Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Hoạt đợng ứng dụng: - Biết đọc một văn bản bất kì với giọng đọc phù hợp.

C. Hoạt đợng ứng dụng: - Biết đọc một văn bản bất kì với giọng đọc phù hợp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Gi¸o ¸n líp 5- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình u thích.

- Nghe GV giới thiệu bài mới.

B. Hoạt động thực hành:

*Việc 1: Bài 1: Kiểm tra đọc- HĐ cả nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn đọc nối tiếp trong nhóm.

- Từng em bốc thăm chọn bài.

- Thi đọc trong nhóm, chọn bạn đọc hay.

*Đánh giá thường xuyên:

- Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí.

+ Đọc trơi chảy, lưu lốt và diễn cảm đoạn cần đọc.

+ Trả lời đúng câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc.

- Phương pháp: Vấn đáp.

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh HS.

*Việc 2: Bài 2: Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng

+ Tìm hiểu về bài viết

- Cá nhân tự đọc bài viết, 1 em đọc to trước lớp.

- Chia sẻ trong nhóm về nội dung chính của bài viết và cách trình bày bài viết.

- Chia sẻ với GV về cách trình bày.

*Đánh giá thường xun:

- Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung bài viết.

+ Nắm cách trình bày đúng hình thức đoạn văn xi.

- Phương pháp: Vấn đáp.

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi.

+ Viết từ khó

- Tìm từ khó viết và trao đổi cùng bạn bên cạnh.

- Luyện viết vào nháp, chia sẻ cùng GV.

*Đánh giá thường xuyên:

- Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn.

- Phương pháp: Vấn đáp viết.

- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.

+ Viết chính tả- GV đọc bài viết, lưu ý cách trình bày bài viết, tư thế ngồi viết và ý thức luyện chữ viết.

- GV đọc từng cụm từ, HS nghe và viết chính tả vào vở. GV theo dõi, uốn nắn.

- GV đọc chậm - HS dò bài.

*Đánh giá thường xuyên:

GV : Đinh Chí LinhGi¸o ¸n líp 5

- Tiêu chí đánh giá: Kĩ năng viết chính tả của HS

+ Viết chính xác từ khó: nỗi niềm, giữ, giận, cầm trịch, chân chính.

+ Viết đảm bảo tốc độ, đúng chỉnh tả, chữ đều trình bày đẹp.

- Phương pháp: Vấn đáp viết.

- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS.

C. Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc một văn bản bất kì với giọng đọc phù hợp.

- Tập viết lại những chữ mình chưa hài lòng.

- Biết trình bày đúng một văn bản đẹp mắt, khoa học và sáng tạo.

Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018

TOÁN:

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ 1

Thực hiện theo đề của chuyên mơn

CHÍNH TẢ:

ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (TIẾT 4)

I.Mục tiêu: Giúp HS:

- Đọc trơi chảy, lưu lốt bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn

cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2 - 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý

nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. Nêu được một số điểm nổi bật về tính cách nhân vật

trong vở kịch “Lòng dân” và bước đầu có giọng đọc phù hợp.

- Rèn kĩ năng đọc.

- GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết được giá trị của hòa bình

và tình cảm của con người với thiên nhiên.

- Rèn luyện năng lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu của mình.

*HS có năng lực: Đọc diễn cảm bài thơ, bài văn, nhận biết được một số biện pháp nghệ

thuật được sử dụng trong bài. Đọc thể hiện được tính cách của các nhân vật trong vở kịch.

II. Chuẩn bị: Phiếu học tập, bảng phụ

III.Hoạt động học:

A. Hoạt động cơ bản:

*Khởi động:

- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình u thích.

- Nghe GV giới thiệu bài mới.

B. Hoạt động thực hành:

*Việc 1: Bài 1: Kiểm tra đọc- HĐ cả nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn đọc nối tiếp trong nhóm.

- Từng em bốc thăm chọn bài.

- Thi đọc trong nhóm, chọn bạn đọc hay.

*Đánh giá thường xuyên:

- Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí.

+ Đọc trơi chảy, lưu loát và diễn cảm đoạn cần đọc.

+ Trả lời đúng câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc.

- Phương pháp: Vấn đáp.

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tơn vinh HS.

GV : Đinh Chí LinhGi¸o ¸n líp 5

*Việc 2: Bài 2: Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch “Lòng dân” của tác

giả Nguyễn Văn Xe. Phân vai trong nhóm để tập diễn một trong hai đoạn kịch.- Yêu cầu HS đọc bài “Lòng dân” và nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch.

- Nhận xét và chốt: Tính cách của các nhân vật (dì Năm, An, chú cán bộ, tên lính và tên

cai)

- Nhóm trưởng điều hành các bạn lựa chọn một trong hai đoạn kịch, phân vai và tập diễn

lại đoạn kịch đã lựa chọn.

- HĐTQ tổ chức cho các nhóm biểu diễn lại đoạn kịch đã lựa chọn.

