Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC IM JAPAN

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC IM JAPAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Quá trình hình thành và phát triển

- Tổ chức đào tạo nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM JAPAN) được đổi tên từ ngày 01

tháng 04 năm 2011. Tên gọi trước đây là Hiệp hội đào tạo nguồn nhân lực quốc tế các

doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (gọi tắt IMM Japan).

- IM JAPAN (trước đây IMM Japan) được thành lập vào năm 1991 và tiến hành tiếp

nhận thực tập sinh của ba nước: Indonesia (từ năm 1993), Thái Lan (từ năm 2000) và Việt

Nam (từ năm 2006) thông qua thoả thuận được ký kết với Bộ Lao động của mỗi nước này.5- Tính đến nay, IM JAPAN đã tổ chức tuyển chọn và đưa được hơn 40,000 thực tập

sinh (chủ yếu từ các nước Đông Nam Á) tới làm việc tại Nhật Bản.

4. Nguyên tắc hoạt động

-Thông qua đào tạo con người, chúng tơi đóng góp vào sự phát triển một cáchkiện toàn vững mạnh đối với xã hội và nền công nghiệp của Nhật Bản.

-Thông qua đào tạo con người, chúng tơi đóng góp vào sự phát triển kinh tế củacác quốc gia đang phát triển.6CHƯƠNG II

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC IM JAPAN

1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động xuất khẩu lao động

1.1. Khái niệm về hoạt động xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động là hoạt động mua - bán hàng hoá sức lao động nội địa cho người

sử dụng lao động nước ngoài.

Người sử dụng lao động nước ngoài ở đây là chính phủ nước ngồi hay cơ quan, tổ

chức kinh tế nước ngồi có nhu cầu sử dụng lao động trong nước.

- Hàng hoá sức lao động nội địa: muốn nói tới lực lượng lao động trong nước sẵn sàng

cung cấp sức lao động của mình cho người sử dụng lao động nước ngoài.

- Hoạt động mua - bán: thể hiện ở chỗ người lao động trong nước sẽ bán quyền sử

dụng sức lao động của mình trong một khoảng thời gian nhất định cho người sử dụng lao

động nước ngoài để nhận về một khoản tiền dưới hình thức tiền lương (tiền cơng). Còn

người sử dụng nước ngồi sẽ dùng tiền của mình mua sức lao động của người lao động,

yêu cầu họ phải thực hiện công việc nhất định nào đó (do hai bên thoả thuận) theo ý muốn

của mình.

Nhưng hoạt động mua - bán này có một điểm đặc biệt đáng lưu ý là: quan hệ

mua_bán chưa thể chấm dứt ngay được vì sức lao động không thể tách rời người lao

động. Quan hệ này khởi đầu cho một quan hệ mới - quan hệ lao động. Và quan hệ lao

động sẽ chỉ thực sự chấm dứt khi hợp đồng lao động ký kết giữa hai bên hết hiệu lực hoặc

bị xoá bỏ hiệu lực theo thoả thuận của hai bên.

1.2. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu lao động

a) Xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế đồng thời cũng là hoạt động mang

tính xã hội cao7Xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế ở tầm vi mô và vĩ mô. Nói xuất khẩu lao

động là hoạt động kinh tế vì nó đem lại lợi ích cho cả hai bên tham gia (bên cung và bên

cầu). Ở tầm vĩ mô bên cung là nước xuất khẩu lao động, bên cầu là nước nhập khẩu lao

động. Ở tầm vi mô bên cung là người lao động mà đại diện cho họ là các tổ chức kinh tế

làm công tác xuất khẩu lao động (gọi tắt là doanh nghiệp xuất khẩu lao động ), bên cầu là

người sử dụng lao động nứơc ngoài. Dù đứng ở góc độ nào thì với tư cách là chủ thể của

một hoạt động kinh tế cả bên cung và bên cầu khi tham gia hoạt động xuất khẩu lao động

đều nhằm mục tiêu là lợi ích kinh tế. Họ ln ln tính tốn giữa chi phí phải bỏ ra với lợi

ích thu được để có quyết định hành động cuối cùng sao cho lợi nhất. Chính vì thế bên

cạnh các quốc gia chỉ đơn thuần là xuất khẩu hay nhập khẩu lao động thì còn có cả những

quốc gia vừa xuất khâu vừa nhập khẩu lao động.

Tính xã hội thể hiện ở chỗ: dù các chủ thể tham gia xuất khẩu lao động với mục tiêu

kinh tế nhưng trong quá trình tiến hành xuất khẩu lao động thì cũng đồng thời tạo ra các

lợi ích cho xã hội như giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động, góp

phần ổn định và cải thiện cuộc sống cho người dân, nâng cao phúc lợi xã hội, đảm bảo an

ninh chính trị…

b) Xuất khẩu lao động là một hoạt động mang tính cạnh tranh cao

Cạnh tranh là quy luật tất yếu của thị trường. Trong cạnh tranh ai mạnh thì thắng, yếu

thì thua. Và khi xuất khẩu lao động vận động theo quy luật thị trường thì tất yếu nó phải

chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh và mang tính cạnh tranh. Sự cạnh tranh ở đây

diễn ra giữa các nước xuất khẩu lao động với nhau và giữa các doanh nghiệp xuất khẩu

lao động trong nước với nhau trong việc dành và thống lĩnh thị trường xuất khẩu lao

động. Cạnh tranh giúp cho chất lượng nguồn lao động xuất khẩu ngày càng được nâng

cao hơn và đem lại lợi ích nhiều hơn cho các bên đồng thời cũng đào thải những cá thể

khơng thể vận động trong vòng xốy ấy.

c) Khơng có sự giới hạn theo không gian đối với hoạt động xuất khẩu lao động

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC IM JAPAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×