Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 . Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng

2 . Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2 VD10 Kg Thóc1 Mét vải1 con gà1.3. Hình thái chung của giá trị

• Ở đây, tất cả các hàng hóa đều biểu hiện

giá trị của mình ở cùng 1 thứ hàng hóa

đóng vai trò là vật giá ngang chung

• Vật giá ngang chung chưa ổn định ở 1

hàng hóa nào

• Các địa phương khác nhau thì vật giá

ngang chung khác nhau1.2 VD..etc….có thể là nhiều thứ

khác nữa1.4 Hình thái tiền tệ

- Khi xã hội ngày càng phát triển hơn, thì

tình trạng có nhiều vật giá ngang chung

gây khó khăn cho trao đổi hàng hóa

Phải có sự thống nhất giữa các vật giá

chung. Và khi nó được thống nhất ở 1 vật

độc tơn và phổ biến

Hình thái tiền tệTheo các bạn, vàng

có thể đóng vai trò là

tiền tệ được khơng?

Vì sao ?Trả lời : Vàng có đóng vai

trò là tiền tệ. Bởi :

- Vàng là 1 hàng hóa, có

giá trị sử dụng, đóng vai

trò là vật giá chung

- Có đầy đủ thuộc tính tự

nhiên thích hợp làm tiền

tệ: thuần nhất, dễ chia

nhỏ, không dễ hư hỏng2. Bản chất của hàng hóa

• Tiền tệ là 1 hình thái giá trị của hàng hóa

• Là sản phẩm của q trình phát triển sản

xuất và trao đổi hàng hóaBản chất của tiền tệ còn thể hiện

qua chức năng của nóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 . Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×