số ? ; Bài 3 : Tính

-Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ôn luyện Toán trang 41

- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT

* Đánh giá :

+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết tính và ghi kết quả vào ô trống và thẳng cột dọc với các phép tính cộng

trong phạm vi 5 .

- Làm bài cẩn thận, trình bày sạch, đẹp.

* HS nghỉ giải lao

Bài 4 : Viết phép tính thích hợp.

-Tổ chức H nhìn vào tranh nêu bài tốn, sau đó viết phép tính.

- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT

* Đánh giá :+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết viết phép tính phù hợp với tranh : 4 + 1 = 5.

- Làm bài chính xác, trình bày sạch, đẹp

B. Hoạt động ứng dụng:

- Chia sẻ với người thân những gì đã học.*******************************************************

Thứ sáu ngày 19 / 10 / 2018

TIẾNG VIỆT:

ÂM / P / , ÂM / PH / (2 T)

VIỆC 0: Phân tích tiếng /nơ/ và đưa vào mơ hình.

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng /nơ/

- Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn.

- Thao tác dứt khốt, mạch lạc.

- Vẽ đúng mơ hình và đưa đúng tiếng vào mơ hình.

VIỆC 1: Chiếm lĩnh đối tượng:

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /p/, /ph/

- Biết được / p /, /ph / là phụ âm.

- Phân tích được tiếng / phơ /.

- Vẽ đúng mơ hình tiếng / pơ / , / phơ /

- Thao tác trên mơ hình nhanh, chính xác

VIỆC 2: Viết:

* Đánh giá:

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nhận biết được cấu tạo của con chữ p, ph ( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc).

- Biết viết con chữ p , ph đúng mẫu.

- Đưa chữ pơ , phơ vào mơ hình tiếng.

- Tìm được nhiều tiếng có âm /p / , / ph /: pa, pe, pê, pi; pha, phe, phê. phi

- Biết thay thanh để tạo thành tiếng mới.

* HS nghỉ giải lao

VIỆC 3: Đọc:

* Đánh giá:

+ PP: quan sát, vấn đáp+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ.

- Đọc đúng tiếng, từ và câu ứng dụng ở SGK.

- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.

VIỆC 4: Viết chính tả:

* Đánh giá:

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khốt, chính xác.

- Viết đúng con chữ p, ph theo mẫu. Viết đúng chính tả, nối nét đúng quy trình, đặt dấu thanh đúng

vị trí, viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn.

ƠL. TỐN:ƠN LUYỆN TUẦN 8 (T2)I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh- Biết làm tính cộng trong phạm vi 5 ; số nào cộng với số 0 cũng bằng chính số đó. Biểu thị tình

huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.

- HS vận dụng làm được bài 5, 6, 7 trang 42 ; bài 8 trang 43 (bài vận dụng phân hóa đối tượng

H) ở vở Em tự ơn luyện Tốn.

- H u thích mơn học, làm bài cẩn thận.

- Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:vở Em tự ơn luyện Tốn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:A.Khởi động :

+ Gọi học sinh lên bảng bóc thăm trả lời câu hỏi theo yêu cầu của thăm.

* Đánh giá :

+ PP: quan sát, vấn đáp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá: Đọc các phép cộng trong phạm vi 5 đúng, nhanh.

B.Hoạt động thực hành:

Bài 5 : Nối phép tính cộng với số thích hợp

- Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ơn luyện Tốn trang 42.

- T theo dõi giúp đỡ H còn lúng túng

* Đánh giá :

+ PP: quan sát, vấn đáp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS thuộc các phép cộng trong phạm vi 5 để nối với số thích hợp ,biết số nào

cộng với 0 cũng bằng chính số đó.Làm bài nhanh, chính xác.

Bài 6 : Tính

-Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ơn luyện Tốn trang 42- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT

* Đánh giá :

+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Biết thực hiện các phép tính có hai dấu phép tính ,hiểu được cách cộng lấy số

thứ nhất cộng với số thứ hai được kết quả cộng với số thứ ba. Làm bài chính

xác, trình bày sạch, đẹp.

* HS nghỉ giải lao

Bài 7 : Số ?

- Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ơn luyện Tốn trang 42

- T theo dõi giúp đỡ H điền số đúng.

* Đánh giá :

+ PP: quan sát, vấn đáp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nắm chắc số nào cộng với 0 hay 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó để

điền đúng số vào phép tính. Làm bài chính xác, trình bày sạch, đẹp.

Bài 8 : Viết phép tính thích hợp.

-Tổ chức H nhìn vào tranh nêu bài tốn, sau đó viết phép tính.

- T theo dõi giúp đỡ H hồn thành BT

* Đánh giá :

+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nhìn vào tranh nêu được bài tốn, sau đó viết phép tính đúng 3 + 2 = 5.

- Nhận biết dạng tốn nhanh, trình bày sạch, đẹp.

B. Hoạt động ứng dụng:

- Chia sẻ với người thân những gì đã học.

HĐTT:

SINH HOẠT SAO

Bước 1 : Tập hợp điểm danh

Sao trưởng: Cho sao tập hợp hàng dọc . Lần lượt điểm danh (Theo tên) bắt đầu từ sao trưởng

Bước 2: Kiểm tra vệ sinh

Sao trưởng : Yêu cầu các bạn dưa tay ra phía trước kiểm tra vệ sinh (Tay, chân mặt mũi, áo quần )

và nhận xét

Bước 3 : Kể những việc làm tốt trong tuần

Sao trưởng : - Yêu cầu các bạn kể những việc đã làm (Ở nhà và ở trường - Kể những việc giúp đỡ

bố mẹ và mọi người)

- Sao trưởng nhận xét.

Bước 4 : Đọc lời hứa Nhi đồng:

Vâng lời Bác Hồ dạy

Em xin hứa sẵn sàng

Là con ngoan trò giỏi

Cháu Bác Hồ kính yêuBước 5 : Triển khai sinh hoạt chủ điểm

- Sao trưởng : Triển khai đội hình vòng tròn hoặc đội hình chữ U

- Tổ chức đọc thơ , kể chuyện , múa hát

Sau đó Sao trưởng nhận xét tiết sinh hoạt

Bước 6 : Phát động kế hoạch tuần tới

1 . Về học tập (ở nhà chia sẻ với người thân những gì mình học được, ở lớp thi đua giành nhiều

thành tích trong học tập)

2 . Về đạo đức : Thực hiện nói lời hay làm việc tốt.

3 . Về vệ sinh: Vệ sinh lớp, vệ sinh trường sạch sẽ

4 . Về nề nếp khi đến lớp : Thực hiện đúng các nội quy của trường và của lớp đề ra.*******************************************************Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động thực hành:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×