Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nơi mở giao dịch: BIDV Tuyên Quang

Nơi mở giao dịch: BIDV Tuyên Quang

Tải bản đầy đủ - 0trang

: 34110001062293Đơn vị tính : VNDNgày

tháng ghi

sổ

AChứng từ

Số

Ngày

hiệu

tháng

B

C15/06/201630/06/2016

BCBN

Người ghi sổDiễn giải

D

Số dư đầu kỳ

SPS trong kỳThu tiền hàng công ty TNHH Minh Phương15/06/2016

30/06/2016 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

Kế toán trưởngTK đối

ứng

E

131112

Số tiền

Thu ( gửi

vào)

1

89,000,000

Chi ( rút ra)

2Còn lại

3

105,800,976Ghi

chú

F

345,570,900

60,000,000 298,056,700… …2,893,512,884 2,740,150,000

259,163,860

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốcKhoa Kế toánĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội2.2 Kế tốn hàng hóa tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long

2.3 Đặc điểm hàng hóa tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long

2.4 - Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long hàng hóa là

những hàng hóa mà cơng ty mua về sau đó bán cho các cơng ty có nhu cầu

mua hàng hóa của cơng ty về sản xuất, hay các khách hàng có nhu cầu tiêu

dùng, sử dụng. Hàng hóa của Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

có bán ra nhằm mục đích sinh lời và tăng lợi nhuận. Hoạt động mua bán hàng

hóa là hoạt động chính, hoạt động chủ yếu tạo ra lợi nhuận của công ty.

2.4.1.1Chứng từ kế tốn và quy trình ln chuyển chứng từ hàng hóa tạiCơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

2.4.1.2Chứng từ kế tốn hàng hóa sử dụng tại Cơng ty TNHH xây dựng vàvận tải Duy Long

2.4.1.3Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long sử dụng các loạichứng từ, sổ sách kế toán như Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, Hóa đơn GTGT,

Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn, sổ chi tiết hàng hóa, sổ cái, sổ nhật ký chung…

2.4.1.4Quy trình ln chuyển chứng từ hàng hóa tại Công ty TNHH xâydựng và vận tải Duy LongSV: Phạm T Thu Huyền32Lớp B053002a) Quy trình luân chuyển chứng từ hàng hóa Xuất kho tại Cơng ty

TNHH xây dựng và vận tải Duy Longb) Quy trình luân chuyển chứng từ hàng hóa Nhập kho tại Cơng ty Cơng ty

TNHH xây dựng và vận tải Duy Long2.4.2 Quy trình và phương pháp ghi sổ kế tốn hàng hóa tại

2.4.3 Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

2.4.4 Quy trình và phương pháp ghi sổ kế tốn xuất hàng hóa tại Cơng ty

xây dựng và vận tải Duy Long

Sơ đồ quy trình ghi sổ kế tốn phiếu xuất kho hàng hóa tại Cơng ty xây

dựng và vận tải Duy Long.Phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng…Sổ Nhật ký chungSổ cái TK156Sổ chi tiết hàng hóaBảng tổng hợp

chi tiếtKế tốn tổng hợp, kế tốn hàng hóa tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải

Duy Long hàng ngày căn cứ vào các chứng từ “ xuất hàng hóa, hóa đơn bán

hàng…” kế tốn tổng hợp của cơng ty sẽ ghi nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung,

sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái Tài

khoản hàng hóa. Đồng thời kế tốn hàng hóa tại cơng ty ghi các nghiệp vụ xuất

kho hàng hóa vào sổ kế tốn chi tiết tài khoản hàng hóa. Cuối tháng,cuối

quý,cuối năm cộng số liệu trên sổ cái tài khoản hàng hóa của kếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nơi mở giao dịch: BIDV Tuyên Quang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x