Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Quy trình luân chuyển chứng từ hàng hóa Xuất kho tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

a) Quy trình luân chuyển chứng từ hàng hóa Xuất kho tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4.2 Quy trình và phương pháp ghi sổ kế tốn hàng hóa tại

2.4.3 Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

2.4.4 Quy trình và phương pháp ghi sổ kế tốn xuất hàng hóa tại Cơng ty

xây dựng và vận tải Duy Long

Sơ đồ quy trình ghi sổ kế tốn phiếu xuất kho hàng hóa tại Cơng ty xây

dựng và vận tải Duy Long.Phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng…Sổ Nhật ký chungSổ cái TK156Sổ chi tiết hàng hóaBảng tổng hợp

chi tiếtKế tốn tổng hợp, kế tốn hàng hóa tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải

Duy Long hàng ngày căn cứ vào các chứng từ “ xuất hàng hóa, hóa đơn bán

hàng…” kế tốn tổng hợp của công ty sẽ ghi nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung,

sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái Tài

khoản hàng hóa. Đồng thời kế tốn hàng hóa tại cơng ty ghi các nghiệp vụ xuất

kho hàng hóa vào sổ kế tốn chi tiết tài khoản hàng hóa. Cuối tháng,cuối

q,cuối năm cộng số liệu trên sổ cái tài khoản hàng hóa của kếtốn tổng hợp so sánh với bảng tổng hợp chi tiết của kế tốn hàng hóa xem có

khớp số liệu khơng, nếu khơng khớp kế tốn cần kiểm tra lại.

2.4.4.1Quy trình và phương pháp ghi sổ kế tốn nhập kho hàng hóa tạiCơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

2.4.4.2Sơ đồ quy trình ghi sổ kế tốn phiếu xuất kho hàng hóa tại Cơng tyTNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Phiếu Nhập kho, hóa đơn mua hàng…Sổ Nhật ký chungSổ cái tài

khoản hàng

hóaSổ chi tiết hàng hóaBảng tổng hợp

chi tiết- Kế tốn tổng hợp, kế tốn hàng hóa tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận

tải Duy Long hàng ngày căn cứ vào các chứng từ “ Nhập kho, hóa đơn mua

hàng…” kế tốn tổng hợp của công ty sẽ ghi nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung,

sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái Tài

khoản hàng hóa. Đồng thời kế tốn hàng hóa tại cơng ty ghi các nghiệp vụ nhập

kho hàng hóa vào sổ kế tốn chi tiết tài khoản hàng hóa. Cuối tháng, cuối quý,

cuối năm cộng số liệu trên sổ cái tài khoản hàng hóa của kế tốn tổnghợp so sánh với bảng tổng hợp chi tiết của kế toán hàng hóa xem có khớp số liệu

khơng, nếu khơng khớp kế toán cần kiểm tra lại.

2.4.5 Thực hành kế toán hàng hóa tại Cơng ty TNHH xây dựng và

vận tải Duy Long

2.4.6 Kế toán căn cứ vào các chứng từ Hóa đơn mua hàng,Phiếu nhập

kho, phiếu xuất kho kèm theo Hóa đơn bán hàng, để ghi sổ kế tốn nhật ký

chung, sổ cái TK156…Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng HàNội

Mẫu số V02 -VCông ty TNHH xây dựng và vận tải Duy LongPHIẾU NHẬPKHOBan hành theo ThôngTưsố200/2014/TT - BTCNgày

22/12/2014 của Bộ TàiChính-Ngày 07 tháng 06 năm 2017

Nợ:156,133

Số:…25…

Có: 331

Họ, tên người giaohàng:Nguyễn Văn Trung Theo HĐ số 0001584 ngày 07/06/2015 Cơng ty TNHH Ngọc Nga

Nhập tạo kho : Khohànghóa

Địa điểm : TP Tuyên Quang

Tên, nhãn hiệu,

quy cách,

phẩm chất vật tư,

Số lượng

dụng cụ,

sản phẩm, hàng

Theo

Thực

hốhàng

STT

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

c.từ

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

1

Xích Máy Xúc

Bộ

2

2

15,200,000

XM

30,400,000

2

Lốp Oto

Cái

5

5

11,400,000

LT

57,000,000

3

Bơm dầu thủy lực

7,600,000

BTL Cái

5

5

38,000,000

Cộng :

12

12

34,200,000

125,400,000

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.

