Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị thựctập

2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị thựctập

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoa Kế tốn

*Đại học Tài chính Ngân hàng Hà NộiSơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

Giám đốcPhó GiámĐốcVăn phòngPhòng Hành chínhP.Tài chính kế tốn Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuậtKho hàng hóa* Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban

- Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm điều hành trên toàn công ty, là

người xây dựng kế hoạch kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo ký các hợp đồng kinh tế,

tìm các đối tác kinh doanh, trực tiếp quản lý nguồn vốn và là người chi tài khoản

của cơng ty.

- Phó giám đốc: Là người hỗ trợ công việc cho giám đốc và chịu trách

nhiệm trước các nhiệm vụ được giám đốc giao. Đồng thời, phó giám đốc còn

phụ trách về cơng tác kỹ tḥt và các kế hoạch phòng ban. Phó giám đốc là

người có quyền hạn chỉ đạo chỉ sau Giám đốc.Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội- Phòng hành chính: Có nhiệm vụ tổng hợp các văn bản, tài liệu trình

giám đốc. Theo lệnh của ban giám đốc xử lý, truyền đạt các thông tin đến các

phòng ban. Chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu, hồ sơ, con dấu. Có trách nhiệm

mua văn phòng phẩm, in ấn. Có trách nhiệm tham mưu cho ban giám đốc về các

quyết định, quy chế lao động, tiền lương, tổ chức nhân sự và các chính sách xã

hội có liên quan đến người lao động.

- Phòng kỹ tḥt: Có nhiệm vụ kiểm tra máy móc, thiết bị, tài sản mua về,

kiểm tra, quản lý tài sản hiện có của cơng ty, cung cấp dịch vụ bảo trì, nnaor

dưỡng máy móc, sửa chữa theo hợp đồng, thực hiện công tác cung cấp dịch vụ

của cơng ty đến kháchhàng.

- Phòng tài chính kế tốn: Có chức năng tham mưu cho ban giám đốc,

thực hiện cơng tác thống kê. Hạch tốn các nghiệp vụ kinh tế, cung cấp kịp thời,

đầy đủ các thông tin cần thiết, chính xác, lập sổ sách, lập báo cáo trình các cơ

quan chức năng. Giúp cho Giám đốc có những quyết định quản lý, đầu tư có

hiệuquả.

- Phòng kinh doanh: Xúc tiến mọi mặt về công tác ký hợp đồng mang lại

lợi ích kinh tế cho cơng ty. Xây dựng các chiến lược kinh doanh, khai thác, tìm

kiếm, tìm hiểm, mở rộng thị trường, đồng thời là cầu nối giữa khách hàng với

công ty. Giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng vè chất lượng sản phẩm của

công ty cũng như chế độ bảo hành, khuyến mại đối với khách hàng. Thực hiện

chương trình quảng cáo, xúc tiến thương mại, tham gia hội trợ triển lãm để

quảng cáo tạo hình ảnh cho cơng ty. Định kỳ báo cáo cho ban giám đốc về tình

hình bán hàng, khiếu nại, và mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm

của cơng ty.

- Phòng kho hàng hóa: Tổng hợp lượng hàng nhập xuất tồn hàng hóa

trong ngày, thực hiện công tác kiểm tra giám sát, quản lý kho hàng hóa, đồng

thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long

Chức trách nhiệm vụ sơ đồ tổ chức của bộ phận kinh doanh

a) Bộ phận bán hàng

Thực hiện triển khai bán hàng để đạt doanh thu theo yêu cầu của Ban giám

đốc đề ra.

Quản trị hàng hóa, số lượng hàng hóa nhập xuất tồn của cơng ty, theo dơi

hàng hóa đặt mua hàng hóa.

Tham mưu cho Ban giám đốc để xử lý cơng tác có liên quan đến hoạt động

kinh doanh của công ty.

Tham gia tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nhân viên bán hàng khi Cơng ty

có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên bán hàng mới.

Trưởng phòng kinh doanh còn có nhiệm vụ theo dõi, giám sát nhân viên

bán hàng của mình, có quyết định khen thưởng kỷ luật.nhân viên đúng đắn,

chính xác.

b) Bộ phận kỹ thuật

Có nhiệm vụ kết hợp với bộ phận bán hàng thực hiện nhiệm vụ cung cấp

dịch vụ.

Bảo trì, bảo dưỡng, hướng dẫn phần mềm, cho th x tơ của Cơng ty khi

có Hóa đơn hợp đồng mua bán cung ứng dịch vụ. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ

giải quyết các khiếu nại của khách hàng về hàng hóa bị lỗi, hư hỏng.Nhằm mang

lại sự hài lòng của khách hàng trong phong các phục vụ của công tyKhoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ phận kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải

Duy Long.

Bộ phận kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long gồm 7

nhân viên. Trong đó: 1 trưởng phòng kinh doanh, nhân viên bán hàng gồm 3 nhân

viên, 1 giám sát và 2 nhân viên kỹ thuật cung cấp dịch vụ.

Sơ đồ tổ chức bộ phận kinh doanh

Trưởng phòng

kinh doanhGiám sát kinh doanhNhân viên bán hàngNhân viên kỹ thuật dịch vụKhoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà NộiQuy trình kinh doanh tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.Nghiên cứukếhoạch và chỉ tiêu bán hàngThăm dò ýChăm sóckiến,sanglọckháchhàngkháchhàng

LỢINHUẬN

Thốngnhấtđơn hàngTiếp cậnkháchhàng, thiết lập cuộc hẹnThuyết phụckhách hàngGiới thiệuvàtrình bày- Quy trình kinh doanh bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long gồm 7 bước:

Bước 1:Nghiên cứu kế hoạch và thiết lập chỉ tiêu bán hàng trưởng phòng

kinh doanh nghiên cứu thiết lập phương án kinh doanh trong tương lai làm sao

để phương án kinh doanh đó đạt chỉ tiêu do Ban giám đơc u cầu, vượt chỉ tiêu

mà phòng kinh doanh đang hướng tới.

Bước 2:Thăm dò ý kiến khách hàng, sàng lọc khách hàng từ phương án

kinh doanh đã lập, phòng kinh doanh tiếp tục tìm kiếm, sàng lọc khách hàng,tìmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị thựctập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x