Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Hoạt động ứng dụng: (Thực hiện theo tài liệu )

C. Hoạt động ứng dụng: (Thực hiện theo tài liệu )

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tuần 12Năm học: 2018 - 20191. HS thực hành

- GV yêu cầu 1-2 HS nhắc lại quy trình khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu

đột thưa

- Gọi 1-2 HS lên bảng thực hành, lớp quan sát nhận xét

- GV nhận xét, nêu tóm tắt lại các bước thực hiện

- Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm 2

- GV quan sát uốn nắn thao tác cho HS còn lúng túng2. Trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá

- GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo nhóm và tiến hành nhận xét đánh giá

- HS tự nhận xét:

+ Cách gấp đường gấp

+ Cách kẻ đường dấu : thẳng, cong...

+ Cách khâu: Mũi kim đều, mảnh vải không bị dúm...

- HS chọn ra sản phẩm đẹp.

- GV tổng hợp ý kiến, nhận xét, đánh giá cho các cá nhân và các nhóm.

* Đánh giá:

-Tiêu chí: khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu

tương đối đều nhau.

-PP: quan sát, vấn đáp;

-KT: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời

2. Hoạt động ứng dụng:- Tập cắt khâu thêu một sản phẩm theo ý thích..

**********

Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2018

Tốn:

Nhân với số có hai chữ số (T1).

I. Mục tiêu:

- HS biết thực hiện phép nhân với số có hai chữ số và vận dụng vào giải bài tốn có

lời văn.

- HS nắm cách thực hiện và thực hiện tính nhân với số có hai chữ số thành thạo- Chủ động, tự tin khi trình bày kết quả học tập

- Phát triển năng lực tính toán, năng lực tự học.

II. Đồ dùng dạy học : SHD Bng nhúm, Phiếu BT 1( Phần HĐTH)

Giỏo viờn: Trn Thị LinhTuần 12Năm học: 2018 - 2019III. Hoạt động dạy học:

A. Hoạt động cơ bản:

1. Em tính 27 x 34 bằng cách tính 27 x (30 + 4 ) và nêu cách thực hiện phép

tính( Theo SHD)

2.Đọc kĩ nội dung sau, nói cho bạn nghe cách thực hiện phép tính: 27 x 34 = ?

( Theo SHD)

3.Đặt tính rồi tính( Theo SHD)

4.Tính giá trị biểu thức 38 x a với a = 16, 24, 38 ( Theo SHD)

- Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực hiện theo lôgô sách HD

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần tiếp cận để tiếp sức cho các em nắm cách

thực hiện nhân với số có hai chữ số để hoàn thành các bài tập.

+ Đối với HS tiếp thu nhanh: giúp đỡ các bạn tiếp thu còn hạn chế trong nhóm

* Đánh giá:

- Tiêu chí : + Tính đúng kết quả 27 x 34 bằng cách tính 27 x (30 + 4 ) và nêu được

cách thực hiện phép tính

+ Đọc nắm nội nội dung hướng dẫn trong sách HDH và giải thích được cho bạn nghe

về cách thực hiện phép tính 27 x 34

+ Đặt tính đúng nêu được cách thực hiện phép tính

+ Tính đúng giá trị biểu thức có chứa chữ.

- PP: Vấn đáp gợi mở, pp viết

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, phân tích và phản hồi, HS viết.

**********

TIẾNG VIỆT:

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÀI HDH TV4

BÀI 12B:

KHỔ LUYỆN THÀNH TÀI (T3)

I.Mục tiêu:- Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn

truyện) đã nghe, đã đọc nói về một người có nghị lực, có ý chí vươn lên

trong cuộc sống.

- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện.

- HS thêm yêu thích các câu chuyện.

- Hợp tác tích cực. Năng lực diễn đạt ngơn ngữ mạch lạc, tự tin.

Giáo viên: Trần Thị LinhTuần 12Năm học: 2018 - 2019II.Đồ dùng dạy học: Sách HDH.

III. Hoạt động dạy học:

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNHHĐ 3:Chuẩn bị kể một câu chuyện đã nghe, đã đọc về một người có nghị lực, có

ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Việc 1 : Em dựa vào gợi ý để kể một câu chuyện đã nghe, đã đọc về một người có

nghị lực, có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Việc 2 : Em cùng bạn trao đổi

Việc 3 : Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn kể câu chuyện đó

CTHĐTQ tổ chức cho các bạn đọc lại câu chuyện của mình trước lớp

Việc 4 : Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn đọc lời kể.

* Đánh giá:

- Tiêu chí: Dựa vào những gợi ý trong SGK kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc về

một người có nghị lực, có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

- PP: Quan sát.vấn đáp

- KT: ghi chép ngắn, trình bày miệng, tơn vinh học tập.HĐ 4. Kể chuyện trong nhóm

Việc 1 :Em kể lại câu chuyện

Việc 2 : Em và bạn cùng kể cho nhau nghe

Việc 3 : Nhóm trưởng tổ chúc cho các bạn thi kể trong nhóm

* Đánh giá:

- Tiêu chí: Các bạn trong nhóm kể lại được câu chuyện dã nghe, đã đọc về một người

có nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Giáo viên: Trần Thị LinhTuần 12Năm học: 2018 - 2019- PP: Quan sát.

- KT: Ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập.HĐ 5.Kể chuyện trước lớp.

CTHĐTQ tổ chức cho các bạn thi kể trước lớp, nhận xét ,tuyên dương bạn.

Chia sẻ ý kiến sau tiết học

* Đánh giá:

- Tiêu chí: Kể được câu chuyện dã nghe, đã đọc về một người có nghị lực, ý chí vươn

lên trong cuộc sống trước lớp.

- PP: Quan sát, vấn đáp.

- KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng,tơn vinh học tập.

C. Hoạt động ứng dụng: (Thực hiện theo tài liệu )

- Về nhà cùng với người thân hoàn thành phần ứng dụng.

***********

Ôn tiếng việt: Tuần 12

I Mục tiêu:

-Đọc và hiểu được bài cậu bé Nui- tơn. Hiểu được tinh thần học tập ,ý chí và nghị lực

của cậu bé Nui- tơn khi đi học

-Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu tr/ch.Tìm được một số câu tục ngữ nói về ý chí nghị

lực của con người.

-Có thái độ tích cực trong học tập.

- Rèn luyện năng lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách

hiểu của mình;

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh (ảnh).

- Vở em tự ôn luyện

III. Hoạt động dạy học:

HĐ1: (theo tài liệu).Đọc truyện và TL đúng các câu hỏi

*Đánh giá:

- Tiêu chí: Hiểu được việc tình huống trong truyện

+Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc.

Giáo viên: Trần Thị LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Hoạt động ứng dụng: (Thực hiện theo tài liệu )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×