Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tỷ lệ nợ xấu (%)

Tỷ lệ nợ xấu (%)

Tải bản đầy đủ - 0trang

64- Thạc sỹ: 247

- Đại học : 927

- Cao đẳng : 61

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Bắc Á luôn được coi là mục

tiêu, nhiệm vụ hàng đầu. Bắc Á tạo mọi điều kiện để mỗi cá nhân người lao động

phát triển nghề nghiệp đồng thời chú trọng việc xây dựng nguồn nhân lực có chất

lượng cao, tác phong chuyên nghiệp phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng

nhất. Để nâng cao chun mơn của cán bộ, Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn

nhân lực BAC A BANK đã được thành lập từ Quý III/2012 nhằm thực hiện các

khóa đào tạo. Các chương trình đào tạo tại BAC A BANK đa dạng, phù hợp với

nhiều đối tượng, nhằm mục đích giúp nhân viên bổ sung các kỹ năng chuyên môn,

nâng cao nghiệp vụ thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ về quy chế,

quy trình nghiệp vụ tồn hệ thống, như: nâng cao nghiệp vụ tín dụng, giao dịch viên

chuyên nghiệp, pháp luật trong kinh doanh ngân hàng, kỹ năng bán hàng qua điện

thoại, kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống than phiền của khách hàng, kỹ năng

phân tích báo cáo tài chính... Với chủ trương, mỗi lao động tại BacABank đều có cơ

hội được đào tạo và phát triển, được BacABank tài trợ mọi chi phí đào tạo khi tham

gia các khóa đào tạo do BacABank tổ chức cũng như các khóa đào tạo do

BacABank cử tham dự.

Tuy nhiên, chính sách tuyển dụng của BacABank còn mang tính nhất thời và

thụ động, các tiêu chí tuyển dụng chỉ dựa vào bằng cấp, dựa trên kết quả bài thi lý

thuyết, chưa kết hợp hài hòa giữa các chỉ tiêu. Chính sách đãi ngộ của Ngân hàng

cũng, chưa phù hợp, chưa có chính sách tốt đối với các cán bộ có trình độ chun

mơn cao, nghiệp vụ giỏi, khơng thu hút và giữ chân người tài, dẫn đến tình trạng

nhiều cán bộ luân chuyển, nghỉ việc, số lượng nhân viên giảm dần.65Biểu 2.6: Số lượng cán bộ nhân viên ngân hàng

Nguồn: Báo cáo tổng kết BacABank năm 2012– 2014

2.2.3.3.Năng lực công nghệTừ cuối năm 2010, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã đầu tư thành công dự án

Corebanking hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cơng nghệ thơng tin, giúp cải thiện đáng

kể hiệu quả của hoạt động nội bộ ngân hàng như kế toán thanh toán, quản trị rủi

ro, đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng...Các dữ liệu trong hoạt động được

nối mạng trực tuyến giữa các Phòng, Ban tại trụ sở chính, Chi nhánh đảm bảo

kiểm sốt, phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động. Hệ thống

công nghệ thông tin hoạt động ổn định còn giúp Ngân hàng hiện đại hóa hệ

thống thanh tốn, đa dạng hóa hình thức huy động vốn, cho vay, với những sản

phẩm tiện ích ngân hàng hiện đại, cung ứng cho doanh nghiệp và dân cư, mở

rộng các hình thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng.

Hiện nay, Ngân hàng đang phát triển các dự án phần mềm hiện đại, chuyên sâu

vào mảng nghiệp vụ như quản lý rủi ro, quản lý cân đối vốn, kinh doanh vốn và

ngoại tệ...Ngoài ra, Ngân hàng cũng đã đầu tư thành công các dự án về ATM,

POS, Internet Banking, SMS Banking, đã đầu tư hoàn thành hạ tầng, phần mềm

quản lý, kết nối thanh toán nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu ngày càng cao

hơn của khách hàng. Trong giai đoạn vừa qua, nhờ việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng66công nghệ, Ngân hàng đã đưa ra nhiều sản phẩm mới với nhiều tiện ích như : hệ

thống True Ecommerce kết nối thanh toán với 500 nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất

trên thị trường, dịch vụ chuyển tiền qua thẻ được thực hiện 24/24h mà ghi nợ,

ghi có ngay lập tức và miễn phí 100% cho khách hàng...

