Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngân hàng TMCP Bắc Á cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng như: Mở tài khoản nội tệ và ngoại tệ, nhận tiền gửi, đầu tư cho vay và bảo lãnh, thanh toán trong và ngoài nước, tài trợ thương mại, chuyển tiền nhanh, kinh doanh ngoại hối, phát hành và thanh

Ngân hàng TMCP Bắc Á cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng như: Mở tài khoản nội tệ và ngoại tệ, nhận tiền gửi, đầu tư cho vay và bảo lãnh, thanh toán trong và ngoài nước, tài trợ thương mại, chuyển tiền nhanh, kinh doanh ngoại hối, phát hành và thanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

39Dự án khu đô thị sinh thái y học:

Dự án khu đô thị sinh thái y học bao gồm Bệnh viện điện tử; Bệnh viện đa

khoa 5 sao và Trung tâm điều dưỡng; Khu Spa nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp;

Trường đại học tổng hợp Phủ Quỳ (gồm Khoa Y Dược, Kho Công Nghệ cao và

Khoa Nông Nghiệp) và Viện nghiên cứu bệnh ung thư.

Dự án dược liệu và xây dựng nhà máy chiết xuất tại chỗ tại Nghệ An,

cung cấp các sản phẩm:

Thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, spa và chăm sóc sức khỏe. Dự án này

khơng chỉ giúp cải thiện đời sống nhân dân địa phương, bảo tồn được các cây thuốc

quý hiếm, bảo vệ rừng và mơi trường sống mà còn mang lại hiệu quả kinh tế bền

vững cho nhà tư vấn đầu tư.

Luôn đặt lợi ích của mình bên cạnh lợi ích quốc gia. Đây là các dự án mang

tính an sinh xã hội và tạo ra các giá trị cốt lõi, bền vững. Hướng tu van đầu tư này

sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho người tiêu

dùng, và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất ván sợi tại huyện Nghĩa

Đàn, tỉnh Nghệ An:

Đây là dự án với tổng mức đầu tư lên tới 120 triệu EUR và là nhà máy sản

xuất ván sợi với quy mô lớn, công nghệ hiện đại cung ứng ván nhân tạo chất lượng

cao cho thị trường trong và ngồi nước. Dự án này góp phần gia tăng giá trị sản

xuất các ngành liên quan: lâm nghiệp, hóa chất, điện…

2.1.3. Cơ cấu tổ chức

 Tại Hội sở: Ngân hàng TMCP Bắc Á đã chuyển đổi cơ bản thành công mơ

hình tổ chức quản trị điều hành theo mơ hình quản trị tập trung, hình thành các Khối

nghiệp vụ chức năng để quản trị xuyên suốt từ Hội sở đến chi nhánh, bao gồm các

Khối chức năng: Khối Quản lý rủi ro; Khối Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại tệ;

Khối Ngân hàng Bán buôn; Khối Ngân hàng Bán lẻ; Khối Tài chính – Kế tốn;

Khối Tác nghiệp; Ban Cơng nghệ Thơng tin, Khối Tổng hợp (Pháp chế, Nhân sự,

Văn Phòng); Trung tâm dịch vụ khách hàng, Ban kiểm soát,... Do đó, nguyên tắc40quản trị đảm bảo tập trung và thống nhất cao, phù hợp với mục tiêu hướng tới khách

hàng, đa dạng và hiện đại hóa sản phẩm, các quy trình tác nghiệp đảm bảo nhanh

chóng, chính xác, an tồn và phòng tránh rủi ro.

 Sơ đồ tổ chức, quản lý tại Hội sở:41 Tại Chi nhánh: Ban điều hành tại Chi nhánh bao gồm Giám đốc Chi nhánh

và các Phó giám đốc hoặc Trưởng phòng phụ trách các mảng hoạt động, đơn vị kinh

doanh trực thuộc Chi nhánh.42 Sơ đồ tổ chức Chi nhánh:

Ban Giám đốc Chi

nhánhTrưởng phòng

Quan hệ khách

hàngTrưởng phòng

Tác nghiệpKiểm sốt

viênChun viên

tín

 dụng

Sơ đồChun viên Chun viên

Giao dịch

Quan hệ

hỗ trợ

tổ

chức Phòngtíngiao

dich: viên

khách hàng

dụngTrưởng

quỹTrưởng bộ

phận kế

tốnNgân quỹKế tốn

viênHành chính/

Bảo vệGiám đốc

Phòng giao dịchKiểm sốt viênChun viên Quan

hệ khách hàngGiao dịch viênNgân quỹHành chính/

Bảo vệ432.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân

hàng TMCP Bắc Á

2.2.1. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong

những năm qua

2.2.1.1. Tình hình tài chính

Bảng 2.1. Tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á giai

đoạn 2012-2014

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản

Lợi nhuận sau thuếNăm 2012

Năm 2013

Năm 2014

3.146

3.311

4.122

33.738

50.308

57.182

274,08

192,8

34,58

(Nguồn: Báo cáo tổng kết BacABank năm 2012– 2014)Theo bảng số liệu trên cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tình

hình tài chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á trong những năm qua là tốt, đây cũng là

xu hướng chung của tất cả các NHTM trong thời kỳ hội nhập. Việc tăng vốn điều lệ

góp phần gia tăng vốn chủ sở hữu của BacABank. Điều này giúp cho BacABank

nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong thời gian sắp tới.

