Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho…Sổ Nhật ký chungSổ cái tài

khoản 131,

511,

521,111…Sổ chi tiết tài khoản 511, 521, 131…Bảng tổng hợp

chi tiếtHàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ Hợp đồng mua bán hàng hóa,

hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… Kế toán tổng hợp ghi sổ nhật ký chung

nghiệp vụ bán hàng phát sinh, sau đó ghi sổ cái tài khoản công nợ phải thu, sổ

cái tài khoản tiền, sổ cái tài khoản doanh thu… đồng thời kế toán bán hàng và

xác định kết quả kinh doanh ghi sổ chi tiết tài khoản công nợ, sổ chi tiết tài

khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ… Cuối tháng lập bảng tổng hợp

chi tiết và so sánh với sổ cái của kế toán tổng hợp xem có khớp số liệu khơng,

nếu khơng khớp thì kiểm tra lại.2.5.3.2 Hạch toán kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH

xây dựng và vận tải Duy Long.

Kế tốn căn cứ vào hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… tiến hành ghi sổ kế

tốn:

Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Đ/C : Tổ 3- Phường Phan ThiếtMẫu số V02 -VT

Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT - BTCNgày

22/12/2014 của Bộ Tài ChínhPHIẾU XUẤT KHO

Ngày 23 tháng 06 năm 2016

Nợ:

131Số:36Có:632

Họ, tên người nhận hàng : Nguyễn Tiến ChungĐịa điểm : Công ty TNHH Ngọc AnhHườngXuất kho tại: Kho hàng hóaĐịa chỉ:Tên, nhãn hiệu, quy cách,

STTphẩm chất vật tư, dụng cụ,

sản phẩm, hàng hốABSố lượng

Mã hàngCĐvtTheoThựcc.từxuấtD121Máy nén khí trục vít 15 kwMNK15Cái222Máy nén khí CS 37KWMNK37Cái443Thanh dầu áp lựcTHACái2288Cộng :Đơn giáThành tiền34Số chứng từ gốc kèm

theo:

Ngày 23 tháng 06 năm 2017

NgườilậpphiếuNgười nhận hàngThủkhoKế toán trưởngGiám đốcKế toán căn cứ vào các chứng từ tiến hành ghi sổ kế toán Nhật ký chungĐơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy LongMẫu số S03a DN Ban hành

theo

TT200/2014/TT

- BTC ngày

22/12/2014 của

Bộ Tài ChínhĐ/c: Tổ 3 Phan ThiếtMST:

5000818179

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Ngày

tháng

ghi sổChứng từ

Diễn giải

Số hiệuNgày

thángABC05/0610605/0605/0610605/06Thu bằng tiền mặt

Bán Hàng Hóa05/0610605/06Thuế GTGT đầu ra phải nộp

Phải thu khách hàng Cơng ty

TNHH Ngọc Anh23/060000113Đã

ghi

sổ

cáiST

T

dòn

gTK đối

ứngD

F

2

2,000,000

1,818,1823331181,818

23/0613123/0623/06000011323/06Thuế GTGT Đầu ra phải nộp26/06000575026/06Tiếp khách64226/06000575026/06Thanh toán bằng tiền mặtCộng số phát sinh trong kỳ151130000113

11123/06Nợ

Xuất kho máy nén khí trục

vít,máy nén khí CS, thanh

dầu áp lựcSố Phát sinh366,960,0005111333,600,000333133,360,000500,000111

500,00014,241,341,75614,241,341,756Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốcKhoa Kế toánĐại học Tài chính Ngân hàng HàNộiKế tốn tiến hành ghi sổ cái doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.Mẫu sốS03b-DN

Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC Ngày

22/12/2014 của Bộ Tài ChínhĐịa Chỉ: Tổ 3 - Phan Thiết

MST: 0500592393SỔ CÁI

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ngày

tháng ghi

sổ

A

Chứng từ

Ngày

Số hiệu

tháng

B

CDiễn giải

DPhải thu khách hàng Công ty An NhiênSố hiệu: 511

Nhật ký chung

Trang STT

dòng

sổ

E

G17/06/2016 00000101 17/0/201620/06/2016 0000106 20/06/2016 Doanh Thu Bán hàng

Phải thu khách hàng công ty TNHH

Ngọc Anh

23/06/2016 0000113 23/06/201655

Người ghi sổSV: Phạm T Thu HuyềnNợ

1

H

54131111

55Số tiềnTK đối

ứng

2231,700,0001,818,182

131

333,600,000

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốcKế tốn trưởng58Lớp B053002Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội2.5.4 Quy trình kế tốn trị giá vốn hàng bán

Tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long khi bán hàng không phản ánh

trực tiếp giá vốn trong sổ kế toán Nhật ký chung tại ngày phát sinh nghiệp vụ mà cuối

tháng kế toán tổng hợp sẽ kết chuyển trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ bằng cách

lấy tổng thành tiền bên cột trị giá vốn ở bảng kê phiếu xuất kho chứ không ghi định

khoản chi tiết từng loại mặt hàng.SV: Phạm T Thu Huyền59Lớp B053002Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển giá vốn hàng bán tiến hành ghi sổ NKC

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải

Duy Long.