Tuy nhiên, phần lớn các trang thiết bị công nghệ mà BacABank đã và đang

triển khai đều đã được các ngân hàng triển khai từ rất sớm nên khơng tạo được

sự khác biệt mang tính cạnh tranh. Trình độ cơng nghệ cùng với khả năng quản

trị, quản lý mạng, trình độ kỹ thuật của BacABank chưa cao, do vậy tiềm ẩn

nhiều rủi ro. Hệ thông công nghệ thông tin kết nối giữa các chi nhánh chưa thực

sự thơng suốt, vẫn xảy ra tình trạng lỗi kỹ thuật dẫn đến gián đoạn trong giao

dịch, gây phiền hà cho khách hàng. Với mục tiêu phát triển hệ thống công nghệ

là một trong những yếu tố trọng tâm đem lại lợi thế cạnh tranh cho mình, Ngân

hàng TMCP Bắc Á sẽ tiếp tục đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin, hướng

tới trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại.

2.2.3.4. Mạng lưới giao dịch

Trong thời gian qua, chiến lược phát triển mạng lưới của Ngân hàng TMCP

Bắc Á là ưu tiên mở rộng, phát triển mạng lưới hướng tới khu vực nông thôn, vùng

sâu vùng xa theo định hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn của Ngân

hàng Nhà nước và Chính phủ. Ngân hàng đặt mục tiêu hồn thành chuẩn mực hóa

các tiêu chí của một ngân hàng có quy mơ vừa phục vụ tư vấn các doanh nghiệp

trong lĩnh vực công nghệ cao và các ngành phụ trợ nông nghiệp, nông thôn. Hiện

tại, Ngân hàng TMCP Bắc Á có 94 điểm giao dịch bao gồm Hội sở chính, 22 Chi

nhánh, 61 Phòng giao dịch, 06 Quỹ tiết kiệm và 04 điểm giao dịch phân bố trên 14

tỉnh/thành phố trong cả nước.67Bảng 2.10: Số lượng điểm giao dịch

Loại hình

Hội sở

Chi nhánh

Phòng giao dịch

Quỹ tiết kiệm

Điểm giao dịch

TổngNăm 2012

Năm 2013

Năm 2014

1

1

1

18

18

22

52

52

61

8

8

6

0

5

4

79

84

94

Nguồn: Báo cáo tổng kết BacABank năm 2012– 2014Trụ sở của các đơn vị mạng lưới được thiết kế và xây dựng đạt chuẩn an toàn

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, được thiết kế theo chuẩn mực bộ nhận diện

thương hiệu phù hợp với mục đích kinh doanh, góp phần nâng cao vị thế và hình

ảnh của Ngân hàng.

Theo quy định của Thông tư 21 do Ngân hàng Nhà nước ban hành tháng

10/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại có hiệu

lực, việc mở mới mạng lưới sẽ ngày càng siết chặt hơn, đặc biệt với các ngân hàng

nhỏ, vốn thấp. Để được mở thêm chi nhánh, ngân hàng thương mại phải kinh doanh

có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm tốn

của năm trước liền kề. Ngồi ra, nợ xấu của năm trước liền kề không được vượt quá

3% hoặc một tỷ lệ khác theo Thống đốc quyết định. Tỷ lệ vốn tối thiểu cho mỗi chi

nhánh là 300 tỷ đồng. Năm 2014, Ngân hàng TMCP Bắc Á là một trong số ít ngân

hàng TMCP được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở mới và nâng cấp nhiều chi

nhánh, phòng giao dịch trên phạm vi toàn quốc, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách

hàng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn điều lệ mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh

tranh của Ngân hàng, đồng thời khẳng định uy tín thương hiệu và tính an tồn trong

các hoạt động kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, nếu so sánh với các ngân hàng trong nước thì số lượng các điểm

giao dịch của BAC A BANK còn rất ít, chỉ nhiều hơn một số ít ngân hàng có quy

mơ nhỏ như TienPhongBank(34 điểm giao dịch), VietCapital (36 điểm giao dịch)…

Số lượng điểm giao dịch tập trung không đồng đều, riêng Hà Nội và Thành phố Hồ

Chí Minh đã chiếm tới 56 điểm giao dịch, còn lại phân bổ rải rác tại 12 tỉnh/thành68phố.Biểu 2.7: Mạng lưới giao dịch các ngân hang

Nguồn: Báo cáo tổng kết các ngân hàng năm 2014

Trong thời gian sắp tới, cùng với việc tăng vốn điều lệ, Ngân hàng TMCP

Bắc Á cũng có kế hoạch mở mới và gia tăng số lượng điểm giao dịch trên cả nước,

nhằm quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của ngân hàng.

