Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bộ phận kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long gồm 7 nhân viên. Trong đó: 1 trưởng phòng kinh doanh, nhân viên bán hàng gồm 3 nhân viên, 1 giám sát và 2 nhân viên kỹ thuật cung cấp dịch vụ.

Bộ phận kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long gồm 7 nhân viên. Trong đó: 1 trưởng phòng kinh doanh, nhân viên bán hàng gồm 3 nhân viên, 1 giám sát và 2 nhân viên kỹ thuật cung cấp dịch vụ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà NộiQuy trình kinh doanh tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.Nghiên cứukếhoạch và chỉ tiêu bán hàngThăm dò ýChăm sóckiến,sanglọckháchhàngkháchhàng

LỢINHUẬN

Thốngnhấtđơn hàngTiếp cậnkháchhàng, thiết lập cuộc hẹnThuyết phụckhách hàngGiới thiệuvàtrình bày- Quy trình kinh doanh bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long gồm 7 bước:

Bước 1:Nghiên cứu kế hoạch và thiết lập chỉ tiêu bán hàng trưởng phòng

kinh doanh nghiên cứu thiết lập phương án kinh doanh trong tương lai làm sao

để phương án kinh doanh đó đạt chỉ tiêu do Ban giám đơc u cầu, vượt chỉ tiêu

mà phòng kinh doanh đang hướng tới.

Bước 2:Thăm dò ý kiến khách hàng, sàng lọc khách hàng từ phương án

kinh doanh đã lập, phòng kinh doanh tiếp tục tìm kiếm, sàng lọc khách hàng,tìmKhoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nộikiếm khách hàng tiềm năng, những khách hàng có nhu cầu phù hợp với phương

án kinh doanh đã lập nhờ đó giúp cơng tác bán hàng tiết kiệm thời gian, chi phí…

Bước 3: Tiếp cận khách hàng, thiết lập cuộc hẹn nhân viên kinh doanh tiến

hành tìm hiểu thơng tin khách hàng để liên hệ trực tiếp đến khách hàng tiềm

năng, đề ra mục tiêu, những lợi ích mà cơng ty hướng tới khách hàng nhằm

thuyết phục khách hàng, bắt đầu tạo mối quan hệ kinh doanh hợp tác giữa khách

hàng với Công ty.

Bước 4:Giới thiệu và trình bày lúc này nhân viên bán hàng sẽ giới thiệu

hàng hóa cơng ty đang bán trong phương án kinh doanh, trình bày các thơng tin

liên quan đến hàng hóa mà Cơng ty đang bán. Thuyết phục khách hàng mua sản

phẩm cũng như sử dụng dịch vụ của công ty.

Bước 5: Thuyết phục khách hàng, xử lý những thắc mắc của khách hàng về

hàng hóa của công ty lúc này nhân viên bán hàng sẽ khéo léo, vui vẻ trả lời

những thắc mắc của khách hàng về hàng hóa của cơng ty nhằm cung cấp cho

khách hàng một câu trả lời vừa lòng khách hàng nhất.

Bước 6: Thống nhất đơn hàng lúc này nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ

thuật sẽ cùng với khách hàng thống nhất về mặt số lượng sản phẩm, tên sản

phẩm, giá cả mua bán, và ký kết hợp đồng mua hàng.

Bước 7: Chăm sóc khách hàng Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long luôn đề ra mục tiêu Vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi, mỗi một hợp

đồng hồn thành và giao bán hồn thành cơng ty ln gọi điện về tình hình sử

dụng hàng hóa của khách hàng, ln có những dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì tốt

nhất. Vì thế khách hàng sẽ tạo được niềm tin với công ty, cũng như tạo mối quan

hệ gắn kết giữa khách hàng với công ty. Đây là một loại hình chăm sóc khách

hàng mà khơng cần tốn kém chi phí quảngcáo.Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội1.4. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải

Duy Long

1.5 Tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

1.6 Bộ máy công tác kế tốn Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

gồm 5 nhân viên kế tốn. Cụ thể: Cơng ty có 1 kế tốn trưởng, 1 kế tốn tổng

hợp, và 3 kế toán chi tiết.

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long:

KẾ TOÁN

TRƯỞNGKẾ TOÁN TỔNG HỢPKẾ TOÁN THU-CHIKẾ TỐN BÁN HÀNGKẾ TỐN HÀNG HĨA* Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban kế tốn tại Cơng ty TNHH xây

dựng và vận tải Duy Long

Kế toán trưởng: Tham mưu, trợ giúp cho ban giám đốc trong công ty quản

lý tài chính của cơng ty. Trực tiếp điều hành bộ máy cơng tác kế tốn tại cơng ty,

tổ chức kiểm tra đơn đốc các phần hành kế tốn trong cơng ty, chịu trách nhiệm

pháp lý cao nhất về số liệu kế toán trước cơ quan thuế và cơ quanKhoa Kế toánĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nộichủ quản khác. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý tiền, tài sản cho hoạt động

kinhdoanh.

- Kế toán tổng hợp: Theo dõi tổng quát tình hình hoạt động của tồn cơng

ty. Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp về tình hình tài chính. Xác định kết quả

hoạt động kinh doanh và trích lập quỹ cho công ty, bảo quản và lưu trữ số liệu

kế tốn, ngồi ra còn có vai trò theo dõi tình hình tăng giảm khấu hao TSCĐ,

theo dõi phân bổ chi phí trảtrước…

- Kế tốn thu-chi :Theo dõi và trực tiếp ghi chép các nghiệp vụ phát sinh

liên quan đến tiền mặt, tiền ngân hàng cũng như các khoản nợ của khách hàng.

Có trách nhiệm đơn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn. Căn cứ vào phiếu thu, chi,

giấy báo có, giấy báo nợ của ngân hàng để thực hiện hạch toán thu chi hàng

ngày trên sổ kế toán, theo dõi thường xuyên đối chiếu số liệu kế toán với thủquỹ

để tránh tình trạng thấtthốt.

- Kế tốn bán hàng: Tổ chức sổ sách kế toán phù hợp với phương pháp

bán hàng của cơng ty. Theo dõi hóa đơn, chứng từ, hợp đồng liên quan đến bán

hàng so sánh giữa chứng từ với sổ sách kế tốn, theodõi tình hình tăng giảm

hàng hóa, theo dõi giá cả hàng hóa trong suốt q trình kinhdoanh.

- Kế tốn hàng hóa: Phụ trách việc ghi chép hoạt động nhập xuất kho hàng

hóa của cơng ty, hàng ngày theo dõi,ghi chép và phản ánh tình hình nhập xuất hàng

hóa, theo dõi tập hợp chi phí và tính giá thành giá vốn sản phẩm hàng hóa…

1.6.1

Duy LongHình thức sổ kế tốn Cơng ty TNHH xây dựng và vận tảia.Trình tự ghi sổ kếtốn

Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long áp dụng hình thức ghi sổ kế

tốn Nhật ký chung.

Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long sử dụng các loại sổ kế toán

chủ yếu sau:

- Sổ nhật kýchung.

- Sổcái.

- Sổ quỹ tiềnmặt.

- Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bộ phận kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long gồm 7 nhân viên. Trong đó: 1 trưởng phòng kinh doanh, nhân viên bán hàng gồm 3 nhân viên, 1 giám sát và 2 nhân viên kỹ thuật cung cấp dịch vụ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x