2.2.1.2. Về hoạt động huy động vốn

Từ khi mới thành lập, Ngân hàng TMCP Bắc Á luôn xác định huy động vốn là

khâu quan trọng mở đường, là cơ sở bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của ngân

hàng phát triển nên mặt bằng vốn vững chắc ngày được tăng trưởng về cả VND và

ngoại tệ. Để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt hơn

hoạt động của mình, Ngân hàng TMCP Bắc Á luôn xác định huy động vốn là nhiệm

vụ quan trọng. Xác định rõ nhiệm vụ đó, đến nay BacABank đã xây dựng cơ cấu

nguồn vốn hợp lý và đa dạng hóa nguồn vốn bằng việc đa dạng hóa các loại hình

thức, biện pháp, các kênh huy động vốn từ mọi nguồn. Lãi suất tiền gửi luôn được

thay đổi linh hoạt phù hợp chung với tình hình chung của thị trường tiền tệ và nhu

cầu huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của BacABank. Bên cạnh các hình

thức huy động tiền gửi thuần túy thì BacABank cũng thường có các hình thức,

chương trình huy động vốn đặc biệt như TGTK có thưởng, TGTK tham dự dự44thưởng hàng q…. Ngồi việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và các

tổ chức kinh tế xã hội, vài năm gần đây, BacABank còn huy động trên thị trường

liên ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn tại Ngân hàng, đảm bảo tốt nguồn

vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Tình hình huy động vốn của BacABank trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm

2014 được thể hiện qua bảng số liệu sau:

ĐVT: triệu đồngBiểu 2.1: Tình hình huy động vốn tại NHTM Bắc Á

Nguồn: Báo cáo tổng kết BacABank năm 2012– 2014

Trong những năm gần đây, do chú trọng tới công tác huy động vốn nên tốc độ

tăng trưởng nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Bắc Á khá cao và tăng qua

các năm : năm 2013 tăng 50,5% so với năm 2012, năm 2014 tăng 12,29% so với

năm 2013. Có được kết quả đó là nhờ cơng tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu và

phát triển đa dạng các sản phẩm huy động phù hợp với nhu cầu của khách hàng, thu

hút được nhiều khách hàng gửi tiền, với các kỳ hạn mở rộng từ không kỳ hạn, các

kỳ hạn ngắn 1,2,3,6,9 tháng và các kỳ hạn dài như 12,18,24,36 tháng. Về lãi suất

huy động cũng rất linh hoạt phù hợp với kỳ hạn tiền gửi, mức lãi suất ở mức cao so

với các ngân hàng thương mại khác, đồng thời có nhiều chương trình khuyến mại

hấp dẫn, thu hút được sụ quan tâm và ủng hộ của khách hàng.45Tổng số dư huy động vốn đến thời điểm 31/12/2014 đạt 51.892 tỷ đồng, tăng

5.681 tỷ so với năm 2013. Trong đó, huy động vốn thị trường 1 ( bao gồm tiền gửi

khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) chiếm tỷ trọng cao nhất và có xu hướng ổn

định qua các năm : năm 2012 là 95,8%, năm 2013 là 91,77%, năm 2014 là 90,21%.

Trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế chính trị có nhiều sự biến động, kéo

theo nó là đồng tiền cũng thường xuyên thay đổi, ngoài ra ngày càng có nhiều

NHTM cổ phần cạnh tranh gay gắt về mặt lãi suất, nhưng huy động vốn thị trường 2

(bao gồm tiền gửi các tổ chức kinh tế) tại Ngân hàng TMCP Bắc Á cũng tăng đều

qua các năm, cụ thể : năm 2013 tăng 198,51% so với năm 2012, năm 2014 tăng

33.55% so với năm 2013. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng tương đối cao nhưng

nguồn hu đọng này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn huy động, năm 2012 là

4,2%, năm 2013 là 8,23%, năm 2014 chiếm 9,79%. Với cơ cấu này, ngân hàng hoàn

toàn chủ động về nguồn vốn khả dụng, không bị phụ thuộc vào thị trường 2 và đảm

bảo khả năng thanh khoản.

Nhìn chung công tác huy động của ngân hàng là khá tốt, tổng nguồn vốn huy

động tăng dần qua các năm, tạo ra một nguồn dồi dào để ngân hàng không những có

thể thực hiện cung cấp tín dụng cho nền kinh tế mà còn dùng để điều hòa vốn trong

tồn hệ thống. Tuy nhiên để thu hút được lượng tiền tạm thời nhàn rỗi của dân cư và

các tổ chức kinh tế nhiều hơn nữa, thì Ngân hàng TMCP Bắc Á cần có biện pháp

nâng cao và mở rộng các hoạt động dịch vụ, chú trọng trình độ nghiệp vụ, đổi mới

phong cách phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

2.2.1.3. Về hoạt động sử dụng vốn

Hiện nay, hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu của các NHTM Việt Nam

nói chung và của BacABank nói riêng. Là một NHTM cổ phần, vốn hoạt động là do

các cổ đơng đóng góp, huy động tiền gửi từ dân cư và các tổ chức kinh tế nên hoạt

động kinh doanh của ngân hàng là vơ cùng khó khăn. Nhận thức được điều này,

ngân hàng rất chú trọng đến khâu tín dụng. Nhờ làm tốt cơng tác huy động vốn,

BacABank đã tích cực nhanh chóng đa dạng hóa các mặt nghiệp vụ kinh doanh của

ngân hàng trong đó trọng tâm là cơng tác tín dụng. Hoạt động cho vay của ngân

hàng được thể hiện ở bảng số liệu sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngân hàng TMCP Bắc Á cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng như: Mở tài khoản nội tệ và ngoại tệ, nhận tiền gửi, đầu tư cho vay và bảo lãnh, thanh toán trong và ngoài nước, tài trợ thương mại, chuyển tiền nhanh, kinh doanh ngoại hối, phát hành và thanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x