- Đưa ra tiêu chí để đánh giá phần biểu diễn của các nhóm:

+ ND thể hiện đã đúng chưa.

+ Đã thể hiện được tính cách của từng nhân vật chưa.

- HĐTQ tổ chức cho các bạn bình chọn, đánh giá phần biểu diễn của các nhóm dựa theo

các tiêu chí.

- Nhận xét và đánh giá, tuyên dương nhóm, HS thể hiện xuất sắc vở kịch.

*Đánh giá thường xuyên:

- Tiêu chí đánh giá: + Nêu được tính cách của nhân vật trong vở kịch Lòng dân: Dì Năm

(bình tĩnh, nhanh trí, khơn khéo, dũng cảm bảo vệ cán bộ); An (thơng minh, nhanh trí,

biết làm cho kẻ địch khơng nghi ngờ); chú cán bộ (bình tĩnh tin vào lòng dân); Liinhs

(hống hách); Cai (xảo quyệt, vòi vĩnh)

+ Nhập vai và thể hiện đúng nội dung đoạn kịch, thể hiện được tính cách của từng nhân

vật.

- Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp.

- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh HS.

C. Hoạt động ứng dụng:

- Tập phân vai diễn cả hai đoạn của vở kịch Lòng dân.

ĐẠO ĐỨC:

TÌNH BẠN (TIẾT 2)

I.Mục tiêu: Giúp HS biết:

- Bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn

nạn

- Ln đồn kết, giúp đỡ bạn bè.

- GD HS luôn cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.

- Phát triển năng lực giao tiếp, ứng xử lịch sự, tự tin; năng lực hợp tác; năng lực giải

quyết vấn đề.

*HS có năng lực: Biết được ý nghĩa của tình bạn.

II.Chuẩn bị: Tranh ảnh minh họa.

III.Hoạt động học:

A. Hoạt động cơ bản:

*Khởi động:

- Ban học tập cho các bạn hát bài Lớp chúng ta đoàn kết.

- Nghe GV giới thiệu bài mới.

B. Hoạt động thực hành:

GV : Đinh Chí LinhGi¸o ¸n líp 5

*Việc 1: Đóng vai.

- Nhóm trưởng cho các bạn thảo luận và đóng vai theo các tình huống: Nếu thấy bạn làm

việc sai trái, em sẽ chọn cách ứng xử nào?

- HĐTQ tổ chức cho các nhóm lên đóng vai.

? Vì sao khi thấy bạn làm điều sai, em lại ứng xử như vậy?

- Nhận xét và chốt lại: Cần khuyên ngăn, góp ý khi thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn

tiến bộ. Như thế mới là người bạn tốt.

*Đánh giá thường xuyên:

- Tiêu chí đánh giá: Biết ứng xử phù hợp trong tình huống bạn mình làm sai.

- Phương pháp: Vấn đáp.

- Kĩ thuật: Viết lời nhận xét, nhận xét bằng lời.

*Việc 2: Liên hệ.

- GV gợi ý các tình huống để HS liên hệ: Đối với bản thân cũng như bạn bè,em đã làm gì

để xây đắp và giữ gìn tình bạn trong sáng, bền vững?

- Cá nhân tự liên hệ bản thân mình.

- HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ, phỏng vấn nhau trước lớp.

- Nhận xét và chốt lại: Tình bạn đẹp khơng phải tự nhiên đã có mà mỗi người chúng ta

cần phải cố gắng vun đắp, giữ gìn.

*Đánh giá thường xun:

- Tiêu chí đánh giá: Biết được những việc cần làm để xây dựng tình bạn trong sáng, bền

đẹp.

- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét bằng lời.

*Việc 3: Trò chơi: Ai nhanh hơn?

- GV nêu tên trò chơi, luật chơi cách chơi: Mỗi nhóm ghi lên bảng phụ những câu ca dao,

tục ngữ nói về tình bạn. Mỗi câu ghi được, đúng sẽ được một ngôi sao vàng, sai được một

ngôi sao màu đỏ. Bên nào nhiều sao vàng hơn là chiến thắng.

- HĐTQ tổ chức cho các nhóm tham gia trò chơi.

? Để có một tình bạn đẹp và bền vững, chúng ta cần phải làm gì?

- Nhận xét và chốt lại: Để có một tình bạn đẹp và bền chặt, chúng ta nên quan tâm, chia

sẽ cùng bạn những lúc bạn vui, buồn, gặp hoạn nạn và phải giữ gìn, vun đắp có như vậy

tình bạn mới bền chặt.

*Đánh giá thường xuyên:

- Tiêu chí đánh giá: Tìm được những câu ca dao, tục ngữ nói về tình bạn.

Tiêu chíHTT1.Tìm được nhiều câu đúng

2. Hợp tác tốt

3. Phản xạ nhanh

GV : Đinh Chí LinhHTCHTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Hoạt đợng ứng dụng: - Biết đọc một văn bản bất kì với giọng đọc phù hợp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×