2.2.3.5.Uy tín, thương hiệu của Ngân hàngTiếp nối những thành công sau khi ra mắt thương hiệu BacABank vào đầu

năm 2012, tới nay, hệ thống nhận diện thương hiệu đã được hoàn thành trên phạm

vi toàn hệ thống. Để tiếp tục củng cố hình ảnh thương hiệu BacABank và đưa

những giá trị thương hiệu ngày càng đến gần hơn với khách hàng, trong năm 2014,69tất cả các điểm giao dịch của BacABank đã được đào tạo về Quy chuẩn hình ảnh

thương hiệu, mơ hình 5S đồng thời kiểm tra tính tuân thủ tại các Chi nhánh/Phòng

giao dịch để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tạo sự thu hút và ấn tượng tốt đẹp từ

đông đảo khách hàng, dân cư, đối tác và các cấp quản lý.

Hoạt động Marketing tiếp tục được củng cố và có những tác động rất tốt đến

hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Các chương trình truyền thơng cho các sản

phẩm mới đã tiếp cận hiệu quả hơn tới đông đảo khách hàng, phối hợp với các đơn

vị trong công tác nghiên cứu thị trường, đưa nhiều ý tưởng cho sản phẩm mới, đào

tạo các đơn vị kinh doanh để có phương thức marketing đúng hướng để tiếp cận

khách hàng tốt hơn.

Ngồi cơng tác marketing quảng bá sản phẩm nội bộ, trong những năm qua,

BacABank được đánh giá là một trong các tổ chức hoạt động tích cực trong cơng

tác xã hội. Với mục tiêu ươm mầm tài năng và hỗ trợ thế hệ trẻ lập nghiệp,

BacABank trở thành đơn vị đồng hành cùng chương trình Khởi nghiệp quốc gia do

VCCI phát động. Cùng với tinh thần đó, BacABank cùng TH True Milk đầu tư triển

khai Dự án Vì tầm vóc Việt nhằm xây dựng một sân chơi trí tuệ cho các em học

sinh lứa tuổi từ 11-14 trên phạm vi tồn quốc.

Ngồi ra, cơng tác từ thiện được chú trọng đặc biệt. Trong những năm qua,

Ngân hàng đã thực hiện nhiều chương trình tài trợ như Tài trợ an sinh xã hội tại Hội

nghị xúc tiến đầu tư Vùng Tây Bắc hơn 1 tỷ đồng, chương trình tài trợ mổ tim và

mổ thận, tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó...tạo ấn tượng đẹp trong lòng

khách hàng.

2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Bắc Á qua ma

trận hình ảnh cạnh tranh

Trong bảng câu hỏi, tác giả đã đưa ra 5 đối thủ cạnh tranh điển hình với

Ngân hàng Ngân hàng TMCP Bắc Á là AnBinhBank, KienLong Bank, Phương

Đông (OCB), VIB, Nam A Bank, với một số đặc điểm như sau :

Bảng 2.11: Chỉ tiêu so sánh các ngân hàng có quy mơ tương đương BAB

Chỉ tiêuBABVIBKienLongNam AOCBAn Binh70Vốn điều lệ

Số lượng điểm

giao dịch

Số lượng nhân viên

ROA

ROE

Dự phòng rủi ro37004250Bank

300094151971235

0.48

7.39

92Bank

30003384Bank

480057981471100

3464

1100

2267

2643

0.57

0.66

0.77

0.61

0.19

5.68

6.34

5.68

5.53

2.04

1188

42

77

302

430

Nguồn: Báo cáo tổng kết các ngân hàng năm 2014VIB : VIB có những lợi thế rất riêng biệt và là cơ sở rất tốt cho sự phát triển

bền vững trong tương lai. Đó là mạng lưới giao dịch trải rộng trên cả nước, phong

cách phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp, và đặc biệt là việc tiên phong phát triển

nhiều sản phẩm linh hoạt, đa dạng. VIB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam

áp dụng chính sách hồn tiền lên tới 5% cho chủ thẻ thanh tốn tồn cầu VIB Debit

MasterCard, là ngân hàng tiên phong cho ra đời sản phẩm cho vay tính bằng lãi suất

tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 13 tháng cộng biên độ cố định chỉ 3,5%/năm, là ngân hàng

đàu tiên tiếp cận khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng thông qua mạng xã

hội bằng việc triển khai mơ hình chi nhánh trực tuyến, cho phép người dùng trải

nghiệm không gian giao dịch của VIB ngay trên facebook...Năm 2014, lợi nhuận

ròng sau thuế của VIB tăng lên 472 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 648 tỷ đồng,

doanh thu đạt 3470 tỷ, trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục ở mức cao 1188 tỷ đồng.

