Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tuần 12Năm học: 2018 - 2019-Về nhà cùng với người thân hồn thành phần hoạt động ứng dụng.

Ơn tốn :Tuần 12I.Mục tiêu:

-Thực hiện được các phép nhân một số với một tổng, một hiệu và ngược lại; nhân với

số có hai chữ số và vân dụng để giải bài toán liên quan

-Biết giải tốn và tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân một số với một

hiệu,nhân một hiệu với một số.

- H có ý thức học tốn

- Hợp tác tích cực làm được các bài tập

II. Đồ dùng dạy học:

- Vở em tự ơn luyện Tốn

III. Hoạt động dạy học:

HĐ1: Khởi động (theo tài liệu)

HĐ 2: Ôn luyện ( Theo tài liệu) B1,2,3,4

-HSHTTN : Gióp HS HTC lµm BT4

* Đánh giá:

-Tiêu chí:giải tốn và tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân một số với

một hiệu,nhân một hiệu với một số.

-Phương pháp: PP quan sát, Vấn đáp,

-Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét bằng lời, trình bày miệng

3.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cùng với ngời thân hoàn thành BT tun 12 vở em

tự ôn luyện

**********Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018

Tốn:

Nhân với số có hai chữ số (T2)

I. Mục tiêu:

- HS biết thực hiện phép nhân với số có hai chữ số và vận dụng vào giải bài tốn có

lời văn.

- Thực hiện tính nhân với số có hai chữ số thành thạo- HS có thái độ chủ động, tích cực khi hoạt động nhóm

- Phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

II. Đồ dùng dạy học : SHD Bảng nhóm, PhiÕu BT 1( Phần HĐTH)

III. Hot ng dy hc:

Giỏo viờn: Trn Th LinhTun 12Năm học: 2018 - 2019B. Hoạt động thực hành

1.Đặt tính rồi tính( Theo SHD)

2. Tính giá trị của biểu thức b x 56, với b = 4; 40; 27; 370( Theo SHD)

3.Giải bài toán( Theo SHD)

- Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực hiện theo logo ở SGK.

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần tiếp cận để tiếp sức cho các em thực hiện được

phép nhân với số có hai chữ số vận dụng hoàn thành các bài tập

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: giúp đỡ các bạn tiếp thu còn hạn chế trong nhóm

* Đánh giá:

- Tiêu chí : + Bài 1: Đặt tính và tính đúng kết quả phép nhân với số có hai chữ số

+ Bài 2: Thay chữ bằng giá trị số và tính đúng giá trị của biểu thức chứa chữ

+ Giải đúng bài tốn có lời văn, phép tính đúng, lời giải ngắn gọn, súc tích

- PP: Vấn đáp gợi mở

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

C. Hoạt động ứng dụng: Về nh cùng với ngời thân hoàn thành BT phn ứng

dụng.

**********

**********

H§tt:

Sinh hoạt lớp

I.Mục tiêu

- Nhận xét học sinh trong tuần qua

-Đưa ra phương hướng trong tuần tới.

-Có thái độ nghiên tỳc,tht th.

-Hp tỏc nhúm,chia s

II. Các hoạt động:

- HTQ T chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi ng.

- CTHTQ chia s mc tiờu bui sinh hot

1. Đánh giá lại tình hình hoạt ộng trong tuần qua.Vic1 Chi đội trởng điều hành lớp nhận xét tình hình của chi đội trong tuần qua

- các phân đội trởng tự đánh giá kết quả thi đua của nhóm mình

Giỏo viờn: Trần Thị LinhTuần 12Năm học: 2018 - 2019- chi ®éi trởng tổng hợp và nhận xét thi đua của các phân đội trong chi đội .

Vic 2.ý kiến của các thành viên trong chi đội.

2.Bình bầu thi đua của các phân đội,cá nhân xuất sắc trong tuầnHTQề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới.

Vic1-Tập múa hát các bài múa hát mà liên đội triển khai

Vic2- Tập bài thể dục giữa giờ, làm tốt công tác vệ sinh,

Vic3- Đi học đúng giờ , chấp hành tốt các nội quy quy định của chi đội.

3.Sinh hoạt văn nghệ.

- CTHĐTQ yêu cầu trởng ban văn nghệ bắt cho lớp hát một vài bài hát tập thể.

Tổ chức cho các bạn chi trũ chơi

-GV dặn dò, nhắc hs thực hiện tốt luật giao thơng

* Đánh giá:

-Tiêu chí: - Nêu được những việc làm được và chưa làm được của tuần qua.

- Nêu ra phơng hớng trong tuần tới.

- PP: vn ỏp.

- K thut: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tậpGiáo viên: Trần Thị LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×