Đ/c: Tổ 3- Phan Thiết

MST: 5000818179Mẫu số S03a - DN Ban hành theo

TT 200/2014/TT- BTC Ngày

22/12/2014 của Bộ Tài ChínhSỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VNDChứng từ

Ngày

Người ghi sổ

tháng

Ngày

ghi sổ SH tháng

A

B

C

Diễn giảiĐã

Stt

ghiKếtốn

dòn

sổ trưởng

g

cáiD30/06BT30/0630/06

BT

30/06

30/06BT30/0630/06

BT

30/06Kết chuyển giá trị

vốn hàng xuất bán

trong kỳ

Kết chuyển giá trị

vốn hàng xuất bán

trong kỳKết chuyển giá vốn

hàng xuất bán

Kết chuyển giá vốn

hàng xuất bán

30/06BT30/06Kết chuyển doanh

thu khác trong kỳ30/06

BT

30/06

….Kết chuyển doanh

thu khác trong kỳCộng số phát sinh

trong kỳSố tháng

phát sinh

Ngày 30

06 năm 2017TK

đối

ứng

FNợ

1Giám đốc7236321,343,936,595724

725156726911727

632768711769

9112

1,343,936,595

1,343,936,595

1,343,936,595

0

14,241,341,756014,241,341,756Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng HàNộiKế toán tiến hành ghi sổ cái giá vốn hàng bán, lập bút toán kết chuyển giá vốn hàng bán.

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.Mẫu sốS03b-DNĐịa Chỉ: Tổ 3- Phan Thiết MST: 0500592393Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài ChínhSỔ CÁI

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán

Số hiệu: 632

Nhật ký

chungChứng từTKSố tiềnNgày

tháng ghi

sổSố

hiệuNgày

thángDiễn giảiTrang

sổSTT

dòngđối ứngNợABCDEGH12Số dư đầu kỳ30/06/2017BTSố phát sinh trong kỳ

Kết chuyển giá trị vốn hàng xuất bán trong

30/06/2016 kỳ30/06/2017BT30/06/2016 Kết chuyển giá vốn hàng xuất bánx1561,343,936,595911x1,343,936,595Số phát sinh trong kỳ1,343,936,595Số dư cuối kỳx1,343,936,595

xNgày 30 tháng 06 năm 2017

Người ghi sổSV: Phạm T Thu HuyềnKế toán trưởngGiám đốc61Lớp B053002Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội2.5.4 Quy trình kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

2.5.4.1 Quy trình kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

- Chứng từ sử dụng: Bảng thanh toán tiền lương, hóa đơn GTGT…

- Tài khoản kế tốn: TK641, Tk642, TK133,Tk111…

- Quy trình ghi sổ kế tốnHóa đơn mua đồ, bảng thanh toán lương…Sổ Nhật ký chungSổ chi tiết tài khoản 111…Sổ cái tài khoản

641,642,133,111

Bảng tổng hợp

chi tiếtHàng ngày kế tốn căn cứ vào hóa đơn mua đồ, bảng thanh toán lương…

kế toan tổng hợp ghi định khoản nghiệp vụ liên quan vào sổ nhật ký chung sau

đó ghi sổ cái các tài khoản 641,642,111,133… Kế toán tiền sẽ ghi sổ chi tiết tài

khoản tiền mặt sau đó cuối kỳ lập bảng tổng hợp chi tiết và so sánh với sổ cái tài

khoản 111 của kế toán Tổng hợp.SV: Phạm T Thu Huyền62Lớp B0530022.5.4.2 Hạch tốn kế tốn chi phí bán hàng, kế tốn chi phí quản lý doanh

nghiệp tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long..

Chứng từ sử dụng thực hành: Bảng tính lương nhân viên tháng 06/2017,

hóa đơn mua hàng…Kế tốn căn cứ vào các chứng từ như bảng lương, hóa đơn mua hàng… tiến

hành ghi sổ Nhật ký chung.

Đơn vị: Công ty xây dựng và vận tải Duy Long.

Đ/c: Tổ 3- Phan Thiết

MST:

0500592393Mẫu số S03a - DN Ban hành theo TT

200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài

Chính

SỔ NHẬT KÝ CHUNGTháng 6 năm 2017 Đơn vị tính: VND

Chứng từNgày

tháng

ghi sổSố hiệuNgày

thángDiễn giảiA05/06

05/06B0073868

0073868C05/06

05/0605/06

0073868

05/06

30/06BL30/06BL30/06BL30/06BL30/06DDoanh th bán hàng

Thuế GTGT đầu vào được

khấu trừ

Thanh tốn bằng tiền mặtTính lương cho nhân viên

quản lý

Tính lương cho nhân viên

quản lý

Trích BHXH, BHYT.. Cho

bp quản lý

Trích BHXH, BHYT.. Cho

nhân viên quản lýBL30/06BL30/06BL30/06BL30/06BL30/06BL30/0630/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

Người ghi sổĐã

ghi

sổ

cáiSTT

dòn

gSố phát sinhTK đối

ứngNợ11,925,0002642

491F111133492111192,500111

493

642,133

64268033493,215,3853346816426426823387,992,0003346833383,496,500338684642,334641685334334686641641.

623

3346873384,608,0006883382,016,000Phải trả phải nộp338689641,334

Cộng số phát sinhPhải trả phải nộp

Tính lương cho nhân viên

bán hàng

Tính lương cho nhân viên

bán hàng

Trích BHXH, BHYT.. Cho

bp bán hàng

Trích BHXH, BHYT.. Cho

nhân viên bán hàngKế toán trưởng2,117,500

93,215,38511,488,500

37,569,231

37,569,2316,624,000

14,241,341,75614,241,341,756Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x