VIB hiện đang là một trong các ngân hàng được đánh giá cao và vững mạnh trong

khối các ngân hàng TMCP. Tuy nhiên, do quy mô vốn điều lệ còn thấp nên khả

năng cạnh tranh của VIB còn gặp nhiều khó khăn.

Kien Long Bank: mặc dù sở hữu vốn điều lệ ở mức thấp nhất theo quy định

của Ngân hàng Nhà nước, nhưng Kien Long Bank vẫn đang hoạt động rất hiệu quả,

với tỷ lệ ROA và ROE cao nhất trong các ngân hàng đang đánh giá so sánh. Năm

2014, tổng tài sản Kien Long Bank đạt 23.104 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 13.526 tỷ

đồng, huy động từ dân cư và các tổ chức đạt 16.571 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế

đạt 233.71 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 1,95% tổng dư nợ. Có được điều này vì Kien

Long Bank đã đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, với những chính sách điều hành

linh hoạt. Tuy nhiên, Kien Long Bank mới chỉ chú trọng phát triển thị trường trong71khu vực miền Nam, chưa có sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền, nên chưa

khẳng định được vị thế của mình.

Nam A Bank: Tuy quy mơ vốn điều lệ nhỏ và số lượng điểm giao dịch còn ít,

song với kết quả kinh doanh hiệu quả, thể hiện qua các chỉ tiêu hoạt động về tổng

tài sản tăng trưởng cao, hiệu suất sinh lời ở mức cao và duy trì ở mức ổn định, là

một trong những ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng và phê duyệt đề

án Tự tái cơ cấu hoạt động ngân hàng, Nam A Bank được nhiều khách hàng cũng

như các đối tác đánh giá là một trong những ngân hàng có nội lực vững mạnh, phát

triển an toàn hiệu quả trong những năm qua. Năm 2014, tổng tài sản Nam A Bank

đạt 37.293 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 242.446 tỷ đồng.

OCB : Với nền tảng đã được thiết lập vững chắc, cùng lợi thế trong mối quan

hệ hợp tác chiến lược OCB - BNP Paribas (Pháp), OCB tự tin trên lộ phát triển để

trở thành ngân hàng đa năng dẫn đầu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp

vừa và nhỏ tại Việt Nam. Kết thúc năm tài chính 2014, tổng tài sản OCB đạt 39,146

tỷ đồng tăng 19,37% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng huy động đạt 34,685 tăng

21,64% so với cùng kỳ và hoàn thành 116% so với kế hoạch, tổng dư nợ tín dụng

của ngân hàng đạt 24,528 tỷ tăng 18,8% so với 2013 và đạt 108% so với kế hoạch;

tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2.85% giảm 0,07% so với 2013; vốn điều lệ tăng lên

3,547 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng.

An Binh Bank : Trong số các ngân hàng đang xem xét đánh giá, An Binh Bank

là ngân hàng sở hữu vốn điều lệ cao nhất, cùng quy mô mạng lưới rộng khắp. Lợi

thế của An Binh Bank là đa dạng về sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm tín dụng.

Tổng tài sản của An Binh Bank đến cuối năm 2014 đạt 67.465 tỷ đồng, tăng 17% so

với năm 2013, số dư huy động đạt 60.911 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 42.633 tỷ

đồng, lợi nhuận sau thuế 116.973 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục ở mức

cao 430 tỷ đồng.

Bảng 2.12 : Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Các yếu

tố cạnh

tranh

Mạng

lưới giaoMức

Kien Long

An Binh

VIB

Nam A Bank

OCB

BacABank

độ

Bank

Bank

quan

trọng Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm

0.0530.1530.1520.120.130.1540.2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tỷ lệ nợ xấu (%)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×