Số chứng từ gốckèmtheo:

Ngày 07 tháng 06 năm2016

Ngườilập

Ngườinhận

Thủ

Giám đốc

phiếu

hàng

kho

Kế toán trưởngSV: Phạm Thị Thu Huyền37Lớp B053002Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng HàNội

Kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chungĐơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy LongĐ/c: Tổ 3- Phường Phan ThiếtMẫu số S03a DN Ban hành

theo

TT200/2014/TT

- BTC ngày

22/12/2014 của

Bộ TàiChínhSỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: VNDChứng từNgày

tháng

ghi sổĐã

ghi

sổcáiDiễn giải

Số hiệuNgày

thángABCD07/06000158407/0607/06000158407/0607/06000158407/06

Mua hàng hóa- Phụ tùng

máy móc

Thuế gtgt đầu vào được

khấu trừ

Phải trả người bán –

Cơng ty TNHH Ngọc

Nga23/06000011323/0623/06000011323/0623/06000011323/0626/06BN26/0626/06BN26/06STT

dòngF

292156125,400,0009313312,540,000

Thanh tốn tiền hàng

choCơng ty TNHH TM

Lan Hương

Thanh tốn tiền hàng

choCơng ty TNHH TM

Lan HươngSV: Phạm Thị Thu Huyền1423331137,940,000

131366,960,000

333,600,000425333133,360,000

331

23,300,000112

23,300,000

…..14,241,341,75638511534Kế tốn trưởng42453394

Cộng số phát sinh trong

kỳNợPhải thu khách hàng

Công ty TNHH Thương

mại Thắng Hương

Xuất kho máy nén khí

trục vít,máy nén khí CS,

thanh dầu áp lực

Thuế GTGT Đầu ra phải

nộpNgười ghi sổSố Phát sinhTK

đối

ứng14,241,341,756Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốcLớp B053002Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng HàNội

Kế toán tiến hành ghi sổ cái tài khoản 156Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy LongMẫu sốS03b-DNĐ/C: Tổ 3- Phan ThiếtBan hành theo TT200/2014/TT - BTC ngày

22/12/2014 của Bộ Tài ChínhSỔ CÁIMST: 5000818179Tên tài khoản: Hàng

hóa Số hiệu:156Chứng từNgày

tháng ghi

sổSố

hiệuNgày

thángABCNhật ký chung

Diễn giảiTrang

sổD

Số dư đầu kỳESTT

dòng

GTK

đối

ứng

HSố tiền

Nợ1

996,911,1752Số phát sinh trong kỳ

07/06/2016158407/06/2016119208/06/2016 Mua cáp điện các loại1196 33108/06/2016 1828

30/06/2016 BT

mua hàng hóa-Phụ Tùng30/06/2016 Tập hợp giá trị hàng xuất bán trong kỳ67Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

Người ghi sổSV: Phạm Thị Thu Huyền331125,400,000723 632134,882,0001,343,936,5951,726,565,000

1,343,936,595

1,379,539,580

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

GiámĐốcKếtoántrưởng39Lơp B053002Khoa Kế toánĐại học Tài chính Ngân hàng Hà NộiĐơn vị: Cơng ty TNHH xây dựng và vận tảiMẫu số: S11-DNDuy LongBan hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BộTài ChínhĐịa chỉ: Tổ 3- Phan ThiếtBẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT HÀNG HÓA

Tài khoản: 156

Tháng

06/2017STT

ATên hàng hóaThành tiền

Tồn đầy kỳB

Xích máy xúcNhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ

1

2

3137,201,719106,020,000107,416,28935,805,4302 Bình tích áp 2m³24,021,429182,400,000160,550,00045,871,4293 Bộ lọc dầu28,099,48726,600,00035,163,95619,535,5314 Bộ lọc khí2,021,34619,500,0001,956,48619,564,8605 Bộ chia dầu25,093,16737,600,00033,757,85928,935,308154,400,000

92,640,000

61,760,000

22 Máy sấy khí60,104,16757,000,00046,841,66770,262,50023 Palan chạy điện207,220,909 109,250,000113,025,325203,445,58424 Máy hàn tig17,558,2016 Bơm dầuCỘNG13,300,000996,911,175 1,726,565,0001,343,936,595430,858,201

1,379,539,580Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập bảngSV: Phạm T Thu HuyềnKế toán trưởng40Lớp: B053002Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Quy trình luân chuyển chứng từ hàng hóa Xuất kho tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x