Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán tiến hành ghi sổ cái phải trả người lao động

Kế toán tiến hành ghi sổ cái phải trả người lao động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoa kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội2.5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

2.5.1 Các phương thức bán hàng và hình thức thanh tốn

- Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long áp dụng phương thức bán

hàng là phương thức bán bn với hình thức thanh tốn là bán hàng trả chậm, trả

góp.

2.5.2 Hệ thống sổ kế tốn tổng hợp, và hệ số sổ kế tốn chi tiết của q

trình bán hàng

Trong suốt q trình bán hàng kế tốn tiến hàng ghi các sổ kế toán sau: Sổ

kế toán nhật ký chung, sổ cái tài khoản 156, sổ cái tài khoản 511, sổ cái tài

khoản 131, báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa, sổ chi tiết cơng nợ…

2.5.3 Quy trình kế toán doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm

doanh thu bán hàng

2.5.3.1 Quy trình kế tốn doanh thu bán hàng và các khoản giảm

doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.SV: Phạm T Thu Huyền54LỚP B053002Hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho…Sổ Nhật ký chungSổ cái tài

khoản 131,

511,

521,111…Sổ chi tiết tài khoản 511, 521, 131…Bảng tổng hợp

chi tiếtHàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ Hợp đồng mua bán hàng hóa,

hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… Kế tốn tổng hợp ghi sổ nhật ký chung

nghiệp vụ bán hàng phát sinh, sau đó ghi sổ cái tài khoản cơng nợ phải thu, sổ

cái tài khoản tiền, sổ cái tài khoản doanh thu… đồng thời kế toán bán hàng và

xác định kết quả kinh doanh ghi sổ chi tiết tài khoản công nợ, sổ chi tiết tài

khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ… Cuối tháng lập bảng tổng hợp

chi tiết và so sánh với sổ cái của kế tốn tổng hợp xem có khớp số liệu khơng,

nếu khơng khớp thì kiểm tra lại.2.5.3.2 Hạch tốn kế tốn doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH

xây dựng và vận tải Duy Long.

Kế tốn căn cứ vào hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… tiến hành ghi sổ kế

tốn:

Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Đ/C : Tổ 3- Phường Phan ThiếtMẫu số V02 -VT

Ban hành theo Thơng tư số

200/2014/TT - BTCNgày

22/12/2014 của Bộ Tài ChínhPHIẾU XUẤT KHO

Ngày 23 tháng 06 năm 2016

Nợ:

131Số:36Có:632

Họ, tên người nhận hàng : Nguyễn Tiến ChungĐịa điểm : Công ty TNHH Ngọc AnhHườngXuất kho tại: Kho hàng hóaĐịa chỉ:Tên, nhãn hiệu, quy cách,

STTphẩm chất vật tư, dụng cụ,

sản phẩm, hàng hoáABSố lượng

Mã hàngCĐvtTheoThựcc.từxuấtD121Máy nén khí trục vít 15 kwMNK15Cái222Máy nén khí CS 37KWMNK37Cái443Thanh dầu áp lựcTHACái2288Cộng :Đơn giáThành tiền34Số chứng từ gốc kèm

theo:

Ngày 23 tháng 06 năm 2017

NgườilậpphiếuNgười nhận hàngThủkhoKế toán trưởngGiám đốcKế toán căn cứ vào các chứng từ tiến hành ghi sổ kế tốn Nhật ký chungĐơn vị: Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy LongMẫu số S03a DN Ban hành

theo

TT200/2014/TT

- BTC ngày

22/12/2014 của

Bộ Tài ChínhĐ/c: Tổ 3 Phan ThiếtMST:

5000818179

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Ngày

tháng

ghi sổChứng từ

Diễn giải

Số hiệuNgày

thángABC05/0610605/0605/0610605/06Thu bằng tiền mặt

Bán Hàng Hóa05/0610605/06Thuế GTGT đầu ra phải nộp

Phải thu khách hàng Công ty

TNHH Ngọc Anh23/060000113Đã

ghi

sổ

cáiST

T

dòn

gTK đối

ứngD

F

2

2,000,000

1,818,1823331181,818

23/0613123/0623/06000011323/06Thuế GTGT Đầu ra phải nộp26/06000575026/06Tiếp khách64226/06000575026/06Thanh tốn bằng tiền mặtCộng số phát sinh trong kỳ151130000113

11123/06Nợ

Xuất kho máy nén khí trục

vít,máy nén khí CS, thanh

dầu áp lựcSố Phát sinh366,960,0005111333,600,000333133,360,000500,000111

500,00014,241,341,75614,241,341,756Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốcKhoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng HàNộiKế tốn tiến hành ghi sổ cái doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.Mẫu sốS03b-DN

Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC Ngày

22/12/2014 của Bộ Tài ChínhĐịa Chỉ: Tổ 3 - Phan Thiết

MST: 0500592393SỔ CÁI

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ngày

tháng ghi

sổ

A

Chứng từ

Ngày

Số hiệu

tháng

B

CDiễn giải

DPhải thu khách hàng Công ty An NhiênSố hiệu: 511

Nhật ký chung

Trang STT

dòng

sổ

E

G17/06/2016 00000101 17/0/201620/06/2016 0000106 20/06/2016 Doanh Thu Bán hàng

Phải thu khách hàng công ty TNHH

Ngọc Anh

23/06/2016 0000113 23/06/201655

Người ghi sổSV: Phạm T Thu HuyềnNợ

1

H

54131111

55Số tiềnTK đối

ứng

2231,700,0001,818,182

131

333,600,000

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốcKế tốn trưởng58Lớp B053002Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội2.5.4 Quy trình kế tốn trị giá vốn hàng bán

Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long khi bán hàng không phản ánh

trực tiếp giá vốn trong sổ kế toán Nhật ký chung tại ngày phát sinh nghiệp vụ mà cuối

tháng kế toán tổng hợp sẽ kết chuyển trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ bằng cách

lấy tổng thành tiền bên cột trị giá vốn ở bảng kê phiếu xuất kho chứ không ghi định

khoản chi tiết từng loại mặt hàng.SV: Phạm T Thu Huyền59Lớp B053002Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán tiến hành ghi sổ cái phải trả người lao động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x